Powered by Google
   MAPA STRANICA
 
 Izbor iz časopisa Share International – rujan 2010.

Ovo je izbor sadržaja iz časopisa Share International koje smo preveli na hrvatski. Za službenu stranicu časopisa Share International (na engleskom) s većim izborom elektronskog sadržaja kliknite ovdje.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2010 Share International. Sva prava pridržana.

Benjamin Creme na videu najavljuje početak Maitrejinog javnog djelovanja (titlovano).
Molim kliknite.


na vrhMajstorov članak:

Novo svjetlo u čovječanstvu

Majstor — preko Benjamina Crema

Već sada snage svijetla osvajaju teren, čine napredak i osvajaju srca i um ljudi.
Čak i sada moguće je predvidjeti sigurnu pobjedu borbe za budućnost planeta Zemlje i njegovih stanovnika koja je, iako skrivena od većine ljudi, bijesnila (u novijoj povijesti op.p.). Nebrojene godine, da je bitka vođena u svim dimenzijama, uvjetima i situacijama i predstavlja samu srž povijesti ovoga svijeta. Nakon dugo, dugo vremena novo svijetlo se može vidjeti u aurama ljudske vrste. Svjetlo koje je proriče dobro za budućnost ljudske vrste. Odakle ovo novo svjetlo dolazi? Ono je naravno rezultat mnogih događanja i blagoslova.
No iznad svega ono je znak da ljudi počinju vidjeti sebe u drugačijem svjetlu. Počinju se barem potencijalno osjećati božanskima. Sigurno se osjećaju više vrijednima i korisnima nego što su prije mislili. Sposobni su kreirati svijet u kom mogu sudjelovati s ponosom. Mnogi, koji sada trpe danas tako raširene bol i patnje, osjećaju novo samopouzdanje u sebe i u budućnost. Nova nada je prisutna kako su sadašnje bolesti prolazne i kako su bolja vremena blizu.

Buđenje
Videći ovo novo svjetlo unutar čovječanstva, Maitreja zna kako se ljudi bude na Njegove napore i energije. Kako nove snage Vodenjaka ispunjavaju svoje obećanje i privlače ljude zajedno u senzibilno jedinstvo svrhe i ponosa.
Od sada pa nadalje ovaj porađajući osjećaj jedinstva i snage koju uzrokuje će se manifestirati sve više i više te će voditi u organiziranu akciju mnogih ljudi da pomognu sebi. Da promijene uvjete koji muče ljude i ostavljaju ih bespomoćne. Na ovaj način značajna promjena u svjetskim okolnostima će se desiti u relativno kratkom periodu vremena. Ljudi se približavaju najnižoj točki nesreće koju su sami izazvali.
Destruktivnost i rat, komformizam, sebičnost i pohlepa su svi odigrali ulogu u stvaranju ovih bolnih okolnosti. Buđenje, novo svjetlo je znak kako su ljudi počeli razumjevati Veliki zakon: milosrđe dovodi ljude u ispravan odnos sa Zakonom uzroka i posljedice, temeljnim zakonom naših života. Ovo je duhovna istina. No ona je jedna od onih koje čovječanstvo teško razumijeva i prihvaća.
Takvo razumijevanje i prihvaćanje će odstraniti zauvijek, u trenutku, mnogo nepotrebne boli i patnje u našem svijetu. Energije vodenjaka koje prikupljaju snagu sa svakim prolazećim danom će učiniti lakšim za ljude da uvide potrebu za milosrđe. Ove dobroćudne snage rade prema fuziji i sintezi te tako smanjuju želju za nadmetanjem i nametljivim individualizmom.
Počinju se pojavljivati znakovi kako je čovjek na svom putu.

(Arhiv Majstorovih članaka)

Pitanja i odgovori

P. Koliko televizijskih intervjua je Maitreja dao do danas?
O. Dvadeset i tri (7. rujan 2010.)-
P. 18 srpnja 2010. godine Nelson Mandela je navršio 92 godine. Možete li molim vas komentirati njegov utjecaj, kako u njegovoj zemlji, Južnoj Africi, tako i u ostatku svijeta? Čini se da je on zaista jedan izuzetan čovjek i veliki primjer svima.
O. Godinama prije okončanja aparthejda u Južnoj Africi i oslobađanja Nelsona Mandele nakon 27 godišnjeg zatočeništva, mnogi su političari, naročito u Britaniji, predviđali
'rijeke krvi' u Južnoj Africi, bude li vlada sastavljena od Afrikanaca. Nelson Mandela je, na Maitrejin poticaj, pozvao na opraštanje prošlih nepravdi i na novu koaliciju crnih i bijelih Južnofrikanaca. Rezultat je bio relativni mir i to da u Južnoj Africi nisu potekle nikakve 'rijeke krvi'.
P. Je li točno da Svemirska Braća intenziviraju svoje pojavljivanje, ne samo što se tiče pojavljivanja njihovih letjelica nego i direktnog kontakta s pojedincima?

O. Ne. Posebno ne što se tiče direktnih kontakata s pojedincima.
P. Je li točno da su određene planine i planinski lanci mjesta na kojima Svemirsku Braća imaju svoje baze?
O. Da.
P. U Share Internationalu od lipnja 2010. godine Učitelj Benjamina Crema kaže: ''Ljudi će uskoro iskusiti jednu duboku istinu, postati svjesni svog suštinskog Bića.… Radost i ljepota Bratstva će prostrujati njihovim Bićem, i svatko će vidjeti sebe kao dio te ljepote i ljubavi.'' Da li On to aludira na Dan Objave ili na nešto drugo?
O. Učitelj je mislio na Dan Objave.
P. Je li opasno držati hi-fi opremu pokraj glave za vrijeme spavanja? Može li to izazvati tumor?
O. Ne.
P. Pročitao sam priličan broj knjiga o Budi i pitam se zašto se kaže da je Buda rekao kako nešto takvo kao što je Bog ne postoji?
O. Buda nikada nije rekao da nešto takvo kao što je Bog ne postoji. Ono što je Buda govorio bilo je, što je to što možete znati o Bogu? Što znate o sebi? Znate li išta o sebi? Kako onda možete bilo što znati o Bogu? Pustite Boga po strani, zasad, i otkrijete tko ste vi. To je ono što je govorio Buda. To je nešto posve drugo od toga da kažete kako nešto takvo kao što je Bog ne postoji.
P. Što predstavlja simbol koji je upotrijebljen na web stranici Share Internationala?
O. Simbol je zapravo uzet sa jedne od mojih slika koja nosi naziv ''Plamteći Dijamant''. Plamteći Dijamant stvarno postoji. To je veliki Inicijacijski Štap (žezlo). Ono je načinjeno od eterične materije, ne čvrste fizičke. To je Štap na čijem je vrhu golemi dijamant. Plamenovi predstavljaju energije koje iz njega zrače. Veliko Žezlo Gospodar Svijeta koristi prilikom treće, četvrte i pete inicijacije. Gospodar Svijeta, Sanat Kumara, koji boravi u Shamballi, najvišem centru na našoj Planeti, u određeno vrijeme nabija Veliko Žezlo Sunčevim energijama. Dakle imamo čovječanstvo, Duhovnu Hijerarhiju, čiji poglavar je Maitreja, i iznad ove, Shamballu, a u Shamballi boravi Biće Koje je na ovoj planeti doslovno već milijunima godina. On izgleda kao mladić, Njega nazivaju Mladić Bezbrojnih Ljeta, On je Jehova iz Židovske Biblije,On je Gospodar Svijeta, Jedini Inicijator. On inicira Učitelje i inicijate trećeg i četvrtog stupnja. Maitreja inicira prilikom prve i druge inicijacije, koristeći ono što se naziva ''Manje Žezlo.. Isus je rekao: ''Nijedan čovjek ne može doći Ocu osim preko Mene'', a to se protumačilo kao da nijedan čovjek ne može spoznati Oca ako ne postane Kršćanin. To nije tako. Maitreja je, kroz Isusa, rekao: Nitko ne može stati pred Oca, Gospodara Svijeta u Shamballi, da bi ga Ovaj inicirao, a da prije toga nije stajao pred Maitrejom, Kristom, kako bi ga On inicirao, prilikom prvih dviju inicijacija.
P. Je li Maitreja tuđinac, vanzemaljac (orig. alien = tuđinac -- u smislu vanzemaljac, svemirac, op prev.)?
O. Ne, On nije tuđinac. ''Tuđinac'' je riječ koja se koristi iz neznanja. Nigdje ne postoje tuđinci. To je pogrešna upotreba termina, budući da smo svi mi braća, svi dio Jednog čovječanstva. Čovječanstvo postoji u cijelom svemiru. Maitreja dolazi sa Zemlje, rođen je na Zemlji i ostat će na Zemlji još najmanje sljedećih 2.500 godina.
P. Je li neki od Učitelja bio prisutan na vašim predavanjima održanima 2010. godine u Tokiju i Osaki.
O. Maitreja i Učitelj Isus su bili u Tokiju; Maitreja i Učitelj Isus te Učitelj iz Tokija su bili u Osaki.
P. Hoće li Maitreja, kada se pojavi na Japanskoj televiziji, izgledati kao Japanac?
O. Maitreja će se pojaviti u svom 'tijelu manifestacije'. On nije Japanac, dakle neće izgledati kao Japanac.
P. Hoće li On govoriti japanskim jezikom?
O. Da, govorit će na japanskom.
P. Postoji li neki način da se prevlada strah od smrti?
O. Svi mi moramo umrijeti. Tužno je da mnogi ljudi žive svoje živote opterećeni strahom.; jedan od najvećih strahova je strah od smrti. Kada bi samo znali kako je lako umrijeti u usporedbi s rođenjem bili bi zapanjeni time da su toliko dugo živjeli u strahu. Umiranje je jednostavno i nije ništa zastrašujuće. Jedan od mnogih Maitrejininih 'glavnih zadataka' jest osloboditi čovječanstvo straha od smrti.
U 19. st. je Učitelj Hilarion potaknuo formiranje Spiritističkog Pokreta baš da bi pomogao čovječanstvu da se oslobodi straha od smrti. Strah od smrti je obično strah od nestajanja zauvijek, no prava je istina da je život vječan. Mi smo duše; duša se stalno iznova inkarnira sve dok ne dođe do potpunog ujedinjenja duše i njezinog odraza, muškarca ili žene na fizičkom planu. Kad ovo dvoje postanu jedno, i time čovjek postane Učitelj, zauvijek je oslobođen onoga što nazivamo smrt.
P. Postoji li u Japanu neki političar koji je inspiriran Maitrejom?
O. Ima onih koji su čuli za Maitreju i Njegove prioritete i koji visoko cijene ovu informaciju ali ne djeluju zbog toga što se osjećaju bespomoćnima. Nekolicina njih je ono što biste nazvali direktno inspirirana – ali njih inspirira Učitelj iz Tokija. Učitelj iz Tokija ima učenike preko kojih djeluje. U svakoj zemlji dolazi do okupljanja onih ljudi koji radije reagiraju na šira svjetska pitanja nego na ona vlastite zemlje. Ti ljudi će činiti okosnicu novih vlada koji će biti formirane, demokratskim izborima, u svakoj zemlji. Iskrenost i altruizam će biti glavne odlike novih vlada.
P. Ima li u svijetu političara koji su inspirirani Maitrejom?
O. Vrlo je malo političara stare škole koji znaju ili mare za bilo što u vezi s Maitrejom. Ali u centrima, posebno u onima u kojima živi neki od Učitelja, postoji sve veći broj odabranih skupina ljudi koje se okupljaju zajedno. Oni znaju plan i znaju koje su potrebe čovječanstva, i zbog svog očitog nedostatka ega i očite iskrenosti oni će biti ustoličeni na pozicije utjecaja i moći.
Ovakva pitanja se često postavljaju u vezi pojedinaca. Energije Vodenjaka, međutim, djeluju samo kroz grupe. Ideja o nekoj prosvijetljenoj ili jakoj ličnosti koja se pojavljuje i formira skupinu, mijenja se. Ali kad skupina djeluje kao skupina, ne kao pojedinci, tada se energije Vodenjaka mogu kontaktirati i upotrijebiti.
P. Zašto će trebati toliko dugo da se nova tehnologija, Tehnologija Svjetla, implementira?
O. Čim prihvatimo da je ratovanje gotovo zauvijek, i čim prihvatimo princip dijeljenja, a rat postane stvar prošlosti, imat ćemo energiju sunca. Ovog časa, nijednoj se naciji ne može vjerovati da će koristi ovu energiju za nešto drugo osim za svoje vlastite ciljeve. Nova energija bi mogla osigurati oružja koja su razornija čak i od atomske bombe. Tek kad se svi mi zauvijek odreknemo rata bit će nam povjereno znanje o toj energiji.
P. Ja bih želio da me vode Maitreja, Učitelji i Svemirska Braća. Što bih trebao učiniti da to postignem?
O. Prema Maitrejinom savjetu najbolje što možete učiniti jest to da prakticirate ono što On naziva trima najvažnijim facetama Njegovog učenja: poštenje uma, iskrenost duha i nevezanost. Kultivirajte ovo troje i najlakše i najjednostavnije ćete napredovati.
P. Želim živjeti i raditi za svjetski mir no volio bih živjeti na način s kojim se moji roditelji ne slažu. Trebam li izabrati to da živim ispravno i za jednu širu viziju, iako to znači da bih u tom slučaju morao iskazati neposluh svojim roditeljima?
O. Rekao bih, budite svoj. Ako trebate dozvolu svojih roditelja kako biste živjeli ispravno, tu mora da je nešto pogrešno s njihovim idejama. Ako imate viziju i vjerujete da je to prava vizija, tada ju trebate i slijediti. Kako biste mogli učiniti bilo što drugo?
Kada bi svijetom upravljali mladi ljudi i djeca to bi vjerojatno bio čudesan svijet. Bio bi ispunjen aspiracijom i dobrotom svih onih mladih ljudi koji su punih težnje za pravdom, dijeljenjem i ispravnim odnosima, i koji su za to spremni – daleko više nego njihovi stari roditelji i djedovi i bake.

OD NAŠIH DOPISNIKA

GEORGE ADAMSKI - Glasnik Svemirske Braće

Svemirska Braća i Vječna Mudrost

Osvrt na knjigu koji je napisala Phyllis Power

Knjiga George Adamski; Glasonoša Svemirske Braće će biti zanimljiva čitateljima Share Internationala jer prikazuje Benjamin Cremova pisanje, a posebno njegovu posljednju knjigu, Okupljanje Sila Svjetlosti, u kontekstu i kao pozadinu za istraživanje onoga što Gerard Aartsen naziva 'supstanca' rada Georga Adamskog. Radije nego da se fokusira isključivo na 'istinitost' tvrdnji Adamskog o njegovim vanzemaljskim kontaktima kao što su mnogi pisci učinili, Aartsen naglašava one aspekte njegovih tekstova koji su posve jasno povezani s učenjima Vječne Mudrosti. Ovdje Aartsen približava čitaocu rad Adamskog koji je mnogo manje poznat od njegovih knjiga Leteći Tanjuri Su Se Prizemljili (1953, koautorstvo s Desmondom Lesliem) i Unutar Svemirskih Brodova (1955.). Većina ovih tekstova je razbacana po vrlo velikom broju publikacija i oni se danas uglavnom ne tiskaju. Gerard Aartsen daje neprocjenjiv doprinos time što ih prezentira u ovoj školski napisanoj knjizi. Jedan članak koji je napisao Adamski, 'Svemirski Ljudi' (1964), fascinantni prikaz naravi i života Venerijanaca, objavljen je po prvi put zajedno sa jednim poglavljem iz Kozmičke Filozofije, objavljene 1961. godine. Knjiga također sadrži opsežan popis onoga što je Adamski tokom života napisao.
Aartsenov prikaz znanstvenog i političko društvenog konteksta djelovanja Adamskog u 1950-tima pokazuje kako je ideološka borba između Rusije i Amerike za svjetsku dominacijom učinila bilo kakvu pomisao o vanzemaljskom životu duboko neugodnom za političke vođe, dok je materijalistička znanost sa svojom neprihvaćanjem eterične materije otklonila mogućnost postojanja života na drugim planetama za koji je Adamski tvrdio da ga je doživio. Kao što Creme naglašava, takva situacija je i danas. Postoji veza između Adamskog i drugih 'pionira čovječanstva', kao što su to Galileo i H. P. Blavatsky, koji su uveli nove putove opažanja realiteta univerzuma - i koje se ignoriralo ili oštro kritiziralo zbog njihovog truda. Knjige Leteći Tanjuri Su Se Prizemljili i Unutar Svemirskih Brodova bile su najuspješniji pokušaji Adamskog da pokaže stvarnost svemirskih ljudi, i obje su bile bestseleri. On je isto tako širom svijeta održavao predavanja koja su bila izuzetno dobro posjećena.
Međutim, Aartsen pokazuje kako su iskustva Adamskog bila sistematski i konzistentno napadana, a on sam do te mjere ocrnjivan da je do 1960-tih njemu i njegovom radu dana mnogo manja vjerodostojnost. Pa ipak, on izlazi na vidjelo kao osoba koja je istinski radila za čovječanstvo, nepokoleban mnogim teškoćama s kojima se suočavao. On je nastavio raditi, a njegovi su tekstovi postajali sve više slični ezoteričnom učenju, što je uglavnom bilo rezultat njegovih susreta sa svemirskom braćom.
Njegovo prilično tajanstveno porijeklo je uključivalo i njegov odlazak kao mladog čovjeka u Tibet, što mu je očito dalo neobične moći. Nakon smrti njegovog oca, Poljaka, pod okrilje ga je uzeo stanoviti 'Ujak Sid' koji je, kako to potvrđuje Benjamin Cremov Učitelj, bio zapravo jedan od Svemirske Braće. Aartsen dokumentira događaje koji svjedoče da je i sam Adamski u stvari bio sa Venere, te da je došao na Zemlju po zadatku, kako bi pružio informacije o svemirskoj braći i njihovom radu u korist naše planete; i prikazuje na koji je način ovo 'dokumentirano' u noveli Čudnovati Gospodin Lutterworth koju je 1958. napisao Desmond Leslie.
Aartsen također daje jedan opširni pregled, s mnogo citata, nekih više ezoteričnih radova Adamskog, uključujući Mudrost Učitelja Istoka iz 1936. pa sve do 1960-tih. U svojim kasnijim djelima Adamski se sve više približava učenjima koja su mu iznijela Svemirska Braća i o kojima je prvi put pisao u knjizi Unutar Svemirskih Brodova. Kroz sve njegove tekstove, primjećuje Aartsen, ''zapažanje temeljnog jedinstva svega što postoji'' bilo je potpuno konzistentno. Aartsen daje opširne primjere iz njegovih tekstova o učenjima Svemirske Braće, koji su uglavnom slični Cremovim kratkim prikazima: na primjer, to kako oni rade na čišćenju naše planete od nuklearnog zagađenja, kako poučavaju bezazlenosti (neškodljivosti) i kako ono što poučavaju o univerzalnom bratstvu prakticiraju u vlastitim životima. Iznad svega, Adamski, kao i Creme, naglašava da ljudi iz svemira prema nama imaju samo dobre namjere:
''[oni] su mnogo napredniji od nas, i dosegli su taj stupanj samo tako što su prošli i savladali iskušenja koja mi sada prolazimo. Oni razumiju izazove kroz koje prolaze Zemljani, i stoga osjećaju duboku sućut za nas. Kao što sam mnogo puta kazao, oni su mi već mnogo puta rekli da žele samo pomoći - ukoliko želimo poslušati i prihvatiti njihovu pomoć.'' Str 95.
Benjamin Creme posvećuje svoju knjigu Okupljanja Sila Svjetlosti: NLO-i i Njihova Duhovna Misija Georgeu Adamskom kao 'jednom vrlo hrabrom čovjeku i kolegi'. Gerard Aartsen pak svoju knjigu George Adamski: Glasonoša Svemirske Braće posvećuje Benjaminu Cremu koji je kako kaže 'i sam glasonoša'. Obje knjige, svaka iz svoje različite perspektive, pokazuju integralni odnos naše Svemirske Braće i naše Planetarne Hijerarhije, koje djeluju zajednički kako bi spasile našu planetu i pomogle čovječanstvu na njegovom evolucijskom putu.
Gerard Aartsen: George Adamski: Glasonoša Svemirske Braće.
Biblioteca-GA Publications, July 2010. ISBN-13: 9/8-9081549516
O autoru: Gerard Aartsen, suradnik časopisa Share International, istraživač je i učitelj koji živi u Amsterdamu, Nizozemska. Za više informacija vidi njegov website www.biblioteca-ga.info.

BRATSTVO 2 dio - Kompilacija

Predstavljamo vam drugi dio izabranih citata na temu 'Bratstva' čiji su autori Maitreja (Poruke Krista Maitreje, i Maitrejina Učenja - Zakoni Života), Benjamin Cremov Učitelj (Učitelj Govori), i Benjamin Creme. - Izvadak Prijatelji Moji, djeco Moja, ovdje sam kako bih vam pokazao da Čovjeka čeka predivna budućnost. Urešen svim duginim bojama, sjajeći Svjetlošću Boga, Čovjek će, jednog dana, stajati uspravno u Svojoj Božanskosti. Ja vam to obećavam. Ja sam jednostavan Čovjek, i poziv koji vam upućujem je jednostavan: vjerujte Mi, slijedite Me, dozvolite Mi da vas povedem u budućnost, zasnovanoj na Ljubavi, zasnovanoj na Dijeljenju, zasnovanoj na Bratstvu. (Maitreja, iz poruke br. 40)
Kad se Maitreja pojavi pred svijetom doći će do jedne nove situacije. Stara uvjerenja će brzo nestati, da bi bila zamijenjena jednim valom nade u Novo. Osjećaj životne avanture će obuzeti mlade i pripremiti ih za život služenja. Tako će Maitreja, krećući se među ljudima, inspirirati stvaranje Nove Providnosti. Čovjekov davnašnji san o Bratstvu će postupno postati činjenica, i, puni poleta i inspirirani ovim iskustvom, ljudi će nadmašiti, čak, i svoja najviša očekivanja. (Učitelj Benjamina Crema, iz 'Budućnost je zajamčena')
[Maitreja] će pokazati čovječanstvu korake koje bi ono trebalo poduzeti kako bi se obnovilo, i stvorilo civilizaciju zasnovanu na dijeljenju, suradnji i dobroj volji, što će neizbježno voditi svjetskom bratstvu. Uskoro ćemo vidjeti ovog čovjeka izuzetnih kvaliteta. Prepoznajte Ga po Njegovoj duhovnoj snazi; Njegovoj mudrosti i širokim pogledima; Njegovoj inkluzivnosti i ljubavi; Njegovom razumijevanju ljudskih problema i sposobnosti da ukaže na rješenja za čovjekove dileme - političke, ekonomske; religijske i društvene.
On je Božansko Biće, budući da je sebe usavršio i manifestirao ono Božansko koje potencijalno postoji u svakom od nas. On je isto tako ljudsko biće, i dolazi kao brat, učitelj i prijatelj, kako bi inspirirao čovječanstvo da za sebe stvori bolji i sretniji svijet. Onima koji mogu reagirati On će pokazati put u ono stanje Bića u kojem je Stvarnost, ili Bog, uvijek prisutno iskustvo, i čiji su izraz radost i ljubav. (Benjamin Creme, Ponovni Dolazak Krista i Učitelja Mudrosti)
Moja Zadaća je probuditi Princip Ljubavi u svim ljudima, i onima koji su spremni, pokazati jednu Višu Istinu. Sredstva su jednostavna: Pravdom i Slobodom za sve, ta Ljubav može biti izražena. Manifestiranjem Bratstva ljudi, Izvor Svega može biti spoznat. Neka to brzo uvidite, spoznate svrhu života i pokažete put svojoj braći. Tako možete preuzeti svoju ulogu u transformaciji vašeg svijeta. (Maitreja, iz Poruke br. 41)
Danas, kad ulazimo u period obnove, ljudi bi trebali razumjeti principe po kojima se može na ispravan način napredovati. Bratstvo, koje je i samo činjenica prirode, mora sve više i više određivati prirodu novih formi. Sve ono što je shvatilo činjenicu bratstva naći će se usred puta u budućnost. Svi koji pripadaju bratstvu otkrit će da oživljujuća energija Hijerarhije pritječe kako bi pomogla njihovim nastojanjima. Mir će biti uspostavljen na ideji bratstva, zauvijek oslobađajući svijet rak-rane rata.
Suradnja je ključ za nove odnose. Kad suradnja počne upravljati, nepravde i nejednakosti prošlosti će nestati …. Dijeljenjem i suradnjom, bratstvo će procvjetati, a nova i veličanstvena budućnost će se pokazati čovjeku. (Učitelj Benjamina Crema, iz 'Budućnost')
Ključ Mojega Učenja, kao što znate, počiva na principu dijeljenja. Sve što ljudi čine i sve što će činiti ovisi o ovoj jednostavnoj i temeljnoj istini: da iz onog Jednog što ga nazivamo Bog pritječe Sudbina za sve ljude. Prihvatite ovo kao činjenicu, prijatelji Moji, i postignite svoju božanskost. U svima vama boravi jedan takav Bog, i kroz ljude se, sve zajedno, taj Bog može manifestirati. To je put koji je od samog početka za vas planiran. Kada to ljudi shvate upoznat će Istinu Bratstva. Moja Misija se nastavlja i polako Moj Lice i Glas postaju poznati. (Maitreja, iz Poruke br. 69)
Kad Me vidite znat ćete da sam došao da vas poučim nečem što već djelomično znate. Ljudi cijelog svijeta su čuli Istinu Bratstva. Oni znaju da su Ljubav i Pravda temelji života. (Maitreja, iz Poruke br. 103)
Maitrejin zadatak će biti da pokaže ljudima da su njihova patnje nepotrebne; da je već sada lijek u njihovim rukama; da su zajedno nepobjedivi. On će pokazati da je jedina prepreka oslobađanju od straha sam strah; da jedan novi svijet, zasnovan na pravdi i povjerenju, čeka svoje stvaranje.
Kad ljudi ovo vide oni će poduprijeti Njegovu stvar, i pokrenuti promjene koje će obnoviti svijet. Okupljeni zajedno u općem Bratstvu ljudi će zahtijevati slobodu i pravdu koje su njihovo pravo. Tako će to biti. Tako će institucije prošlosti ustupiti mjesto novim formama, čija će priroda dopustiti izražavanje istinske božanskosti ljudi. (Benjamin Cremov Učitelj, iz 'Strah od Promjene')
Tako, prijatelji Moji, u ovo vrijeme promjena stare strukture moraju biti zamijenjene, i jednostavno, kao Braća, svi ljudi moraju dijeliti. U toku su planovi koji će Me dovesti bliže vašim očima. Isto tako, poduzeti su koraci kako bi Me mogli čuti mnogi. Tako Ja stupam na stazu Moje Misije. Kada Me upoznate, prijatelji Moji, vidjet ćete Brata i Prijatelja; vidjet ćete Onoga Koji poznaje Put, kojim je odavno prošao. Moja zadaća je povesti vas sa sobom na taj jednostavni Put i osloboditi u vama vašu božanskost. (Maitreja, iz Poruke br. 118)
Velike su mogućnosti koje čekaju kreativne napore ljudi, međutim, kad svjetlo zasja i koprena spadne s njihovih očiju, i njihova postignuća će biti velika.
Do ove spoznaje će doći kada se ljudi ponovo okrenu prema nutrini, i pronađu u svojim srcima bratstvo i jedinstvo kojem svi instinktivno žude. Tada će početi cvjetati nova nada i inspiracija, vodeći ljude obnavljanju njihovog stremljenja naviše, i stvaranju boljeg svijeta. Jednostavnost i iskren napor će zamijeniti sadašnju pokvarenost koja ostavlja svoj prljavi trag na svakom aspektu današnjeg života. Ljudi će se nastojati ugledati na Maitreju i Njegovu skupinu Učitelja, i tako pročistiti svoje strukture i standarde. (Benjamin Cremov Učitelj, iz 'Okret kotača')
Da [Maitreja] može naučiti ljude kako da vole tada bi On već utemeljio bratstvo ljudi, jer ono što sprječava izgradnju bratstva i sestrinstva muškaraca i žena jest malo ili nimalo izražavanja ljubavi. Ljubav je hirovita, svi mi to znamo; teško je voljeti. Za neke ljude je to lako, ali čak i oni kojima je lako voljeti, čija je narav voljeti, ukoliko postoji neki otpor toj ljubavi, oni postaju tvrdog srca. Ljubav prestaje teći. Lako je voljeti kad u ljubavi nema nikakvog otpora. Ali kad ljubite nekoga tko čini nešto što vam se ne sviđa, tada je teško nastaviti voljeti. Drugim riječima, naša ljubav je reaktivna, čak i onda kada jest jedna vrsta ljubavi.
To je nešto posve različito od ljubavi Učitelja. Kada bi imali ljubav Učitelja bili bismo Učitelji. Činjenica da nismo Učitelji jest to da ne iskazujemo potpunu, neosobnu, neuvjetovanu ljubav kao što to čine Oni. Priroda Učitelja je ljubiti, a priroda Maitreja je ljubiti kao Gospodin Ljubavi. (Benjamin Creme, Maitrejina Misija Dio Treći)
Dok se približavamo početku nove ere misli ljudi se okreću ka nebu i mogućnostima budućih putovanja između planeta…. Baš u takav jedan čas je došao novi Učitelj. Njegov zadatak će biti još više ljudima proširiti ove horizonte, pokazati da je sve međusobno povezano, da živimo u obitelji, kao braća, i da svatko pridonosi dobrobiti cjeline. Tako će čovjek sebe osjetiti kao integralni dio jednog golemog sistema koji se proteže do zvijezda; kao sićušnu točku svijesti, dražesnog života, bez kojeg bi Svemir bio siromašniji. Tako će čovjek uvidjeti svoju veličinu, i svoju funkciju u beskonačnoj shemi međusobno povezanih točaka svjetlosti, energije i znanja.
Prvi korak je prihvatiti činjenicu da je sve jedno, da u pozadini različitosti oblika tuče Srce Jednog Božanskog Života. (Benjamin Cremov Učitelj, iz 'Božanska Znanost')
Mi počinjemo shvaćati što činimo svojem okolišu - da postupno ubijamo planetu kao živo tijelo koje diše i koje se razvija i koje je tijelo izražaja Velikog Kozmičkog Bića što, naravno, planeta jest. Mi počinjemo uviđati da ne možemo nastaviti pljačkati planetu, zagađivati zrak, rijeke i oceane. Iz dana u dan su sve više i više zabrinute skupine na to ukazivale svojim vladama. Napokon, mnoge vlade se manje ili više redovito sastaju kako bi prodiskutirale o problemima i vidjele što se u vezi njih može učiniti. Radi se o jednoj novoj zrelosti, rastućem osjećaju u ljudima da su oni Jedno, da su braća i sestre jednog ljudskog roda, kako bi na ovoj planeti ostvarile neki plan, neku ulogu, koju, zasad, većina ljudi tek nejasno osjeća. To da, napokon, ozbiljno shvaćamo ono na što pojedine skupine već dugo ukazuju vladama znak je da prepoznajemo svoju ranjivost, a također i to da smo jedno. Mi postajemo odrasli. (Benjamin Creme, Umjetnost Suradnje)
Upoznajte, dakle, radost Bratstva. Princip Dijeljenja će vas do tamo voditi. Budite predani ovoj stvari i upoznajte radost služenja. (Maitreja, iz Poruke br. 133.)
Čovječanstvo danas stoji na pragu jednog potpuno novog iskustva u kojem će se htjeti da svaka globalna odluka i čin budu nešto što pridonosi boljitku, što njeguje i posvećuje njegove živote, i jača veze Bratstva koje je, sve do tada, ignoriralo i gotovo potpuno zaboravilo. Ljudi će sada rado zajednički djelovati za Opće Dobro, a mržnju i nepovjerenje prošlosti odlučno ostaviti iza sebe. Tako će na vidjelo izaći jedna nova bliskost izražena kao Dobra Volja i Poštovanje, i kao oživljavajući kvasac prožeti njihove probuđene živote. Tako će, također, u sve većoj mjeri, ljubav i radost obuzimati i obasjavati srca muškaraca i žena cijelog svijeta. (Benjamin Cremov Učitelj, iz 'Kada se ljudi pogledaju unazad')
Dozvolite Mi da vas povedem u vaše Božansko Naslijeđe. Pokazat ću vam čuda o kojima ne možete ni sanjati. Skinut ću povez neznanja s vaših očiju. Zauvijek ću sa ove zemlje protjerati prokletstvo mržnje, grijeh separacije. Dozvolite Mi da vas povedem sa Sobom, prijatelji Moji, natrag ka vašem Izvoru, natrag u kolijevku vašeg Bića, i da oslobodim u vama vašu Božanskost. Moji Učitelji će vam, također, služiti i učiti vas kako da živite zajedno u istinskom bratstvu, u pravdi i skladu. Ne zaboravite, braćo Moja, da ste Jedno, da vas je Otac Svega stvorio na Svoju Božansku Sliku, da kroz vas sja isto blagoslovljeno Svjetlo Ljubavi i Istine. (Maitreja, iz Poruke br. 51)

PRAVO NA HRANU

Intervju s Biraj Patnaikom - Izvadak

Razgovor vodio: Luc Guillroy

Biraj Patniak je Posebni Savjetnik Vrhovnog Suda Indije. Bio je imenovan 2003. godine s drugim kolegama kako bi nadgledao primjenu svih programa indijske vlade koji se tiču hrane i zapošljavanja. Napose, njegov ured šalje izvještaje Vrhovnom Sudu o prekršajima koje čine država i vlada u odnosu na program Pravo na Hranu. Luc Guillroy je za Share International s njim razgovarao u Delhiju u lipnju 2010.
Share International: Možete li objasniti što je i kakav je to sudski slučaj (predmet) Pravo na Hranu, kako je započet i tko ga je inicirao?

Biraj Patnaik: To je najduži pravni slučaj na nekom sudu u Indiji, a i u svijetu, koji se zasnovan na jednoj zaista fundamentalnoj ideji, naime, tome da bi svakom stanovniku u bilo kojoj zemlji trebala biti dostupna hrana, i da nitko ne bi smio biti gladan.
Slučaj je pokrenut stoga što je Indija, kao i većina zemalja u svijetu, zemlja u kojoj postoji višak hrane i koja hranu izvozi. Mi smo u posljednjih 30 godina postigli samodostatnost što se tiče hrane, a ipak smo jedna od zemalja koja ima jednu od najviših stopa onih koji gladuju.
U suštini, Predmet (slučaj) Pravo na Hranu je dao Vrhovnom Sudu Indije argumente da bi pravo na hranu trebalo postati jedno od temeljnih prava. Ovaj je Predmet, 2010. godine pokrenula skupina koja se naziva People Union for Civil Liberties (Narodna Unija za Građanske Slobode/ (PUCL) iz države Rajastan. No Vrhovni Sud je donio zaključak kako se ovaj problem ne odnosi samo na Rajastan nego na cijelu zemlju. Oni su stoga pokrenuli akciju da se Predmet proširi na ostatak Indije i zatražili od vlade da odgovori na zahtjeve inicijatora peticije. Budući da je odgovor vlade bio neadekvatan Vrhovni Sud je počeo izdavati naloge da se pravo na hranu stavi na snagu. Do danas je izdano 17 takvih naloga.
SI: Pretpostavljam da PUCL nije jedina skupina koja je uključena u peticiju. Koliko je skupina dio ove koalicije?
BP: Uključeno je više od 2.000 organizacija iz cijele Indije: narodni pokreti, NGO-e, sindikati, političke stranke, skupine za prava žena, i tako dalje. Radi se o vrlo inkluzivnom pokretu. Akcija Pravo na Hranu je narasla do jedne od najvećih u povijesti ove zemlje. Ovaj pritisak javnog mišljenja je doveo do zakona koji se naziva National Rural Employment Guarantee Act REGA (Državni zakon koji daje jamstva kod zapošljavanja ruralnog stanovništva) koji 2005. godine je prošao u Parlamentu. On seoskim obiteljima jamči minimalne iznos nadnice za obavljeni posao. To je danas jedini takav zakon u svijetu. On je jedinstven zato što je to spoj socijalne i ekonomske politike. On je u opreci s prirodnom sklonošću neo-liberalnog razmišljanja koje dominira u našoj zemlji, a ipak ga je vlada, koja je u suštini neo-liberalna, zbog pritiska ljudi potvrdila.
SI: Kako se Zakon primjenjuje; kakav je njegov stvarni uspjeh?
BP: U početku se mogao primijeniti samo u 150 pokrajina. Ali zahvaljujući njegovoj popularnosti, vlada ga je hitno morala proširiti na cijelu zemlju. Mora se imati na umu da Indija ima otprilike 1.2 milijarde stanovnika; posla uvijek ima. Stoga su nadnice uvijek niske i nikad nisu odraz minimalnih nadnica koje vlada teoretski jamči. Uvijek je lako naći ljude koji su siromašniji i koji su spremni raditi za manje.
Garantni ugovor je preokrenuo odnos snaga između zemljoposjednika i malih farmera i poljoprivrednih radnika, koji sada za sebe mogu zarađivati u vladinim programima kao što je izgradnja infrastrukture, prometnica. Oni više nisu prisiljeni raditi za zemljoposjednike za minimalne nadnice. Vlada mora ponuditi posao unutar 15 dana nakon što je primila zahtjev.
Zakon također pruža mogućnosti za izgradnju ruralne i poljoprivredne infrastrukture na zemlji koju posjeduju siromašni farmeri. Naravno, za potpunu implementaciju ovog Zakona ipak će trebati vremena i truda. Postoje problemi, kao primjerice kašnjenje sa isplatom plaća, ili problemi s osiguravanjem hitnih radova na zahtjev, ali iskustvo pokazuje da se ti problemi lakše prevladavaju u dijelovima zemlje u kojima je civilno društvo bolje organizirano, ili tamo gdje su se radnici uspjeli sami organizirati u sindikate kako bi zahtijevali svoja prava.

Svakom stanovniku bilo koje države bi trebala biti dostupna hrana, i nitko ne bi smio biti gladan.
SI: Čitao sam da između 17 akata postoje neki koji se specifičnije odnose na djecu?
BP: Prvi zakon Vrhovnog Suda se tiče djece jer ona su najranjiviji dio naše populacije. I oko tri četvrtine sveukupnih planova i programa se odnosi na djecu. Jedan od njih je program podnevnog obroka po kojem 125 milijuna djece svakog dana u školi dobiva obrok. Vrhovni Sud ovo naveo kao univerzalno pravo koje se odnosi na cijelu Indiju.
Jednako tako, Vrhovni Sud je bio duboko zabrinut činjenicom da Indija ima jednu od najviših svjetskih stopa pothranjenosti djece. Šezdeset i pet posto djece ispod šest godina pati od pothranjenosti - razmjerno gotovo dvostruko više nego u sub-Saharskoj Africi. Tako se program prehrane proširio na otprilike 160 milijuna tih mališana. On također uključuje redovite zdravstvene preglede, besplatno školovanje, pomoć trudnim majkama.
Državna Služba za Cjeloviti Razvoj Djeteta (ICDS) je jedini institucionalni mehanizam, kojeg strogo nadgleda Vrhovni Sud, i koji kroz jednu inicijalnu mrežu od nekih 4.500 ICDS centara koliko ih je bilo prije devet godina bio okrenut potrebama djece ispod dobi od šest godina, no vlada je sada oformila 1.4 milijuna ovih centara.
SI: Jesu li sve države reagirale pozitivno? Je li program podjednako uveden u svim državama?
BP: Implementacija programa zapravo funkcionira u svim državama. U državama kao što su Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka ili Gujrat, bolja vlada je značila bolju reakciju: one su učinile mnogo više nego je Vrhovni Sud odredio. U cijeloj zemlji rezultati su miješani; važna stvar je da su države prisiljene implementirati ove programe jer je to naredba Vrhovnog Suda.
SI: Zašto se Vrhovni Sud zauzeo za ovaj projekt?
BP: Indija ima tradiciju vođenja sporova koji su od javnog interesa, pri čemu Sud redovito igra vrlo pozitivnu ulogu u ekonomskoj i socijalnoj domeni. Također, 20 godina neo-liberalnog ekonomskog rasta je stvorilo toliko vidljivu nejednakost da je Sud smatrao da mora intervenirati.
SI: Kakva je bila početna reakcija političara i državnih vlada? S kakvim se otporima suočavao pokret?
BP: Prvotna reakcija političkog svijeta je bila vrlo, vrlo negativna. Oni su smatrali da je Vrhovni sud 'prekoračio' svoje ovlasti; da smo upleli Sudstvo u da se miješa u nešto što je trebala rješavati Izvršna Vlast. Ali kako je javna podrška ideji o pravu na hranu rasla, i kako su se nastavili donositi Zakoni Vrhovnog Suda, cijeli pokret je dobio legitimitet. Toliko da danas i sama vlada predlaže legislativu nazvanu Nacionalni Zakon za Osiguravanje Hrane koji bi trebao osigurati da nijedan stanovnik u zemlji ne bude gladan.
Ovo je prije 10 godina bilo naprosto nezamislivo. Sjećam se odlazaka na sastanke s vladinim birokratima koji bi se cinično smješkali čuvši ideju o pravu na hranu jer su smatrali da je to glupost. Danas vidimo drastičnu promjenu stava vlade, velikim dijelom zbog pritiska javnosti.
Pokret je bio katalizator koji je potaknuo ljude na djelovanje i traženje vlastitih prava. Kampanja je usmjerila i katalizirala bijes ljudi i moguće izgrede po pitanju gladi u smislen protest tako da su vlade, državne i centralna, prisiljene djelovati.
SI: Moć ljudi, to je ono što čujem u ovome što govorite. Na koji se način pokret predstavio u javnosti kako bi dobio podršku? Vidio sam na web stranici smjernice za načine pojavljivanja u javnosti kao 'Dharnas' i Padyatras'; možete li objasniti?
BP: Tri su ili četiri glavna načina na koje se informacije o ovom pokretu šire među ljudima. Prvi je tipično Indijska institucija koja se naziva Društvena Slušaonica, proces kojim se na javnoj tribini, u prisutnosti vladinih dužnosnika koji ne mogu poreći vjerodostojnost onoga o čemu se govori, tisućama ljudi kojima bi ovi programi trebali koristiti o tim planovima i programima daju informacije. A jednom kad drugi ljudi vide rezultate ove transparentnosti i odgovornosti oni tome daju potporu.
Drugi način je putem periodičnih okupljanja u selu, državi ili na nacionalnom nivou. Na primjer, tokom zadnjih šest mjeseci tisuće i tisuće ljudi se okupilo u glavnim gradovima svih država kako bi protestirali protiv rasta cijena hrane uzrokovanog sušom i nedostatkom implementacije uredbi Vrhovnog Suda. Stoga postoji ogromna potpora na onim temeljnim nivoima.
'Padyatras' znači hodati od sela do sela s velikim brojem ljudi koji šire poruku o planovima i programima i glavnoj poruci kampanje.
Kad god su fondovi blokirani ili se pojavi nekakav lokalni problem, ljudi se okupe i organiziraju sjednicu, 'Dharnu', te, također, i štrajkove glađu, obično ispred vladinih ureda.
Kampanja je decentralizirana i mobilizirala je mnoge lokalne organizacije.
Na nacionalnom nivou je kampanja bila iznimno uspješna u mobiliziranju Indijskih medija, naročito tokom posljednje dvije godine. Svaki veliki list podržava akcije u korist Pokreta Pravo na Hranu, pišući o gladi i zahtjevima ljudi za njihovim pravima. Sjećam se da su se, kad je predlagan National Employment Guarantee Act, mnogi od medija koji su vlasništvo korporacija žestoko suprotstavljali. Kada se diskutiralo o Nacionalnom Zakonu Jamčenja Prava na Hranu bojao sam se da ćemo se suočiti sa istim otporom. Ali bio sam vrlo iznenađen vidjevši ogromnu potporu. Nijedne velike novine nisu napisale nijedan uvodnik koji bi bio protiv Zakona koji jamči pravo na hranu. To je stvorilo golem dio svjesnosti u vezi kampanji.
SI: Možete li nam reći koji su bili strukturalni korijeni gladi u Indiji i kako se neishranjenost promijenila od početka ove kampanje?
BP: Sve do 1960-tih, Indija je bila čisti uvoznik hrane, velikim dijelom oviseći o Američkoj pomoći u hrani. Kad su Amerikanci upali u Vijetnam, Indija ih je odbila podržati. Amerika je dala Indiji ultimatum, ili da podrži njihov rat ili će prestati dobivati pomoć u hrani. Ali Indija je osudila Američki rat i kao posljedica toga Američka pomoć u hrani je prestala. Indijski politički vođe, na čelu s tadašnjom Premijerkom Indirom Ghandi, pokrenuli su zelenu Revoluciju u poljodjelstvu koja je rezultirala time da je Indija u 10 godina postala nacija koja ima višak hrane. Danas je Indija čisti izvoznik hrane, osim u nekim godinama pošasti, velike suše ili izostanka monsunskih kiša. Na nesreću, ovo stanje se ne odnosi na ona siromašna domaćinstva jer njima hrana nije dostupna.
Dostupnost hrane je nešto sasvim drugo od mogućnosti prehrane na nacionalnom nivou. U 20 godina neo-liberalne politike, vlada je zanemarivala poljoprivredu. Kao rezultat, poljoprivredna proizvodnja je u posljednjih 20 godina stagnirala unatoč godišnjem ekonomskom rastu od osam do devet posto.
Šezdeset posto Indijaca je ovisno o poljoprivredi i zbog toga su osiromašeni. Glad na široj skali je bila iskorijenjena u Indiji; posljednja se zbila u Bengalu još za Britanske vladavine 1943. godine. Kronična pothranjenost ne ubija veliki broj ljudi u kratkom vremenu tako da nije dramatična ili vidljiva ali ipak ima silan utjecaj na sva sela i to kontinuirano, generaciju za generacijom. A stoga što je nevidljiva, ona nikad nije bila u stanju generirati političku volju kako bi se njome pozabavilo. Tek ju sad ljudi ozbiljno shvaćaju. S kampanjom Pravo na Hranu, taj trend će krenuti u suprotnom pravcu i Nacionalni Zakon Osiguravanja Hrane će pokazati strukturalne izvore tog zanemarivanja; vidjet ćemo smanjenje obima pothranjenosti. Za dvije godine ćemo imati brojke kako bismo to potkrijepili.
SI: Primjer Indije pokazuje da ne postoje stvarne prepreke implementaciji Prava na Hranu. Mislite li da se slučaj Indije može preslikati i na ostatak svijeta?
BP: Ideja Prava na Hranu je prihvaćena širom svijeta. Indija je pokazala, a i neke druge zemlje, kao na primjer Brazil, da je ovo ideja čije je vrijeme došlo, i da ne možemo opstati u svijetu u kojem postoje tako velike nejednakosti, u kojem tako mali broj ljudi ima pristup svim resursima te da nismo voljni dijeliti premda drugi ljudi umiru pred našim očima.
Indijski model kao takav može i ne mora biti kopiran. Specifičnost je u tome da je Sudska Vlast bila ta koja je u svemu tome preuzela vodeću ulogu, no mnoge zemlje nemaju tako snažno i neovisno Sudstvo. Dakle putovi će se možda razlikovati, ali cilj je isti.
Mnoge zemlje razmišljaju o primjeni Nacionalnih Programa Zapošljavanja. Nažalost, u razvijenim zemljama još uvijek postoji golemi otpor ideji Prava na Hranu. Poljoprivredne subvencije u Evropi i SAD-u izvrću cijene poljoprivrednih proizvoda u cijelom svijetu i zemlje u razvoju se nisu u stanju natjecati. Pa ipak jedna osmina Amerikanaca danas ovisi o zaradi od proizvodnje hrane. Od osam milijuna djece koja se svake godine rode u SAD, zapanjujućih 4 milijuna se uključuje program za nadopunu prehrane, što je pomoć u gotovini koju dobivaju majke koje ne mogu svojim bebama pružiti valjanu prehranu. U isto vrijeme, nacionalni budžet za obranu iznosi 790 milijardi $. Jedan mali dio tog novca bi mogao riješiti problem pothranjenosti u Americi, kada bi prihvatili stav Pravo na Hranu.
S ekonomskom i financijskom krizom, razvijene zemlje su potrošile trilijune dolara na spašavanje banaka koje su svojim neodgovornim ponašanjem dovele cijeli svjetski financijski sustav gotovo do potpune propasti. I nakon što su dobile pomoć, banke nastavljaju dobivati milijarde dolara bonusa. Što je bila reakcija na krizu s hranom? Svjetska reakcija na istodobnu prehrambenu krizu je bila mizerna, s manje od pola milijarde dolara pomoći jednoj šestini čovječanstva koja je bila pogođena ovom krizom. Čak i u razvijenom svijetu postoji golema neravnopravnost, jer nekolicina ljudi zgrće sve više i više bogatstva, očigledno potpomognuti njihovim vlastitim vladama, dok se od ogromnog broja ljudi sada zahtijeva da podnesu teret smanjenja plaća i inflacijski pritisak. To je doslovno kriminal. To ne može još dugo tako. Pokret Pravo na Hranu dobiva veliku podršku, ne samo iz zemalja u razvoju nego i iz razvijenog svijeta.
SI: Znači li to da je prvenstvena dužnost vlade da nahrani svoj narod?
BP: Apsolutno. Univerzalna dostupnost hrane, univerzalna zdravstvena njega, univerzalno obrazovanje i univerzalna dostupnost socijalnih prava su minimum standarda kojem neko društvo trebalo težiti i koje bi prvenstveno i prije svega trebalo zadovoljiti, prije potreba industrije, korporacija, i prije nego li budžete za obranu. To je ono što je uistinu važno. Ja mislim da će sada sve vlade biti dotjerane do točke na kojoj će ih morati prihvatiti kao temeljne potrebe svojega stanovništva.
Za više informacija:
http://www.righttofoodindia.org/

ZNACI VREMENA

'Zvijezda' koja naviješta Maitrejin dolazak

Tajland

19. lipnja 2010. je Tajlandski program BBT News izvijestio kako je nekoliko ljudi vidjelo i video kamerom snimilo prvo tri, a zatim četiri izuzetno sjajna svjetla, kao sunce, na nebu iznad grada Yong Choom Noi, u provinciji Sri Saket. Znanstvenici sugeriraju da su svjetla bila odrazi, dok je lokalni filozof izjavio da je to loš znamen za zemlju, bojeći se da je to znamenje koje naviješta političke promjene, ekstremne vremenske prilike ili nešto slično. (Izvor: Channel 7, Thailand)
(Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da su ove četiri 'zvijezde' koje nagoviještaju Maitrejin pojavljivanje, normalno viđene odvojeno u različitim dijelovima svijeta - na sjeveru, jugu, istoku i zapadu.)

Vancouver, Washington, USA

8. srpnja 2010. Kolumbijske novine su izvijestile o NLO-u koji je opazila obitelj Ellis iz Vancouvera, Washington. Brenda Ellis, njezin brat i dvoje djece su vidjeli četiri NLO-a kako se brzo kreću naprijed natrag po nebu. NLO-i su opisani kao ''četiri narančaste kugle koje su letjele iznad glava sve dok nisu počele uspinjati sve više i više, promijenile boju u bijelu i nestale'', kako je to opisano u članku. ''Bile su potpuno tihe, i tako sjajne i tako blizu,'' izjavila je Brenda Ellis. (Izvor: The Columbian, SAD)
Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da su ovo bile četiri Maitrejine zvijezde, viđene zajedno.)

Osmokraka 'zvijezda'

Oko 12.30 iza podneva 3. siječnja 2010. godine, Francisco Alvarado, njegova žena i četvoro rođaka, vozili su se u gradu Metapec, Meksiko. Zrakom ih je pratio tamni objekt oblika osmokrake zvijezde koji je krećući se rotirao. Automobil je išao brzinom od 100 kilometara na sat a objekt ih je pratio istom brzinom. Kad su zaustavili auto, objekt je također stao i ponovo krenuo kada su i oni opet krenuli. Par je uspio snimiti objekt i snimke su objavljene na web stranici Los Archivos de la Tierra, a mogu se vidjeti i na YouTube-u. Prema izjavi Juane Flores, Alvaradove šogorice, objekt ih je neko vrijeme pratio prije nego što je ''nestao'' u oblacima, koja je rekla: ''Nikad nisam vjerovala u NLO-e i kada sam ih znala vidjeti na TV uvijek sam govorila da su ti ljudi ludi … ali to se sad više nije tako. Sad vjerujem da NLO-i postoje - i tko zna koliko ih ima.'' (Izvor YouTube; losarchivosdelatierra)


Zvijezda u Kini

U večernjim satima 14 svibnja 2010. godine mnogo je ljudi iz sjeverne Kineske provincije Helongijang vidjelo letjelicu koju su vladini astronomi proglasili NLO-om. Izvještaji kažu da je objekt bio tako sjajan da je obasjao cijeli grad. Svjedoci su opisali NLO kao malu plavu točku koja se postajala sve veća i veća prije nego što je počela mijenjati boje, naposljetku se podijelivši na tri odvojena objekta. Ovi su se kasnije opet spojili, prije nego je objekt na koncu nestao. (Izvor: allnewsweb.com)
(Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da je objekt bio 'zvijezda' koja naviješta Maitrejin pojavljivanje.)
Ovaj zvjezdoliki uzorak nastao je 3. lipnja 2010. godine, u žitnom polju u mjestu St Martin's Chapel pokraj Chisburya, Wiltshire. Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da ga je napravio svemirski brod s Venere. On dodaje da je ovaj zvjezdoliki oblik namjeran i da ima svoje značenje, a odnosi se na sadašnje Maitrejine nastupe na televiziji. (Foto copyright: Steve Alexander)

NLO-i iznad Tajvana

Jedan NLO se 12. srpnja 2010. godine oko 9 uvečer mogao vidjeti duže od sata, mijenjajući boje u mnogim živopisnim kombinacijama. To se dogodilo iznad Greenwood Roada, Pokrajina Gushan, u gradu Koahsiung, na Tajvanu. Sedam fotografija, preuzetih sa videa 'Je li ovo NLO?', prikazanog na YouTube-u, pokazuju brzu promjenu boje i oblika. (izvor YouTube: yuna588)
(Benjamin Cremov Učitelj potvrđuje da su ovo bila dva različita svemirska broda s Marsa koja su brzo mijenjala boje.)

Ovaj svemirski brod se pojavio iznad planine Fuji, u Japanu, dok je gospodin Keita Tachizawa čekao izlazak sunca, 21. ožujka 2010. interesantno je primijetiti da je, kako kaže B. Creme, ovo ''osrednje velik'' matični brod, s tim da vrh planine Fuji iznosi jedan kilometar u promjeru.
(Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da je ovo svemirski brod s Venere.)
Primjedba. Z još fotografija izlaska sunca koje je napravio Keita Tachizawa vidi http://www.feelthefuji.com/.

Aerodrom Hangzhou u istočnoj Kini bio je 7. srpnja 2010. godine zatvoren jedan sat nakon što je radar detektirao ovaj neidentificirani objekt. Lokalni stanovnici su fotografirali svjetleći objekt koji je bio okružen zlatnom svjetlošću. Također je snimljen i video kamerom iz zrakoplova. (Izvor: allnewsweb.com; YouTube, uforeport2009; gawker.tv; ABC News, Australija; Shanghai Daily, Kina; The Daily Mail, UK.)
(Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da je to svemirski brod s Marsa.)

Dragi Uredniče,
Blizu moje kuće u Cheshiru, 23. travnja 2010. god., oko 10.30 uvečer, ugledao sam golemo narančasto svjetlo. Zaustavio sam automobil i snimio ove fotografije. Što je to?
R.d'A., Cheshire, UK.
Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da se radi o Maitrejinoj 'zvijezdi'.)

Opažanja NLO-a širom svijeta

SAD - Nacionalni Centar za Izvještaje o NLO-ima iz Seatltlea, Washington, primio je gotovo 100 izvještaja o sličnim opažanjima NLO-a širom SAD, koja su se dogodila između 1. i 9. srpnja 2010. godine. Peter Davenport, direktor centra, opisao je izvještaje o opažanjima NLO-a na svojoj web stranici: ''Svjedoci su izvještavali da su vidjeli neobične crvene, narančaste ili žute 'vatrene kugle', koje su viđene kako lebde na noćnom nebu, ili miruju direktno iznad glava, ponekad pojedinačno, a u nekim slučajevima više njih zajedno. U nekim su slučajevima objekti bili promatrani na jasnom, čistom nebu, bez oblaka, a u drugima su bili su viđeni ispod potpune ili djelomične naoblake.'' (Izvor: National UFO Reporting Center, SAD.)
Kentucky -SAD - Video prikazan na YouTube-u koji prikazuje blještavi narančasti objekt na nebu bio je popraćen slijedećim opisom: '' 4. srpnja, u Louisvillu, Kentucky, dok sam iz svoje kuće gledao vatromet opazio sam na nebu ovaj sjajni narančasti objekt u obliku košarkaške lopte. Kretao se iz pravca juga ka sjeveru. Nije pravio nikakvu buku. Što je to???'' (Izvor: YouTube: Guitarlicks4u2)
(Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da se radi o NLO-u s Marsa.)

Missouri, SAD, -- Jedna obitelj iz Missourija je 9. svibnja 2010. izvijestila da je oko 5 sati ujutro opazila cilindrični leteći objekt. Letjelicu je vidio otac i njegovo troje djece, dok njegova žena nije željela priznati da ju je vidjela i ona. ''Razgovarao sam s njom i rekao joj, 'Hajde, spusti se dolje…Vidim te tamo gore', i kada sam to izgovorio činilo se kao da je postala svjetlija, a nakon toga je otplovila prema sjeverozapadu. Nije se uopće kretala ni dolje ni gore, nego je stajala na istoj visini, tako da to nisu mogli biti baloni. K tomu, bila je izuzetno sjajna za nešto što se na nebu vidi tokom dana. Nadam se da ju je opazio i netko drugi iz mojeg okruga.''
(Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da je objekt bila svemirski brod s Marsa.)

Los Angeles, SAD - 29. svibnja, ljudi su bili počašćeni pogledom na NLO u obliku prstena koji je lebdio na nebu u blizini zračne luke. Jedan svjedok, koji je snimio blještavu pojavu u obliku narukvice, može se čuti kako kaže: ''Voou.. ne znam što je ovo, ali je zapanjujuće. Ovo je nevjerojatno!''
(Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da je objekt bio svemirski brod s Marsa.)
(Izvori: examiner.com, allnewsweb.com, youtube.com; Highland News, Škotska, UK; NewsLetter, Irska; TPI News, SAD)

Allentown Airport, Pensylvania, SAD - 26. svibnja, jedan je u blizini Aerodroma Allenport svjedok ugledao nisko leteći brod koji je bio nekih 1200-1500 metara dug i 450 metara širok, iznad kojeg su letjeli zrakoplovi. Prema njegovim riječima letjelica je bila tiha, i letjela je tako nisko da je mislio da bi ju mogao pogoditi kamenom. Kao rezultat on je siguran da to nije bila vojna letjelica.
(Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da je to bio Maitrejin Svjetlosni Brod.)

Tajland - U gradu Chiang Mai, Tajland, objavljena je vijest da je lokalno stanovništvo opazili svjetlo na noćnom nebu. Dok su svjedoci smatrali da je to NLO ili zvijezda padalica, astronomski asistent profesor Boonraksa Soontorntham je rekao da se radi o lansiranju Ruskog svemirskog broda.
(Cremov Učitelj potvrđuje da se radilo o NLO-u.)

Poljska - Nekoliko blještavih kugli je viđeno kako lebde preko Poljskog grada Lowicza 26. lipnja 2010., otprilike u vrijeme zalaska sunca. Jedan od objekata bio je taman, i viđen je kako se brzo kreće od jedne do druge sjajne kugle. (Izvor: YouTube: Elmateeeo)
(Benjamin Cremov Učitelj potvrđuje da su to bili NLO-i s raznih planeta.)

Zurich, Švicarska - Sjajni narančasti NLO-i su opaženi u trokutastoj formaciji, paleći se i gaseći, iznad Zuricha, Švicarska, u noći 26.-27. lipnja u 4.30 ujutro tokom jednog sata. (Izvor: YouTube bogush31)
Benjamin Cremov Učitelj potvrđuje da su to bili svemirski brodovi s Marsa, i da su namjerno palili i gasili svjetla, predstavljajući se različitim slijedom.)

Belfast, Sjeverna Irska - U Belfastu je, također 14. svibnja 2010., ''golemo narančasto svjetlo'' privuklo pozornost Richarda Barra koji je bio u posjeti svojoj majci. Premda se sve zbilo nedaleko od Zračne luke George Best pored Belfasta, 29 godišnji Gospodin Barr insistira da to nije bio zrakoplov nego ''nešto neobjašnjivo''. ''Sjedio sam i gledao TV i prva stvar koju sam opazio bilo je ogromno narančasto svjetlo koje se pojavilo niotkud.'' Zapanjeni onim što su vidjeli, i Gospodin Barr i njegova majka su otišli u vrt iza kuće kako bi vidjeli o čemu se radi, samo da bi otkrili još neobičnih svjetala kako lebde iznad njihovih glava. ''Četiri [narančasta svjetla] su tada naišla nebom i činilo se kao da formiraju neku vrstu uzorka. Neko vrijeme su lebdjela na tom mjestu i onda nestala. Treći put smo vidjeli tri trokutasta svjetla na nebu i moja majka je donijela kameru i snimila ih.'' Richard Barr kaže da on čvrsto vjeruje u postojanje vanzemaljaca, dodajući: '' Mislim da bismo bili u nevolji kada bi ljudska bića bila vrhunac cjelokupne kreacije. Da li bi oni posjetili Zemlju, druga je stvar, ali ja vjerujem da i na drugim mjestima postoji inteligentni život.''
(Benjamin Cremov Učitelj potvrđuje da je objekt bio svemirski brod s Marsa.)

West Midlands, UK - Novinar koji radi za BBC West Midlands mobitelom je 17. svibnja 2010. snimio neko tajanstveno svjetlo na nebu iznad sela Wollaston pokraj Stourbridgea. Brett Birks je zalijevao svoj vrt kada je ugledao narančastu loptu kako se kreće iz pravca sjevera ka jugu, prije nego je nestalo iza nekog drveća. ''Putovala je preko neba u savršenoj liniji. Izgledalo je kao da mijenja boju od narančaste u žutu pa opet u narančastu. Bila je potpuno nečujna.'' Premda Gospodin Birks priznaje da je vrlo zainteresiran za NLO-e, on kaže: ''Ulovio me nespremnog ali je bilo vrlo uzbudljivo. Zapravo nisam siguran što je to bilo. Znam da se u današnje vrijeme mnoga opažanja NLO-a tumače kao Kineski lampioni. Ovo je moglo biti jedan takav ali i možda nešto mnogo misterioznije!''
(Benjamin Cremov Učitelj potvrđuje da je objekt bio svemirski brod s Venere.)

Norfolk, UK -- Početkom ožujka 2010. godine opažen je zeleni NLO kako lebdi iznad jednog mlina iz 19. stoljeća u Norfolku UK. Zeleno svjetlo je opazio Peter Rye, koji je želio napraviti noćne snimke Denver Mlina u Downham Marketu. Mlin je noću osvijetljen i Gospodin Rye je postavio svoju kameru na tronožac kako bi napravio snimke mlina koristeći dugu ekspoziciju. Dok je bio tamo nije čuo ni vidio ništa neobično i tek kad je došao kući shvatio je da se na snimkama nalazi nešto neobično. Lindsay Abel, upraviteljica mlina, rekla je za Mail Online: ''Ovo je vrlo neobično, to se mora priznati.'' (Izvor: Daily Mail, UK)
(Benjamin Cremov Učitelj potvrđuje da je zeleno svjetlo bio svemirski brod s Marsa.)

PISMA UREDNIKU


Ispunjena želja

Dragi uredniče,
Hvala vam za svu vašu mudrost i informacije. Mislim da su vaše knjige najzanimljivije od svih koje sam ikad pročitao. Pišem vam kako bih vas pitao da li bi jedan moj doživljaj mogao biti susret s Maitrejom.
4. srpnja 2010. godine sam bio u posjeti Londonu i pitao sam se da li bih možda mogao sresti Maitreju. Ta mi se misao vrzmala po glavi nekoliko mjeseci.
Išao sam prema željezničkoj stanici i dok sam prolazio pored jednog mršavog tamnoputog čovjeka, ovaj me zatražio nešto za jesti. Kada sam se osvrnuo bio sam iznenađen jer je izgledao zdravo, njegove su oči bile tako sjajne, nije izgledao kao prosjak. Potražio sam po svojoj torbi i našao nešto za jelo i dao mu.
Krenuo sam dalje ali sam zastao i okrenuo se kako bih ga pitao za ime. Odgovorio je: ''Mark Nelson.'' Ovo ime je također bilo nešto čudno jer sam posljednje vrijeme razmišljao o tome kako da oprostim dvjema osobama iz mog života: jedna se zove Mark a druga Nelson.
Je li ovo bio Maitreja? Kad sam se opet osvrnuo on je nestao.
Osjećao sam se vrlo tužno prije nego što sam ga sreo; nakon toga sam bio toliko sretan da sam zaplakao.
E.S. Edinburg, Škotska.
(Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da je ovaj čovjek zaista bio Maitreja.)

Potvrda

Petog lipnja 2010. godine sudjelovao sam na mjesečnoj manifestaciji Peace Watch u Utrehtu, zajedno s drugim ljudima iz raznih mirovnih skupina.
Nedavno sam napravio mirovne razglednice u obliku golubice a na unutrašnjoj strani je bio tekst kao: ''Samo će dijeljenje i pravda donijeti trajni mir – Maitreja'' i ''Nema puta ka miru, mir je put''. Podijelio sam po jednu svakom od nas. Nakon otprilike 20 minuta dvije staromodne i neobično odjevene starije gospođe naišle su polako se gegajući, ruku pod ruku, u haljinama s cvjetnim uzorkom golih bijelih nogu u bijelim soknama i u sandalama. Jedna je imala kosu kao u ježa, drugoj je kosu bila vezanu u punđu.
Prišle su jednom od nas, koji im je objasnio što se to danas događa i rekao nešto o samoj manifestaciji Peace Watch. Tada se jedna od gospođa počela raspitivati za razglednicu u obliku golubice i moj kolega joj je dao jednu.
Obje gospođe su pogledale ravno u nas i rekle: ''To što vi radite je dobro'', pozdravile sa ''Đenja'' i otišle svojim putem. Nisam na sve ovo obraćao pažnju, nego sam tek kasnije, vozeći se biciklom kući, pomislio: ''Ovo je zbilja bilo nešto neobično.'' Tko su bile ove gospođe? Bilo bi mi jako drago da čujem vaš komentar.
S.W. Zeist, Nizozemska.

(Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da su dvije 'gospođe' zapravo bile Maitreja i Učitelj Isus.)

Dijete vodič

Dragi Uredniče,
Jednog dana u Tijuani, Meksiko, dok sam kao i inače prelazio preko jednog trga, opazio sam prosjakinju kako sjedi pod drvetom zureći u mene tako intenzivno da sam stao, a kroz glavu mi je proletjela misao 'to je Maitreja', no ignorirao sam ju i nastavio dalje, donekle posramljen, jer ima toliko mnogo ljudi koji prose, a ja tu nešto nerazumno razmišljanja o onom što bih želio da se desi. Ali sljedeće nedjelje sam ponovo prolazio ovim putem i ona je opet bila tamo ispod istog stabla. Sa njom je bila djevojčica od možda nekih 10 godina koja je hodala uokolo, kako to djeca prosjaci često čine, i izvadio sam kovanicu od dva meksička pezosa kako bih joj dao. Tražio sam još ali je to bilo sve što sam našao. Pružajući joj kovanicu ispričavao sam se što joj dajem tako malo. Ona se toplo nasmiješila i uzela kovanicu, a u očima joj se nije zrcalilo razočaranje kakvo takva djeca čini se uvijek pokazuju, nego se umjesto toga činilo kao da sjaje izvornom dobrotom i određenom samouvjerenošću, što se opet nije uklapalo u uobičajeni obrazac. Okrenuo sam se da krenem svojim putem, no ona me iznenada zgrabila za ruku. Bio sam toliko preplavljen ljubavlju koja je zračila iz ove djevojčice da se pitam s kim sam se to susreo? Koliko se mogu sjetiti ovo se dogodilo 26. rujna 2009. godine.
Ovim trgom dominira jedan kip i nedugo sam primijetio da nosi naziv 'Cambio del Piel'. Na engleskom to znači 'A change of Skin' (mijenjanje kože)! Iznenada sam se sjetio Biblijskog proročanstva, 'i dijete će ih voditi'.
M. C. , Colonia Constitution, Baja California, Meksiko.
(Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da je 'žena' bila Maitreja. 'Dijete' je bio Učitelj Isus.)


Ikoničko

Dragi Uredniče,
U subotu 29. svibnja 2010. godine moja žena i ja smo radili na štandu Share Internationala na Londonskom sajmu Um Duh Tijelo. Negdje rano popodne naš štand je posjetio čovjek, vjerojatno u tridesetim godinama, tamne kose i tamnih očiju pokazujući naročit interes za tablu na kojoj su bila prikazana čudesna znamenja. Svidjela mu se jedna slika koja je pokazivala ikonu s likom Isusa iz koje se izbija ulje.
Rekao je da je umjetnik i da radi na jednoj neobičnoj formi slikanja ikona. Jedna od njegovih slika je bila na njegovom mobitelu i on nam ju je pokazao. Izgledala je nekako kao da je naslikana svjetlom, ako takvo što možete zamisliti. Očito su i drugi zamijetili taj neobični svjetlosni efekt.
Akcent mu je bio Australski no izgledao je kao da dolazi s područja Mediterana, možda Grčke. Dok je govorio, primijetio sam na njegovoj jakni bedž s imenom, na kojem je pisalo 'Christos' i prezime koje nisam upamtio. Razgovarali smo 10-ak minuta ili tako nekako i on se činio topao prijateljski nastrojen mladić, možda malo zafrkant. Kad je odlazio stavio je ruku na moje rame i svima nam poželio svako dobro. Da li je to možda bio Maitreja?
D. G., London, UK.
(Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da je čovjek bio Učitelj Isus.)

Dvostruki blagoslov

Dragi Uredniče,
6. svibnja 2010. godine, moja sestra i ja smo bili u razgledavanju Albert Muzeja u Londonu. Bile smo umorne nakon lunjanja gradom pa smo se odlučile malo odmoriti uz čaj u kićenim viktorijanskim sobama za čaj u Muzeju. Na našem putu do tražene galerije, naišle smo na malu izložbu o Budizmu. Tamo je bilo nekoliko probranih statua Bude iz Kine Tibeta, Pakistana i Tajlanda. Zastale smo kod prekrasne figure Tare i obje počeli osjećati nešto za što smo osjećale kao blagoslov, ovo stanje se nastavilo kod svih izložaka, više fokusirano pokraj nekih statua. Odlazeći, osjećale smo se svježe i živahno.
Kad smo izašle iz muzeja, primijetila sam nekog čovjeka kako opušteno sjedi na klupi. Bio je odjeven u zimski kaput, budući da je bilo neobično hladno za ovo doba godine, ovratnik mu je bio podignut kako bi štitio vrat, gornja dugmad su bila zakopčana, ali ostatak nije i otkrivao je oveći trbuh, njegove noge su bile nonšalantno prekrižene i nosio je kućne papuče! Dok smo prilazile, on je pogledavao amo tamo i tada je iznenada navukao visoki ovratnik i na nekoliko sekundi potpuno sakrio glavu, zatim ju je ponovo otkrio, pokazujući cijelu glavu pokrivenu kovrčavom sivom kosom, i gustu sivu bradu. Pored njega su se nalazile dvije velike zatvorene torbe i pomislila sam da je beskućnik, iako je bio neuobičajeno čist.
Zastala sam kako bih mu dala nešto novca. ''Biste li imali što protiv da vam dam ovo?'' upitala sam, budući da nisam bila sigurna po pitanju njegovog statusa. Pogledao je novac i odgovorio Irskim akcentom, ''Ne hvala vam Gospojo, dajte to za istraživanje raka.''
Da li biste ljubazno pitali vašeg Učitelja jesmo li moja sestra i ja bile blagoslovljene u Muzeju i je li onaj Irac bio neki od Učitelja?
S. P., Forest Row, Sussex, Engleska.
(Benjamin Cremov Učitelj potvrđuje da ste kroz jedu od onih statua zaista primili blagoslov. Čovjek s kojim ste razgovarale je u stvari bio Maitreja.)

Spektakularni prelet

Dragi uredniče,
29 lipnja 2010. godine sam u 11 sati navečer ušla u svoj vrt kako bih nahranila ježeve kao što to činim gotovo svaku večer, i pogledala prema nebu.
Ugledala sam vrlo veliku sjajnu crveno-narančastu letjelicu koja se kreće u pravcu naše kuće. Izgledalo je kao da je na visini od nekih 900 metara, gotovo kvadratnog oblika, ali na cijelom donjem dijelu su pulsirala svjetla. Bila sam zapanjena. Jednostavno se pojavila niotkud, i bila je potpuno nečujna. Letjela je direktno iznad naše kuće i mogla sam vidjeti detalje, i pulsirajuća svjetla na donjem dijelu. Činilo se da svjetla bljeskaju. Kretala se nekoliko milja direktnom linijom od sjevera prema istoku i tada nakon nekoliko minuta nestala.
Neposredno prije toga, ja sam u sebi zamolila Maitreju da mi pomogne u vezi problema sa mojim susjedom, i bila sam uplašena. Dok je ova letjelica letjela iznad nas osjetila sam se preplavljena mirom i ljubavlju., bilo je to gotovo kao energija od zasjenjivanja na predavanjima Benjamina Crema. Osjećam da je došla kao odgovor na moje misli.
Četiri dana iza toga, u 11 navečer, bila sam ponovo u vrtu kad sam ugledala vrlo sjajnu narančastu loptu udaljenu nekoliko milja, i potrčala pozvati svog partnera da izađe van. Slijedila je još jedna, i dok je ona došao, proletjelo ih je pet ili šest. Počeli smo brojati i sve u svemu, u 30 minuta je proletjelo njih 36.
Bila su jednako razmaknute, vrlo visoko (1.5—3 km?), dolazeći iz pravca istoka i leteći prema sjeveru. Letjele su u ravnoj liniji i onda sve skrenule, jedna za drugom, na točno istoj točki i počele se penjati kao da su u nekom letnom koridoru, sve leteći po istoj putanji prema jugoistoku. Izgledale su svrhovito i koordinirano, ne sličeći uopće na papirnate lampione koje ljudi često nude kao objašnjenje!
Promatrali smo dalekozorima koji su bili nedovoljni da potpuno obuhvate prizor ali su moj partner (i njegov brat i majka koje je on zvao u London) mogli vidjeti niz svjetala uzduž objekta za koji su obojica rekli da ima oblik debele cigare.
Meni su izgledala kao sjajne plamene lopte. Nekoliko dana nakon toga smo se osjećali vrlo smireno i puni energije.
(1) Što je bio objekt koji sam vidjela 29. srpnja? (2) Jesu li svemirski brodovi koje sam vidjela 1. kolovoza s Marsa? I zašto je njih 36 letjelo te večeri?
((1) Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da je to bio svemirski brod s Marsa. (2) Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da je to bila flota svemirskih brodova s Marsa, na nepoznatom zadatku.)

Miroljubiva intervencija

Dragi Uredniče,
Godine 1995., bio sam u kvartu u kojem je naša obitelj odlazila u crkvu dok sam bio mali. Bilo je oko 8 sati ujutro i imao sam još dosta vremena za utući prije nego odem na sastanak dogovoren u blizini. Ovaj dio Kansas Citya, mog rodnog grada, zadesila su teška gospodarska vremena i moj kvart je bio u mnogo lošijem stanju nego u vrijeme moje mladosti. Pretvorio se u opasno područje, no budući da je bilo rano prije podne nisam pomišljao da bi moglo biti opasno malo prolunjati kroz kvart kako bi se prisjetio starih vremena.
Tako sam i učinio i sve je bilo dobro i mirno dok nije naišao automobil u kojem je bilo dvoje kako mi se učinilo mladih ljudi i zaustavio se uz rubnik pored mene. Ne sjećam se što su rekli ali sam se zabrinuo jer su mi izgledali kao gangsterski tipovi. Tada se treći mladić, koji je dotle ležao na stražnjem sjedištu, podigao i naglo otvorio svoja vrata prema meni i ja sam pomislio, da li da se dam u trk, da se suprotstavim ili što? Tog trena mi je kroz glavu proletjela pomisao na Isusa ili Krista i kao nekim čudom, mladac koji me zasigurno namjeravao napasti sjeo je natrag u auto i oni su krenuli dalje dok mi se vozač smiješio a ja sam mu rukom pokazivao znak mira, ne pitajte me zašto.
Laknulo mi je jer mislim da bi me sigurno napali. Je li ovo bila neka božanska intervencija ili sam naprosto imao sreće?
K. G., Overland Park, Kansas, SAD.

(Učitelj Benjamina Crema potvrđuje da je Učitelj Isus intervenirao.)

 
*NAPOMENA:
Ovdje predstavljamo samo manji dio sadržaja objavljenih u tiskanim izdanjima časopisa Share Internationala, koji izlazi na nekoliko nekoliko svjetskih jezika.
Za aktualnu kompilaciju engleskog izdanja koje izlazi svakog mjeseca, osim dvomjesečno siječanj/veljača i srpanj/kolovoz, možete pratiti ovu stranicu. O izdanjima Share Internationala na drugim jezicima možete saznati ovdje, a ako želite da vas podsjetimo kada se ova stranica obnovi, slijedite ovaj link

HomeVrh stranice
Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim
web stranicama pošaljete na
sljedeću adresu.

Prva objava u ožujku 2004. Zadnja promjena 25. travnja 2010.