Powered by Google
   MAPA STRANICA
 
 Izbor iz časopisa Share International – svibanj 2012.

Ovo je izbor sadržaja iz časopisa Share International koje smo preveli na hrvatski. Za službenu stranicu časopisa Share International (na engleskom) s većim izborom elektronskog sadržaja kliknite ovdje.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2012 Share International. Sva prava pridržana.

Benjamin Creme na videu najavljuje pocetak Maitrejinog javnog djelovanja (titlovano).
link na video


na vrh

     • MAJSTOROV ČLANAK:VINO IZ VODE


Evropljani su u potrazi za jedinstvom koje, kako to obično biva, neprestano izmiče uglavnom zbog ekonomskih problema. U izazovima sadašnje gospodarske krize, zajedničko tržište puca po šavovima, te je upitna njegova efikasnost. U SAD-u su u izbornoj godini zaokupljeni trgovinskom dobiti, kao i padom vrijednosti obveznica, te pojačavaju oprez. To otvara mogućnost Izraelu da na sebe preuzme zadaću pritiska na Iran. Međutim, Kina doživljava procvat, pa broj bogataša stalno raste. Kina poput susjedne Rusije loše oponaša SAD iz tridesetih godina prošloga stoljeća.Tako se tvrdokorni stari poredak bori da u vihoru novih i pravednijih vodenjakovih energija, svoj napukli brod održi na površini.
Doba sinteze - bili svjesni ili ne - utiče na nas i svaki novi dan utiskuje svoj pečat.
Samo mladi i oni mladi u srcu, prepoznaju veličinu ove promjene. Oni znaju da pravednost i ljubav ne dolaze bez odricanja. Danas ostaje na mladima da se pobrinu za "nove tonove u simfoniji Zemlje", te na sve strane traže načine da te promjene ostvare. Mnogi ljudi diljem svijeta se počinju odzivati na taj novi svjetonazor i traže primjeren izričaj kojim bi očitovali svoju čežnju za promjenama. Mnogi počinju raspoznavati bitne aspekte života i bivaju hrabrim svjedocima vlastite istine: uviđaju da su međusobno dijeljenje, pravednost i ljubav presudne komponente civilizacije. Civilizacije koja se bazira na spoznaji da je ljudska bit božanska.
Tako se svijet postepeno priprema na potpuno novo poimanje smisla života. Maitreja i njegova skupina Majstora, neumorno nas podučavaju prastarom putu do sreće i svetosti, premda je to dvoje isto. Kada ljudi budu do kraja razumjeli taj jednostavni zakon, sa zadovoljstvom će napuštati obrasce iz prošlosti: besramnu raspodjelu koja razgaljuje pohlepu, generira prezir bogatih spram siromašnih, kao i žudnju za moći i ratovanjem.
Oni će ostaviti iza sebe svoje dugo poticane, sumanute maštarije. Blagonaklono će poslušati savjet Majstora i sami će pretvarati vodu u vino.

(Arhiv Majstorovih članaka)

     • PITANJA I ODGOVORI:

  
P. Koliko intervjua je Maitreja dao do sada?
O. 60 (do12. travnja 2012).
P. (1) Je li neki od Maitrejinih intervjua u Brazilu bio emitiran i u drugim zemljama?
(2) Ako se uzmu u obzir kulturne i jezične veze, jesu li Njegovi intervjui emitirani u Portugalu?
O. (1) Ne. (2) Ne.
P. Počinju li se interesirati i neke druge zemlje u Latinskoj Americi za Maitrejine intervjue?
O. U ovom trenutku to je teško reći.
P. Ima li utjecajnih ljudi u Brazilu (ne samo u glavnoj struji, već i u alternativnim pokretima kao što su aktivisti koji sudjeluju na međunarodnim konferencijama kao što su Porto Alegre društveni forumi) koji su čuli Maitrejine intervjue i koji su impresionirani u nadahnuti Njime?
O. Da.
P. Je li Maitreja posjetio i govorio na kojem skupu ili kampu pokreta Occupy u SAD-u ili Ujedinjenom Kraljevstvu?
O. Ne.
P. Na trgu Tahrir u Egiptu Maitreja je proveo tri tjedna razgovarajući i podučavajući aktiviste, zauzimaju li sada neki od tih ljudi pozicije u lokalnoj i nacionalnoj politici?
O. Da.
P. (1) Je li trenutno jako velika napetost u svijetu? (2) Čini se da je jako puno ljudi iscrpljeno ili boluju od neke bolesti srca. Je li to povezano sa napetosti u svijetu?
O. Da, diljem svijeta je veliki pritisak na ljude. (2) Da.
P. (1) Manifestiraju li Majstori ponekad znakove, čuda ili neobjašnjive pojave kako bi čovječanstvu natuknuli buduća otkrića? (2) U travanjskom izdanju Share International-a na fotografiji slikanoj sa nadzornom kamerom u Passau u Njemačkoj prikazana je neka vrsta rakete. Je li ovo primjer usmjeravanja i pokazivanja kako bi se ljudi probudili za nova otkrića i ukazali na tehnološki potencijal?
(3) Drugi primjer bi bilo dopuštanje da vidimo djeliće iz zapisa Akaše, je li ovo možda prijeteća 'projekcija' koje će jednog dana dopustiti Maitreja i Majstori kako bi mogli pogledati natrag u neki povijesni događaj i mogli vidjeti točno kako se dogodio?
O. (1) Da. (2) Ne, baš i ne. (3) Ne.
P. Teško mi je 'isprazniti um' tijekom transmisijske meditacije, čak i kad mislim da sam poravnan i dalje imam razne misli koje se vrte u mom umu. Je li moguće biti poravnan, a i dalje misliti? Kako da se riješim misli?
O. Funkcija uma je misliti. Nemojte brinuti za misli, držite pažnju na ajna centru i zaboravit ćete na misli i biti poravnati se ajna centrom.
P. Pomaže li tetraedar da filtriramo svoje misli i razmišljanja tijekom transmisijske meditacije?
O. Tetraedar uzemljuje sve misli ispod mentalne razine kao npr. astralne oblike misli, itd.
P. Možete li malo objasniti što se događa sa energijama nakon što se spuste kroz transmisijske grupe? Na primjer, da li možemo o tome misliti kao spuštanje 'viših' oblika misli u um i tako ih napraviti pristupačnijim za ljudsko kraljevstvo?
O. Ne, ništa takvo. Energije koje teku kroz grupu idu ravno do Nove grupe svjetskih služitelja koju je formirao Maitreja 1922. (Oni koriste te energiju bez da znaju da je tamo.) Ti ljudi, njih oko 5 milijuna, najčešće nemaju svjesnog saznanja da rade se energijama. Upotrjebljavaju ih dok obavljaju svoje služenje svijetu. Oni su specijalisti u raznim oblicima služenja.
P. Koriste li Majstori energije iz transmisijske meditacije za rad u životinjskom i biljnom kraljevstvu?
O. Da, prema potrebi.
P. Koriste li Majstori energije iz transmisijske meditacije u svrhu liječenja pojedinaca, grupa i nacija?
O. Da, prema potrebi.
P. Koriste li se energije i na fizičkoj i astralnoj razini, ili samo na mentalnoj razini?
O. Na svim razinama.
P. Budući da su energije tijekom transmisijske meditacije fizički opipljive, znači li to da su na neki način i materijalne, ali na višim eterično-materijalnim razinama?
O. Ne. One nisu fizičke. One su duhovne, na raznim razinama.
P. Gdje ulaze energije u eterično tijelo tijekom transmisijske meditacije kada pojedinac nije prisutan?
O. Kroz čakre kao i uvijek..
P. Slijede li energije istu put kroz čakre tijekom transmisijske meditacije kod svakog pojedinca? Na primjer, ulaze li sve energije kroz krunsku čakru, pa zatim se spuštaju u ajna čakru, pa niže u vrat i tako dalje?
O. Ne, varira za svakog pojedinca.
P. Gdje se nalazi 'spremnik' energija koja su nakupljene transmisijskom meditacijom, nalaze li se u području uma ili u nekoj od eteričnih ravni?
O. Može se reći da se spremaju uglavnom u području uma.
P. Izlaze li energije iz tijela tijekom transmisijske meditacije iz centara na dlanovima i zatim u tetraedar?
O. Iz centara na dlanovima i zatim preko srebrene žice u tetraedar.
P. Moja transmisijska grupa je prilično mala, obično nas je samo troje. Ima li koristi ako netko od nas zaspi tijekom transmisijske meditacije?
O. Da, ali u manjoj mjeri.
P. Ako Majstori dolaze na svijet iz svojih skrivenih prebivališta, bez da su rođeni i bez da odrastaju, zašto onda piše u knjigama od Alice A. Bailey 'Majstori će se inkarnirati prvi puta nakon vremena Atlantide'? Može li oboje biti točno i na taj način možda nagoviještati drugačiji broj Majstora na zemlji nego što je rečeno?
O. Kada se kaže da se Oni inkarniraju tada Oni izjavljuju kronološku činjenicu. Majstori, kao grupa, prvi puta se inkarniraju još od vremena kada je postojala Atlantida. Ovo je dosta drugačije od individualnih inkarnacija Majstora tijekom godina.
P. Što je to učenik Šambale? (1) Ima li on ili ona svojeg Majstora, kao što imaju učenici Hijerarhije? (2) Što čini osobu učenikom Šambale?
O. (1) Da, naravno. (2) Njezin stupanj evolucije.
P. Već je puno toga rečeno o svemirskoj braći sa Marsa, Venere i nekih drugih planeta.
(1) Možete li nešto reći o ljudima sa Satruna, Urana i Neptuna?
(2) U učenju Alice Bailey, Majstor Djwhal Khul kaže da su ove tri planete sintetizatori i da apsorbiraju energiju ostalih sedam planeta. Također kaže da su ega koja evoluiraju na tim planetima već na Putu. Znači li to da čovječanstvo koje živi na tim planetima dolazi sa drugih planeta našeg Sunčevog sustava?
(3) Imaju li ta tri planeta svoje 'originalno' čovječanstvo?
O. (1) Ne. (2) Ne. (3) Da, imaju. To ne znači da oni dolaze sa Zemlje, već da su sa svog planeta. Činjenica da su već na Putu pokazuje da su ovi planeti relativno napredni.
P. Je li vatrena kugla koju je vidjelo stotine ljudi 3.ožujka 2012. iznad Škotske i velikog dijela Engleske bila NLO ili je bio meteor kao što tvrde vlasti?
O. Ne, to je bio meteor.
P. Premda nemam pravog razloga za zabrinutost u mom svakodnevnom životu u Tokiu, premda i dalje imamo često male i velike potrese koji me posebno ne zabrinjavaju, ipak se osjećam nemirno i nelagodno. Je li to zbog toga što je narušeno eterično polje i / ili zbog toga što su anđeoski elementali van ravnoteže?
O. Oboje.
P. Prvo, ljudi hvala vam na vašem radu, riječi teško mogu izraziti moje osjećaje i misli. G. Creme vi ste zakon. Pitam se oko toliko puno stvari i volio bih pitati nešto. Jesu li inicijati uvijek svjesni činjenice da su inicijati ili učenici?
O. Ispod određene razine, nisu. Čak i napredniji učenici koji su često angažirani u velikom radu na nekom važnom javnom području mogu biti nesvjesni svoje veze sa Hijerarhijom i zbog toga rade još bolje.
P. Osim što je Papi Ivanu XXIII otkriveno da postoji izvanzemaljski život, je li mu bila i objašnjena i blizina dolaska Maitreje?
O. Ne.
P. Na Saturnu je trenutno traje velika oluja, još nije viđena oluja takve veličine, ima li kakve relacije sa ciklonima u Queenslandu i Americi?
O. Sve su one rezultat aktivnosti sunčevih pjega.
P. Egipatski faraon Eknaton (otprilike 1300g. pr.K.) bio je drugačiji od drugih faraona. Po preuzimanju vlasti zahtijevao je obožavanje samo jednog Boga: Boga Sunca 'Ra' koji se simbolizirao kao Aten, Veliki Disk. (1) Je li dobio ideju o jednom velikom Bogu od Svemirske Braće?
(2) Je li bio Svemirski Brat? Bio je prikazivan sa neobično dugim, uskim licem, zajedno sa kosim očima i izduženim, gotovo konusnim oblikom lubanje.
(3) Neki ljudi koji podržavaju teoriju 'drevnih astronauta' nagađaju da ovi prikazi nisu samo stilizirani portreti već njegova jedinstvena, gotovo vanzemaljska pojava.
O. (1) Ne, ideju je dobio iz atlantidske tradicije koja je dugo postojala u Egiptu, ali se raspala pod Ammunovim svećenstvom. (2) Ne. (3) Ne.
P. U Agni yoga knjizi Aum, ulomak 277, kaže: "Bit krvi temeljito prožima tijelo, čak i suptilno tijelo. Krv je toliko nepoželjna u prehrani tako da samo u ekstremnim slučajevima dopuštamo upotrebu mesa koja se sušilo na suncu. Također, moguće je koristiti one dijelove životinje u kojima je supstanca krvi potpuno transformirana. Dakle, prehrana biljem ima značaj čak i u životu u Suptilnom Svijetu." Razumio sam da ste rekli da su ribe neutralne u duhovnom smislu i da prehrana ribom neće smanjiti spiritualnu vibraciju čovjeka. Možete li to malo objasniti? Na primjer, zašto je u redu jesti krv ribe, ali ne i krv kopnenih životinja?
O. Ribe imaju jako malo krvi i riblje meso nije prožeto krvlju. Povijesna činjenica je da zajednica Essena, na čijem čelu je bio Isus, dopuštala jedenje ribe. Prehrana Isusa i njegovih učenika sadržavala je ribu, kruh, kozji sir, voće i umjereno vina.


     • ZNACI VREMENA:

  
 
(sve učestaliji slučajevi neobjašnjivih pojava i njihovo pravo značenje - op.p.)»Uskršnje čudo makedonskih ikona«   vidi ovdje

Na stotine ljudi hrli u crkvu Svetoga Dimitrija u Skopju, da bi vidjeli ikone koje su u nedjelju 8. travnja 2012, tjedan prije pravoslavnog uskrsa, počele vraćati prvobitnu boju. Svjedoci su rekli da su stoljetne ikone i freske, koje su prije bile prekrivene voskom svijeća i naslagama dima, obnovile same od sebe svoju boju, te su blještale kao da su upravo restaurirane. Pojavu su najprije zamijetili na nekoliko ikona i aureola na glavama svetaca koje su izgledale pozlaćeno, zatim se ista pojava raširila i na ostale ikone, križeve, oklope, odjeću i nakit. Slike nisu obnovile samo zlatnu, nego i zelenu, kao i crvenu boju. Mogućnosta da je freske i ikone obnovio neki umjetnik ili "kemija", su po kazivanju očevidaca nikakve, sva ta "čuda" događala su se pred očima stotine prisutnih.
"To je uistinu čudo, započelo je u nedjelju u središnjem dijelu ikonostasa (zidovi sa ikonama i religioznim slikama); zlatna je boja naročito dobro vidljiva, pojava se i dalje traje," rekao je otac oče Dimče Malinov. "Pojavu primjećujem već izjutra. Možete vidjeti ikone kako se čiste od vrha prema dnu."
Iako je crkva sagrađena u 18. stoljeću u narodu postoji vjerovanje da na istom mjestu stoji još od 13 stoljeća. Skoro dvije trećine od 2,1 milijuna stanovnika su pravoslavni kršćani, pa mještani ovu pojavu doživljavaju kao božje djelo.
izvor: Agence France-Presse
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je to bilo čudo kojega je manifestirao Maitreja.)
»Policijski auto snimio NLO«

SAD - Kamera ugrađena u policijski automobil koji je stajao na mjestu je 1. veljače oko 19.54 slučajno snimila žarko-bijelu svjetlost koja je prohujala nebom iznad područja Little River - Academy u središnjem Teksasu. Svjedoci iz Oklahome (Teksas) su u vezi sa pojavom svjetlosti izvijestile medije, premda se federalna zrakoplovna uprava očitovala da se radilo o meteoru.
izvor: msnb news
(Majstor Benjamin Crema potvrđuje da je to bio leteći objekt sa Venere.)
»Tajanstveni "duhovi" uhvaćeni nadzornom kamerom«

Nakon što se na snimku nadzorne kamere u Vilshofenu u Passauu u Njemačkoj 9. veljače 2012. pojavila tajanstvena prikaza (vidi: SI travanj 2012), sigurnosna kamera je u istoj zoni zabilježila još jednu natprirodnu pojavu. Dana 28. veljače oko 22. sata službena kamera grada Passau u Bavarskoj otkrila je čudesne svjetlosne likove na zgradi gradske vijećnice.
"Izgledaju kao svjetlosni vojnici koji opkoljavaju gradsku vijećnicu," rekla je osoba koja je ovu pojavu prva uočila.
izvor: Wochenblatt Region Passau, Njemačka
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je to bio fenomen koji se temelji na stvarnom povijesnom događaju: likovi su bili rimski vojnici koji su se okupljali da bi napali crkvu koja se nalazila na istom mjestu. Pojavu je manifestirao Majstor Isus.)
»Francuska - Volvic«   vidi ovdje

Iznad općine Volvic su 19.ožujka 2012 snimljena četiri NLO-a.
Nebom su se u tandemu kretale dva žmirkajuća plava svjetla, zatim su se najednom pretvorila u pravokutnu formaciju sa četiri svjetla koja su se ubrzano kretala prema naprijed. Prije nego što su nestali sa obzorja oblikovanje svjetala se još jednom promjenilo.
izvor: gather.com; Youtube: kadiethedogg
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da spomenute četiri "zvijezde" zajedno tvore Maitrejinu "zvijezdu".)201205_light_blessing

»Svjetlosni obred«

Obred na gori Šasta, u Kaliforniji, SAD. Fotografiju je snimila Lyla Shekinah.
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je svjetlosni blagoslov manifestirao Maitreja).
»Francuska - Toulous«   vidi ovdje

Iznad Toulousa u Francuskoj 30. in 31. ožujka 2012 (oko 22.30) je bila snimljena blještava svijetla kugla koja je treptala velikom brzinom, u različitim bojama, unutar svog središta.
izvor: YouTube: pascal2503
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je ta kugla bila Maitrejina "zvijezda".)     • PROSLAVA TRIDESETOGODIŠNJICE:

  

Godina 1982 je bila ključna za Maitrejinu misiju, poslanje svjetskoga učitelja, te ove godine slavimo 30-godišnjicu.
Još 1975 godine Benjamin Creme je započeo sa tjednim londonskim predavanjima, a u kasnim 70-tima je bio pozivan i gostovao je diljem Europe. U siječnju 1980 godine g. Creme je bio prvi puta pozvan u SAD i do siječnja 1982 imao je iza sebe već oko 90 predavanja u 28 država i više od 70 radijskih i televizijskih intervjua. 3. veljače 1982 g. Creme je gostovao u poznatom američkom talk-showu Merva Griffina, zajedno sa spisateljem Gorom Vidalom, te je emisija dosegla na desetine milijuna gledatelja. Nakon toga Tara centar je, sa sjedištem u Los Angelesu (za SAD), svakodnevno dobivao oko dvjesto novih poziva i upita. U siječnju 1982 bila je puštena u javnost revija Share International. Nastala je kao plod, uistinu, međunarodne suradnje volontera iz Velike Britanije, Nizozemske i SAD.
U ožujku 1982 su skupine za ponovni dolazak, nakon intenzivne medijske pozornosti u Americi, prihvatile i svjetske promotivne kampanje ne bi li javnosti ukazali na Maitreju.
U nekoliko tjedana prikupljeno je $250.000, uglavnom malim donacijama. 24. i 25. travnja 1982 na milijune čitalaca u 18 glavnih novina diljem svijeta je moglo vidjeti oglas preko cijele stranice. Oglas je započinjao riječima: "Na svijetu ima dovoljno gladi, nepravde i rata. Kao odgovor na vaš vapaj u pomoć nam dolazi, sada i ovdje, svjetski učitelj cijelog čovječanstva, Krist." Oglas je pobudio sveopće zanimanje koje nije prestajalo još puno godina poslije. Ljudi se još uvijek rado sjećaju pobuđene nade koju su dobili putem tog oglasa. Podrazumijeva se da je za Maitrejino predstavljanje javnosti bila potrebna podrška medija, te je bilo očekivano da će oglasi i medijska pozornost to postići.
Međutim, majstor Benjamina Crema je g. Cremu otkrio da Duhovna hijerarhija (uvriježeni teozofski termin op.p) ima i "rezervni plan". Na Cremovo pitanje što bi to moglo biti, majstor mu je odgovorio: "To si ti! Svjedoči po svijetu o onome što znaš."
14. svibnja 1982 u Hotelu Ambasador u Los Angelesu, je bila, dakle, organizirana konferencija za tisak kojoj se odazvalo više od 90 novinarjev iz medijskih kuća kao što su: ABC, CNN, CBS, NBC, BBC, The Times, The New York Times, Newsweek, Time i druge. Događaj je, putem satelita, emitiran diljem zemlje na britanskom programu BBC. Benjamin Creme je Prvi obznanio gdje Maitreja živi - u azijskoj manjinskoj zajednici u Londonu (Velika Britanija). Novinari su bili otvoreni za informacije, te su oduševljeno pozdravili potrebu za međusobnim dijeljenjem i pravednošću. Gospod Creme je zamolio manju grupu uglednih novinara da si stave u zadatak da sami krenu put Londona i da "barem letimično potraže Maitreju ". Maitreja bi tada dozvolio da ga pronađu. Gospod Creme se sjeća: "Kada su američki mediji zapitali BBC što kani poduzeti ovi su odgovorili: 'Ništa.'. Na to su Amerikanci uzvratili: 'Ali zašto ne? To je izvrsna prilika!' Odgovor BBC-ja je bio: 'znamo, ali pričekat ćemo uvjerljivije dokaze.'" Nijednoga novinara nisu zadužili da provjeri danu informaciju, pa Maitreja nije imao legitimnost za javno istupanje.
Sa točke gledišta majstora taj je test: " imao slabe šanse, ali vrijedilo je barem pokušati". Međutim, ipak su se nadali da će se Maitreja nakon tiskovne konferencije razotkriti. Kao što znamo, plan nije unaprijed zadan za neko točno određeno vrijeme. Maitreja se nije mogao predstaviti javnosti bez odziva, jer bi u suprotnom to značilo kršenje naše slobodne volje. Stoga je započeo sa postupnim procesom razotkrivanja koje se sada primiče kraju.
No, sa gledišta Duhovne hijerarhije događaji iz 1982. su bili iznimno uspješni u pogledu ponovnog dolaska Krista: milijuni ljudi su, po prvi puta, osvijestili prisutnost Maitreje kao i njegove poruke. Trud i energija koja je bila u opticaju te godine iznimno zgusnute služiteljske aktivnosti je imala duboke karmičke učinke.
U zadnjih 30 godina na tisuće ljudi su se posvetili pripravljanju puta za Maitrejinu objavu. Kao odziv na njegove energije su se dogodile iznimne promjene, te su milijuni bili nadahnuti ka preobrazbi svijeta. Danas se čovječanstvo budi i može se reći da je spremno za zajedničku izgradnju novog svijeta.

201205_worldwide_advert


     • SADRŽAJ ČASOPISA:

         (upoznavanje sa ostalim redovnim rubrikama i pripadajućim temama u tiskanom izdanju časopisa - op.p.)Sadržaj aktualne revije (svibanj 2012)

•  Majstor preko Benjamina Crema
Vino iz vode
•  Točka gledišta
Paradoks nuklearnog doba
Ronald McCoy
•  Postići da tržišta odražavaju istinu
Lester R. Brown
•  "Mi smo 99 posto"
•  Trendovi
"Mi vas volimo!"
Palestinski simpatizer na izraelskom Big Brother-u
•  Činjenice i prognoze
Laboratorijski uzgojeni ljudski organi
Poziv na smanjenje emisije metana
•  Pismenost i mir u Palestini
intervju sa Emmo Swan
•  Znaci vremena
Uskršnje čudo makedonskih ikona
Policijski auto snima NLO
Nadzorna kamera uhvatila tajanstvene "duhove"
•  Proslava tridesetogodišnjice
•  Svjetska preobrazba - kompilacija
•  Transformacija obrazovanja
Gerard Aartsen
•  Maitrejini prioriteti
"Ono što svijet ne smije dopustiti"
Utjecaj mjera štednje
•  Pisma čitatelja
•  Pitanja čitatelja i odgovori Benjamina CremaUkoliko želite vidjeti ovu stranicu u originalnoj verziji, na engleskom jeziku, kliknite ovdje.
Arhiva prijašnjih brojeva (engl. jez.) dostupna je ovdje.


 

*NAPOMENA:
Ovdje predstavljamo samo manji dio sadržaja objavljenih u tiskanim izdanjima časopisa Share Internationala, koji izlazi na nekoliko nekoliko svjetskih jezika.
Za aktualnu kompilaciju engleskog izdanja koje izlazi svakog mjeseca, osim dvomjesečno siječanj/veljača i srpanj/kolovoz, možete pratiti ovu stranicu. O izdanjima Share Internationala na drugim jezicima možete saznati ovdje, a ako želite da vas podsjetimo kada se ova stranica obnovi, slijedite ovaj link

Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim
web stranicama pošaljete na
sljedecu adresu.


Prva objava u ožujku 2004. Zadnja promjena 14.06.2012.

HomeVrh stranice