Powered by Google
   MAPA STRANICA
 
 Izbor iz časopisa Share International – prosinac 2010.

Ovo je izbor sadržaja iz časopisa Share International koje smo preveli na hrvatski. Za službenu stranicu časopisa Share International (na engleskom) s većim izborom elektronskog sadržaja kliknite ovdje.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2010 Share International. Sva prava pridržana.

Benjamin Creme na videu najavljuje početak Maitrejinog javnog djelovanja (titlovano).
Molim kliknite.


na vrhMajstorov članak:

Potrebe ljudi

Majstor — preko Benjamina Crema

Kada ljudi razmotre svoju sadašnju situaciju mogu doći samo do jednog zaključka: metodi iz sasvim neposredne prošlosti više ne funkcioniraju. Na svim stranama, a naročito u financijskom i ekonomskom sektoru postoji kontinuirani kaos koji neprestano raste. Okupljaju se 'eksperti' da pomognu poljuljanim vladama da povrate kontrolu, ali bez uspjeha. Stari, oprobani metodi, bez obzira na iskustvo premijera, ne daju rezultate.

Što bi vlade svijeta trebale, što bi mogle učiniti? Mogle bi još neko vrijeme nastaviti sa manipulacijom starim strukturama, u nadi da će se stvari 'smiriti' i da će stari obrasci preživjeti. Ovo je stvarno izgubljena bitka. Uopćeno govoreći, vlade većine zemalja vide svoju ulogu kao zaštitnika 'statusa quo', tj. pogrešne ideje da je život statičan. I zbog toga je svaka promjena nepoželjno buntovništvo.

Takav stav ima većina vlada, bile one 'desne' ili 'lijeve', kapitalističke ili socijalističke. U oba slučaja ne uspijevaju prepoznati žudnju svoga naroda za promjenom, za novim konceptom življenja, koji im osigurava da svoje porodice podižu u miru, sigurnosti i dobrobiti. Greška vlada je upravo u njihovoj nemogućnosti da vide kako je njihova istinska uloga da brinu o dobrobiti svog naroda. Izgubljene u svojoj kompetenciji i praćenju 'tržišnih sila', u najvećoj mjeri su izgubile dodir sa potrebama onih za koje tvrde da ih zastupaju. Opsjena moći i autoriteta najčešće nadvladava njihovu želju da služe.

Odvojeni od realnih potreba naroda, oni se vraćaju ideologiji i teoriji. Čak i takve, ne treba ih kriviti u potpunosti. Oni ne znaju ništa o silama sa kojima pokušavaju da se nose. Neupućeni, kakvi jesu, postaju lak plijen starim, rušilačkim obrascima djelovanja.

Narodi u međuvremenu pate, čekaju i mole se, najvećim dijelom nesvjesni da je pomoć za koju mole već među njima, spremna i željna da pomogne njihovoj patnji i da im olakša breme. Ljudi znaju istinsku prirodu svojih potreba, ali im treba snažan i neustrašiv predvodnik da im da novi zamah. Taj predvodnik, Maitreja, već je prisutan i tiho djeluje na pravac događaja. Uskoro će taj glas podići svoj ton i mnogi će biti spremni da se odazovu. Tako plan izvršava svoju dobronamjernu svrhu da osigura budućnost svih ljudi.

(Arhiv Majstorovih članaka)

Pitanja i odgovori     P. Koliko je do sada intervjua imao Maitreja na američkoj televiziji?
O. 27.
     P. Da li se Njegovi intervjui i reakcije odvijaju prema planu?
O. Da.
     P. (1) Da li su mnogi ljudi do sada povjerovali, makar intimno, da bi Maitreja mogao biti osoba poput Isusa ili Bude? (2) Da li će ovu ideju zadržati samo za sebe?
O. (1) Da. (2) Da.
     P. Da li među onima koji su Ga vidjeli na televiziji ima onih koji se nadaju da je On Krist?
O. Da, mnogo ih je.
     P. Da li bi rezultati izbora za kongres u SAD mogli usporiti proces Maitrejinog postepeno narastajućeg poziva američkom narodu da razmišlja u smjernicama praktičnog suosjećanja?
O. Da, vjerojatno.
     P. Naučnici i ekolozi upozoravaju na brzi gubitak planetarnog biodiverziteta. (1) Koja je stvarna brzina gubitka vrsta? (2) Da li je najveći dio ovih gubitaka ireverzibilan? O. (1) Veoma velika. (2) Ne, ali mnogi jesu.
     P. Da li vidite električne automobile kao odgovor na zagađenje izazvano saobraćajem?
O. Samo na kratak rok.
     P. Da li su duhovi sačinjeni od eterične materije?
O. Da, obično na 4. i/ili 3. eteričnoj ravni.
     P. U jesen 2008., prije mjeseca prosinca, video sam 'zvijezdu' koja je bila takva da je pulsirala i mijenjala različite boje, ali je bila stalno na istom mjestu, bez pokretanja. Pošto je to bilo prije vremena koje je zvanično označeno kao početak viđenja (prosinac 2008), pitao sam se da li je to zaista bila jedna od 'zvijezda' koje predstavljaju znamen Maitrejine pojave? Živim u gradu St. Charles, Misuri, SAD. Zahvaljujem na objašnjenju i/ili komentarima u vezi sa ovime.
O. Ono što ste vidjeli 2008. bili su svemirski brodovi različitih veličina i na različitim misijama. I 'zvijezde' su svemirski brodovi ali na specifičnoj misiji da budu znamen Maitrejine pojave.
     P. Otkada sam saznao o svemirskoj braći, kada vidim planetu Veneru na noćnom nebu, ponekad se molim Venerijancima. Kažem "Hvala što nam pomažete. Da li nam možete pomoći i više?" (1) Da li oni čuju moju molitvu? (2) Ako da, da li se odazivaju?
O. (1) Da. (2) Da.
     P. Da li bi trebali jednostavno vjerovati da će se Bog pobrinuti za naše financijske potrebe, kada je grupni rad u pitanju?
O. Ne. Grupe moraju da se pobrinu za svoje troškove.
     P. Ima li ikakve istine u fenomenu 'kemijskih tragova' - da vlade ili druge agencije raspršuju kemijske ili biološke agense iz namjera koje se ne otkrivaju javnosti? (Svrha je obično zlonamjerna, poput kontrole populacije ili meteorološke kontrole, itd.) Ili je to još jedna lažna teorija zavjere?
O. Još jedna lažna teorija zavjere rođena iz američke paranoje.
     P. Da li negativni efekti nuklearne radijacije, koja zrači na eteričnim ravnima i koju naša postojeća nauka nije u stanju da otkrije, također pomaže stvaranju globalnog zagrijavanja?
O. Ne na nivou koji se može primijetiti. Ali da nije neprestanog truda svemirske braće, moglo bi i tako biti.
     P. Jedan od čileanskih rudara vozio je vagon za rudu pod zemljom i vidio je malog leptira. Zastao je i upitao se što bi leptir mogao raditi pod zemljom; tada se krov rudnika srušio ispred njega. Da li je to bilo djelo Maitreje ili Isusa?
O. To nema nikakve veze sa majstorima.
     P. Pitam se, kada dobivate pitanja ljudi koji se pitaju jesu li vidjeli majstora, zašto su to uvijek Maitreja ili Isus? Ima mnogo drugih majstora koji su ovdje, zašto to nije neko od njih? Zbunjen sam.
O. Maitreja i majstor Isus su preuzeli ovu naročitu aktivnost pojavljivanja (u vidu familijarne ličnosti) mnogim ljudima koji su povezani sa grupama koje rade na ponovnoj pojavi, a i mnogima koji su za sada 'naivci' da se povežu sa ovim radom. Na ovaj način oni daju poticaj i 'dokaz' stvarnosti ove informacije. Drugi majstori nisu angažirani na tome i bave se drugim specifičnim radom. U Japanu se majstor koji je u Tokiju često angažira na ovakvim 'pojavama', a s vremena na vrijeme u tome sudjeluje i moj majstor.
     P. Koliko je važno da se vjenčamo za partnera sa kojim dijelimo karmu i zašto?
O. Važno je. To omogućuje razrješavanje karme koja je stvorena tokom ranijih odnosa.
     P. Da li najveći broj ljudi koji su inicijanti između 1.2 i 1.9 imaju veći broj Onih Pravih, tj. partnera sa kojima su karmički povezani?
O. Ne obavezno. Reinkarniramo se u grupama tako da se to događa unutar grupa, ali to nije automatski i nije uvijek slučaj.
     P. (1) Postoji li stvarno samo jedna prava osoba za slučaj aspiranata, generalno govoreći?(2) Ima li samo jedna ili dvije osobe (po pojedincu) koji su mogući partneri?
O. (1) Ne. (2) Ne.
     P. (1) Da li su mnogi brakovi ili dugotrajne ozbiljne veze 'predodređeni' da tako kažemo? (2) Da li su predodređene veze prilično uobičajene ili rijetke?
O. (1) Da, kroz karmički odnos. (2) Uobičajene.
     P. Kako mladi ljudi mogu sa bilo kakvom sigurnošću znati da su susreli ili nisu uspeli da sretnu Onog Pravog/ Onu Pravu?
O. Ne mogu.
     P. Ako se djeca rode u 'nekarmičkoj' ili 'nepredodređenoj' vezi, kakvog to efekta ima na tu djecu? Da li djeca mogu da prošlom karmom budu povezana sa jednim roditeljem, a ne sa drugim?
O. To se može dogoditi i često se događa.
     P. Imajući u vidu hitnu potrebu za novim energetskim izvorima u ovom trenutku, i ekstremno malu vjerojatnost da će se uvjeti koje vi navodite kao neophodne za tehnologiju svjetla - okončanje ratova i samim time i trgovinu oružjem - postići doglednoj budućnosti, zar ne bi trebali vi ili vaš majstor da date realniju procjenu situacije u kojoj se nalazimo, a u vezi sa energijom i okolinom?
O. Niko ne zna moć Maitreje. Do sada ništa niste vidjeli. Stvari će se mijenjati brže nego što vjerujete. U svakom slučaju, prema Maitreji, imamo rezerve nafte koje će trajati još 70 godina sa sadašnjom stopom potrošnje. Tu stvarno nema problema.
     P. George Adamski je 1964. napisao da bi svemirska braća "pomogla na svaki mogući način" u slučaju kada bi došlo do premještanja Zemljinih polova. U vašoj knjizi The Great Approach napisali ste da su svemirska braća "oko naše planete postavila prsten svjetlosti koji je održava na svojoj osi". (1) Da li je u evoluciji planete uobičajeno da prolazi kroz pomjeranje polova? (2) Ima li to veze sa planetarnom inicijacijom i ponovnim poravnanjem sa svojim evolutivnim ciljevima? (3) Da li možete reći kada su svemirska braća postavila ovaj "svjetlosni prsten"? Da li je to zaista bilo nakon 1964?
O. (1) Da. (2) Planetarnom inicijacijom. (3) 1979.
     P. George Adamski je izvijestio o postojanju baze i bića na Mjesecu. Međutim, majstor Djawal Kul je rekao da je Mjesec 'olupina', ili, kako sam ja to razumio, fizički ostatak prethodne runde ili 'inkarnacije' našeg planetarnog Logosa. Da li to znači da su ono što je Adamski video na Mjesecu bile privremene baze svemirske braće? Da li su to baze od eterične materije? O. Prema Hijerarhiji na Mjesecu još uvijek ima ostataka fizičkog života, malih životinja, poput zečeva na primjer. P. Raniji konsultant NASA-e i autor Richard C. Hoagland tvrdi da orbitalne i površinske fotografije Mjeseca pokazuju dokaze drevnih umjetnih struktura i čak i staklene kupole koje još uvijek stoje. Da li je moguće da ruine fizičkih struktura još uvijek postoje na Mjesecu? O. Da.
     P. Dragi gospodine Crem, da li ste vi nepogrešivi? Ako niste, kako znate kada ste u pravu ili u krivu? Isto tako, vi kažete da naši posjetioci sa drugih planeta dolaze samo iz našeg sunčevog sistema. Billy Meier, svakako najpoznatiji od kontaktiranih u modernim vremenima, sa tako mnogo nepobitnih dokaza, imao je kontakt sa Plejadancima. Kako je to moguće? Hvala što razmatrate ova pitanja i za sav vaš nesebičan rad.
O. Ne, ja nisam nepogrešiv; čak ni majstori ne tvrde da su nepogrešivi. Tako da, slažem se, imate problem. Jedino intuicija i sposobnost diskriminacije koja dolazi uz duge godine neposrednog iskustva i povezanosti sa majstorom omogućuju nekom da javno iznosi tvrdnje kakve ja iznosim. U vezi sa djelatnošću gospodina Meiera sa svemirskom braćom, ja u punoj mjeri podupirem stvarnost kontakata, ali sam uvjeren (i informiran) da su oni bili sa ljudima iz našeg Sunčevog sistema. Možda gospodin Meier misli, na liniji općeg 'naučnog' nerazumijevanja, da to nije moguće, pa se opredjeljuje za Plejade. Ne znam, niti me je mnogo briga. Sam kontakt je važna stvar.
     P. Na malom skupu suradnika u New Yorku ,srpnja 2010. Benjamina Crema su pitali: "Kakva je zaista stvarnost za onoga koji ju poznaje?" Evo njegovog odgovora:
O. Stvarnost je da ono što mislimo da je život potpuno različito od onog što on stvarno jest i svako od nas ima mogućnost da izabere ovaj ili onaj aspekt stvarnosti. Postoji nekoliko stvarnosti: ona koja nas vuče naprijed, ona koja nas ostavlja kakvi jesmo, i ona koja nas ostavlja iza. I mi imamo taj izbor. To nema nikakve veze sa odgovaranjem na pitanja - pitanja ne nastaju. To je božansko. Radi se o tome koliko božanski želite biti. Koliko od svoje božanske prirode želite pokazati, ispoljiti? Jer nema ničega drugoga. Nema ničega osim ove božanstvenosti da se ispolji! To je stvarnost. To je u vašoj moći. Svako ima u svojoj moći pokazati što jest, božanska iskra koja jeste. Svi smo mi dio toga. Maitreja bi želio to prihvatite kao istinu. To je zaista vrlo, vrlo jednostavno. Svako već zna da je to istina. Samo sebi ne dozvoljavaju privilegiju da u to vjeruju. (22.10.2010, New York, SAD)OSTALI PODNASLOVI

         (stalne rubrike i naslovi izabranih članaka, te pripadajući linkovi - op.p.)

• PISMA UREDNIKU
     
(brojna svjedočanstva o intervenciji Majstora Mudrosti u životima običnih ljudi - op.p.)

• ZNAKOVI VREMENA
(sve učestaliji slučajevi neobjašnjivih pojava - op.p.)
» Znakovi NLO-a posvuda u svijetu «    vidi ovdje   ili ovdje

» Misretiozna "raketa" nad Californijom «   vidi ovdje

» Maitrejina "zvijezda" «   vidi ovdje

• KOMPILACIJA
» Jednostavnost - drugi dio «

• OD NAŠIH DOPISNIKA
  
(intervjui sa istaknutim pojedincima - op.p.)
» Vanzemaljci su naša braća - tu su da pomognu «    Gerard Aarsten

» Rušenje nuklearne doktrine «    John Lorentz   vidi ovdje

• TRENDOVI
» Dokumentarac Michaela Stogera (ističe Maitrejine prioritete) « vidi ovdje


Ukoliko želite vidjeti ovu stranicu u originalnoj verziji na engleskom jeziku kliknite ovdje,

 
*NAPOMENA:
Ovdje predstavljamo samo manji dio sadržaja objavljenih u tiskanim izdanjima časopisa Share Internationala, koji izlazi na nekoliko nekoliko svjetskih jezika.
Za aktualnu kompilaciju engleskog izdanja koje izlazi svakog mjeseca, osim dvomjesečno siječanj/veljača i srpanj/kolovoz, možete pratiti ovu stranicu. O izdanjima Share Internationala na drugim jezicima možete saznati ovdje, a ako želite da vas podsjetimo kada se ova stranica obnovi, slijedite ovaj link

HomeVrh stranice
Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim
web stranicama pošaljete na
sljedeću adresu.

Prva objava u ožujku 2004. Zadnja promjena 04.veljače 2011.