Powered by Google
   MAPA STRANICA
 
 Izbor iz časopisa Share International – rujan 2013.

Ovo je izbor sadržaja iz časopisa Share International koje smo preveli na hrvatski. Za službenu stranicu časopisa Share International (na engleskom) s većim izborom elektronskog sadržaja kliknite ovdje.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2013 Share International. Sva prava pridržana.

Benjamin Creme na videu najavljuje početak Maitrejinog javnog djelovanja (titlovano).
link na video


na vrh

     • MAJSTOROV ČLANAK:

         (ove poruke su način na koji Duhovna Hijerarhija preko Benjamina Crema daje svoje viđenje aktuelnog trenutka u kojem živimo. Poruka je primljena 09.08.2013. - op.p.)

BRATSKI STUPOVI BUDUĆNOSTI - 2013/7

Ubuduće će se oni koji "vedre i oblače" po svijetu, ljudi bogatstva i moći, suočavati sa sve većim otporom spram njihovih ratnih planova i lukavstava. Kao odziv na sve veći utjecaj pozitivnih energija Vodenjaka, stvara se svijest o drukčijem načinu življenja, u kojem svi mogu biti korisni, napredovati i iskazivati svoje talente i ideje poradi većeg boljitka svih.
Isto tako narasta razumijevanje da, nakon svega, novac nije bog i da mu ne treba poklonstvo ili klanjanje, već da je novac samo sredstvo, koje se može koristiti ili ne, udobnost koja je postala tiranin koji porobljava svoje gospodare.
Od sada će, isto tako, postati sve očiglednije da stari oblici i metode više ne djeluju, svakako ne za dobrobit više od malobrojne elite. Tako se otvorio veliki rascjep između bogatih i siromašnih svakog naroda, oštriji i jasniji nego ikada ranije. Još zakratko će siromašni ovog svijeta prihvaćati ovu pogubnu podjelu. Zbog toga se prijetnja revolucije nanovo razbuktava u mnogim državama. Iako je to razumljivo, po Našem mišljenju takve posljedice ne slute na dobro za čovječanstvo. One samo pojačavaju beznađe.
Naš je put miroljubive evolucije i mi ga preporučujemo onima koji ne žele još više ugrožavati svijet. Naš put je jednostavan i dosežan, načelo dijeljenja je blagoslovljen odgovor na nevolje ljudi. Jedino dijeljenje može u hipu preobraziti ovaj svijet. Nije li čudno što dijeljenje nikad nije našlo mjesta u srcima ljudi?
Upravo sada Maitreja svakodnevno govori o potrebi za dijeljenjem i pravdom, stupovima blizancima novog društva mira i pomirenja. Zbog toga se čvrsto držite ovog jednostavnog puta i svakom srcu podarite radost.

(Arhiv Majstorovih članaka)

     • PITANJA I ODGOVORI:

            (svi odgovori ostvareni su zahvaljujući stalnoj telepatskoj vezi koju glavni urednik SHARE INTERNATIONALA održava sa svojim Majstorom - op.p.)

P. Da li Maitreja i dalje daje intervjue u Rusiji? Ako je tako koliko ih je bilo do danas? Do 08.lipnja 2013 bilo je 15. Maitrejinih intervjua u Rusiji.

O. Do danas (05.kolovoza 2013.) Maitreja je dao 18 intervjua u Rusiji.
P. Mora da su Intervjui sa Maitrejom bili na lokalnoj razini, budući da do sada niko nije bio u stanju saznati išta o njima. Možete li, molim vas, to pojasniti?
O. Rani intervjui u SAD su bez sumnje bili 'na lokalnoj razini'. Maitreja se brinuo, a možda i sada to čini, da ne zastraši one kojima želi pomoći, ali kako je vrijeme promicalo u Meksiku, Brazilu i sada u Rusiji, koliko mogu zaključiti, On je postajao sve eksplicitniji. Nisam vidio niti jedan od ovih intervjua, niti - možda će vam to biti čudno - imam naročitu želju da ih čujem, a svakako nemam želju da ih tražim, kao što znam da su mnogi činili. Ako zaista vjerujete da je Maitreja u svijetu i tako djelujete, posjedujete jedno opušteno strpljenje, nedostatak radoznalosti o tome što zapravo govori. Znam da oni koji zaista rade naporno ne traže po radio valovima da čuju Maitreju. On se sada pojavljuje na ruskoj televiziji i, koliko razumijem, odziv je življi i pozitivniji nego ikad. Cilj nije da otkrijemo snimke Njegovih intervjua. Naš cilj je da radimo naš posao i da ostavimo Maitreju da radi Svoj. Stvar koju treba upamtiti je; da Maitreja ne traži prepoznavanje. On se pojavljuje potpuno inkognito, kao jedan od nas, a ne kao neki veliki spasitelj ili guru. Siguran sam da će doći vrijeme kada će Ga oni koji znaju za priču u trenutku prepoznati, ali to vrijeme još nije došlo.
P. Ako postoji tako pozitivna reakcija u Rusiji (kao što izvještavaju posljednji brojevi Share -International magazina) znači li to da Maitreja može da pojača 'glasnoću' - drugim riječima, dozvoljava li da iz Njega jače zrači tijekom ovih intervjua.
O. Ne, to je vaše nerazumijevanje. Kada kažem eksplicitno, mislim o prirodi problema i kako mogu da se riješe. Ne mislim da On pokazuje više 'Sebe'. On je i dalje potpuno inkognito. Ljudi Ga moraju prepoznati zbog Njegovog razumijevanja promijene svijeta, a ne zbog neke mitske emanacije, koju - čini se, ljudi traže.
P. Da li Maitrejini intervjui uzrokuju tako dobar odziv zbog narodnog komunističkog nasljeđa?
O. Da, vjerojatno. Ljudi prepoznaju obećani komunistički ideal, a također su i osjetili patnju i razočarenje svoga vremena, te tako mislim da razumiju ideje Maitreje i ulogu čovječanstva u promjeni svijeta na bolje.
P. Fraza 'O Gigante Acardou' (uspavani div se probudio) se primila u Brazilu i koristi se u protestima i kao hash-tag na Twiteru da bi upozorio ljude na razvoj aktivizma koji preplavljuje Brazil. Je li ova fraza nadahnuta od strane Maitreje?
O. Mislim da ne, već mislim da je značajno da je ona nastala neposredno nakon Maitrejinog 41 pojavljivanja na brazilskoj televiziji, koja su sva odrađena inkognito.
P. Da li je nedavni i sve glasniji rast glasa naroda posljedica Maitrejinih intervjua u Brazilu i Njegove energije, za koju pretpostavljam da teče snažno tijekom intervjua?
O. Da, zaista.
P. (1) Htio bih vas pitati u vezi sa nedavnim protestima u Brazilu. Oni su bili zaista rašireni po ovoj vrlo velikoj zemlji, pri čemu je sudjelovalo na stotine tisuća ljudi. Je li Maitreja prisustvovao na protestima u nekim od gradova, kao što su Sao Paolo, Rio de Janeiro ili drugi? (2) Protesti su počeli uslijed povećanja cijene javnog prometa u mnogim gradovima u Brazilu, ali su se sada počeli okupljati i zbog drugih nezadovoljstva. Mnogi ljudi sa različitim političkim tendencijama su se pridružili protestima. Ljudi za i protiv abortusa. Ljudi za i protiv homoseksualnih prava. Ljudi sa desnice i sa ljevice. Ljudi koji prosvjeduju tražeći više demokracije ili za povratak brazilske diktature! Je li to dobra stvar? Neke od ideja iz prosvjeda se sada čine veoma konzervativnim. Ili mislite da je ono što nam treba sada da ljudi otpočnu dijalog, te da oni sa različitim idejama (čak i ako su one prilično konzervativne) samo čine prosvijed bogatijim? Hvala vam na vašim uvidima! Oni su vrlo korisni!
O. (1) Ne. (2) Da, važno je da se ljudi probude i da obznane svoje potrebe. Iz toga će konačno uslijediti konsenzus.
P. U nedavnim prosvjedima u Brazilu jedan je političar rekao da bi bilo dobro da se ukinu sve političke partije u Brazilu. Je li to dobra stvar? Meni se to čini veoma radikalnim. To me podsjeća na vrijeme brazilske diktature, kada nije bilo dozvoljeno postojanje političkih stranki.
O. Ova osoba očito prepoznaje neprekidnu borbu i nadmetanje među političkim strankama kao smetnju mirnom razvoju zemlje. To je istina, ali mirni razvoj treba, vjerujem, imati prednost nad diktaturom. Kada stranke budu naučile raditi zajedno, da bi implementirale potrebe ljudi, onda ćemo imati najbolji odnos.
P. Ostajem agnostik u odnosu na to da je Maitreja ovdje, ali to je jedina nada koju imam i čuva me da ne upadnem u ozbiljnu depresiju. Postoji li dobra šansa, pristojna šansa ili slaba šansa da će On postati toliko popularan u inozemstvu tako da će europski i američki mediji početi govoriti o Maitreji u narednoj godini ili dvije? Žudim da čujem tog Čovjeka. Žudim za ma kakvim nadahnućem ili ohrabrenjem koje bi On mogao dati, čime bi mi vratio nadu. Kazali ste da je u posljednje vrijeme bilo puno pozitivnih događaja iako je sve što ja mogu da vidim kaos i mrak. Sve se čini toliko jadnim i osjećam se bespomoćnim pri pokušajima da išta mijenjam. Vaša je odgovornost da nam kažete što se pozitivno događa upravo sada? Tražim od vas da imate suosjećanja sa nama ostalima koji nemaju utjehu blizine velikog duhovnog učitelja.
O. Vaše nade su bliže ispunjenju nego što možete vjerovati, ali znam da što god izgovorim u vašem umu će postojati čangrizava sumnja sve do Dana objave!
P. Nikada nisam čuo za Maitreju prije nego što sam istraživao pomjeranje egipatske statue (u muzeju u Manchesteru). Mnogo godina sam išao u katoličku školu, ali sam se prije par godina odrekao religije, jer sam uvijek vjerovao da je moj Bog drugačiji od onoga na koga su me prisiljavali. Bog je ljubav, ljubav je Bog - to je uvijek bila moja filozofija. Još od kad sam bio dijete vjerovao sam u poruke koje prenosite, pa se osjećam kao da već znam Učitelja. Da li me on zna, jer neko sa mnom komunicira i vodi me ka tome da budem najbolji mogući čovjek? Ne znam možete li odgovoriti na ovo pitanje, ali istražiti ću meditaciju o kojoj govorite i vidjeti što se događa.
O. Ne Bog, već je riječ o učeniku vašeg Majstora. On je taj koji vas vodi na unutrašnjim ravnima.
P. Je li namjera Share International-a da potiče nerede? Da li Share International želi jedan sretniji, zdraviji, pravičniji svijet za sve?
O. Share International svakako želi jedan sretniji, zdraviji, pravičniji svijet za sve i vjeruje da se to može postići prihvaćanjem potrebe za pravdom i dijeljenjem dobara. Ali Share International vjeruje da će se to postići jedino postepenim i mirnim sredstvima, evolucijom, a ne borbom i revolucijom.
P. Hoće li Maitreja, Učitelj svijeta zaustaviti svu glad svijeta i da li će to učiniti čim se otkrije svijetu?
O. Ne, to je naša odgovornost. Nije Njegova odgovornost da zaustavi svu glad u svijetu. Čovječanstvo je jedno i tek počinje postepeno uviđati tu činjenicu. Maitreja će potaknuti stvaranje naših odnosa na toj osnovi, te nadahnuti čovječanstvo da dijeli, rado, s voljom sva dobra svijeta sa svim ljudima i ženama svuda.
P. Da li se Benjamin Crem rasplakao kada je govorio o Maitreji kao o jednostavnom čovjeku? (Ovo se odnosi na HeyZ radio intervju). To je bilo tako dirljivo. Mora da je duboko emotivno raditi tako puno godina podržavajući Maitrejinu pojavu i svjedočiti u ovim jedinstvenim vremenima. Volim vas B.C. Hvala vam za vaše mnoge godine služenja.
O. Da, i hvala vam.
P. Sve što se sada događa na planeti dokumentirali ste mnogo ranije, i nevjerojatno je biti rođen u ovo vrijeme i gledati kako se sve to razvija. Ali htio bih vas pitati kada će energija hladne fuzije biti dostupna. Vidim da čitava planeta šuška, sve cijene rastu, a među onima koje najviše su cijene energije.
O. Energija hladne fuzije bi mogla biti dostupna sada. Stvorena su mnoga eksperimentalna rješenja, ali ih je 'ušutkala' naftna industrija.
Proces izgleda nije težak. Majstor Djwhal Khul je kroz Alice Baileyi rekao je da je taj postupak dostupan kroz prosti izotop vode, koji naravno postoji svugdje na planetu. Ova metoda će nam omogućiti jeftinu energiju prije nego li otkrijemo nauku o svjetlosti, koja će nam dati neograničenu energiju direktno sa Sunca.
P. Pitam se što se smatra služenjem? Da li je širenje glasa o Maitreji jedino služenje koje se računa?
O. Ne, postoji mnogo oblika služenja - služenje siromašnima, starima, slabima, ali u ovo vrijeme krize ništa nije važnije od služenja Maitreji, Planu i planetu.
P. Da li je služenje jedno ono koje je u vezi sa širenjem informacije o Maitreji? Može li služenje biti ono čime zarađujete za život? Može li to biti nadahnut ili ohrabrujući razgovor? Mogu li to biti jednostavne stvari, koje se događaju svakodnevno? Molim vas da podijelite sa nama savijete i komentare.
O. Služenje može postojati na svim nivoima, od sićušnog do vrlo velikog. Služenje je zadovoljavanje potreba čovječanstva i planeta. To je služenje plana evolucije i svega što on podrazumijeva, i to je pomaganje starim ženama da pređu ulicu. To je razlog zbog koga se utjelovljujemo, da bismo služili planu evolucije.
P. Zašto niko ne podučava o ovome u Indiji? Mislim da bi neko trebao. Što bih mogao poduzeti da proširim glas?
O. Proširite ga. Možemo vam poslati novine Emergence Quarterly da ih besplatno podijelite u vašoj lokalnoj zajednici.
P. Svakog jutra kada ustajem kao jedan način meditacije izgovaram Veliki zaziv i Molitvu za novo doba. Kako da koristim ova dva zaziva, jedan za drugim, na pravi način, imajući u vidu da nemaju istu svrhu i odatle nemaju ni istu energiju?
O. Samo ih izgovorite.
P. Rečeno je da su bolesti karmičke. Onda se pitam je li vrijedno mijenjati svoje navike i ishranu da bi se izliječili ili spriječili bolest. Čuo sam da ako se promijeni ishrana u smjeru biljne ishrane, te ako se izbjegava procesirana hrana i najveći broj životinjskih proizvoda, bolesti se mogu spriječiti, a ponekad i izliječiti. Nije li briga o našim tijelima/hramovima upravo ono što bi trebali činiti? Sprječava li to neku karmu? Imam strast ka izučavanju toga, te bi mi puno pomogli vaši komentari.
O. Da, tako je. Karma je posljedica našeg djelovanja, nije nešto što je odvojeno od našeg djelovanja.
P. Da li je govor Malale u Ujedinjenim Nacijama nadahnuo Maitreja ili majstor Isus?
O. Ne, nadahnula ga je Malala sama.
P. Malala mi izgleda čisto; slažete li se? I što je to točno čistoća - izgleda je lakše uprijeti prstom u ljude koji imaju tu kvalitetu nego ju samu po sebi definirati. Na primjer mlada muslimanska djevojka koja je plakala kristalne suze je također izgledala čisto (vidi Share International iz lipnja 1997).
O. Čistoća je dobrota ili Božanskost. To je kvaliteta duše u osobi.


     • ZNACI VREMENA:

    
(kratki pregled sve učestalijih neobičnih pojava, za koje znanost nema prikladnog objašnjenja, te njihovo pravo značenje - op.p.)»Dijete rođeno sa brojanicom«

Gđa. Khadijat Isa iz grada Bide u afričkoj državi Niger žurila se 15. srpnja u 2 popdne u kuću umirovljene medicinske sestre Shashe Abubakar gdje je trebala roditi djevojčicu. Sestra Abubakar zajedno sa ostalim prisutnim ženama doživjela je šok kada su vidjele da dijete ima brojanicu sa crnim perlama oko vrata, perle su pobijelile čim se dijete rodilo. Islamska brojanica zove se Tasabih.
Kako se vijest proširila ljudi se nahrlili vidjeti čudesno dijete, vičući "Allahu akbar!" (Bog je velik). Roditelji koji su se doselili iz Lame (država Kwara) i već godinama žive u Bidi kažu da žive muslimansku vjeru. Bebu su odnjeli u palaču Etsu Nupe gdje ih je primio i blagoslovio tradicionalni vladar Alhaji Yahaya Abubukar. Islamski učenjak Malam Idiris Ndajiwo izjavio je: "Danas je rođenje djeteta u ovom gradu i u ovom području (Kutaworo) veliko iznenađenje za nas muslimane. U biti, ovo pokazuje da Allah određuje što se događa bilo kome u cijelom svijetu."
(Izvor: nigeriadailynews.com; leadership.ng)
(Majstor Benjamina Cremea potvrđuje da je brojanicu manifestirao Maitreja.)
»Kip egipatskog boga zaitrigirao svijet«   klikni za video

Manchesterski muzej (dio Sveučilišta u Manchesteru) postao je svjetski poznat zbog čudnovatog kretanja kipa egipatskog boga. U veljači 2013. muzejski egiptolog Campbell Price najprije je primjetio da se 4000 godina star kip na nepoznat način u svojoj izložbenoj kabini okrenuo na drugu stranu: "Jedan dan primjetio sam da se okrenuo na drugu stranu. Pomislio sam da je to čudno jer je kip smješten u staklenu kabinu za koju jedino ja imam ključ. Vratio sam ga nazad kako je i bio, ali idući dan ponovo se pomaknuo. Postavili smo kameru i premda se golim okom ne može vidjeti, na ubrzanoj snimci se jasno vidi da se kip okreće."
U muzeju se može vidjeti na ubrzanoj snimci kako se u roku od tri dana kip okrenuo za 180 stupnjeva u zaključanoj staklenoj kabini. Znanstvenici i drugi komentatori dali su razna objašnjenja za objašnjenje fenomena, neki su tvrdili budući da se kretanje događa samo danju da okretanje kipa uzrokuju vibracije potaknute koracima posjetitelja, vanjskim prometom i neravno stakleno postolje. Campbell Price je to prokomentirao na ovaj način: "To ne objašnjava zašto se susjedni artifakti nisu pomakli ni milimetar i zašto se kip najednom počeo okretati nakon što je mirovao godinama, kao što kipovi i običavaju.... I zašto bi se okretao u savršenom krugu?"
Kip datira 1800 g. pr. K., visok je 25 cm i posvećen je Ozrisu, bogu zagrobnog života i opisuje se kako "Bog Ljubavi". Od kada se u lipnju 2013. proširila priča o događaju tisuće posjetitelja nahrlilo je u muzej.
Kustosi nerado diraju kip, ali su ga prisiljeni maknuti zbog popravka u galeriji u srpnju. Price je izjavio: "Namjeravali smo za vrijeme radova staviti kip u skladište,ali budući da je postao slavan sada ćemo ga staviti u predsoblje. Ljudi će ga i dalje moći vidjeti, ali se vjerojatno više neće okretati."
(Izvor: Manchester Evening News, The Telegraph, Manchester Museum, UK)
(Majstor Benjamia Cremea potvrđuje da je kretanje kipa čudo koje je manifestirao Maitreja. U ljpnju 2013. Share International dao je priopćenje u kome obavještava svjetske medije da je Maitreja odgovoran za ovaj čudesan događaj.)
»NLO iznad brazilskih prosjeda«   klikni za video

Na videosnimci snimljenoj 17. lipnja 2013. tijekom prosvjeda u brazilskom gradu Sao Paolu vide se svijetleća kugla kako se brzo kreće na nebu iznad gomile prosvjednika. Izvještaji sa prosvjeda kažu da je NLO vidjelo tisuće prosvjednika.
(Izvor: openminds.tv, huffingtonpost.com. YouTube: Lightemerging)
(Majstor Benjamin Cremea potvrđuje da je objekt svemirska letjelica sa Venere.)
»Proljetna poruka - čestitka izvana«


»Proljetna poruka - izgled iznutra«

Dragi uredniče,
Dana 12. travnja 2013. u 14:15h susreo sam se u Engleskom vrtu u Minhenu sa prijateljem koji pomaže u pripremanju Ponovnog Dolaska. Rekao mi je da je baš vidio čovjeka za kojeg misli da je Maitreja. Vidio je starijeg gospodina kako sjedi na klupi u parku sa ženom i čuo ih je kako pričaju na engleskom jeziku, govor starijeg gospodina podsjetio ga je na govor Benjamina Cremea. Otišli smo tamo i na klupi su i dalje sjedili muškarac i žena, ali prije nego što smo nastavili prema njima ustali su i otišli. Sjeli smo na klupu i prijatelj je pokazao čestitku koju je pronašao u Engleskom vrtu, upravo prije nego je njih vidio.
Naziv čestitke je bio "Leipziger Karte -Märzenbecher" (Čestitka iz Leipziga - Ožujske Pahuljice) sa fotografijom cvijeća na poleđini i pjesmom Dolazak kući (Die Heimkehr) Heinricha Heinea iz Knjige pjesama čiji prijevod na hrvatski jezik bi išao otprilike ovako:
"Srce, moj srce, ne budi tjeskobno i izdrži u svojoj vjeri. Novo proljeće vraća ono što ti je zima oduzela. I to koliko je ostalo za tebe i kako svijet još uvijek lijep je! I, moje srce, što si se svidi, sve, sve možeš voljeti "
U čestiki su bila napisana i tri citata:
"Blagoslovljeni su oni koji ne vide, a vjeruju!" (Ivan 20, 29)
"Savršena ljubav istjera sav strah."
"Budi miran i znaj da je Bog uvijek tu."
Je li Majstor Mudrosti ili Maitreja napisao ove citate na čestitki? Jesu li stariji gospodin i žena bili Majstori?
Boris Nicolay, Rossdorf, Njemačka.
(Majstor Benjamina Cremea potvrđuje da je stariji gospodin bio Majstor Isus, a "žena" je bila učenik od Majstora Isusa. Čestitku i citate je manifestirao Majstor Isus.)201309_ufo_val_pescara

»Objekt u obliku dijamanata«   klikni za video

Divan objekt u obliku dijamanta bio je viđen na nebu nad Val Pascarom u Italiji, 5. kolovoza 2013.
(Izvor: YouTube - IntelligenceAstro)
(Majstor Benjamina Cremea potvrđuje da je to bila letjelica sa Marsa.)
»Svjetlosni križ u Peruu«

Dragi uredniče, u nedjelju rano ujutro 1. travnja 2012. moja mama je ušla u kupaonu i uzviknula da je vidjela snažno svijetlo na prozoru od kupaone. Otišla sam do nje i na prozoru je stvarno bilo svijetlo u obliku križa. Pogledala sam okolo misleći da bi to mogla biti refleksija od nečeg, ali nije bila. Pretražile smo internet i na naše iznenađenje pronašle da se ne radi o prvoj pojavi ovakvog križa. Šaljem vam jednu od fotografija.
Mariela Rossi, Lima, Peru.
(Majstor Benjamin Cremea potvrđuje da je svjetlosni križ manifestirao Majstor Isus.)     • SADRŽAJ ČASOPISA:

         (upoznavanje sa ostalim redovnim rubrikama i pripadajućim temama u tiskanom izdanju časopisa - op.p.)


Sadržaj aktualnog dvobroja (rujan 2013)

• Majstor preko Benjamina Crema
Bratski stupovi budućnosti
•  Točka gledišta
Europske banke nedovoljno financiraju mlade
komentar: Roberto Savio
•  Ljepota - kompilacija
•  Vrijeme otkrivenja je stiglo
"Okupljanje sila svjetlosti" - Benjamin Creme
recenzija knjige: Dick Larson
•  Borba protiv gladi
komentar: Jomo Kwame Sundaram
•  Malala u Ujedinjenim Narodima
•  Znaci vremena
Dijete rođeno sa brojanicom
•  Glas naroda
Redovnica i gradonačelnik progovorili protiv konzumerizma
komentar: Niels Bos
•  Poslovne migracije i napuštena djeca
komentar: Andrea Bistrich
•  S.O.P. - Pokret "Save Our Planet"
Prekid tišine: akcije protiv malignih bolesti i zagađenja
intervju: Sandra Steingraber
• Pisma uredniku
• Pitanja čitatelja i odgovori Benjamina CremaUkoliko želite vidjeti ovu stranicu u originalnoj verziji, na engleskom jeziku, kliknite ovdje.
Arhiva prijašnjih brojeva (engl. jez.) dostupna je ovdje.


 

*NAPOMENA:
Ovdje predstavljamo samo manji dio sadržaja objavljenih u tiskanim izdanjima časopisa Share Internationala, koji izlazi na nekoliko nekoliko svjetskih jezika.
Za aktualnu kompilaciju engleskog izdanja koje izlazi svakog mjeseca, osim dvomjesečno siječanj/veljača i srpanj/kolovoz, možete pratiti ovu stranicu. O izdanjima Share Internationala na drugim jezicima možete saznati ovdje, a ako želite da vas podsjetimo kada se ova stranica obnovi, slijedite ovaj link

Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim
web stranicama pošaljete na
sljedecu adresu.


Prva objava u ožujku 2004. Zadnja promjena 16.10.2013.

HomeVrh stranice