Powered by Google
   MAPA STRANICA
 
 Izbor iz časopisa Share International – rujan 2012.

Ovo je izbor sadržaja iz časopisa Share International koje smo preveli na hrvatski. Za službenu stranicu časopisa Share International (na engleskom) s većim izborom elektronskog sadržaja kliknite ovdje.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2012 Share International. Sva prava pridržana.

Benjamin Creme na videu najavljuje početak Maitrejinog javnog djelovanja (titlovano).
link na video


na vrh

     • MAJSTOROV ČLANAK:

         (pomoću kratkih poruka Benjamin Creme posreduje između Duhovne Hijerarhije i naših čitatelja - op.p.)

PROMIŠLJANJE JEDINSTVA


Osim nekoliko izuzetaka, većina naroda svijeta teži jedinstvu. Premda njihova djela ne podupiru uvijek ovu tvrdnju, ipak su njihove unutrašnje namjere barem principijelno usmjerene ka tome da zajedno sa svojim prijateljima i saveznicima postignu izraz jedinstva. Postoje, međutim, i oni narodi za koje je postignuće vlastitih individualnih ciljeva važnije od općeg svjetskog jedinstva. To jedinstvo je garancija svjetskom miru. Ovi stavovi mogu se promijeniti "preko noći", što se ponekad događa, ili se mogu mijenjati vremenom, ali u sadašnjem trenutku može se govoriti o slijedećim zemljama:
Izrael (zraci: duša 3, ličnost 6), nakon što je uz pomoć terora prisvojio zemlju palestinskog naroda sada je opsjednut idejom da valja isključiti i sve druge probleme makar i na štetu svjetskog mira. Zaštićen od rezolucija Ujedinjenih Naroda, te vetom SAD u Vijeću sigurnosti, Izrael se neograničeno šepuri na Bliskom Istoku. Zahvaljujući Sjedinjenim Državama ta država posjeduje nuklearnu bombu i prijeti da će je upotrijebiti protiv Irana, ukoliko to bude bilo potrebno. Narod Izraela je star, ali je nacija vrlo mlada, smjela i sklona nesmotrenosti.
SAD (zraci: duša 2, ličnost 6) sa razini duše ima duboku i iskrenu čežnju za svjetskim jedinstvom i mirom. Međutim ta nacija je mlada, velika i moćna, i opijena vlastitom veličinom. Njen ideal je jedinstvo i mir, i ona zamišlja da to izražava prema svijetu. Ako svi budu slijedili američko vodstvo u ekonomiji, politici i religiji, ona vjeruje da će neizbježno nastati mir. Ovim pristupom je pokušavala dominirati svijetom, neprestano izazivajući ratove u ime mira (Koreja, Vijetnam, Irak, Afganistan). Svijet čeka da ova iluzija bude nadvladana i da utjecaj duše tj. 2. zrake SAD počne kreirati svjetske događaje. Kada se to bude dogodilo (a to vjerojatno neće biti prije Dana objave Krista), urođena čežnja za jedinstvom američke duše biti će provedena u djelo, a ideja služenja u cjelini zamijenit će sadašnju potrebu za dominacijom. Nebrojeni pojedinci uključiti će se u veliku ponovnu izgradnju svijeta. Čežnja za služenjem zamijeniti će sadašnji osjećaj superiornosti SAD u svim stvarima i uslijediti će istinska era mira.
Iran ima drevan i nadaren narod, koji je trenutno rascijepljen između potrebe za razumnom, sekularnom vladom i ekstremnog, fanatičnog oblika islamske vladavine. SAD duboko ne voli i ne vjeruje Iranu, jer su njegovi naučnici u procesu ovladavanja nuklearnom tehnologijom. Iran nije nikada imao namjeru da razvije nuklearni arsenal, ali osjećajući svakodnevne prijetnje SAD i Izraela sada, premda nerado, ne vidi drugu alternativu. Zraci Irana su duša 2. zraka i ličnost 4. zraka. Njegov narod je zreo, kultiviran i miroljubiv i dao je mnogo svojih darova, naročito Indiji.
Sjeverna Koreja (zraci: duša 6, ličnost 4) je najmlađa od svih ovih nacija, stvorena podjelom izvorne Koreje. Njene namjere su najteže za predviđanje, jer je toliko zaokupljena da svijetu dokaže svoje junaštvo. Na žalost ona je dosegla izvjesne nuklearne sposobnosti i na nju se može gledati kao na zapetu pušku među svim nacijama. Kao što je dobro poznato, njom više dominiraju nego li što je vode njeni vladari. Stoga je Ujedinjeni Narodi kao cjelina moraju pažljivo promatrati. Njen narod je gladan za priznanjem i hranom. Narodi bi trebali biti velikodušni u dijeljenju i jednog i drugog sa Sjevernom Korejom.
Sa gledišta prosječnog promatrača izgleda da ima puno toga što izaziva strah i brigu u ovoj procjeni. Ali Majstori vide svijet koji je spreman za promjenu. Promjenu koja teži ka pravdi, te koja će jamčiti novo i stvarno jedinstvo među narodima i mir za kojim svi žude.

(Arhiv Majstorovih članaka)

     • PITANJA I ODGOVORI:

            (svi odgovori ostvareni su zahvaljujući stalnoj telepatskoj vezi koju glavni urednik SHARE INTERNATIONALA održava sa svojim Majstorom - op.p.)


P. Koliko intervjua je do sada dao Maitreja?
O. 70 (do 08. kolovoza 2012).
P. (1) Koliko intervjua je do sada Maitreja dao na Brazilskoj televiziji? (2) Da li se oni daju na glavnoj televizijskoj mreži u Brazilu? (3) Da li se Maitreja pojavljuje sam, kao u programu sa gostom ili se pojavljuje kao dio panela komentatora?
O. (1) 27. (2) Da, neki od njih. (3) Sam. (4) Da.
P. Rečeno je da je Maitreja planirao svoje intervjue iz SAD preseliti u Japan. Da li se počeo pojavljivati na televiziji u Japanu?
O. Ne. Taj plan je promijenjen.
P. Postoji li mnogo ljudi na ključnim položajima u Sirijskom režimu koji su spremni da prebjegnu?
O. (1) Da.
P. Možete li molim vas otkriti kako je nastao naš Mjesec? Naučnici kažu da je neka vrsta udara od drugog tijela oslobodila materijal od mlade Zemlje i da se rasuti otpad zgusnuo u današnji Mjesec.
O. Višak plinovite mase Zemlje oslobodio se da bi se formirao Mjesec, na kome je počeo život na 'Zemlji'.
P. Kakav je uopćeni stav naše Svemirske braće u vezi se našim zemaljskim svemirskim programom?
O. Oni slave naš pokušaj da proširimo svoje znanje o planetarnom postojanju, ali se ne slažu uvijek sa metodama koje za to koristimo.
P. Da li naši naučnici nesvjesni informacije koje vlade sveta čuvaju u tajnosti, a koje se tiču postojanja NLO-a i ljudi sa drugih planeta?
O. Ne.
P. Da li neke od vlada znaju da NLO-i i 'svemirci', o kojima imaju dokaze postojanja, zapravo dolaze sa planeta iz našeg sunčevog sistema?
O. Čuli su za to, ali ne moraju obavezno da vjeruju.
P. Kako ćemo preći iz pokreta Okupiraj (Occupy - pokret u SAD i zapadnoj Evropi) ili Ogorčeni (Indignados - pokret u Španjolskoj) ka Maitrejinom savjetu da se uvede dijeljenje dobara?
O. Kada za to dođe vrijeme vidjet ćemo da postoje ljudi koji su već obučeni da implementiraju načine i sredstva za dijeljenje dobara svijeta.
P. Kada grupe po svijetu koje djeluju sa vama organiziraju, reklamiraju i daju govore, da li se više preporučuje da propagiraju ideju 'Pojave Maitreje i Majstora' i slično ili je podjednako važno da naglasak stave na Maitrejine prioritete, npr. 'Zašto našem svijetu sada treba dijeljenje i pravda?'
O. Moguće je učiniti obje stvari u isto vrijeme.
P. Zbog čega fundamentalisti u bilo kojoj religiji teže da budu ženomrsci, prisiljavajući žene da sijeku kosu, da se pokrivaju, te da se podvrgavaju sakaćenju ili strogom lišavanju slobode kretanja itd?
O. To nije neophodno slučaj sa svakom religijom. Međutim postoji drevno uvjerenje kod muškaraca svuda, povezano sa religijom ili ne, da su žene inferiorne i da trebaju biti podvrgnute superiornosti muškaraca. To gledište imaju milioni muškaraca koje ne bismo mogli nazvati fundamentalistima bilo koje religije.
P. Možete li reći kakvo je vaše razumijevanje u vezi sa Sanat Kumarom i Melchizedek-om tj. sa ulogom koju igraju u Duhovnoj hijerarhiji, te njihovu poveznicu sa Maitrejom?
O. Sanat Kumara je Gospod sveta Koji boravi u Šambali, eteričnom centru u pustinji Gobi, dok je Melchizidek drugo ime za Maitreju.
P. Da li je tijekom transmisijske meditacije potrebna povezanost između uma i duše?
O. Povezanost je između nosilaca osobnosti (fizičkog, astralnog i mentalnog tijela) fokusiranih u ajna centru između obrva i duše.
P. Od kada su nedavno objavljene vesti o nalazima Hadron Collider-a (akceleratora čestica u CERNu), osjećate li da će ti rezultati najzad značiti naučnike uputiti ka otkrivaju eteričnih ravni o čemu su nas učili (na našim grupama za Drevnu mudrost prije 35 godina), a koje su zapravo matrica nad kojom je izgrađen naš svemir? Znači li to da nauka počinje ići u korak sa načelima učenja Drevne mudrosti? Osjećam da će to otkriće imati utjecaj sličan onom koji je postigao Galileo, tj. da se sunce ne okreće oko zemlje!
O. Ne neposredno, ali će voditi boljem razumijevanju.
P. Imam pitanje vezano za novu knjigu Benjamina Crema 'The Gathering of the Forces of Light' (Okupljanje sila svjetla) i njegovo neprestano spominjanje naše 'Svemirske braće' u smislu da su naša duhovna podrška radi postizanja produhovljenije planete. Molim vas pomognite mi da razumijem zar nijedna 'Svemirska sestra' ne podržava našu stvar?
O. Kada kažem Svemirski ljudi, to uključuje i muške i ženske, ali je većina zapravo muška.
P. Kako naučiti telekinezu?
O. To nije nešto što učite iz knjige ili iz škole, već je to sposobnost koja se očituje uz odgovarajući stepen svijesti.
P. Često sam čitao o vama i znam koliko cijenite sve religije.Nadam se da ćete mi iskreno odgovoriti. U Kuranu u suštini piše da muslimani mogu lagati i da će i dalje ići u Raj i biti blagoslovljeni od Alaha, sve dok njihovo laganje služi širenju islamske vjere. Uvjeren sam više nego ikad da je onaj koga su muslimani čekali najzad stigao.Vjerujem to u svojem srcu.
U Bibliji Isus ne želi da ljudi znaju prije nego što mu bude vrijeme, tako da nalaže ljudima prikrivanje njegove prisutnosti sve dok ne dođe vrijeme da bude prepoznat. Ne znam da li bi to bilo isto što i laganje ili samo prešućivanje činjenica. Drugim riječima njegovo skrivanje.
Činite li vi to isto sa identitetom Maitreje? Da li namjerno zavaravate mase i medije u vezi sa njegovim identitetom? Možda zato što većina ljudi nije spremno da ga prihvati ili inače nisu vrijedni, i drugo zato što još uvijek nije vrijeme za Dan objave. Ukratko, lažete li medije u vezi sa njegovim identitetom onako kako nam je Alah nalagao da je u redu ako lažemo da bi pomogli njegovoj stvari?
O. Ne lažem, i svako je, bez izuzetka, vrijedan da zna Maitreju. Maitreja je za sada inkognito zato da bi ljudi mogli da se odazovu na Njegove ideje i prisutnost, a da pri tome ne znaju niti vjeruju u neku određenu osobu. Drugim riječima, kada na svijetu budu željeli dijeljenje dobara, pravdu i mir za sve, oni će to činiti iz svojih srdaca za sebe, a ne zato što misle da je 'ovaj' ili 'onaj' Maitreja. P. Osjećam čežnju da služim i želio bih da pokušam transmisijsku meditaciju i čitam knjigu gospodina Crema o tome. Ne kažem da vjerujem punim srcem sve što tu pročitam, ali jasne su mi potrebe za promjenom u srcima i umovima ljudi i značaj dijeljenja dobara i pravde, i tako je već dugo vremena.
Hoće li bilo kakva sjenka sumnje s moje strane ograničiti efektivnost mog meditativnog djelovanja? To znači da sam optimista, ali nisam potpuno uvjeren. Ja sam osim toga fizički hendikepiran (ne ozbiljno) i imam metalnu protezu za kuk na obje strane. Hoće li to biti prepreka mojoj efektivnosti u služenju kroz transmisijsku meditaciju.
O. Nisu svi koji svjesno djeluju na dobrobit Maitrejinog dolaska apsolutno i potpuno uvjereni da je to što ja govorim istina, ali u većini slučajeva se njihovo srce odaziva na ideju ponovnog dolaska i obećanje koje je svijetu dano. Najbolja stvar koju neko može učiniti je da prati diktat svojega srca, što mnogi i čine.Potpuno vjerovanje, međutim, osobi daje dodatno uvjerenje i sigurnost kada se o tome govori, i zbog toga unosi veću energiju u skladu sa uvjerenjem. To je način na koji su se formirale grupe za transmisijsku meditaciju svuda po svijetu. Vaš fizički hendikep neće uticati na vašu sposobnost da služite.
P. U svojoj knjizi Flying Soucers Farewell (1961) Georg Adamski govori o iskustvu koje se desilo njemu i njegovim suputnicima za vrijeme posjete Rimu, 12.6.1959., krajem njegove turneje predavajući po Evropi. Nakon večere društvo je krenulo u šetnju prije odlaska u hotel, ali do vremena kada su stigli do glavnog autoputa više se nije mogao naći taksi pošto je već skoro bila ponoć. Adamski, koji inače nije bio naklonjen Rimskim ulicama, slijedeći svoj instinkt predložio je kretanje u izvjesnom pravcu, 'kada se iznenada niotkuda pojavio taksi'. Međutim umjesto da ih odveze direktno do hotela, taksi ih je povezao na živopisnu i ugodnu turu Rimom koja je trajala skoro do zore. Adamski to opisuje kao 'noć koju nikada neće zaboraviti!' Upadljivo je bilo to što je vozač odbio prihvatiti napojnicu, rekavši: 'Radujem se što to učinim za Amerikanca.' (tj. Adamskog). Tko je bio vozač taksija?
O. Vozač taksija bio je Svemirski brat.
P. Američki svemirski centar NASA objavio je na internetu nedavno neke satelitske fotografije koje pokazuju tanku liniju dužine oko 30km koja se nalazi duboko ispod mora između Indije i Sri Lanke. Po sastavu stijena NASA je uvjerena da je ta veza čovjekovo djelo i nazvala ju je 'Adamov most'.
Hindusi svuda po svetu su opčinjeni i puni entuzijazma u vezi sa tim otkrićem. Vide ga kao dokaz da njihov popularni mitološki ep Ramajana ima istinske historijske korjene. Njihovo ime za ovaj 'most' je Rama Setu (Ramin most). U tom epu princu Rami, sedmoj inkarnaciji Šri Višnua, prije mnogo tisuća godina biva protjeran iz svog carstva u Sjevernoj Indiji.Demon kralj Ravana iz Šri Lanke kidnapira njegovu ženu Situ. Princ Rama traži pomoć od zapovjednika majmuna Hanuman i njegove armije majmuna, koji otpočinju rat protiv Ravane.
Da bi ušao iz Sri Lanke iz Južne Indije Hanumanova armija mora sagraditi 30-kilometarski most od velikih stijena preko mora. U ratu koji je uslijedio Rama je pobijedio Ravanu, oslobodio njegovu čednu Situ i u isto vrijeme spasio svijet od brutalnog tiranina. Na kraju Ramajana opisuje kako se Rama vratio u svoje kraljevstvo Ayodhya u letećem tanjuru poput NLO-a, pulshpa vimana (leteći cvijet). Može li Vaš majstor da rasvijetli ovo otkriće, te da odgovori na sledeća pitanja: (1) Je li ovo otkriće zaista most koji je čovjekovo djelo ili su Svemirska braća imala ulogu u tome? (2) Kada je sagrađen? (3) Da li je on imao ulogu u priči o Ramajani?
O. (1) Da, to je čovjekovo djelo.Svemirska braća u tome nisu imala ulogu. (2) Pre oko 6.000 godina. (3) Da.


     • ZNACI VREMENA:

  
 
(sve učestaliji slučajevi neobjašnjivih pojava i njihovo pravo značenje - op.p.)


201209_ufo_olympics

»Maitrejin svemirski brod na svečanom otvorenju Olimpijskih igara u Londonu, VB«   vidi ovdje

Za vrijeme vatrometa, 27. srpnja 2012. - iznad londonskog olimpijskog stadiona je snimljen NLO. Fotografiju je objavilo više medija, između ostalih i: Sky News, The Telegraph i Daily Mail.
NLO je vidjelo na stotine ljudi.
izvor: The Telegraph, VB
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je NLO Maitrejin svemirski brod.)Još dva kruga u žitu nastala na poljima Velike Britanije. Majstor Benjamina Crema potvrđuje da su likove izradile svemirske letjelice sa Venere. Isto vrijedi i za "njemački" krug u žitu.
Više informacija vidi na: www.temporarytemples.co.uk


201209_corley

»Corley blizu Coventryja, Warwickshire, VB, 11. srpanj 2012. Autor: Steve Alexander«


201209_etchilhampton

»Etchilhampton, Wiltshire, VB, 28. srpanj 2012. Autor: Steve Alexander«


201209_kornkreis_andechs1

»Bavarska, Njemačka - 24. srpanj 2012. autor: Klaus Leidorf«


201209_moscow

»Maitrejina "zvijezda" - Rusija«   vidi ovdje

Moskva, Rusija - Višebojni rotirajući objekt iznad Moskve 29. srpnja 2012.
izvor: YouTube: olegen77
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da se radilo o Maitrejinoj "zvijezdi".)201209_jesustrunkbelfast7

»Isusov odraz na godovima panja«

Na panju koji se nalazi na groblju u Belfastu (Sjeverna Irska) se pojavi lik Isusa Krista. Drvo koje je raslo blizu groba na lokalnom groblju u zapadnom dijelu Belfasta su nedavno posjekli. Zatim se na panju pojavio lik bradatog muškarca.
Na YouTubeu je objavljen video-snimak tajanstvenog lika uz komentar: "Na panju belfaškog groblja se pojavila slika. Nakon detaljne analize teško nam je točno reći kako se slika tu našla. Po nalogu gradskih otaca nedavno smo sjekli drveće na groblju. Poslije je primjećena slika na panju."
izvor: Belfast Telegraph, S. Irska
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je u pitanju jedno od čuda kojega je manifestirao majstor Isus.)201209_louisianamadonn

»Krvavi kip u Louisani«

Krv se pojavila na kipu majke Marije u ulici u Batonu Rougu u Louisani, SAD. Suprug gospođe Hoe Doan je kosio travnjak kada je primijetio tragove krvi na kipu majke Marije čija se crkva nalazi u blizini. "Pogledavši uvis vidio je mrlju koja je izgledala poput krvi," objasnio je susjed Kim Pham.
"Kapljala je i nije bila zgrušana." Gospođa Doan vjeruje da ova pojava predstavlja nekakav Božji znak. Mještani se sada tu okupljaju da bi molili, ostavili ruže i palili svijeće.
izvor: Huffingtonpost.com, WLOX News
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da se zapravo radi o pravom čudu kojega je manifestirao majstor Isus.)201209_premanand2
201209_premananda1
»Swami Premananda manifestirao je vibuti 12. lipnja 2012.«

Negdje oko 9.15 ujutro na fotografiji swamija Premanande, u sobi za pudju u njegovom ašramu u selu Fathima Nagar koje je 20 km južno od Tiručirapalija (Trichy) tj. u Tamil Nadu (Indija) - otkrili su čudesan prah kojega nazivaju vibuti. Tijekom dana količina se povećavala, što je jasno vidljivo iz druge fotografije koja je nastala oko 6 popodne.
Hodočasnik iz ašrama je rekao: "Svi smo bili ushićeni. Okupili smo se oko swamidjieve fotografije: častili, posjedali okolo, meditirali i pjevali badjane."
Izvor: Fotografije i komentar je poslalo vodstvo ašrama swamija Premamande
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je vibuti manifestirao swami Premananda.)201209_chelmsford6

»Svemirske letjelice iznad Chelmsfordom Chelmsford, Velika Britanija«   vidi ovdje

Video-snimak nastao 6. lipnja 2012. prikazuje skupinu od desetak svijetlih objekata koji trepere i kreću se nebom. Možemo vidjeti svjetla različitih veličina koja se pale i gase oko još većeg svjetla u obliku diska.
Disk se povremeno pomiče u stranu prije nego li velikom brzinom odleti i nestane u bljesku svjetlosti. Svako svjetlo pojedinačno ponovi taj isti obrazac i tako sve dok ne nestane i posljednje.
izvor: YouTube: xxxdonutzxxx
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da su leteći objekti bili marsovska svemirska flota.)
     • SADRŽAJ ČASOPISA:

         (upoznavanje sa ostalim redovnim rubrikama i pripadajućim temama u tiskanom izdanju časopisa - op.p.)Sadržaj aktualne revije (rujan 2012)

•  Majstor preko Benjamina Crema
Promišljane o jedinstvu
•  Točka gledišta
Zamjenimo oružije miroljubivom tehnologijom i krizu prilikom
Sergio Duarte
•  Raspodjela zajedničkih dobara, kolektivna baština čovječanstva
intervju sa Jamesom Quilliganom
•  Trendovi
Klimatski skeptik promjenio svoje uvjerenje
Uložene milijarde u obnovljive izvore energije
•  Klimatske promjene - kompilacija
•  Mudre riječi
Zašto je potreban mentalni skok da bi spasili planet?
•  Znaci vremena
Maitrejin svemirski brod na svečanosti otvorenja Olimpijskih igara
Krugovi u žitu 2012
Isusov odraz na panju
Krvavi kip u Louisani
Swami Premananda manifestirao vibuti
NLO iznad Chelmsforda
•  Glas naroda
Ustanak japanskih građana
Meksički studenti marširaju za demokraciju
Argentinski časopis za borbu protiv siromaštva
Španjolski prosvjedi protiv vladinih rezova
•  Greg Craven: Što je najgore što se može dogoditi?
recenzija knjige
•  Maitrejini prioriteti
Rekordno visoki stupanj siromaštva u SAD
Spašavanje planeta - tri značajne znamenke
Otrov je na stolu
•  Pisma čitatelja
•  Pitanja čitatelja i odgovori Benjamina CremaUkoliko želite vidjeti ovu stranicu u originalnoj verziji, na engleskom jeziku, kliknite ovdje.
Arhiva prijašnjih brojeva (engl. jez.) dostupna je ovdje.


 

*NAPOMENA:
Ovdje predstavljamo samo manji dio sadržaja objavljenih u tiskanim izdanjima časopisa Share Internationala, koji izlazi na nekoliko nekoliko svjetskih jezika.
Za aktualnu kompilaciju engleskog izdanja koje izlazi svakog mjeseca, osim dvomjesečno siječanj/veljača i srpanj/kolovoz, možete pratiti ovu stranicu. O izdanjima Share Internationala na drugim jezicima možete saznati ovdje, a ako želite da vas podsjetimo kada se ova stranica obnovi, slijedite ovaj link

Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim
web stranicama pošaljete na
sljedecu adresu.


Prva objava u ožujku 2004. Zadnja promjena 05.10.2012.

HomeVrh stranice