Powered by Google
   MAPA STRANICA
 
 Izbor iz časopisa Share International – studeni 2013.

Ovo je izbor sadržaja iz časopisa Share International koje smo preveli na hrvatski. Za službenu stranicu časopisa Share International (na engleskom) s većim izborom elektronskog sadržaja kliknite ovdje.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2013 Share International. Sva prava pridržana.

Benjamin Creme na videu najavljuje početak Maitrejinog javnog djelovanja (titlovano).
link na video


na vrh

     • MAJSTOROV ČLANAK:

         (ove poruke su način na koji Duhovna Hijerarhija preko Benjamina Crema daje svoje viđenje aktuelnog trenutka u kojem živimo. Poruka je primljena 10.10.2013. - op.p.)

Dinamika promjena - 2013/9

Kada bi ljudi mogli vidjeti izvanredne događaje, koji se danas događaju u mnogim dijelovima svijeta, shvatili bi da Dan Objave ne može biti daleko. Vidjeli bi kako na tisuće ljudi maršira i poziva na promjene, promjene u ime boljeg života i novog pristupa življenju koji bi im osigurao posao i hranu za njihove obitelji, potrebnu zdravstvenu zaštitu i pravo glasa u određivanju vlastite budućnosti. Mnogo je planova koji trenutno nastaju i koji će iznjedriti ove ideje; svuda po svijetu grupe i pojedinci kreiraju "nacrt" jednog novog svijeta. Mnogi su previše ishitreni da bi ih se uzelo ozbiljno, ali mnogi su i cjeloviti, te nude vrijedne prijedloge neophodnih promjena.
Nas, vašu Stariju Braću, ova događanja ohrabruju i jasno pokazuju koliko su ljudi spremni za nove ideje. Naravno, još uvijek je mnogo onih koji se plaše budućnosti i koji se boje "novoga" , ali su sile preobražaja sada toliko jake da će promjene stići, bili ljudi spremni ili ne.
Ove sile svuda po svijetu utiču na milijune da pred sobom vide bolji život: takav koji će uspostaviti mir i pravdu, te Dijeljenje na prvo mjesto u njihovim životima.
I mi imamo Svoje planove, koje ćemo predstaviti ljudima. Slobodna volja ljudi nikada neće biti uzurpirana, a brzina usvajanja ovih planova slijediti će ovaj zakon. Na taj će se način preobražaj života na Zemlji događati uz minimum disharmonije. Svaki korak će procjenjivati ljudi, tako da će čovječanstvo samo upravljati brzinom promjene. Ne može se poreći da nisu svi spremni za ovaj preobražaj, ali je neophodnost novog i miroljubivog načina života tako velika da do nje mora doći, korak po korak, po određenom redoslijedu. Jedino se tako mogu izbjeći negativne posljedice. Kada sumnjivci budu vidjeli dobrobiti koje će doći korištenjem ovog metoda, rado će prihvatiti novi mir i harmoniju koja će se spustiti na Zemlju.

(Arhiv Majstorovih članaka)

     • PITANJA I ODGOVORI:

            (svi odgovori ostvareni su zahvaljujući stalnoj telepatskoj vezi koju glavni urednik SHARE INTERNATIONALA održava sa svojim Majstorom - op.p.)

P. Da li Maitreja i dalje daje intervjue u Rusiji? Ako je tako, koliko ih je bilo do sada? Do 7. rujna 2013 bilo je 23 intervjua Maitreje u Rusiji.

O. Da. 26 (zaključno sa 10. listopadom 2013.)
P. Jesu li Maitrejini intervjui i dalje aktualni u Rusiji?
O. Da.
P. U najnovijem članku vašeg majstora (SI, listopad) pročitali smo da misaoni obrazac neposredne pojave velikog učitelja narasta u različitim zemljama - uključujući Kinu. Maitreja se nije pojavio na televiziji u Kini, kako je onda ta ideja počela da se prima u umovima ljudi?
O. Teško je precizno reći kako se to dogodilo, ali se emitiranje sa ruske televizije može često čuti barem u zapadnoj Kini i onda misaoni obrazac raste.
P. Hvala vam (i vašem Majstoru) na vašim divnim ohrabrujućim riječima iz prošlomjesečnog Share International magazina. Uzbudljivo je čuti koliko je blizu Maitreja, Učitelj svijeta. Bez vašeg rada i rada vašeg Majstora ne bismo imali ovu zadivljujuću priliku da se ostvari pomak u svijetu. (1) Možete li vi i vaš Majstor reći na koji način su ljudi koji djeluju sa vama ostvarili pomak u svijetu? (2) Što mislite koliko će trebati da svijet počne hitni program da nahrani gladne i da se planeta sukladno tome dovede u red?
O. (1) Mi smo težili da podignemo svijest o ulozi Hijerarhije majstora u životima čovječanstva i da ohrabrimo ljude da služe potrebama svoje braće i sestara svuda po svijetu. (2) Ovo ne bi trebalo shvatiti kao predskazanje, ali mislim za dvije do tri godine.
P. Mislim da vaša informacija daje ljudima nadu, možete li molim vas reći zašto je osjećaj nade tako važan?
O. Bez nade čovječanstvo bi klonulo u očaju i izgubilo volju za promjenom, te bismo se sami uništili.
P. Možemo li mi kao pojedinci išta učiniti da spasimo planet?
O. Da, zaista, ima tako puno načina na koje možemo da pomognemo da se spasi planeta: time što ćemo najviše što možemo smanjiti naš 'ugljični balast' i živjeti održivim životnim stilom, neprestanim lobiranjem za promjenom i prepoznavanjem hitnosti problema.
P. Sadašnja koncentracija ugljičnog dioksida u našoj atmosferi je oko 400 dijelova u milionu. Neki klimatski naučnici, kao James Hansen vjeruju da je gornja sigurnosna granica 350 dijelova u milion - da bismo izbjegli katastrofalne i potencijalno ireverzibilne promjene na našoj planeti. Dugi naučnici vjeruju da treba stabilizirati koncentraciju ispod 450 dijelova u milion, što bi se prevelo na povišenje temperature od 2 stupnja Celzijusa u odnosu na predindustrijsko vrijeme. Možete li otprilike reći koja je gornja sigurnosna granica da bi se izbjegle katastrofalne i ireverzibilne promjene na planeti Zemlji? Ako nastavimo kao do sada, koliko nam još godina preostaje dok ne stignemo do ove tačke preokreta?
O. Relativno sigurna gornja granice je do 400 dijelova. Više nemamo vremena na raspolaganju - dostigli smo gornju granicu.
P. Tijekom godina mnogi suradnici širom svijeta držali su govore ili video prezentacije u javnosti o Maitrejinoj pojavi. Neki su bivali potišteni ukoliko im je publika bila mala, ali čini se da je važnije nego ikada da se to čini baš sada. Kada bi više suradnika svuda po svijetu držalo redovna javne govore da li bi to omogućili Maitreji da stupa otvorenije zbog zakona slobodne volje?
O. Da. Ako dovoljno suradnika daje govore, broj posjetitelja će rasti.
P. Izgleda da je Maitrejina pojava vrlo neposredna. Suradnici širom svijeta dobili su ovu jedinstvenu priliku da pripreme put, a kada se Maitreja bude pojavo, ova prilika više neće postojati. Kako da najbolje iskoristimo ovo kratko vrijeme?
O. Time što ćete raditi što je moguće više da se ova informacija obznani!
P. Čuo sam da neki ljudi nemaju karmičke veze sa svojom porodicom - niti sa svojim roditeljima niti sa braćom i sestrama. Djeluje čudno. Zašto bi duša izabrala da se inkarnira u potpuno novu porodicu?
O. To se zaista događa, uopćeno govoreći, kada novi genetski materijal sa novom energijom uđe u karmičke odnose koji su već davno ranije zasnovani, tj. u vrijeme kada ljudi stupe u bračne veze sa grupama sa kojima nemaju karmičke odnose. Onog dana kada Majstori budu radili javno ovim stvarima će se posvećivati znatno više pažnje.
P. Jesu li neki članovi grupa (koji rade sa vama svuda po svijetu) znali Maitreju u svojim ranijim životima? Je li to npr. bilo u Indiji?
O. Ne, u Jeruzalemu, u vrijeme Isusa.
P. U rujnu 2013. svjetski mediji su pozvali na uzbunu zbog aktualne nuklearne katastrofe u Fukushimi i javljeno je da je došlo do masivnog izlijevanja radioaktivne vode, što je dovelo do zagađenja tamošnjih izvora, kao i oceana i atmosfere. U stvari preko noći je došlo do reklasificiranja situacije iz nivoa 1 u nivo 3, iako je sama nesreća kao cjelina ostala klasificirana kao nivo 7 (nivo 7 je najopasniji, i jedino je katastrofa u Černobilu dobila tako visok nivo klasifikacije). Neki sugeriraju da je bila neophodna međunarodna intervencija Ujedinjenih naroda, te eminentnih nuklearnih eksperata, da bi se spriječila još veća katastrofa, pošto tri reaktora ostaju u izvjesnom stanju nekontroliranog nuklearnog topljenja, dok se o njima brine privatna energetska korporacija TEPCO. Imajući u vidu tekuću situaciju: (1) Da li Hijerarhija uočava potrebu za puno snažnijim uključivanjem svjetskih nuklearnih eksperata u rješavanju katastrofe koja još traje? (2) Ako je tako, da li bi se ova intervencija najbolje mogla odraditi kroz procedure Ujedinjenih nacija? (3) Da li se ukupna količina emitirane radijacije od ovog događaja približila ili nadmašila Černobil? (4) Koliko je sigurno jesti hranu koja dolazi iz oceana blizu Japana? (5) Postoje li opasni nivoi radijacije koji se približavaju drugim oblastima kao što su Kina, Rusija, ili Sjeverna Amerika, koja bi zahtijevala da ljudi poduzmu značajnije mjere predostrožnosti?
O. (1) Ne. Ali oni će se već uključivati po vlastitoj savjesti. (2) Da je potrebno Ujedinjeni narodi bi bili put. (3) Ne. (4) Stvarno ne. (5) Ne.
P. Neki ljudi se žale da ne mogu spavati u vrijeme punog Mjeseca. Što je uzrok njihovoj nesanici?
O. Majstor Djwhal Khul je kroz Alice A. Bailey pisao da u vrijeme punog mjeseca kao da se otvaraju vrata između Zemlje i Mjeseca, što omogućuje veći prijenos energije sa Sunca na Zemlju. Ovo potiče energetsku tenziju ljudi i životinja tokom pet dana (2 prije, na dan, i 2 nakon). (Pogledajte Share International iz prosinca 1990 u kome je dana dodatna preporuka o uporabi valerijana, homeopatskog pripravka za san.)
P. Vaš Majstor je u svom članku u Share Internationalu u rujnu 2013. pogodio u središte. Iako sam vrlo skeptičan u pogledu Maitreje i njegove grupe, mogu zamisliti svijet u kojem novac i pravljenje novca da bi se preživjelo više nije od presudnog značaja. Gotovo da je teško izrecivo koliko će to biti gigantsko kolektivno olakšanje za čovječanstvo kada se ova jednostavna istina pojmi i implementira u praksi. Nadam se da će se to dogoditi prije nego što umrem. Jedino pitanje koje mi se mota po glavi je kako da napravimo tranziciju iz svijeta u kojem ekonomijom dominira potreba za borbom tj. novcem ka sistemu koji će zamijeniti i ublažiti ovu vječnu bitku. U pragmatičnom smislu, kako se ovo ostvaruje, kakav tip ekonomskog sustava bi trebao zamijeniti postojeći? Hoće li to biti kombinirana metoda u zavisnosti od potrebe svake od zemalja?
O. Da. Planovi su već postavljeni i prezentirani su u Share Internationalu mnogo puta, kao i u mojim knjigama. Planovi se zasnivaju na principima dijeljenja prema potrebama.
P. U pitanjima i odgovorima iz lipnja 2013 pitali su vas: 'Da li sva patnja, na kojem god nivou, automatski dovodi znatnog razvoja i rasta svesti.' Vi ste napisali: 'Ne, ni u kom slučaju.' Međutim u vašim knjigama čitam: 'Oni koji imaju volje da učine napor i podvrgnu se ispitima i kušnjama i prije svega učine žrtve i odricanja koje zahtijeva inicijacija mogu znatno ubrzati put evolucije i tako potpunije služiti Planu Logosa.' Ove tvrdnje su zbunjujuće. Možete li molim vas objasniti razliku u njima i hvala vam.
O. Voljna patnja i izvana nametnuta patnja su sasvim različite. Da su iste, svako siromašno, pa i izgladnjelo ljudsko biće bi činilo veliki duhovni napredak, što nije slučaj. U pitanju je voljna i samonametnuta žrtva za postignuti duhovni napredak.
P. Da li je moguće da energije postaju jače pri kraju Transmisijske meditacije? O. Obično postoji konačni izljev na kraju, ali ukupne energije nisu neophodno jače. P. Imam bolest kičme poznatu kao spondylolisthesis. Da li Transmisijska meditacija utiče na ovu bolest na bilo koji način? Meditiram preko 40 godina, a pre 10 godina sam početo sa transmisijskom meditacijom.
O. Transmisijska meditacija može biti korisna za ovu bolest.
P. Zašto se na vašoj web-stranici spominju samo svemirski brodovi iz ovog solarnog sustava? Koliko ja razumijem iz drugih izvora Galaktička federacija svjetla se sastoji od tisuće civilizacija svuda po kozmosu i ovdje ima brodova iz mnogih sunčevih sustava.
O. To je istina, ali je moja informacija da ljudi i prijevozna sredstva koja se viđaju na Zemlji u ovo vrijeme dolaze isključivo iz našeg solarnog sustava.
P. Nedavno sam došao do nekih novosti iz NASA-e koje kažu da će doći do okretanja sunčevog magnetnog polja. U videu se kaže da će ova magnetska promjena prouzrokovati 'znamen promjene'. Pitam se da li je taj znamen promjene intimno povezan sa Maitrejom i kakva je to veza? Također se pitam kakvi će biti efekti ove promjene na Zemlju i njene stanovnike.
O. Moja informacija je da nema takve promjene.
P: U svojim radovima govorite o šest inicijacija (Rođenje Krista, Krštenje, Preobraćenje, Uskrsnuće, Otkrivenje, Uznesenje) ali Alice A. Bailey spominje i sedmu i još dvije u vezi sa dualnošću (VIII) i monizmom (IX). Možete li otkriti nešto o te posljednje tri?
O. U našem solarnom sistemu moguće je preuzeti devet inicijacija, ali da bi se postalo Majstorom mudrosti na ovoj planeti neophodno je prvih pet inicijacija: Rođenje Krista, Krštenje, Preobraćenje, Raspeće (ili veliko Odricanje, kako se isto nazva na Istoku), Uskrsnuće. Inicijacija Uskrsnuća čini nekog Majstorom. Neki od Majstora u Hijerarhiji Zemlje su preuzeli šestu, a neki, kao Maitreja, sedmu. Buda (koji je u Šambali u najvišem centru) je preuzeo osmu. (Za više informacija vidjeti "The Rays and the Initiations", od Alice A. Bailey).
P. Kakvo je vaše mišljenje o naporima Edvarda Snoudena da otkrije opseg tajnih i nelegalnih nadgledanja u vladama SAD, Velike Britanije i drugim vladama?
O. Mnogi ljudi, bez sumnje, na ova otkrića gledaju kao na pozitivan korak ka slobodi, ali u složenom i opasnom svijetu današnjice, vjerujem, da je akt ovog pojedinca bio nepotreban i arogantan.

     • ZNACI VREMENA:

    
(kratki pregled sve učestalijih neobičnih pojava, za koje znanost nema prikladnog objašnjenja, te njihovo pravo značenje - op.p.)


201311_nlokalif

»NLO - Kalifornija«   klikni za video

Kalifornija, SAD - Na videozapisu sa You Tubea (snimljenom blizu kalifornijske obale), objavljenim 18. rujna 2013, možemo vidjeti više blještećih, žmigavih svjetala. Ona lebde iznad udaljenog broda iza kojega se širi gust dim. Najprije su se mogla zapaziti tri objekta, a zatim se pojavio i četvrti koji je brzo nestao. Preostali NLO-i su se zatim brzo vinuli u zrak i također nestali.
izvor: huffingtonpost.com; YouTube: looknowtv
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da su to bili NLO-i, tj svemirski brodovi sa Marsa.)201311_svuzrmin

»Svjetlosni uzorci - Munchan«

Svjetlosni uzorci na zgradi u Münchnu u Njemačkoj fotografirani 31. srpnja 2013, koje su manifestirali Maitreja i Svemirska Braća. Fotografiju je poslala Andreja Bistrich.201311_papafr

»Papa Franjo i bijela golubica«

Dana 15. svibnja 2013. kada se papa Franjo u redovnoj tjednoj audijenciji vozio u otvorenom papamobilu na Trgu svetoga Petra netko iz mase mu je poklonio krletku sa dvjema bijelim golubicama. Papa je netremice otvorio krletku, dohvatio jednu od ptica, te ju pustio da leti nad trgom. Sa drugom pticom je imao neprilika, jer nije htjela, što iznenađuje, napustiti krletku, pa se neko vrijeme zadržala ne njegovim prstima, prije nego li je odletjela. U katoličkoj tradiciji bijela golubica simbolizira Svetoga duha, mir in božansko vodstvo, zato je papin govor koji je uslijedio - o iščekivanju Duhova iduće nedjelje - bio usredotočen na ulogu Svetoga duha pri vođenju propovjedi.
izvor: telegraph.co.uk, Združeno kraljestvo; ncronline
(Majstor Benjamina Crema potvrdio je da je ponašanje golubice uvjetovao Maitreja.)201311_kurandj

»Dijete rođeno sa Kuranom«

Dana 7. svibanja 2012 rođena je u Ejigabu (Lagos -Nigerija) beba koja je u dlanu desne ruke držala majušni Kuran. Neudana kršćanska, Kikelomo Ilori, je više puta pokušala prekinuti trudnoću, nakon što ju je napustio muslimanski otac djeteta. Rekla je da ju je 'prorok upozorio da to ne čini, jer je dijete u maternici jedinstveno'. U tamošnjoj crkvi su je također odvraćali od pobačaja, jer su bili zabrinuti za njeno zdravlje. Kada se othrvala kušnjama, trudnoća je normalno napredovala. Beba se rodila poprilično kasno, u jedanaestom mjesecu, te je sa sobom imala neobjašnjiv dodatak: majušni Kuran koji je bio zaštićen vodootpornim materijalom, nalik polietilenu. Primalja Victoria Moses rekla je da je porodila puno žena, ali nešto slično nikad nije vidjela. "Svjedočim da je pri rođenju toga dijeteta sam Bog bio prisutan". Muslimanski učenjak i imam Alhaji Ashimuyu Omotosho je rekao da je to"Božje znamenje", te je dodao: "Najčudnije od svega je i to što Kikeloma pripada kršćanskoj obitelji. To nam govori daje jedan Bog praizvor svega, a mi smo došli na svijet da bi sami izabrali svoj put." Pred kućom maloga Abdula u Lagosu okupilo se veliko mnoštvo da bi usklicima proslavili čudo: "Allahu Akbar". Misijonar nigerijske islamske družbe Ansarul Islam Society, koji je vodio službenu delegaciju u obilasku djeteta, rekao je da je to bilo "znak dobrih događaja koji će ubrzo zapljusnuti zemlju."
izvor: vanguardngr.com
(Majstor Benjamina Crema potvrdio je da je čudo manifestirao Maitreja.)201311_nloaustr

»NLO - Australija«   klikni za video

Woy Woy, Australija - Amaterski fotograf u Australiji je zabilježio video-snimak velikoga okrugloga svjetlećeg objekta koji je lebdio na nebu, te je mijenjao oblik i boju.
Drew Ryan primijetio je objekt 2. srpnja 2013 iznad Empire Baya, u predgrađu sjeverno od Sidneyja. "Kugla je naizmjenično mijenjala boju, zatim je postala narančasta, te se počela kretati svodom, neko vrijeme je lebdjela iznad obalnog gradića Woy Woy," - rekao je Ryan. Isti NLO je vidio i negdje prije devet mjeseci, te je izjavio: "Uopće ne dvojim oko toga da na nebu ima stvari koje ne možemo objasniti. A toga je sve više i više. Volio bih kad bi se netko ozbiljnije pozabavio istraživanjem tih pojava. Nekada sam bio vojnik, ali nikad ništa slično nisam vidio".
izvor: dailytelegraph.com.au, huffingtonpost.com. YouTube: orbtracker
(Majstor Benjamina Crema potvrdio je da se radi o svemirskom brodu sa Marsa.)201311_bostonblag

»Svjetlosni blagoslov«

Patricia Friend iz Bostona dok je boravila u Lincolnshireu (Velika Britanija), nam je poslala fotografiju svojega unuka na kojemu je vidljiv svjetlosni blagoslov Majstora Isusa.201311_jednavelsl

»NLO - Los Angeles«   klikni za video

Los Angeles, SAD - 4. rujna 2013 su na zapadnom dijelu svoda u San Fernando Valley u Los Angelesu snimili NLO. "NLO-e smo vidjeli toliko puta da više i ne možemo izbrojiti. Tada smo ga prvi puta uspjeli snimiti … obratite pozornost na amorfnu prirodu broda i mijenjanje blistave boje . Vidimo ih skoro svake večeri, ponekad idu u grupi. Očito da su tu da bi nam se pokazali, ali pomoći si moramo sami - jedni drugima. Hvala vam svemirska braćo i sestre."
Isti očevidac je NLO na istom mjestu ponovo primijetio 7. rujna 2013. Izvijestio je: "Bio je na oko 3 km visine i spektakularno mijenjao oblik, veličinu i boju."
201311_trimalesl

izvor: ufosightingsdaily.com; YouTube: Nicole Rhoe-Melnick
(Majstor Benjamina Crema potvrdio je prisutnost svemirskih brodova sa Marsa.)     • SADRŽAJ ČASOPISA:

         (upoznavanje sa ostalim redovnim rubrikama i pripadajućim temama u tiskanom izdanju časopisa - op.p.)


Sadržaj aktualnog broja (studeni 2013)

• Majstor preko Benjamina Crema
Dinamika promjena
•  Trendovi:
Dobitnici nagrade: "Right Livelihood Award" za 2013. godinu
•  Zakoni života - kompilacija
•  Znaci vremena:
Dijete rođeno sa Kuranom
•  S.O.P. - Save Our Planet(ekološki aktivizam):
Nekontrolirani eksperiment sa Zemljom
Intervju: Michael Mann
•  Glas naroda:
Snimke sa prosvjeda kruže Bangladeshom
•  Maitrejini prioriteti:
Visok postotak siromašnih i nezaposlenih u SAD-u
•  Pisma uredniku:
Sasvim prisna priča!
• Pitanja čitatelja i odgovori Benjamina CremaUkoliko želite vidjeti ovu stranicu u originalnoj verziji, na engleskom jeziku, kliknite ovdje.
Arhiva prijašnjih brojeva (engl. jez.) dostupna je ovdje.

Želite li naručiti svoj PDF-primjerak časopisa na engleskom jeziku pišite nam na našu e-mail adresu.


 

*NAPOMENA:
Ovdje predstavljamo samo manji dio sadržaja objavljenih u tiskanim izdanjima časopisa Share Internationala, koji izlazi na nekoliko nekoliko svjetskih jezika.
Za aktualnu kompilaciju engleskog izdanja koje izlazi svakog mjeseca, osim dvomjesečno siječanj/veljača i srpanj/kolovoz, možete pratiti ovu stranicu. O izdanjima Share Internationala na drugim jezicima možete saznati ovdje, a ako želite da vas podsjetimo kada se ova stranica obnovi, slijedite ovaj link

Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim
web stranicama pošaljete na
sljedecu adresu.


Prva objava: u ožujku 2004.      Zadnja promjena: 30.01.2014.