Powered by Google
   MAPA STRANICA
 
 Izbor iz časopisa Share International – svibanj 2013.

Ovo je izbor sadržaja iz časopisa Share International koje smo preveli na hrvatski. Za službenu stranicu časopisa Share International (na engleskom) s većim izborom elektronskog sadržaja kliknite ovdje.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2013 Share International. Sva prava pridržana.

Benjamin Creme na videu najavljuje početak Maitrejinog javnog djelovanja (titlovano).
link na video


na vrh

     • MAJSTOROV ČLANAK:

         (ove poruke su način na koji Benjamin Creme posreduje između Duhovne Hijerarhije i naših čitatelja. Poruka je primljena 08.04.2013. - op.p.)

TEŽNJE MLADIH

Inteligentnog čitatelja neće iznenaditi kada čuje da, po našoj procjeni, sadašnji kaotični ekonomski, a s tim u vezi i društveni uvjeti, neće još dugo trajati. Mi uistinu ne vidimo da bi moglo doći kako do iznenadnog preobražaja, tako i do povratka na mitski 'status quo'. Narodi svijeta su, u milijunima, počeli osjećati aromu slobode i samo će još malo biti lišeni njene blagodati.
Svuda po svijetu, a ponajviše među mladima izražava se moćna čežnja za promjenom. Mladi žele jednu novu vrstu svijeta, novu strukturu koja uključuje njih i njihove težnje. Riječ je o težnjama za pravdom i dijeljenjem, za smislenim radom i mogućnošću odgajanja svojih obitelji u blagostanju i miru. Mladi su predugo čamili u bijedi i mraku, uskraćeni za glas glede svojih životnih nastojanja.
Od sada će vlade svijeta morati ozbiljno razmotriti ove težnje dosadašnje tzv. tihe većine i morati će u vezi s time uskladiti svoje planove. Oni koji su se 'zatekli' u bogatstvu će vidjeti da je teško očuvati dramatičan jaz između njihovog načina života u odnosu na život 'običnog' čovjeka, budući da će vapaj za jednakošću iznuditi promjenu. Shvatiti će se da su trenutne podjele u financijskoj moći ključni faktor nestabilnosti globalne ekonomije.
Stari poredak se urušava i nema vlade koja ovaj proces može zaustaviti. Nove energije Vodenjaka dobivaju na moći i komadaju stari i pokvareni poredak. Mladi, mladi u srcu, su prvi koji opažaju pojavu ove nove težnje za pravdom. Čežnja za ispravnim odnosima snažno izvire iz srca mladih.
U međuvremenu, Maitreja nastavlja Svoj napredak među narodima, govoreći slobodno o potrebi za pravdom, dijeljenjem i ljubavlju. Ove ideje nailaze na mnoge sljedbenike u vrijeme kada napetost sadašnjih okolnosti utiče na cijeli svijet. U SAD, Meksiku, Brazilu i sada u Rusiji, Maitreja pred Svoje gledatelje stavlja alternative sa kojima se suočava čovječanstvo: da nastavi sadašnjim nerazumnim i pohlepnim putom ka zaboravu, ili da na svijet gleda kao jedno, na putu ka savršenstvu, kao braću i sestre. Želi nam pokazati da će nam jedino dijeljenje i pravda dati mir za kojim svi čeznemo, kao i svijet koji cvijeta u skladu sa Planom, te ćemo tako pronaći put povratka Istini i Ljepoti koju smo nekad poznavali i njegovali.

(Arhiv Majstorovih članaka)

     • PITANJA I ODGOVORI:

            (svi odgovori ostvareni su zahvaljujući stalnoj telepatskoj vezi koju glavni urednik SHARE INTERNATIONALA održava sa svojim Majstorom - op.p.)

P. Koliko je do sada Maitreja dao TV intervjua uključujući i Rusiju?

O. Do sada 8 u Rusiji, dakle ukupno 92 intervjua. (Sa 11.4.2013.)
P. (1) Je li odziv na Maitrejine intervjue u Rusiji još uvijek pozitivan? (2) Da li je Maitreja davao intervjue na radiju u Rusiji? (3) Da li se Maitrejini intervjui emitiraju širom Rusije? (4) Da li su neki od Njegovih intervjua stigli do Poljske, zemalja Baltika, bivših Sovjetskih republika ili zemalja Istočnog bloka? (5) Da li su neki od Maitrejinih intervjua emitirani na iseljeničkim ruskim radio stanicama?
O. (1) Da. (2) Ne. (3) Da. (4) Koliko mi znamo ne. (5) Ne.
P. Da li je činjenica o tome da postoji veliki jaz između bogatih i siromašnih u Rusiji, koji se širi, pospješi da Rusi budu naročito otvoreni za Maitrejine ideje o ekonomskim reformama i dijeljenju? (2) Mnogi Rusi sa nostalgijom gledaju na eru komunizma, da li se na Maitrejine ideje gleda kao na povratak komunizma?
O. (1) Da, vjerojatno. (2) Neki da.
P. Da li je Maitreja dao neki intervju u Argentini?
O. Ne.
P. Ako neko vjeruje u Maitreju može li da kanalizira (channel) Njegove ideje?
O. Ne, bojim se da ne može. Mnogi tvrde da 'prenose' Maitreju i misle da im se to događa, ali za prijenos poruka od Maitreje neophodan je dugi period vježbanja koji se završava osposobljenošću da se prima nadsvijetljujuća prisutnost. Postoji sedam autentičnih učenika, svi su u različitim dijelovima svijeta, koje Maitreja koristi da spušta Svoje energije. Nije toliko u pitanju davanje informacija i poruka, već je u najvećem broju slučajeva to je pitanje Njegovog predstavljanja. Osim ovih sedam učenika, postoji mnogo ljudi koji pogrešno misle da prenose Maitreju, ali to nije njihov slučaj. To je njihova iluzija.
P. Koliko mislite da je u ovom trenutku opasna Sjeverna Koreja?
O. Sjeverna Koreja je opasna jer je mlada i osjeća se moćno i čezne da je i drugi vide kao moćnu. U ovom trenutku ipak mislim da samo zvecka oružjem.
P. Što mislite kako bi svet trebao da se nosi sa Sjevernom Korejom? (1) Da ignorira prijetnje? (2) Primjeni još sankcija? (3) Otpočne trgovinske pregovore? (4) Ponudi pomoć? (5) Koje su zemlje najbolje pozicionirane da pokušaju da zbližavanje?
O. (1) Ne. (2) Ne. (3) Da. (4) Da. (5) Južna Koreja i Kina.
P. Koji postotak radijacije iz katastrofe u nuklearnoj elektrani u Fukushimi (uključujući i radijaciju koja se još uvijek ispušta tamo) je neutraliziran od strane Svemirske braće?
O. Oko 60 posto.
P. U kojoj mjeri radijacija od katastrofe u Fukushimi još uvijek predstavlja rizik za narod Japana, bilo za ljude koji žive u blizini bilo za one koji žive dalje?
O. Postoji rizik još uvijek jer je preostalo oko 30 posto radijacije, i to varira od mjesta do mjesta. Jasno je da je rizik veći što je veća blizina Fukushimi.
P. U svom odgovoru na pitanja u Share Internationalu u svibnju 2011, a u vezi sa katastrofom u Fukushimi rekli ste: 'Do sada ni na jednu zemlju nije uticala nuklearna radijacija koja dolazi iz Japana.' Također ste rekli: 'Do sada, jedini ljudi na koje je uticala radijacija su oni koji žive u sjeveroistočnom dijelu Japana'. Međutim u vijestima na web-stranici Common Dreams stoji, 'Prema novoj studiji koja je objavljena u Open Journal of Pediatrica, djeca rođena u Aljasci, Kaliforniji, na Havajima i u Woshingtonu između jednog i 16 tjedna nakon topljenja reaktora imaju 28 posto veće šanse da pate od urođenog hipotiroidizma nego djeca rođena u ovim državama u istom razdoblju godinu dana ranije.' Da li je na djecu na zapadnoj obali SAD zaista utjecala katastrofa u Fukushimi, kako govori naučna studija? Ako je tako, jesu li i djeca drugdje ugrožena?
O. Djeca na zapadnoj obali SAD-a nisu direktno ugrožena katastrofom u Fukushimi.
P. Naučili smo da neki od Majstora idu na Sirijus, ali Sirijus je zvijezda. Odnosi li se to na samu zvijezdu ili na neki od njenih planeta?
O. Majstori postoje na jednoj od njenih planeta.
P. Možete li dati strukturu zraka i točku evolucije Margaret Tacher (1925-2013) bivše premijerke Velike Britanije?
O. Duša: 2, Ličnost: 1 (6), Mentalno telo: 6 (1), Astralno: 6 (2), Fizičko 7 (1), Točka evolucije: 1.7
P. (1) Možete li dati komentar o Margaret Tacher i njenom nasljeđu? Izgleda da je neki obožavaju, a neki joj nisu naklonjeni, a po komentarima se čini da je polarizirala zemlju.(1) Da li je? (2) Drugi su mišljenja da je obnovila raniju Britansku veličinu: što je istina? (3) Je li ona napredni mislilac ili onaj koji dijeli, iz doba Riba?
O. (1) Da, potpuno. (2) To je čista iluzija. Velika Britanija je bila 'velika' i biće ponovo velika na drugačiji način. Ona bi trebala odigrati najvažniju ulogu u budućem izjednačavanju naroda svijeta. (3) Onaj iz doba Riba par ekselans.
P. Rečeno je da čak i sada, u drugoj dekadi 21. vijeka se može vidjeti i osjetiti utjecat Margaret Tacher - kako?
O. Po svim podjelama koje je pokrenula u Britanskom društvenom sustavu, vraćajući ga 50 godina unazad. Ona je bila relevantna i korisna koliko najnazadniji i najuži članovi pokreta Čajanka iz republikanske stranke u SAD. Želio bih citirati priznatu glumicu, sada članicu parlamenta Glendu Jackson, koja je sumirala svoju reakciju na gđu Tacher bolje nego što bih ja mogao: 'Tacherizam je izazvao najgnusniju društvenu, ekonomski i duhovnu štetu ovoj zemlji.'
P. Izgleda da je Margaret Tacher dirnula duboko usađenu sebičnost i materijalizam, koji do tada nije bio izražen u Britaniji. Taj materijalizam izgleda da se nastavio, čak i nakon što je ostavila položaj. Vaš komentar, molim?
O. Materijalizam je rastao nakon što je napustila položaj. Da nastavim sa citiranjem poslanice Glende Jackson: 'Temelj Tacherizma je sve što sam ikada bila učena da smatram porokom … za vrijeme Tacherizma to je bila vrlina: pohlepa, sebičnost, nebriga za slabije.'
P. U vrijeme njene vladavine čini se da je Margaret Tacher bila veoma popularna, kada se sada pogleda unazad izgleda da ona pripada veoma davnom prošlom dobu. Gotovo kao da gledamo na dinosaure - toliko su štetne njene ideje i stavovi. Kakav je vaš uvid u gđu Tacher i takve ličnosti?
O. Ona je bila eksponent prošlosti i ideja prošlosti, što je dovelo čovječanstvo na najopasnije mjesto ikada u povijesti.
P. Koji je odnos između izbora novog pape i procesa pojave Maitreje?
O. Nikakav.
P. Da li se dogodilo neko čudo specifično vezano za izbor i kasnije za ustoličenje novog pape u ožujku 2013.?
O. Ne.
P. Kardinal Jorge Mario Bergoglio iz Buenos Airesa, Argentina, sada papa Franjo I, ima reputaciju da brine o siromašnima i da živi skromno. Ali čini se da ima neke od tekućih stavova Katoličke crkve o celibatu svećenika, o isključivo muškom svećenstvu itd. (1) Mogu li pitati zašto je on izabran za novog papu? (2) Koje je vaše mišljenje o papi Franji I? (3) Da li je on nadahnut, direktno ili indirektno, od majstora Isusa?
O. (1) Pitajte kardinale koji su ga izabrali. (2) Izgleda da je fin čovjek. (3) Ne, ne neposredno.
P. (1) Je li točno da životinje imaju bogoliku prirodu? (2) Ako jest, znači li to da moraju odraditi karmu iz vremena kada su životinje gonile ljude, skoro do istrebljenja? Hvala za vaše duboke i ljubazne odgovore.
O. (1) Potencijalno da. (2) Zakon karme vlada svekolikim životom.
P. Da li će doći do promjene polova u bliskoj budućnosti?
O. Ne.


     • INTERVJU MJESECA:

    
(predstavljamo vam one pojedince koji su svojim aktivnostima pridonijeli poboljšanju kvalitete života u svojoj lokalnoj zajednici, a i šire - op.p.)

ŠKOLA ŽIVOTA - intervju sa Marion Spielmann


Marion Spielmann 1990. u austrijskoj provinciji Štajerskoj osnovala je 'Školu života' koja zagovara novu kulturu razmišljanja i duhovnosti u skladu sa zakonima prirode. Usporedno sa Školom života Marion Spielmann uključena je u mnoge druge projekte, među ostalim potakla je i ideju Svjetskog dana budućnosti koji se obilježava 21. prosinca. Zadnjih sedam godina bila je ambasador društva 'Mir putem kulture' i uključena je u razvoj nacionalne, internacionalne i interdisciplinarne suradnje različitih znanstvenih i kulturoloških grupa. Marion Spielmann intervjuirala je Andrea Bistrich za Share International.
Share International: Što je Škola života?
Marion Spielmann: Svi znamo da je svakodnevni život najbolji učitelj. Sa Školom života želimo stvoriti mogućnost da ljudi mogu zajedno svjesno raditi na projektu. Danas, budućim generacijama nedostaje primjera i uzora pravih ljudskih odnosa i veze sa prirodom pomoću društvene suradnje i mogućnosti da na taj način doživi veza između prirode i zakona života. Nadamo se da će Škola života služiti kao model za nove edukacijske mogućnosti. U Školi života naglašavamo slobodnan razvoj karaktera, dobru organsku prehranu i sposobnost promatranja i percepcije. Glavna tema Doba vodenjaka u kojem danas živimo je zajedništvo. Škola života želi podučiti tome. Kada u zajedničkom radu postanemo svjesni našeg okruženja kojeg smo sami stvorili, naše iluzorne svjetove zanemarivanja i kulture i filozofije komercijalizma, tada ponovo otkrivamo da kultura i etička društva igraju vitalnu ulogu u javnom životu.
SI: Zašto ste osnovali Školu života?
MS: Uvijek su me brinule teme poput održivosti, pravde i socijalnih problema. Primijetila sam da je u našem modernom društvu razmišljanje iz srca skriveno pod tepih i da zbog toga živimo u materijalizmu i konkurenciji i stoga u iluziji. U jednom trenutku u meni je sazrijela potreba da se stvori nešto suprotno od ovog trenda i da se umjesto toga naglasi zajedništvo i integriranost među ljudima i s prirodom.
SI: Kada ste bili u mogućnosti sprovesti ovu ideju?
MS: Otprilike 1990. Moj tadašnji partner i ja, zajedno sa mnogim drugima, uspjeli smo kupiti maleno zemljište zapadno od Weiza u austrijskoj pokrajini Štajerskoj. Prvotno je tamo bila neplodna monokultura koju smo sa pažljivim obnavljanjem zgrada i sa sadnjom tisuća drveća transformirali u predivan rezervat prirode. Od samog početka ugrađivali smo tehnologiju koja brine o budućnosti održivosti, pročiščivače, solarnu energiju, fotonaponski sustav, infra-crveno grijanje i organske tvari sve sa ciljem da se smanji emisija ugljik dioksida. Polagali smo veliku važnost na čuvanje resursa, biodiverzitet i poboljšanje kvalitete zraka, vode i zemlje. Morali smo se probijati kroz ovaj sektor budući da 1995. u ovom ruralnom području nije bio zainteresiranih za očuvanje klime i okoliša.

marion_spilman_andbc

»Marion Spielmann sa metafizičarom Anton Ponce de Leonom.«

SI: Kakvu vrijednost dajete prirodi?

MS: Priroda je za mene veza između neba i zemlje i najbolji učitelj na putu prema istini, zajedništvu i ljubavi. Ako osjećamo vezu sa prirodom, bliži smo i našoj prirodi, našem izvoru koji je također i izvor naše nove svijesti.
SI: Tko može doći u vašu Školu? Koje teme obrađujete?
MS: Škola života je poput vježbališta za mlade, ali i za odrasle. Razvijaju se međukulturni kontakti i mreže među pojednicima i različitim institucijama, školama, održivim ustanovama i sveučilištima, među ostalim i sa Sveučilištem za poljoprivrednu i okolišnu pedagogiju u Beču.
Naše najvažnije teme su građenje srca i karaktera zajedno s razvojem nove kulture razmišljanja. Za to nudimo seminare, npr: Razvijanje psihičke energije, Razvijanje srca i psihičke energije, Jednostavno budi čovjek, Priroda, naš učitelj. Mnogi ljudi ne razmišljaju sa srcem i izgubili su potrebnu vezu s prirodom. Srce koje teži dobrom i lijepom prepoznaje prirodu kao bazu života, kao harmoničnu igru sila koje nazivamo životom. U cilju da se približimo sebi samima i da ne budemo uhvaćeni u iluziju učimo pomoću svakodnevnih zadataka graditi most od egoizma prema altruizmu, od "ja prema mi".
SI: Kako je organizirano ovo školovanje svjesnosti?
MS: Koristimo grupni rad, istraživanje prirodnih zakona i međupovezanosti čovjeka i prirode, iskreno sudjelovanje u zajednici, ali i praktično osmišljavanje i provedbu projekata. Ohrabrujemo učenike da razmišljaju, djeluju i koriste neovisno i svjesno svoju kreativnost. Moje mišljenje je da su najvažnije osobine društvenog rada unutarnja zahvalnost, suradnja, skromnost, prijateljstvo, tolerancija, točnost, ali i disciplina i svjesnost, poštenost, razumijevanje i suosjećanje. Svaki korak prema koncenzusu i zajedništvu čini stvari mogućim, stvari koje bi bez zajedničkog rada bile nemoguće! Mi se u ovo uvjeravamo ponovo i ponovo kroz uspone i padove u prirodnom razvoju Škole živote. Sukobe i krizu doživio je svaki pojedinac i zajednica kao proces sazrijevanja.
SI: Jednom ste rekli da je Škola života pogotovo namijenjena mladim ljudima. Imate li posebne programe za mlade?
MS: Nudimo pripravnički staž za studente sa samoocjenjivanjem. U školi vidimo budućnost kao otvoreni proces koji se može oblikovati, studenti mogu razmišljati o vezi između čovjeka i prirode gledajući prema budućnosti. Podržavamo studente u prepoznavanju veza između ekologije, ekonomije, društvenih i humanitarnih čimbenika na način da ih primijene u svakodnevnom životu. Također, mlade ljude podržavamo da primijene vrijednosti održivog razvoja, pravdu, poštenost, jednakost, suradnju i razvoj novog razmišljanja.
SI: Surađujete li s nekim drugim inicijativama i institucijama?
MS: Surađujemo s regionalnim inicijativama za zaštitu prirode, klime i okoliša, za razvoj javne socijalne ekonomije, za izgradnju demokratske banke u Austriji, sa socijalnim institucijama, s institutom Jane Goodal u Beču, s knjižnicom Jung u Salzburgu i posebno sa Sveučilištem za poljoprivrednu i okolišnu pedagogiju u Beču. Međukulturne veze Škole života služe za razvijanje mreže između različitih kultura, nacija i generacija. Među ostalim organiziramo i edukacijaska putovanja na Sekem farmu u Egiptu, putovanja organiziramo zajedno sa sponzorima, školama, edukacijskim projektima i mikro kreditima u Sekem razvojnoj fundaciji. Još postoje projekti koje smo ranije podržavali: na Sri Lanki škola i dom za zlostavljanu djecu, na Samana Wasi u Peruu "škola vrijednosti" koju vodi moj dragi prijatelj i kolega, autor i metafizičar Anton Ponce de Leon. Također, aktivno podržavam Svjetski koncil budućnosti u Hamburgu kao i Centar za istraživanje tradicionalne medicine (CIMT) u Limi, Peru. Preko ovih prijateljstva u Peruu u kontaktu sam i s domorodačkim zajednicama od kojih nanovo učim o jednostavnosti i skromnosti ljudskog bića.
SI: Spomenuli se Svjetski koncil budućnosti u čiji rad ste uključeni. Koja je vaša želja za budućnost?
MS: Prošle godine podnijeli smo prijavu UNESCO-u za predstavljanje internacionalnog Svjetskog dana budućnosti, 21. prosinca (sa fokusom na globalni povratak tradicionalnim vrijednostima za pozitivnu perspektivu budućnosti i za obnavljanje zajedništva i bratstva među ljudima). Bolivijski predsjednik Evo Morales i ministar vanjski poslova David Choquehuanca Cespedes zajedno s mnogim drugima 21. prosnica 2012. inaguirali su početak novog doba zajedništva, bratstva i suradnje. Osobno želim da se čovječanstvo probudi i uvidi da je nužno preuzeti odgovornost kako bi se osiguralo više pravde i zacijelilo svjetsko srce. Ovo je jedino moguće kada se svatko od nas obrati svome srcu. Zajedno možemo učiniti mnogo dobra. Ne možemo samovoljno promijeniti svijet, ali morali bi biti svjesni da sa svojim odlukama, mislima i djelima imamo jaki utjecaj.

Za daljne informacije: http://www.schule-des-lebens.at/

     • SADRŽAJ ČASOPISA:

         (upoznavanje sa ostalim redovnim rubrikama i pripadajućim temama u tiskanom izdanju časopisa - op.p.)


Sadržaj aktualne revije (svibanj 2013)

• Majstor preko Benjamina Crema
Težnje mladih
•  Točka gledišta
Neizbježno izumiranje
autor: Kumi Naidoo
•  Trendovi
Podizanje siromašnih iz vode siromaštva
•  Činjenice i prognoze
Sintetička tkiva građena sa 3D-pisačem
•  Recenzija knjige - Cameron Font
Maitrejina misija - treći dio
•  Riječ Božja ne opravdava okrutnost prema ženama
govor Jimmya Cartera - dnevnik The Observer (2009.)
•  S.O.P. - Spasimo naš planet
Japan započinje izgradnju najvećeg vjetro-parka
•  Znaci vremena
NASA- in anđeo prikazan na Times Square-u
•  Naša Svemirska braća, njihova misija i naš izbor - kompilacija
•  Intervju mjeseca
Škola života - razgovor sa Marion Spielmann
•  Glas naroda:
Prosvjednici zahtijevaju besplatno obrazovanje u Čileu
• Pisma uredniku
• Pitanja čitatelja i odgovori Benjamina CremaUkoliko želite vidjeti ovu stranicu u originalnoj verziji, na engleskom jeziku, kliknite ovdje.
Arhiva prijašnjih brojeva (engl. jez.) dostupna je ovdje.


 

*NAPOMENA:
Ovdje predstavljamo samo manji dio sadržaja objavljenih u tiskanim izdanjima časopisa Share Internationala, koji izlazi na nekoliko nekoliko svjetskih jezika.
Za aktualnu kompilaciju engleskog izdanja koje izlazi svakog mjeseca, osim dvomjesečno siječanj/veljača i srpanj/kolovoz, možete pratiti ovu stranicu. O izdanjima Share Internationala na drugim jezicima možete saznati ovdje, a ako želite da vas podsjetimo kada se ova stranica obnovi, slijedite ovaj link

Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim
web stranicama pošaljete na
sljedecu adresu.


Prva objava u ožujku 2004. Zadnja promjena 25.06.2013.

HomeVrh stranice