Powered by Google
   MAPA STRANICA
 
 Izbor iz časopisa Share International – svibanj 2014.

Ovo je izbor sadržaja iz časopisa Share International koje smo preveli na hrvatski. Za službenu stranicu časopisa Share International (na engleskom) s većim izborom elektronskog sadržaja kliknite ovdje.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2014 Share International. Sva prava pridržana.

Benjamin Creme na videu najavljuje početak Maitrejinog javnog djelovanja (titlovano).
link na video


na vrh

     ♦ MAJSTOROV ČLANAK:

         (Članak "Nova civilizacija" kojega je Benjamin Crem preko svoga Majstora primio u kolovozu 1982 je osobito prikladan u ovom trenutku i dobro se tematski uklapa u sadržaj ovog broja časopisa. Dakle, došli smo do zaključka da ga je, uz odobrenje Majstora, najbolje ponoviti. Kao što će čitatelji primijetiti sada definitivno možemo reći da je svijet ušao u Doba Vodenjaka. - op.p.)


Nova civilizacija - 2014/04

Početkom Novog doba koje se rađa, mnogima je teško zamisliti oblik civilizacije i kulture koja će služiti za primjer budućim generacijama. Većina pokušaja da se to postigne zaplete se u materijalističku viziju; rijetko se nagrađuje nastojanje kojim se iskazuje aspiracija čovječanstva ka životu duhovnog značaja ili izričaja.
Pokušajmo predvidjeti budućnost u okvirima nove civilizacije i kulture. Uskoro će biti poduzeti koraci u novom pravcu, zapravo pojaviti će se novi znaci koji čovječanstvu pokazuju put prema naprijed. Promjene će u početku biti postepene, ali će, uz sve snažniji impuls, na kraju sve biti obnovljeno.
Razmotrimo suštinu elemenata koji će činiti novu civilizaciju. Nova kvaliteta nadolazećeg doba očitavati će se kroz pokušaj da se stvore ispravni odnosi, te da se izrazi dobra volja. Prevladati će stavljanje naglaska na grupno, a ne više kao do sada na individualno. To će preusmjeriti čovječanstvo prema plodonosnijim težnjama i odraziti će se u stvaranju formi koje su usklađene sa Božjim planom. Sljedeća osobina budućeg vremena biti će potreba za temeljitijom spoznajom Boga, kao i da se uđe u prisniji odnos sa sveprisutnim Božanstvom. Ova potreba koja je sada marginalna, će postati najvažnija u životima milijuna ljudi. Usporedo sa novim pristupom Bogu dogoditi će se novo vrednovanje svih manifestacija života, koje će dovesti čovjeka u bolje poravnanje sa pod-ljudskim carstvima. Taj novi osjećaj odgovornosti za niža carstva će ubrzati njihovu evoluciju i tako služiti Planu.
Nedugo zatim novi pristup znanosti će otvoriti put za promjenu percepcije stvarnosti u kojoj živimo. Nova znanost će pokazati čovječanstvu da je sve Jedno, da je svaki fragment kojeg smo svjesni blisko povezan sa svim drugima, da u odnosima upravljaju bezvremeni zakoni, matematički određeni i da je unutar svakog fragmenta čitava Cjelina u potencijalu. Ovo novo znanje će ljudima preobraziti iskustvo svijeta i iskustvo jednog u odnosu na druge i potvrditi im istinu, a ona glasi da su Bog i ljudi Jedno. Na taj način nova će znanost razotkriti čovjekovu božanstvenost i voditi će do uspostavljanja nove svjetske religije. Drevni sukob religije i znanosti postati će stvar prošlosti, a čovjeku će biti darovan novi duhovni zamah.
U takvoj plodnoj klimi prirodno će se razvijati skrivene psihičke moći čovjeka, a ogroman potencijal ljudskog uma ovladati će prostorom i vremenom i upravljati energijama samog Univerzuma. Resursi ljudskog duha su neograničeni. Na vrhuncu otkrivenja čovjekovom osupnutom pogledu biti će otkrivena veličina neotkrivenih svjetova, te ćemo tek tada moći shvatiti puni opseg božanske kreacije.
Sve to čeka čovjeka dok on stoji na pragu doba Vodenjaka. Iscjeljujuće vode života, koje mu kanalizira sam Krist, probuditi će u njemu njegovu uspavanu božansku svijest i pokazati mu Stvoriteljevu bit. Pod mudrim vodstvom Krista i Njegove braće, čovjek će postići puninu novootkrivene božanstvenosti, koja je njegovo pravo po rođenju, ukoliko to pravo čovjek osvijesti.
Korak po korak, vijek za vijekom, čovjek će izgraditi civilizaciju koja će omogućiti njegovo sve veće izražavanje božanstvenosti; jednu kulturu u kojem će se ljepota božanske kreacije zrcaliti u svim svojim aspektima, ogledalo u kojem će se Božanska ideja odražavati u svoj svojoj slavi. Tada će čovjek zauzeti svoje istinsko mjesto u poretku stvari po Božanskom planu. Nadahnut vodstvom Krista će preobraziti ovaj svijet - koji je razjedinjen strahom, dogmom i mržnjom - u ono čime upravlja Zakon ljubavi. Po tome Zakonu svi su ljudi braća, a ono što je vezano za božansku prirodu privlači i čovjeka, te upravlja njegovim životom. Tako će čovjekovi snovi o božanstvu biti ostvareni, ostvariti će se njegov potencijal i biti će ispunjeno njegovo životno poslanje.

(Arhiv Majstorovih članaka)

     ♦ PITANJA I ODGOVORI:

(svi odgovori ostvareni su zahvaljujući stalnoj telepatskoj vezi koju glavni urednik SHARE INTERNATIONALA održava sa svojim Majstorom - op.p.)

P. (1) Da li Maitreja i dalje daje TV intervjue u Rusiji? (2) Koliko ih je bilo do sada? Do 14.03.2014. bilo ih je 31. Koliko ih je ukupno dano u Rusiji do sada?

O. (1) Da. (2) 46 (zaključno sa 7.4.2014)
P. Molim Vas budite tako ljubazni pa nam recite koliko je Maitreja dao intervjua u svakoj zemlji do sada; to bi nam bilo stvarno od pomoći kad držimo predavanja. Ljudi žele znati koliko je bilo intervjua u svakoj zemlji.
O. SAD: 29 intervjua (siječanj 2010 - siječanj 2011), Meksiko: 14 intervjua (siječanj - rujan 2011), Brazil: 41 (rujan 2011 - siječanj 2013), Rusija: 46 (od siječnja 2013 do sada). Do sada je ukupno bilo 130 intervjua.
P. Može li molim vas Vaš majstor opisati kakvo je stanje Britanije u ovom trenutku - društveno, politički i ekonomski?
O. Zbunjeno.
P. Najnoviji članak vašeg Majstora govori o 'kolapsu svjetske ekonomije' i kaže da će ovaj događaj imati efekt na to kako se gleda na rat; vaš Majstor također spominje 'borbu za opstanak'. Što će izazvati takav kolaps?
O. Kolaps burzovnog tržišta.
P. Što je 'treće oko'? Može li se ono razviti po volji? Na kojem stupnju se može otkriti?
O. Ono se razvija samo kada je osoba spremna da ga koristi.
P. Kako se jata ptica ili riba uspijevaju kretati gotovo nepogrešivo koordinirano - sve lete ili plivaju tako savršeno usklađeno? O. Zato što sve lete u telepatskom kontaktu. Telepatija je prirodna sposobnost koju dijeli životinjsko carstvo i ponekad ljudsko carstvo. P. Čini se da mnoga pisma koja su nedavno objavljena u Share Internationalu bilježe kontakt sa glasnogovornikom za Majstora Isusa i/ili Maitreju. Isto tako se čini da je tijekom posljednjih par mjeseci bilo manje kontakata sa Maitrejom. Je li to možda indikacija da su Isus i Maitreja toliko fokusirani na pripremu Dana objave da se zbog toga manje sami pojavljuju? Da li možda postoji jači nego inače poticaj ka Danu objave, sada kada je mnogo bliži? Duboko vam hvala za sve što činite i što ste učinili za svet - za sve nas.
O. Majstori žele uvijek kada je to moguće, ali i korisno napraviti kontakt sa nama - tj. onima koji pripremaju put za Njih. Ali pošto su Maitreja i Majstor Isus sve više i više angažirani na mnogim poljima oni u stvari preuzimaju ulogu glasnogovornika, zapravo predstavnika na ovaj način.
P. Čitao sam vašu knjigu The Great Approach i palo mi je na pamet pitanje. Na strani 65. postoji pitanje u vezi sa Maitrejinom pojavom nakon Dana objave. Ono kaže: 'Da li će On uzeti određen i konzistentan oblik kao što je na slici iz Nairobija (snimljenoj 11.6.1988.)'. Odgovor je 'Da'. Ali pitam se da li će Maitreja nakon Dana objave uzeti isti oblik kao što je imao u Nairobiju? Da li bi to značilo da je Maitreja koristio oblik kakav je koristio u Nairobiju za pojavljivanje u religijskim grupama i poslije 1988?
O. Maitrejina pojava će biti onakva kakav On jest i kakav je oduvijek bio u njegovoj točki fokusa (London). Oblik koji je uzeo u Nairobiju bio je prilagođeni oblik.
P. Hoće li Svemirska braća koristeći svoje NLO-e, uz pomoć tehnologije svjetlosti, promijeniti putanju asteroida da bi ih uklonili sa putanje prema Zemlji?
O. Da, ako se budu činili opasnim.
P. Po mojem mišljenju izjave i akcije predsjednika Putina prema Ukrajini bile su hladne glave, mudre i razumne. Da li je predsjednik Putin na bilo koji način nadahnut od Maitreje ili Majstora?
O. Ne.
P. U travanjskom broju Share Internationala u: " Pitanjima i odgovorima" pisali ste o tome kako je strah zaraza koju dobivate od drugih - roditelja, učitelja itd. Mislim da sam zaražen i da ga imam čitavog života. Može djelovati poput paralize. Imate li sugestija kako bi se neko mogao osloboditi ove najezde straha?
O. Pročitajte članak 'Nadvladavanje straha' iz Maitrejine Misije, II dio.
P. Većina suvremenih naučnika se slaže da su dinosauri izumrli kao posljedica udara velikog meteora koji je zemlji donio dugu tamu. Ne uči li drevna mudrost da je prvi (materijalni) svijet (Lemurija) bio uništen vatrom, a drugi (Atlantida) vodom? Ako je tako, što u tom slučaju ovi naučnici previđaju? Istinu?
O. Najveći broj naučnika ne smatra da su Lemurija i Atlantida bili stvarni.
P. Danas postoji sasvim nova bolest koja se zove Morgellonova bolest, koja se čini brzo širi i prouzrokuje razne vrste općih problema koji se za sada ne mogu liječiti. Ponekad se pod kožom pojavljuju plikovi koji uzrokuju nepodnošljiv svrab ili lezije koje se šire čitavim tijelom. Koliko je poznato do sada nisu identificirani bakterija ili virus. Neki smatraju da bi ovi simptomi mogli biti posljedica nano-čestica koje je organizam asimilirao. Da li je ova hipoteza korektna?
O. Da.

     ♦ SAŽETAK PROTEKLIH DOGAĐANJA

(kratak pregled pripremanja svijeta za Dan objave od strane Duhovne Hijerahije našega planeta - op.p.)

OSNOVNE INFORMACIJE

Sve velike religije kreću od pretpostavke da će sljedeće "probuđenje" doći preko budućeg duhovnog učitelja. Kršćani iščekuju povratak Krista, budisti očekuju Maitreju Budu, muslimani imama Mahdija, hindusi ponovno utjelovljenje Krshne, Židovi pojavu Mesije. Ezoteričari bi rekli da su to ustvari različita imena za isto veliko biće - Maitreju, planetarnog avatara, predvodnika zemaljske Duhovne Hijerarhije - te je odnedavno Njegova pojava u svakodnevnom svijetu postala i naša realnost.
U srpnju 1977 Maitreja je potajno došao iz svog boravišta na Himalaji, "kao što dolazi lopov u noći"(1 Sol ; 5,1). Od tada živi u Londonu kao naizgled običan čovjek, te se bavi svakodnevnim problemima: političkim, gospodarskim, socijalnim i ekološkim. Od ožujka 1978. poznat je i kao savjetnik u pakistansko-indijskoj zajednici, premda nije vjerski vođa, već učitelj u najširem smislu te riječi. On je učitelj koji ukazuje na mogući izlazak iz sadašnje svjetske krize. Prema ezoteričnom učenju Maitreja se prije 2000 godina manifestirao u Palestini, te djelovao preko svog učenika Isusa. Ovaj put Maitreja dolazi osobno, ali ne sam već kao stariji član grupe koja je na Istoku poznata pod nazivom; Majstori Mudrosti. Ti prosvijetljeni pojedinci (smatramo ih našom starijom braćom) su s vremena na vrijeme inspirirali sva velika dostignuća čovječanstva, djelujući iz anonimnosti. Danas, prvi put nakon 98.000 godina oni se vraćaju da bi živjeli među nama, te nam ponudili savjete i smjernice za obnovu svijeta.
Maitrejin duhovni koncept: Maitreja dolazi da bi nas podučio umjetnosti samoostvarenja. Prvi korak na tom trostrukom putu su "poštenost uma, iskrenost duha i nenavezanost."
Maitrejina socijalna senzibilnost se ogleda u Njegovoj listi prioriteta. Ona podrazumijeva: dostatnu opskrbu svih ljudi zdravom hranom, primjeren krov nad glavom za sve, te zdravstvenu njegu i obrazovanje kao preduvjet za univerzalnu pravdu. Usporedo s tim, da bi se okončala patnja milijuna ljudi Maitreja se zauzima za ekološka rješenja, a ponajviše za prioritet broj 1 kojega možemo sažeti slijedećom porukom: "Međusobnim dijeljenjem dobara spasite svijet".
Informacije o Maitrejinom ponovnom dolasku od 1974 godine i nadalje javnosti donosi škotski umjetnik i pisac Benjamin Creme, ujedno i glavni urednik časopisa Share International. Za taj posao ga je od 1959. godine pripremao njegov Majstor mudrosti. Gospodin Creme, koji o toj temi drži predavanja skoro 40 godina po cijelom svijetu, autor je 14 knjiga. Za svoj rad ne ubire honorar niti tantijeme.

Svi važniji događaji ukratko:

1977 - 1982: Maitreja koristi predavanja Benjamina Crema u Londonu da bi s njim uspostavio telepatsku vezu. Tijekom tih pet godina zabilježeno je 140 audio-poruka. 1982, 14. svibanj: Na konferenciji za tisak u Los Angelesu Benjamin Creme u prepunoj dvorani otkriva novinarima da Maitreja živi u azijskoj zajednici u Londonu, te poziva medije da Ga pronađu, jer je upravo tada imao potrebu da se obrati i pristane na intervju. Mediji su se oglušili na taj poziv.
1987, kolovoz: Benjamin Creme je najavio: "U sljedećih tri do četiri mjeseca Maitreja će pojačati napore u smjeru uspostave bolje suradnje političara u međunarodnim odnosima." Nakon toga nije prošlo niti mjesec dana, a već su uslijedili sastanci Amerikanaca sa Sovjetima. U prosincu te godine postignut je dogovor o razoružanju, koji prethodno nikome nije izgledao realan.
1988, 11. lipnja: Maitreja se "kao grom iz vedra neba" čudesno pojavio na masovnom molitveno-iscjeliteljskom okupljanju, koji se održavao na otvorenom u Nairobiju (Kenija). Tada su Ga uspjeli fotografirati dok je govorio stotinama ljudi (na njihovom jeziku), te su u Njemu prepoznali Krista. Vijest i fotografije su objavili vodeći svjetski mediji, uključujući i CNN. Sličnim događajima su svjedočile brojne skupine vjernika različitih religija diljem svijeta .
Usporedo sa iznenadnim pojavljivanjem Maitreja ima običaj magnetizirati obližnje izvore. Takve čudesne iscjeliteljske izvore su dosada otkrili u Meksiku, Indiji i Njemačkoj. Maitreja i njegova skupina Majstora se i dalje na različite načine pojavljuju pred ljudima. (Više o tome u rubrici "Pisma uredniku")
1988 - 1993: Uz pomoć Maitrejinog bliskog suradnika iz azijske zajednice u Londonu organizacija Share International je došla u posjed čitavog niza članaka koji ukratko obrazlažu Maitrejino učenje. Kada su isti proslijeđeni novinarima, privukli su pozornost na zbivanja koja su - u skladu sa zakonom uzroka i posljedice - bila dio Maitrejinih predviđanja . Događaji koji su uslijedili su potvrdili njegov uvid. Još 1988. godine pretkazao je puštanje Nelsona Mandele i smirivanje rasnih napetosti u Južnoj Africi. Najavio je da će vlastodršci diljem svijeta morati udovoljiti "glasu naroda", te se ta izjava najdjelotvornije obistinila u Istočnoj Europi prilikom raspada Sovjetskog saveza. U lipnju već spomenute 1988. godine predviđa da će "slom svjetskih burzi krenuti iz Japana". Sljedeće godine japanske burze su izgubile 40 posto svoga kapitala. Kriza se nastavila i proširila na Istočnu Europu, zatim na "azijske ekonomske tigre", na Rusiju, kao i na Argentinu. Vrhunac se dogodio 2008. godine kada je financijska kriza uzdrmala SAD, što je imalo posljedice i na cijeli svijet.
Od godine 1988 i dalje: Mediji diljem svijeta izvještavaju o brojnim neobičnim pojavama - nazovimo ih čudima - koja kao znak Kristovog povratka manifestiraju sam Maitreja i njegova skupina Majstora. Spomenimo primjerice: kipove i ikone majke Marije i Isusa iz kojih teku krvave suze, "svjetlosni križevi" u prozorima, iscjeliteljski izvori, citati iz Biblije ili Kur'ana na voću ili povrću, kipići hinduskih božanstava koji "piju mlijeko", svjetlosni uzorci na pročeljima zgrada, susreti sa "anđelima" i sl.
1990: 21 - 22 travnja: Maitreja ima vikend-konferenciju za oko 200 svjetskih lidera ili njihovih zastupnika u području državnih ministarstava, poduzetništva, znanosti, religije i novinarstva. Mnogi su se obvezali da će sudjelovati i pomagati pri realizaciji Maitrejinih prioriteta.
2001: Maitreja u kolovozu 2001. godine snagom misli manifestira "otisak" svoje ruke na ogledalu jednog kupatila u Barceloni (Španjolska). Otisak je u listopadu iste godine prvi put objavljen u časopisu Share International kao sredstvo za privlačenje Maitrejinih iscjljujućih energija i Njegove pomoći uopće. U vezi s tim kaže: "Moja pomoć vam je na raspolaganju, na vama je da ju zatražite".

Što je sljedeće?

Znamen "zvijezde": 12. prosinca 2008. godine Benjamin Creme objavio je da će se uskoro pojaviti mnoge sjajne zvijezde poput sjajnih objekata koje ćemo posvuda moći vidjeti i po danu i po noći. Ta će pojava najaviti Maitrejin prvi televizijski intervju. Od siječnja 2009 u porastu je broj viđenja "zvijezde"o kojoj izvještava Share International. Spomenute video-zapise možemo pronaći i na stranicama YouTuba, kao i u drugim medijima.
Benjamin Creme objašnjava: "Kada Maitreja počne javno nastupati, isprva neće upotrebljavati svoje pravo ime Maitreja. Započeti će sa američkom televizijom, zatim japanskom, te će uslijediti i druge tv-postaje diljem svijeta. Postat će poznat po nepogrešivom osjećaju za trenutak u kojem živimo. Imati će karizmu čovjeka koji žeđa za pravdom i slobodom cijeloga svijeta."
Maitrejini televizijski intervjui: U siječnju 2010 Benjamin Creme je objavio da se dogodio najavljivani prvi Maitrejin intervju na američkoj televiziji. Maitreja je dosada dao stotinjak intervjua na američkoj, meksičkoj, brazilskoj i ruskoj televiziji. Vjeruje se da će se isto nastaviti i ne japanskoj, te na europskim tv-mrežama, a moguće i drugdje u svijetu. Na taj način javnost se postupno senzibilizira sa temama na koje ukazuje, te nudi rješenja na globalnoj razini. Kada ljudi budu dovoljno reagirali na ono što On ima za reći to će Ga potaknuti da se obrati cijelom svijetu .
Dan objave: Maitreju ćemo moći vidjeti diljem svijeta na televiziji, jer su sve televizijske kuće danas umrežene. Mentalno će "nadsjenjivati" cijelo čovječanstvo istodobno, te će svatko (stariji od 14 godina) iznutra, putem telepatije čuti njegove riječi na svom materinjem jeziku. To će prouzročiti na tisuće spontanih samoozdravljenja. Maitreja će predočiti buduće mogućnosti za razvitak, te će naglasak staviti na pravedniju raspodjelu dobara kao jedinom načinu koji vodi u spokojniji i mirniji svijet. Maitreja je k tome dodao: "Moje srce već sada sluti vaš odgovor kojemu se raduje."

     ♦ PISMA UREDNIKU

(neobična svjedočanstva koja imaju za cilj učvrstiti ljude u onim uvjerenjima koje su sami izabrali - op.p.)

2014_05beskucnik

Poštovani uredniče!
Na University Avenue, blizu ceste Martin Luther King Jr. Way u Berkeleyju (Kalifornija) sam 28. siječnja 2014 oko 14 sati sreo beskućnika Charlesa. Sjedio je ispred trgovine sa gumama, na sebi je nosio crnu jaknu sa amblemom John Muir College Univerze Kalifornija, San Diego. Zaustavio sam se da bi s njim razmijenio par riječi, te sam u momentu osjetio da ima nešto posebno. Upitao sam ga kako je na što mi je odgovorio: Ja sam blagoslovljen! Zatim je rekao da je pregrmio prehladu koja je trajala tri mjeseca, te se svojski potrudio da ga bolest što brže prođe. Naglasio je da sve morao raditi vani pri čemu je bio "izložen elementima". U međuvremenu, dok je govorio, u šalicu sam mu ubacio par gvozdenjaka, na čemu mi se zahvalio. Pružili smo si ruke, pitao me za ime, a ja sam odgovorio: "Jonathan". Rekao je da mu je to ime simpatično. Zahvalio sam se i iskreno uzvratio da bih isto to mogao reći za njegovo ime: "Charles". Izvadio sam letke koje sam namjeravao zalijepiti na trgovini u Berkeleyju. Radilo se o najavi predavanja sa temom: "Kada bi se Krist ili Buda sada vratio, da li bi Ga prepoznali?". Mirno ga je pregledao, a zatim značajno dodao da je tema "duboka". Pitanje sa letka prokomentirao je riječima da kada bi se pojavila takva osoba kao Isus ili Buda prepoznao bi ih, kako reče jedan učitelj; "po riječima koje dolaze iz njegovih usta". Rekao je, da bi ga prepoznao također i po "ponašanju". Nastavio je da bi ga prepoznao i po njegovoj "auri", te da se "na kilometre" može osjetiti aura Isusa ili Bude po njihovom "magnetizmu". Uznemirio sam se i brzo počeo zapisivati njegove riječi u telefonske bilješke, a on je pri tome bio strpljiv, te je čeko da zapišem.
Glasno mi je počeo čitati tekst sa letka, a kada je završio sa odobravanjem je napomenuo da takve stvari nisu predodređene. Dok je savijao letak rekao je još će si ga uzeti i podijeliti dalje.
Priznao sam da toga dana baš i nisam bio oran za taj posao sa letcima, jer sam pomalo izgubio strpljenje. Nato mi je rekao: "Nije bitno što kažeš, nego kako si to rekao." Na kraju je dodao: "Treba biti pažljiv sa riječima kao što su to bili Isus i Buda." Još je rekao: "da odvaguješ svaku riječ i da promišljaš o izrečenom prije nego li bude izgovoreno, radio bi upravo onako kako su radili Isus i Buda."
Prije nego što smo se razišli ljubazno mi je dozvolio da ga slikam. Je li on bio netko uistinu poseban?
Izvor:Jonathan Knudsen, Oakland, Kalifornija, SAD.
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je "beskućnik" kanalizirao majstora Isusa.)

     ♦ SADRŽAJ ČASOPISA:

(upoznavanje sa ostalim redovnim rubrikama i pripadajućim temama u tiskanom izdanju časopisa - op.p.)

Sadržaj aktualnog broja (svibanj 2014)

♦ Majstor preko Benjamina Crema
Nova civilizacija
♦ Točka gledišta
Brazil, i svijet, trebaju ulagati u ekološku poljoprivredu komentar: Kumi Naidoo
♦ S.O.P. - Spasimo naš planet:
Hitno potrebna zaštita oceana
♦ Doba Vodenjaka - kompilacija
♦ Trendovi
Svjetski dan malarije
♦ Na pragu buđenja: Učitelj svijeta za cijelo čovječanstvo - Benjamin Creme
Recenzija knjige Carmen Font
♦ Znaci vremena
Kip u čudnovatom svjetlu
♦ Pet ključnih točaka iz zastrašujućeg IPCC izvješća o klimatskim promjenama
Komentar: John Light
♦ Spašavanje života - jedan sapun dnevno
Intervju sa Samom Stephens
♦ Drukčiji pogled na hranu: od proizvoda do potrošača
Intervju sa Joseom Luisom Vivero
♦ Glas naroda:
"Marš dostojanstva" - prosvjedi u Španjolskoj protiv vladine štednje
♦ Pisma uredniku
Beskućnik
♦ Pitanja čitatelja i odgovori Benjamina CremaUkoliko želite vidjeti ovu stranicu u originalnoj verziji, na engleskom jeziku, kliknite ovdje.
Arhiva prijašnjih brojeva (engl. jez.) dostupna je ovdje.

Želite li naručiti svoj PDF-primjerak časopisa na engleskom jeziku pišite nam na našu e-mail adresu.


 


*NAPOMENA:
Ovdje predstavljamo samo manji dio sadržaja objavljenih u tiskanim izdanjima časopisa Share Internationala, koji izlazi na nekoliko nekoliko svjetskih jezika.
Za aktualnu kompilaciju engleskog izdanja koje izlazi svakog mjeseca, osim dvomjesečno siječanj/veljača i srpanj/kolovoz, možete pratiti ovu stranicu. O izdanjima Share Internationala na drugim jezicima možete saznati ovdje, a ako želite da vas podsjetimo kada se ova stranica obnovi, slijedite ovaj link

Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim
web stranicama pošaljete na
sljedecu adresu.


Prva objava: u ožujku 2004.      Zadnja promjena: 30.07.2014.