Powered by Google
   MAPA STRANICA
 
 Izbor iz časopisa Share International – travanj 2014.

Ovo je izbor sadržaja iz časopisa Share International koje smo preveli na hrvatski. Za službenu stranicu časopisa Share International (na engleskom) s većim izborom elektronskog sadržaja kliknite ovdje.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2014 Share International. Sva prava pridržana.

Benjamin Creme na videu najavljuje početak Maitrejinog javnog djelovanja (titlovano).
link na video


na vrh

     ♦ MAJSTOROV ČLANAK:

         (ove poruke su način na koji Duhovna Hijerarhija preko Benjamina Crema daje svoje viđenje aktuelnog trenutka u kojem živimo. Poruka je primljena 05.03.2014. - op.p.)

Nerješeni problemi - 2014/03

Bez straha od proturječnosti može se reći da sa svijetom nije sve kako treba. Na primjer jaz između vrlo bogatih i beznadno siromašnih se neprestano povećava. Ova ekstremna neravnoteža nije zdrava ni za koje društvo. Par članova ove bogate zajednice uistinu dijele svoje bogatstvo sa siromašnima, ali općenito govoreći; besramno bogati radije teže da postanu još bogatiji na štetu svih.
Neprestano širenje komercijalizacije svih aspekata današnjeg života je samo po sebi 'tempirana bomba', čije će okidanje srušiti sadašnje ekonomske strukture na koljena. Taj trenutak nije daleko. Napetosti koje izaziva duboki materijalizam su toliko velike da je ravnoteža opterećena do točke pucanja. Najveći broj ljudi nije svjestan ovih sila, jer su aktivno uključeni u stvaranje navedene napetosti.+ To će biti način kojim će ljudima biti predstavljen njihov jedini prirodni pravac: prihvaćanje načela dijeljenja. Čovječanstvo se u sve većoj mjeri približava ovoj spoznaji, koliko god da je za sada daleko od njenog očitovanja u stvarnosti.
U isto vrijeme ekološki problemi sa kojima se svijet suočava su pred kulminacijom. Najveći broj zemalja danas shvaća da je globalno zagrijavanje neprijatelj svima. Pitanje koje dijeli narode je da li je i u kojoj mjeri za to odgovoran čovjek. Najmudriji smjer koji ljudi mogu slijediti jest da prihvate vlastitu odgovornost za najveći broj pritisaka na prirodu, te da poduzmu sve praktične mjere da bi se ovi problemi ispravili. Svakako da neke nacije postupaju ispravno, ali ne sve. Naš stav je da su sva djela, kao i nedjelovanje čovječanstva odgovorna za osamdeset posto problema, te da po radi sebe i svoje djece ne bi trebalo štediti sredstva da se to ispravi. Budite sigurni da smo spremni priskočiti u pomoć, ali svatko mora odigrati svoju ulogu.
Kolapsom svjetske ekonomije ljudi će biti dovedeni do spoznaje svoje Jednote. Ova spoznaja će imati duboki utjecaj na njihov stav prema ratu. Uvidjeti će da su međusobno povezani borbom za opstanak, a Maitrejine riječi će sve glasnije odzvanjati u njihovim umovima. Dijeljenje, pravda i sloboda će rasti u svijesti ljudi kao moćni simboli budućnosti, kao naslijeđeno pravo svih, kao put ka ispravnim odnosima.

(Arhiv Majstorovih članaka)

     ♦ PITANJA I ODGOVORI:

(svi odgovori ostvareni su zahvaljujući stalnoj telepatskoj vezi koju glavni urednik SHARE INTERNATIONALA održava sa svojim Majstorom - op.p.)

P. (1) Da li Maitreja i dalje daje intervjue u Rusiji? (2) Koliko ih je bilo do sada? Zaključno sa 06.02.2014. bilo ih je 36. Koliko ih je u Rusiji bilo ukupno, nakon spomenutog datuma?

O. (1) Da. (2) 41 (zaključno sa 14.03.)
P. Molim vas da li biste bili ljubazni da nam date pregled svih intervjua koje je Maitreja dao do sada u svakoj zemlji. To bi nam stvarno koristilo kad dajemo govore. Ljudi žele znati koliko je intervjua bilo u svakoj zemlji.
O. SAD: 29 intervjua (siječanj 2010 - siječanj 2011), Meksiko: 14 intervjua (siječanj - rujan 2011), Brazil: 41 (rujan 2011. - siječanj 2013.), Rusija: 41 (od siječnja 2013 do sada). Do sada je bilo ukupno 125 intervjua.
P. Da li je Maitreja povećao broj Svojih intervjua imajući u vidu sadašnje probleme u Ukrajini i Rusiji?
O. Ne.
P. Da li je Maitreja bio prisutan na demonstracijama u Kijevu?
O. Da.
P. Da li je majstor u Moskvi bio uključen na bilo koji način u sadašnju situaciju u Rusiji i Ukrajini da bi pokušao da smiri napetosti?
O. Ne neposredno.
P. Da li možemo da se nadamo da će moć naroda u Rusiji koji traži mir uticati na situaciju?
O. Da.
P. Što biste poručili ljudima koji se čine da su nešto napredniji, ali okreću leđa služenju, jer osjećaju da 'nisu spremni' za služenje?
O. 'Budite spremni i nemojte propustiti šansu! Ne znate koliko ćete živjeti i imati tu mogućnost.'
P. Odakle potiče ta pobuda za služenjem? Primjećujem da ljudima koje znam, i u grupama i izvan njih, čini se nedostaje impuls za služenjem.
O. Duša se utjelovljuje da bi služila. Ne mogu pričati o onima koji nisu u grupama, ali ljudi su u grupama jer imaju neku želju za služenjem.
P. Zašto je strah tako loš? Nije li to, nakon svega, normalna ljudska reakcija?
O. To je svakako ljudska reakcija, ali se upitajte kada ste najbolji? Kada ste uplašeni ili kada ste oslobođeni od straha?
P. Je li moguće da postanemo neustrašivi, čak i ako neko nema treću, četvrtu ili petu inicijaciju?
O. Da, možete biti neustrašivi u bilo kojoj fazi života - strah je zaraza.
P. Ako struktura zraka neke osobe naginje ka zastrašenosti, nije li beznadno da se ta osoba bori protiv straha?
O. Struktura zraka nikoga ne usmjerava ka strahu. Strah je zaraza s kojom se neko 'zarazi' od drugih - roditelja, učitelja itd.
P. Zašto se u korijenu većine neuroza i iluzija pronalazimo strah?
O. Zato što strah tako kontrolira astralni elemental.
P. Zar za vas, kao slikara, nije velika žrtva da posvetite svoje vrijeme obznanjivanju informacija o povratku Maitreje i Majstora, kao što vi činite?
O. Što svijetu više treba - moja umjetnost ili Maitreja?
P. Jesu li nedavne poplave u Velikoj Britaniji posljedica negativne karme? Možete li objasniti? Pismo u posljednjem broju Share International-a kao da povezuje komercijalizaciju i poplave sa klimatskim promjenama, te njihovim utjecajem na Britaniju.
O. One su posljedica globalnog zagrijavanja i narušavanja naše ekološke ravnoteže.
P. Nedavno se pojavilo više zabrinjavajućih vesti u vezi sa sušom u Kaliforniji. Nedavno je tamo otišao i predsjednik Obama. Oči nacije gledaju, a tamo je skoncentrirana gotovo polovina proizvodnje hrane za ovu zemlju. Ali ako dođe do ozbiljne oskudice ovdje, imati ćemo ozbiljne probleme koji se neće moći riješiti bonovima za hranu. Osim rasta cijene hrane, što će se još dogoditi ako ova dugoročna klimatska promjena izazove trajne gubitke prinosa. Pitam se zašto nitko nije predložio tvornice za desalinizaciju kao rješenje? Je li ova vrsta napretka tehnologije na neki način povezana sa Danom objave? Vaš sam vjeran čitatelj dugi niz godina, ali uvijek jedva čekam da pročitam pisma uredniku zbog šarmantnih izvještaja o susretima sa Majstorima.
O. To nije direktno povezano za Danom objave, ali do desalinizacije će svakako doći ako se nastave suše u Kaliforniji.
P. Koliko ljudi ovog trenutka Maitreja ima na raspolaganju?
O. Sada može računati na skoro 2 milijarde.
P. (1) Postoje li zemlje koje se svakodnevno bore protiv klimatskih promjena? (2) Jesu li neke zemlje naprednije u korištenju i istraživanju alternativnih izvora energije?
O. (1) Da, zemlje poput Kine i nekih evropskih zemalja (kao što su Velika Britanija, Njemačka, Skandinavija). (2). Da, i to u velikoj mjeri.
P. Uglavnom putujem avionom kako zbog svojih porodičnih stvari, tako i posla. Osjećam se krivim, ali to je u ovom trenutku neizbježno. Uvijek plaćam više za neke ekološke fondove ili sheme. Pretpostavljam da to nije uistinu dovoljno, zar ne? Što drugo mogu učiniti da bih umanjio svoj karbonski otisak?
O. Pridružite se Prijateljima zemlje ili drugoj sličnoj organizaciji.
P. U mom lokalnom supermarketu mogu da kupim svjež zeleni grah iz Egipta, Senegala i Maroka, te druge proizvode, koji mogu ili ne moraju biti sezonski iz mjesta u kojem živim. Ne mogu a da se ne zapitam da li je siromašnim ljudima iz tih zemalja dostupno svježe povrće? S druge strane, ako mi kupujemo njihove proizvode, da li to podržava ekonomije njihovih zemalja?
O. Jedino će sustav dijeljenja proizvoda u svijetu stvoriti zdravo i pravedno rješenje za ove probleme.
P. Imate li dojam da se ideja dijeljenja kako je vi i Hijerarhija predstavljate "prima"? Počinju li ljudi gledati na dijeljenje kao na jedino rješenje? Ako je tako, koje zemlje najviše zastupaju tu ideju?
O. Postoji začetak razumijevanja potrebe za dijeljenjem u mnogim zemljama svijeta u većoj ili manjoj mjeri. Mislim da će se u konačnici, i to vrlo brzo, ovaj trend širiti, te će se na to gledati kao na prioritet broj jedan u svijetu.
P. Najveći broj suvremenih astronoma se slažu da se širenje svemira ubrzava i da nikada neće biti usporeno ili zaustavljeno, već da će se nastaviti i ubuduće. (1) Zar učenje drevne mudrosti ne govori o tome da će se širenje u jednom trenutku zaustaviti, te da će se svemir početi skupljati i najzad skupiti do jedne točke odakle je poteklo sve stvaranje? (2) I onda, nakon pauze, nanovo počinje stvaranje i ekspanzija? I tako dalje u beskonačnim ciklusima? (3) Ako je tako, što astronomi propuštaju ili previđaju?
O. (1) Da. (2) Da. (3) Istinu.
P. Da li je istina da je Filozofija dijeljenja ('Filosofia della condivisione') koja se pojavljuje u Italiji nadahnuta od strane Majstora mudrosti?
O. Ne, ali je to načelo koje se sve više širi.
P. Pošto sam novo prosvijetljena osoba, pitam se koje su kvalifikacije za jednog učitelja svijeta ili Mesiju? Razumijem da g. Crem propagira već samodopadnog Mesiju, ali ne mogu isključiti mogućnost da je on lažni prorok koji obećava divnu budućnost svima. Ne mogu razabrati postoji li ili ne biće koje je poteklo iz Davidove linije, pa ipak biti duhovni pomazanik i sve to u tjedan dana kako je objašnjeno u Maitrejinom prosvjetljenju!? Do g. Crema sam došao putem prijatelja i sada pišem ovo pitanje. Nadam se da ću naučiti ono što treba biti naučeno.
O. Ako zaista želite da razumjeti ono što govorim pročitajte moje knjige. Ne mogu objasniti u kratkom odgovoru ono za što treba vremena da se shvati. Pročitajte moje knjige ili dođite na predavanje. Maitreja je proveo nekoliko dana da bi se aklimatizirao, a ne prosvijetlio.
P. (1) Koliko je uobičajeno da se duša fokusira (ovdje ne mislim na polarizaciju) na astralno tijelo učenika? (2) Zašto je to tako?
O. (1) Prilično često. (2) To povećava osjetljivost na izljeve energije ljubavi Maitreje, čiji je najveći dio fokusiran na astralnoj ravni.
P. U knjizi Benjamina Crema: "Maitrejina misija - III dio", Haidakhan Baba je naveden u sekciji inicijanata kao inicijant 3. stupnja. Možete li mi reći je li Haidakhan Baba bio nadsjenjen?
O. Nije.
P. Suradnik iz Rusije kaže da u ruskom prijevodu "Maitrejine misije I dio" piše da Novi Zeland ima 7 zraku duše, a osobnost je u 5. zraci. Ranije ste usmeno potvrdili da Novi Zeland ima dušu u 2. zraci, a osobnost u 3. zraci. Da bismo to imali napismeno, možete li potvrditi da su zraci 2/3 ispravni za Novi Zeland?
O. Zraci Novog Zelanda su: duša 2., osobnost 3.
P. (1) Na koji način se 24 satne transmisijske meditacije razlikuju od običnih, redovnih transmisija? (2) Nije li bolje da se ljudi stvarno koncentriraju i prenose npr, tokom 10 sati (ili 5 ili 3 sata), sa recimo 10 ili 20 ljudi, nego tokom 24 sata sa ponekad samo troje ljudi? (SI Mart 1992)
O. (1) Mnogo su duže! One su također mnogo rjeđe, svega tri puta godišnje, tokom glavnih proljetnih festivala: Uskrsa, Veska i čovječanstva. (2) Ovdje je odgovor uvjetno da. Ali tri proljetna festivala pružaju jedinstvenu mogućnost za Transmisijske grupe svugdje u svetu da zajedno stvore moćan ritam. Tijekom 24 sata Hijerarhija može povati sve radne grupe zajedno u globalnu mrežu svjetla koju neprestano stvaraju i osnažuju. Također je uključen i moćan psihološki faktor, točnije dodatan poticaj za aspiraciju i služenje, koji se promovira ovim festivalima.

     ♦ ZNACI VREMENA:

(kratki pregled sve učestalijih neobičnih pojava, za koje znanost nema prikladnog objašnjenja, te njihovo pravo značenje - op.p.)

2014_madona_izrael1

2014_madona_izrael2

»Kip djevice Marije u Izraelu lije suze«

Tisuće ljudi posjetilo je dom grčke pravoslavne obitelji u Tarshihi u sjevernom Izraelu kako bi vidjeli kip Djevice Marije koji ispušta uljane suze. Amira Khoury 12. veljače 2014. primjetila je ulje na licu statue koju je njezina obitelj kupila prošlih godina. Khoury je izjavila:"Došla je moja sestra, obrisala njezino lice i čekali smo da vidimo što će se dogoditi. Tada smo vidjeli ulje kako izlazi iz njezinih očiju. Šokirali smo se. Idući dan nakon što smo se probudili provjerili smo kip i našli ga prekrivenog uljem." Khoury je rekla da joj se kip obratio i rekao joj da se ne boji.
Izovr: Associated Press, ITN News; Sky News
(Majstor Benjamin Cremea potvrđuje da je čudo manifestirao Maitreja.)2014_nlo_kanada

»NLO - Kanada«

Windsor, Ontario, Kanada - 1. travnja 2013. na nebu je snimljen svijetleći objekt raznih boja.
Izvor: YouTube: kayakless Ontario
(Majstor Benjamin Cremea potvrđuje da je objekt bio Maitrejina 'zvijezda'.)2014_04_svjetlosni_blg

»Svjetlosni blagoslov«

Fotografija koju je poslao Mark Wood prikazuje njegovog sina Lea sa saonicama,
snimljena je prije Božića 2013. u zapadnom Yorkshiru u Velikoj Britaniji.
Svjetlost na fotografiji je blagoslov Majstora Isusa.2014_kamene_suze1

2014_kamene_suze2

»Djevojčici umjesto suza teku kamenčići«   klikni za video

U slučaju koji podsjeća na nekoliko drugih o kojima je tijekom godina izvještavao Share International, osmogodišanja Saadia Al Jaharani zbunjuje medicinske stručnjake u Jemenu tako što joj iz očiju teku kamenčići umjesto suza. Saadiain otac Mohammad Saleh Al Jaharani govoreći za Gulf News (Zaljevske vijesti) iz malog sela u zapadnom Jemenu u pokrajini Hodeida izjavio je da su njegovoj kćeri potkraj siječnja 2014. iznenada iz očiju počeli izlaziti kamenčići. Još je izjavio: "Bila je na puno rengentskih snimanja u lokalnoj bolnici. Doktori su rekli da ne mogu naći ništa neobično u njezinim očima."
YouTube snimka jemenske Azal televizije pokazuje kako iz djevojčičinih očiju izlaze šljunkasti kamenčići umjesto suza. Lokalni doktor izjavio je za televiziju da nije mogao naći nikakvo znanstveno objašnjenje za ovaj fenomen. Djevojčića također plače suze, a njezine oči ne proizvode kamenčiće kada spava. Većina kamenčića izlazi poslijepodne i navečer. Kamenčići ne uzrokuju bol i Saadia živi normalan život. Njezin otac kaže da ponekad Saddaine oči dnevno proizvedu i do 100 kamenčića. Izjavio je: "Nijedno od moje djece nije prolazilo kroz slično stanje."
Izvori: gulfnews.com; Fotografije: gulfnews.com; YouTube: Atjeh Cyber Warrior
(Majstor Benjamin Cremea potvrđuje da je čudo manifestirao Maitreja.)      •  Nesvakidašnje izlječenje karcinoma

Kada je Izraelki Therese Daoud u bolnici Ichilov u Tel Avivu dijagnosticiran karcinom na nozi tada je profesor Yaakov Bickels, voditelj ortopedsko-onkološkog odijela rekao da biopsija pokazuje sarkom veličine naranče. Profesor je izjavio: "Ovo je jedan od najagresivnijih i najstrašnijih karcinoma. Sa tumorom koji se razvio do ovog stupnja jedino što smo mogli ponuditi Teresi bila je amputcija noge."
Theresa je bila u šoku, ali se pomirila sa životom s jednom nogom. Međutim, operacija je bila odgođena dva puta, a treću puta je ona odgodila jer joj je majka bila bolesna. Nakon toga je promijenila mišljenje. Theresa je izjavila: "Operacija je bila odgođena tri puta. To mi je bio jasan znak s neba da ne bih trebala ići na operaciju." Profesor kaže: "Kada mi je rekla da je odlučila da neće amputirati nogu bilo mi je jasno da će uskoro umrijeti. Bilo mi je žao što je tako odlučila." Theresa je otišla u crkvu moliti za izlječenje. Tri mjeseca kasnije ušla je u ured profesora Bickela bez pomoći i sa velikim "osmjehom na licu." Magnetska rezonanca i biopsija pokazale su da nema karcinoma. Doktori i sestre nisu mogli vjerovati nalazima. Bickel kaže: "Stalno smo nanovo provjeravali njezine nalaze. Jednostavno nismo mogli prihvatiti da se karcinom povukao bez ikakvog tretmana."
Izraelske novine koje su izvještavale o čudu nisi mogle naći drugačije objašnjenje o izlječenju osim da se radi o moći vjere. Medicinsko osoblje čak je testiralo hranu i vodu koja je Theresa uzimala, ali bez uspjeha.
Nako toga je preostala samo još jedan mogućnost, kako piše Israel Today (Izrael Danas): "da molitva Yeshui, izraelskom Mesiji, i danas liječi".
Izvor: israeltoday.co.il
(Majstor Benjamin Cremea potvrđuje da je Theresu izlječio Maitreja).


     ♦ PISMA UREDNIKU

(neobična svjedočanstva koja imaju za cilj učvrstiti ljude u onim uvjerenjima koje su sami izabrali - op.p.)

2014_kiwi_cudo

»Znak u voću«

Dragi uredniče,
ujutro 28. kolovoza 2013. bila sam potištena i dogodilo mi se ugodno iznenađenje, nakon što sam perezala kivi na pola u središu kivija vidjela sam obris srca, istovremeno sam osjetila ljubav. Šaljem vam fotografiju koju sam snimila nakon toga. Možete li mi reći je li to bio znak od Majstora i od kojeg Majstora? Hvala vam. Srca puna ljubavi svima.
Anne Lapostol, Dijon, Franuska.
(Majstor Benjamin Cremea potvrđuje da je to bio blagoslov Majstora Isusa.)201404_figure_in_white_robe

»Biblijska pojava«

Dragi uredniče,
moj nećak José Luis ima 19 godina i bio je u Rimu u lipnju 2013. U noći 25. lipnja između 4 i 5 sati sjedio je s prijateljem na klupi ispred Vatikana, te su vidjeli kako prolazi visoki muškarac tamne kose i brade odjeven u bijelu odjeću. Fotografirali su ga. Pozdravio ih je na španjolskom jeziku "Buenas noches" (Laku noć) i nastavio je hodati sve dok se malo dalje nije zaustavio i sagnuo. Tada su moj nećak i njegov prijatelji nastavili dalje. Pitamo se je li mladić možda bio Majstor Isus?
Imma Giménez Alacalá, Valencia, Španjolska.
(Majstor Benjamin Cremea potvrđuje da je visoki čovjek odjeven u bijelo bio Maitreja.)     ♦ SADRŽAJ ČASOPISA:

(upoznavanje sa ostalim redovnim rubrikama i pripadajućim temama u tiskanom izdanju časopisa - op.p.)

Sadržaj aktualnog broja (travanj 2014)

♦ Majstor preko Benjamina Crema
Nerješeni problemi
♦Točka gledišta:
Združeni poziv na akciju glede klimatskih promjena
Kofi Annan
♦Sloboda i pravda (drugi dio) - kompilacija
♦Istraživanje iskustva 'tik do smrti'
Patricia Pitchon
♦S.O.P. - Spasimo naš planet:
Otrovne kemikalije ugrožavaju djecu diljem svijeta
Andrea Germano
♦Glas naroda:
Rio: veće cijene transporta donose nove prosvjede
♦Znaci vremena:
Gospin kip u Izraelu obliven suzama
♦Činjenice i prognoze:
Era matičnih stanica
♦Trendovi:
Međunarodni Dan žena - 2014.
♦'Posao bez gazda' - demokracija na radnom mjestu
Thiago Alves Staibano
♦ Pisma uredniku
♦ Pitanja čitatelja i odgovori Benjamina CremaUkoliko želite vidjeti ovu stranicu u originalnoj verziji, na engleskom jeziku, kliknite ovdje.
Arhiva prijašnjih brojeva (engl. jez.) dostupna je ovdje.

Želite li naručiti svoj PDF-primjerak časopisa na engleskom jeziku pišite nam na našu e-mail adresu.


 


*NAPOMENA:
Ovdje predstavljamo samo manji dio sadržaja objavljenih u tiskanim izdanjima časopisa Share Internationala, koji izlazi na nekoliko nekoliko svjetskih jezika.
Za aktualnu kompilaciju engleskog izdanja koje izlazi svakog mjeseca, osim dvomjesečno siječanj/veljača i srpanj/kolovoz, možete pratiti ovu stranicu. O izdanjima Share Internationala na drugim jezicima možete saznati ovdje, a ako želite da vas podsjetimo kada se ova stranica obnovi, slijedite ovaj link

Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim
web stranicama pošaljete na
sljedecu adresu.


Prva objava: u ožujku 2004.      Zadnja promjena: 18.06.2014.