Powered by Google
   MAPA STRANICA
 
 Izbor iz časopisa Share International – travanj 2015.

Ovo je izbor sadržaja iz časopisa Share International koje smo preveli na hrvatski. Za službenu stranicu časopisa Share International (na engleskom) s većim izborom elektronskog sadržaja kliknite ovdje.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2015 Share International. Sva prava pridržana.

Benjamin Creme na videu najavljuje početak Maitrejinog javnog djelovanja (titlovano).
link na video


na vrh

     ♦ MAJSTOROV ČLANAK:

         (ove poruke su način na koji Duhovna Hijerarhija preko Benjamina Crema daje svoje viđenje aktuelnog trenutka u kojem živimo. Poruka je primljena 08.03.2015. - op.p.)


Pravednost u Zakonu - 2015/03

Ljudi žive u svijetu koji se mijenja i morati će to prihvatiti kao pravilo. Nekima će se ove promjene činiti prijetećim i odbojnim, dok će za druge, naročito za mlade, biti dočekane dobrodošlo, širom otvorenih ruku. Budite sigurni da su one u službi dobra, bez obzira na vaš stav, jer one odražavaju potrebe vremena, neizbježne su i pravedne.
Ljudi trebaju shvatiti da sami stvaraju uvjete kojima ove promjene utiču na njihove živote. Kada ovo poimanje stvarnosti donese plodove mirna tranzicija u novo vrijeme postati će pravilo.
Naš savjet ljudima je ovaj: nemojte se držati krivljenja neviđenih sila već shvatite koji je vaš doprinos preobrazbi našeg vremena. Budite sigurni da će ove preobrazbe donijeti nemjerljivu radost.

(Arhiv Majstorovih članaka)


na vrh

     ♦ PITANJA I ODGOVORI:

(svi odgovori ostvareni su zahvaljujući stalnoj telepatskoj vezi koju glavni urednik SHARE INTERNATIONALA održava sa svojim Majstorom - op.p.)

P. Koliko je Maitreja dao intervjua u Kini?

O. Maitreja je dao četiri intervjua od kako se vratio u Kinu, dakle ukupno 15 u Kini, a sveukupno 150.
P. Kakav je dosadašnji odaziv Kineskih gledalaca?
O. Postoji pomiješana reakcija. Zavisi od njihovog životnog standarda i njihovih nadanja.
P. Da li Maitreja također nastavlja da djeluje na Bliskom Istoku?
O. Da.
P. Da li djeluje u više od jedne države?
O. Da. Radi u više država na Bliskom Istoku.
P. Je li seMaitreja nedavno vratio u Rusiju, imajući u vidu tamošnju nestabilnu situaciju?
O. Ne.
P. Jesu li Maitrejina pojavljivanja na televiziji u vidu intervjua sa jednim gostom ili se On također pojavljuje u panel diskusijama?
O. Oboje.
P. (1) Da li vaš Majstor opravdava ponašanje Njemačke (i drugih zemalja EU) prema Grčkoj? (2) Treba li uvesti neka olakšanja Grčkoj s obzirom na dugove?
O. (1) Ne. (2) Da, svakako.
P. Meni je vaša informacija nova. Htio bih pitati zašto je Maitreja izabrao London za svoje sjedište?
O. Molim Vas pogledajte knjigu Maitrejina misija, 1. dio radi istog pitanja i odgovor iz srpnja 1982 (vidi dole). Da proširimo taj odgovor:
U početku je bio izbor između Londona i New Yorka. U to vrijeme su učenici u Londonu smatrani zrelijim od onih u New Yorku, naročito u domeni politike. Imali su zrelije razumijevanje svjetskih događanja.
P. Zašto je Maitreja izabrao London za svoje odredište? (SI srpanj 1982.)
O. Mnogi ljudi su me pitali: 'Zašto London?', uz izvjesnu dozu zavisti; mislim što ima loše u New Yorku na primjer? Jeste, baš tako, kako sam rekao u Los Angelesu, da sam ja Maitreja izabrao bih Laguna plažu ili azurnu obalu. To je pitanje djelovanja učenika koji Mu pripremaju put. On bi došao u arenu u kojoj su učenici bili najuspješniji na liniji Njegovog rada, dakle najviše na ekonomsko-političkom polju. Učenici koji djeluju u Velikoj Britaniji su bili prilično uspješni na tom polju nego li u drugim dijelovima svijeta. To je Njegov glavni razlog za dolazak u London. Naravno očigledniji razlog za to je da, pošto dolazi sa Himalaja, može doći kao posjetilac u ovu zemlju na par godina i da se izgubi u pakistansko-indijskoj zajednici, što je bio u stanju izvesti prilično dobro.
P. (1) Ima li Učitelj svijeta nekakve veze sa Duhom istine, koji se spominje u Evanđelju po Ivanu u Bibliji (16:13)? (2) Kako će ovaj odnos oblikovati poruku Učitelja svijeta? (3) Planira li Učitelj svijeta da uspostavi svećeničku službu?
O. (1) Da. (2) To je ista poruka Ljubavi. (3) Ona već postoji.
P. Tijekom europske konferencije, također i u SI magazinu, spomenuli ste da bi bilo dobro imati po jedan centar (kao u Amsterdamu) u svakoj zemlji. Međutim, pretpostavljam da niste mislili da to treba ostvariti po svaku cijenu i bezuvjetno. Osjećam da je ovo pogrešno shvaćeno u grupama. Tražite li od nas da iznajmimo ili kupimo neko mjesto po bilo koju cijenu i nauštrb aktivnosti koje omogućavaju da se privuku ljudi?
O. Nema 'moranja' u vezi sa iznajmljivanjem otvorene prodavaonice ili centra. Ono što sam mislio je da koristite te mogućnosti ako budu raspoložive. Inače se jednostavno fokusirajte na obavljanje posla.
P. U SI magazinu, broj od januara/februara 2015 postavljeno je pitanje u vezi grupnim meditacijama nad litografijom 'Otvorena mandala' da bi se pojačao osjećaj jedinstva u grupi. Mogu li i druge litografije Benjamina Crema djelovati na isti način da bi se povećao osjećaj grupnog jedinstva?
O. Manje ili više.
P. Od kakve je važnosti da znamo svoju točku evolucije?
O. Znanje vam obično daje osjećaj proporcije i realizma.
P. Na kojoj točki evolucije je iluzija najgora?
O. Između prve i druge inicijacije, ili da budemo precizni na točki evolucije 1.3
P. (1) Mislite li da je moderna psihologija doprinijela evoluciji svjesti? (2) Ima li ikakvih korisnih promjena koje bi mogle da se dogode u psihologiji i psihoterapiji?
O. (1) Da. (2) Da. Prvo, psiholozi moraju shvatiti i prihvatiti postojanje duše. Psihologija će bez ove promjene biti okovana u banalnim iluzijama. Zanimljivo je primijetiti da je jedna od izjava Sezana o slikanju bila: 'Zar ljudi ne shvaćaju da stvari imaju duše?'


na vrh

     ♦ IZDVOJENA TEMA:

(iz mnoštva zanimljivih članaka izdvojili smo jedan kojim želimo dočarati široki spektar interesa Share internationala kao neprofitne organizacije - op.p.)


(rubrika: TRENDOVI)

Izumljen uređaj za otkrivanje karcinoma pomoću daha

U Velikoj Britaniji odvijaju se klinička ispitivanja novog uređaja za otkrivanje karcinoma pomoću testiranja daha. Plućni uređaj za otkrivanje karcinoma (The Lung Cancer Detection device - LuCID) izumio je inženjer Billy Boyle. Uređaj može otkriti kemijske tragove u dahu koji mogu ukazati da pacijent možda boluje od karcinoma. Najprije je uređaj izumljen za otkrivanje eksploziva, ali nakon što je njegova žena oboljela od raka debelog crijeva promijenio je svrhu instrumenta u alat za dijagnozu. Nada se da će instrument voditi ka ranijem otkrivanju karcinoma pluća koji samo u Velikoj Britaniji godišnje ubija 35000 ljudi i ima nizak stupanj preživljevanja jer se otkriva kasno, u konačnoj fazi.
G. Boyle objašnjava: "Ljudsko tijelo stvara kemikalije, većina njih je normalna, svakodnevne kemikalije, ali karcinom i druge bolesti uzrokuju nepravilnosti u stanicama tijela i takve stanice počinju proizvoditi drugačije kemikalije. Programiranjem čipova da traže različite karakteristične tragove i kemijske markere može se isprogramirati traženje različitih bolesti. Već imamo mikročip i radimo na malim prijenosnim uređajima za liječnike ordinacije . Važno je da najprije dobijemo kliničke dokaze, ali mislim da bi u iduće dvije godine mogli imati dostupan provjereni sustav."

2015-06-29_s3***
»Ove djevojke su lokalni heroji; što dokazuje njihova upornost u obrazovnoj kampanji kojom su nadahnule svoje roditelje da im se pridruže u njihovom pothvatu«

Kliničko proučavanje vodi Dr. Salman Siddiqui, viši klinički predavač i lječnik za prsa odraslih na Sveučilištu Leicester, koji je dodao: "Rak pluća ima najnižu petogodišnju stopu preživljavanja među svim vrstama karcinoma, međutim rana dijagnoza može značajno poboljšati pacijentovu mogućnost da preživi. Trenutni načini dijagnoze, poput rengena, CT-a i biopsije su skupi i rizični, stoga su jasne dobrobiti neinvazivne i jeftnije alternative.
Projekt će identificirati i procijeniti biomarkere kako bi poboljšao točnosti i pozdanost dijagnostičkih metoda pomoću daha. "Ispitivanja se vrše na Sveučilištu Leicester i bolnici Glenfied u Leicesteru. Dr. Jonathan Bennett, konzultant u bolnici Glenfield, izjavio je ako se test pokaže uspješnim tada bi se mogao primjeniti u lječničkim ordinacijama, ljekarnama i mogao bi značajno povećati uspješnost u ranom otkrivanju bolesti.
(Izvor: msn.com; sciencedaily.com)

Djevojke djevojkama

Prema podacima međunarodnog fonda za djecu (UNICEF) Nepal ima najviše na svijetu maloljetnih mladenki. Studija Fonda za populaciju Ujedinjenih naroda (UNFPA) pokazuje da u Južnoj Aziji živi 42 posto od ukupnog broja maljoljetnih mladenki u svijetu, Nepal je rangiran kao treći, iza Bangladeša i Indije. Uzroci za udaju djece su brojni, ali siromaštvo je glavni faktor. Procjenuje se da u Nepalu živi 27.8 miljuna ljudi, od čega prema podacima Svjetske banke 24 posto živi ispod granice siromaštva. Nepalska Nacionalna komisija žena vjeruje da i socijalni i religijski faktori pridonose udaji djece. Zadržavanje sustava miraza omogućuje da se nastavlja tradicija ranih brakova budući da što je djevojka mlađa manje se od njenih roditelja očekuje da plate mladoženju. U drugim slučajevima roditelji jednostavno odluče da će udati svoje kćeri kako bi imali manje usta za prehraniti. Sve više dobiva na važnosti obrazovanje djevojaka, ali i dalje to nije prioritet u siromašnim seoskim zajednicama. Prema podacima UNICEF-a 77.5 posto djevojaka između 14 do 24 godine ima osnovnu stopu pismenosti, ovaj broj pada na 66 posto kad se radi o upisu u srednju školu.
Međutim, inicijativa djevojke djevojkama možda promijenji njihove izglede. U udaljenom dijelu zemlje u okrugu Bajura, u zapadnom dijelu Nepala gdje su prihodi gotovo nepostojeći i velika učestalost maloljetnih udaja, grupa mladih djevojaka predvodi pokušaje da obrazovanjem spriječi maloljetne udaje. Sada se zajednice po cijelom okrugu natječu da proglase svoja sela "slobodnim zonama od maloljetničkih udaja", što je hrabar postupak naspram starog običaja.

Dodir topline

Jedanaestogodišnja godišnja djevojčica iz Atlante (Georgia, SAD) znala je da treba nešto napraviti kada je vidjela ljude kako pate. Aaliyah Rucker imala je samo četri godine kada se dogodilo nešto što joj je otvorilo oči ka jadu koji podnose neki ljudi. Njezina majka je darovala stare stvari, ali Aaliyah se nije htijela rastati od svoje omiljene deke, majka joj je objasnila da bi drugima njihove stare stvari mogle biti od koristi uljučujući i njezinu deku. "Svaki dan sam vidjela puno ljudi na ulicama," rekla je Aaliyah. "Mislila sam si: Ovo je tako tužno. Svatko bi trebao imati deku, kuću ili nešto, deka je samo zaglavila kod mene."
Započela je tako što je pitala obitelj i prijatelje da doniraju deke. A sada nakon nekoliko godina sa novcem prikupljenim od donacija u njezinu dobrotvornu organizaciju distribuira potpuno nove vunene deke skloništima sa beskućnike, centrima sa oboljele od karcinoma i beskućnicima na ulici.
Aaliyah je osnivač i direktor neprofitne organizacije "A Touch of Warmth" (Dodir topline), kaže da se osjeća dobro kada pomaže ljudima. Njezin pothvat od jednostavnog početka je jako narasto, sada redovito pokreće akcije skupljanja deka po Atlanti. Aaliyah kaže: "Sveukupno, osobno sam darovala oko 5000 deka. Želim ljudima pomoći sa malo utjehe, topline i dati im do znanja da je nekome barem toliko stalo do njih da im da deku." Otkrila nam je viziju za svoju organizaciju: "Nadam se da će narasti dokle oko seže. Možda čak i dalje."
(Izvor: cbs46.com)

Prsten mira

Norveški muslimani u otvorenom pozitivnom odgovoru na predrasude, diskriminaciju i strah organizirali u mirno bdijenje u Oslu 21. veljače 2015. da bi pokazali solidarnost sa židovima. Bdijenje je organizirano tjedan dana nakon kobne pucnjave na sinagogu i seminar slobode govora u Danskoj. Više od tisuću ljudi držalo se za ruke oko sinagoge u Oslu povezujući muslimane i židove u simboličan "Prsten mira". Ideju za organiziranje bdijenja smislili su mladi norveški muslimani koji čine oko 3 posto od ukupnih 5,3 miljuna norveškog stanovništva. Htijeli su pokazati podršku norveškim židovima, kojih prema procijeni ima oko 1300, zbog nedavnog napada u Kopenhagenu u kojem je ispred gradske sinagoge ubijen 37 godišnji čuvar volonter.
Inicijatorica "Prstena mira" Hajrah Arshad 17 godišnja muslimanska djevojka izjavila je: "Većina nas muslimana zauzima se za prava židova. Nadam se da se sviđamo ostalim zajednicama i da se bore protiv radikalizma. Nepravedno je kada nam se predbacuje za sve što muslimanski teroristi čine. Želimo pokazati svima da stojimo uz vas. Osjećamo iste strahove kao i vi, zajedno sa vama nosit ćemo teret." Dodala je da je govor rabina bio izravno iz srca, kao što su bili i govori muslimanskih govornika. Još je izjavila: "To pokazuje da ljudi ulažu svoju dušu o ovo. Ovo nije zadnje što ćete vidjeti od nas."

2015-06-29_s4
»Tisuću norveških muslimana 21. veljače 2015. kako bi pokazali solidarnost sa židovima ulovilo se za ruke i oformilo krug oko sinagoge u Oslu i tako povezali muslimane i židove u simboličan "Prsten mira."«

Kad je židovska zajednica napuštala sinagogu nakon molitve šabata grupa mladih muslimana, mnoge od njih tinejđerke sa maramama na glavi oformile su simboličan prsten oko zgrade, na što je zapljeskalo više od 1000 ljudi koje se tamo skupilo. Jedan od organizatora, trideset sedmogodišnji Zeeshan Abdullah izjavio je okupljenim ljudima: " Ovo pokazuje da postoji puno više mirotvoraca nego što je ljudi željnih rata. Prije nego što je na otvorenom započela tradicionalna šabat ceremonija dodao je: "Još postoji nada za čovječanstvo, za mir i ljubav između različitosti među religijama." Mnogi prisutni pridružili su se pjevanju židovskih pjesama tijekom šabat ceremonije.
Norveški glavni rabin Michael Melchior bio je vidljivo ganut kad je izjavio da je ceromonija na otvorenom prvi put održana pred toliko puno ljudi. Youssef Bartho Assidiq vođa mladih muslimana izjavio je da je događaj u Oslu pokazao da se muslimani "zalažu za slobodu govora, slobodu vjere i za jedni druge. Ovo je najbolji mogući odgovor na polarizaciju koju smo mogli vidjeti u debatama nakon napada u Francuskoj i Danskoj."
(Izvor: The Guardian, UK; nrk.no)


na vrh

     ♦ SADRŽAJ ČASOPISA:

(kratak pregled redovnih rubrika, podnaslova i pripadajućih slika u tiskanom izdanju časopisa - op.p.)


♦ MAJSTOR PREKO BENJAMINA CREMA

Pravednost u Zakonu

2015_nema_slike1


♦ TOČKA GLEDIŠTA

(britkim osvrtima naših komentatora rasvjetljujemo brojne manipulacije ljudima - op.p.)

Autohtoni prehrambeni sustav trebao bi biti prioritet      komentar: Valentina Gasbarri

♦ TRENDOVI

(pratimo moderna stremljenja diljem svijeta, te poželjne pravce razvoja globalne ekonomije i civilnog društva - op.p.)

Izumljen uređaj za otkrivanje karcinoma pomoću daha      izvor: The Guardian, UK; nrk.no

♦ GLAS NARODA

(spremnost ljudi da legalnim sredstvima iskažu svoje nezadovoljstvo - op.p.)

      Izvor: commondreams.org

2015-06-29_s2
»Tisuće ljudi okupilo se u središtu Raleigh (North Carolina - SAD), 14. veljače 2015. u godišnjem maršu za promicanje moralnih vrijednosti«


♦ VRIJEME OBNOVE - KOMPILACIJA

(mozaik citata, mudrih misli i savjeta koje je Benjemin Creme dao preko svojih knjiga, predavanja, radio-intervjua, te video-linka - op.p.)

2015-06-29_s14
»Protesti protiv frackinga tj. nove metode vađenja plina i nafte iz škriljevca na dubinama do 5000 metara «


♦ ZNACI VREMENA

(kratki pregled sve učestalijih neobičnih pojava, za koje znanost nema prikladnog objašnjenja, te potvrda njihove autentičnosti od strane B. Cremovog Majstora - op.p.)

2015-06-29_s6
»Slika Svjetlosna prikaza koju je manifestirao Majstor kojega smo poznavali kao Majku Mariju «

2015-06-29_s7
»Snimljeno 16 veljače 2015 u Monterreyu u župi Santo Nino de la Salud «

2015-06-29_s8
»Slike je snimila Victoria Eukine Avalon iz Guadalajara, Mexico «

2015-06-29_s9
»Divovski objekt se pojavljuje na NASA-im slikama «

2015-06-29_s10
»Majstor Benjamina Crema potvrđuje da su svjetla zapravo marsovske svemirske stanice «

2015-06-29_s11
»Ogromni anđeo u blizini Sunca «

2015-06-29_s12
»Otkriće bijelog slona u Burmi povoljan je znak «


♦ INTERVJU MJESECA

(predstavljamo vam one pojedince koji su svojim aktivnostima pridonijeli poboljšanju kvalitete života u svojoj lokalnoj zajednici, a šire - op.p.)

Važnost zdravstvene skrbi za majke i novorođenčad      intervju: Robin Lim

2015-06-29_s5
»Robin Lim (desno) s majkom i njezinom bebom «


♦ SPASIMO NAŠ PLANET

(pratimo aktivnosti pokreta S.O.P. - koji je iniciran porukom B. Cremovog Majstora iz listopada 2012. godine - a vezane su za zaštitu okoliša - op.p.)

Međunarodni Dan planeta Zemlje       izvor: thinkprogress.com;

2015-06-29_s13
»U dokumentarcu, Chai Jing govori o svojoj osobnoj borbi da zaštiti svoju novorođenu kćerku od onečišćenja «


♦ MUDRE RIJEČI

Iskrenost je ono što mladima daje veliku moć      komentar: David Suzuki

(pratimo istupe javnih osoba koji vode u pravom smjeru - op.p.)

2015-06-29_s1
»Stephen Thomas, pokretačka snaga za čistu energetsku budućnost Kanade «


♦ EKOLOŠKI AKTIVIZAM

(podržavamo svaku ekološku akciju, jer upućuje na male, ali ipak značajne pozitivne pomake u ljudskoj svijesti - op.p.)

Ribari iz gaze jedva preživljavaju      komentar: : Mel Frykberg

♦ ČINJENICE I PROGNOZE

(pratimo najnovija otkrića na polju znanosti, tehnike, obrazovanja, arheologije i sl - op.p.)

Revizija starosti čovječanstva      izvor: BBC

♦ PISMA UREDNIKU

(neobična svjedočanstva koja imaju za cilj da potaknu ljude na razmišljanja vezana za ponovni dolazak i Dan objave - op.p.)

2015-06-29_s15
»Karin Mahieu iz Brussela (Belgija) imala je čudan susret u metrou. Benjamin Crem potvrđuje da joj je bračni par kojega je srela prenio poruku nade «


♦ PITANJA ČITATELJA I ODGOVORI BENJAMINA CREMA

2015_si_bc1
»Glavni urednik Share-a, Benjamin Creme«


Ukoliko želite vidjeti ovu stranicu u originalnoj verziji, na engleskom jeziku, kliknite ovdje.
Arhiva prijašnjih brojeva (engl. jez.) dostupna je ovdje.

Želite li naručiti svoj PDF-primjerak časopisa na engleskom jeziku pišite nam na našu e-mail adresu.


 


*NAPOMENA:
Ovdje predstavljamo samo manji dio sadržaja objavljenih u tiskanim izdanjima časopisa Share Internationala, koji izlazi na nekoliko nekoliko svjetskih jezika.
Za aktualnu kompilaciju engleskog izdanja koje izlazi svakog mjeseca, osim dvomjesečno siječanj/veljača i srpanj/kolovoz, možete pratiti ovu stranicu. O izdanjima Share Internationala na drugim jezicima možete saznati ovdje, a ako želite da vas podsjetimo kada se ova stranica obnovi, slijedite ovaj link

Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim
web stranicama pošaljete na
sljedecu adresu.


Prva objava: u ožujku 2004.      Zadnja promjena: 01.07.2015.