Loading

 Domača stran >> Knjige >> Maitrejevo poslanstvo, prva knjiga

Maitrejevo poslanstvo, prva knjiga

Knjiga vsebuje gradivo, ki je med letoma 1982 in 1986 izhajalo v angleški reviji Share International.

Obseg: 362 strani
Cena: 15,00 €

Naročila po telefonu: 040 463 489
ali prek spletne naročilnice.

Iz vsebine:

Uvod - NOVA DOBA IN PRIHOD UČITELJA SVETA
Uvod nas seznani z vzroki za spremembe v svetu, s procesom ponovnega Kristusovega prihoda in z dnevom razglasitve.

1. poglavje - MAITREJA IN PONOVNI PRIHOD
To poglavje govori o vlogi medijev v ponovnem Kristusovem prihodu, vzrokih za njegovo zamudo, Maitrejevem življenju v azijski skupnosti in o širjenju vesti o ponovnem prihodu.

2. poglavje - KRISTUSOV NAUK IN DELO V NOVI DOBI
Kristusovi nauki, kakšne so sedanje Maitrejeve naloge in kaj bo njegovo delo po dnevu razglasitve.

3. poglavje - PRIHOD MOJSTROV MODROSTI
Kdo so Mojstri modrosti, kaj je Duhovna hierarhija, sile materialnosti in neznani leteči predmeti.

4. poglavje - DUHOVNOST IN ŽIVLJENJE V NOVI DOBI
Duhovnost, politične in gospodarske spremembe, vzgoja, okolje, umetnost, zdravje in misterijske šole.

5. poglavje - RAZVOJ IN POSVEČENJA
Kako poteka evolucija, razvoj duše in posameznih kraljestev, devska evolucija in posvečenja.

6. poglavje - SEDEM ŽARKOV
Žarki in njihove lastnosti, žarki in posamezniki, žarki in narodi, žarki in planeti, duša in žarki.

7. poglavje - REINKARNACIJA
Zakoni, ki vladajo reinkarnaciji, krščanstvo in reinkarnacija, karmične posledice, posamezniki (Sai Baba, Blavatska, Lao Tse ...) in njihovi nauki.

8. poglavje - MEDITACIJA IN SLUŽENJE
Meditacija in služenje, transmisijska meditacija, Maitrejeva presvetljevanja, vloga služenja pri zazvoju učenca.

Kristusov nauk in delo v novi dobi

Mojster D. K. je za nas orisal Kristusove nauke. Kot bomo ugotovili, so to nauki, ki jih vsi v sebi že poznamo in jih sprejemamo kot resnične: temelj našega življenja so pravilni človeški odnosi in vedno znova prihajamo v inkarnacijo, da bi ustvarjali pravilne odnose. Kristus bo ponovil, da so potrebni, in znova pokazal, kako jih lahko uresničimo.
      Prvi korak pri razvijanju pravilnih človeških odnosov je preobrazba naših političnih, gospodarskih in družbenih struktur. Duhovna kriza, skozi katero gre človeštvo, se danes kaže prav na teh področjih. Bistvo gospodarskih težav je prav problem delitve in razdelitve. Naslednja naloga, ki jo je Bog naložil človeštvu, je, da skuša doseči pravilne človeške odnose. Odnos do naših bratov in sester v tretjem svetu ne more biti pravilen, če sami živimo razkošno in razsipno, medtem pa milijoni med njimi stradajo in umirajo.
      Rešitev je očitna: delitev virov bogatega sveta med vse je prvi bistveni korak do pravilnega odnosa. Kristus bo to nakazal povsem jasno in navdihnil bo človeštvo, da bi delovalo v ta namen. Njegov klic k medsebojni delitvi in pravičnosti kot edinemu načinu, da bi se dosegel resnični mir (in s tem preživetje človeštva ter rešitev sveta), je v bistvu klic k vzpostavitvi pravilnih medčloveških odnosov in opustitev očitno napačnih odnosov v današnjem svetu: konkurence in grabežljivosti na ravni posameznika, države in mednarodne skupnosti, sovraštva in nasilja, razširjenega po vsem svetu in močnega kot še nikoli, občutka ločenosti in izključenosti, fanatične pripadnosti lastnemu idealu ter zagrenjenosti in nezaupanja, ki sta nas prignala do roba samouničenja.
      Moč njegove energije ljubezni - "meč ločevanja" - je ustvarila sedanjo polarizacijo in bo človeštvu jasno pokazala pot naprej. Okrog njega se bodo zbrali vsi tisti, ki se zavzemajo za vsevključujočnost in ljubezen, pravičnost in svobodo človekovega duha. Prav tako bo očitno, kdo se zavzema za ločenost in izkoriščanje, tekmovalnost in pohlep. Izbira pred človeštvom bo kristalno jasna: med ljubeznijo in sovraštvom, med delitvijo dobrin in pohlepom, mirom in vojno, življenjem in smrtjo. Kristus je (januarja 1978 v enajstem sporočilu) dejal: "Srce mi govori o vašem odzivu, o vaši odločitvi in je radostno." Ljudje se bodo odzvali na njegovo energijo ljubezni, v vseh državah (to se že dogaja) se bodo združevali v skupine in zahtevali pravico, mir in pravilne odnose. Kmalu bodo te skupine postale največja in najmočnejša sila na svetu, ki bo popeljala v novo dobo miru in dobre volje.
      Ključ do pravilnih medčloveških odnosov in rešitev za probleme človeštva leži v priznanju in razumevanju zakona ponovnega rojstva. Na Zahodu ljudje zanj skorajda ne vedo (čeprav se to zdaj spreminja), na Vzhodu pa sta njegovo pasivno sprejemanje in napačno razumevanje zakona privedla do tega, da ljudje v določeni inkarnaciji ne vlagajo dovolj truda. Kristus bo pokazal, kako zelo je ta zakon pomemben za naše dolgo potovanje po poti razvoja do popolnosti. Zakon bo med ključnimi v novi svetovni religiji.
      Na Zahodu ponekod ta zakon danes sprejemajo in tam poudarjajo skoraj izključno spoznavanje preteklih življenj z vsem bliščem in razočaranji, ki jih ta aktivnost prinaša. Kristus pa bo pokazal, kako zakon v resnici deluje kot proces izpopolnjevanja duše v inkarnaciji. Duša je tista (v vseh svojih oblikah), ki se inkarnira in postopoma privede vsa svoja telesa do točke, na kateri lahko izraža svojo naravo v treh svetovih človeškega življenja - na fizični, čustveni in mentalni.
      Pokazal bo na odnos med zakonom ponovnega rojstva ter zakonom vzroka in posledice (zakonom karme na Vzhodu). S pravilnim razumevanjem tega odnosa bo človeštvo dojelo, da ne sme z nobeno dejavnostjo škodovati drugim. Duše se inkarnirajo v skupinah in ciklično, da dosežejo pravilne odnose druga z drugo in s svojim izvorom. Razumele bodo odgovornost in obveznosti, ki jih vsebuje to dejstvo, ter spoznale nujnost in praktično vrednost pravilnih odnosov.
      Današnji ponovni Kristusov prihod pomeni tudi ponovni prihod Duhovne hierarhije v zunanjo manifestacijo. Njen voditelj je Maitreja. Prvič po atlantidskih časih bo Hierarhija mojstrov in posvečencev odkrito delovala na svetu, tako da bomo vedeli, kdo so.
      Mojstri so varuhi starodavnih misterijev, ki vsebujejo ključ do razvojnega procesa, skritega v ritualnih in simbolnih številkah, in ključ do božanske znanosti, ki bo človeštvu odklenila skrivnosti samega življenja in nam v roke položila energije univerzuma. Razkrili bodo starodavne misterije, dokazali obstoj duše in človek bo spoznal, da je v bistvu nesmrten.
      Ezoterični proces posvečenja je danes zavestna izkušnja tisočev posvečencev, v prihajajoči dobi pa bo to tudi eksoterična izkušnja milijonov drugih. Po svojem bistvu je posvečenje posledica razširitve zavesti in jo tudi prinaša; prefini instrument zavedanja in sprejemanja višjih vrednot in duhovnega razumevanja. Z razširitvijo zavesti se začne posvečenec zavedati ravni božanskega bivanja in stanj zavesti, od katerih je bil doslej odrezan. Ta izkušnja poveča njegovo sposobnost izžarevanja svetlobe in ga opremi, da lahko bolje služi svetu. Tako postane vedec.
      O teh misterijih posvečenj bo Kristusu učil. Kot posvečevalec bo ob prvih dveh posvečenjih popeljal človeštvo v kraljestvo Boga - Hierarhije, katere voditelj je. S pomočjo te izkušnje bodo ljudje spoznali, da so bogovi.
      Večina človeštva ima danes še vedno atlantidsko zavest. To pomeni, da so polarizirani na čustveni ravni, kar ostaja njihov normalni, vsakodnevni sedež zavesti. Izgubljeni so v labirintu zmot te ravni - od tod sedanji nemir in težave sveta. Če navedemo mojstra D. K.: "Največ, kar lahko človek stori za sočloveka, je, da se osvobodi nadzora te (čustvene) ravni in s pomočjo Kristusove moči v sebi sam usmerja njeno energijo." Ali pa: "V hipu, ko postanejo srca ljudi dejavna, preneha čustvena dejavnost, to je dejavnost s sedežem v sončnem pletežu." Na Kristusov klic se ljudje odzovejo s srcem. Ko Kristus spodbudi vidik ljubezni, lahko deluje skozi vse ljudi s spreminjanjem sveta in nas hkrati dvigne nad naše zmote, nevednost in strahove. S pomočjo večje vitalnosti, ki jo daje njegova energija, nas bo povedel v svetlobo in resničnejši izraz naše božanskosti. (julij 1982)

Kristusovo delo
Odločitev, da se vrne na delo in v polno fizično življenje, za Kristusa gotovo ni bila lahka ali enostavna. Mojster D. K. nam v delu The Reappearance of the Christ prek Alice A. Bailey pove, da je sprejemanje odločitve trajalo devet let - od junija l936 do junija l945. Zaradi te pomembne odločitve, ki je dosegla svoj višek s Kristusovim prihodom v moderni svet 19. julija 1977, Hierarhija še vedno deluje v stanju napetosti.
      Njegova odločitev za ponovni prihod je bila zelo odmevna: zaradi nje je dobil pravico, da - prvič - uporabi veliko mantro oziroma molitev, poznano kot Velika invokacija, in jo da človeštvu. Od junija 1945 ni minil niti dan, ne da bi jo izgovoril v dobro sveta. Upajmo, da bo nekega dne ta molitev oziroma invokacija postala svetovna molitev, ki jo bodo izgovarjali vsi narodi in bo močno vodilo nove svetovne religije. Uvedba lete bo ena Kristusovih glavnih nalog, potem ko bo na svetu vzpostavljena pravičnost .
      Njegova odločitev je prav tako privedla do tega, da je postal sprejemnik in kanal določenih velikih božanskih energij, ki bodo v njegovem delu za človeštvo v tej novi dobi spodbujale in okrepile vse, kar dela. Avatar, imenovan Duh miru ali ravnotežja, ga presvetljuje na način, ki je zelo podoben tistemu, s katerim je on presvetlil učenca Jezusa v Palestini. Ob strogem upoštevanju zakona akcije in reakcije bo to kozmično bitje delovalo skozi Maitrejo, tako da bo sprožilo reakcijo na sedanje kaotične in nasilne pogoje ter ustvarilo dobo miru in čustvene uravnovešenosti, ki bosta tako močna, kot sta danes sovraštvo in nasilje.
      Maitreja je na povsem nov in intenziven način postal utelešenje energije, ki jo imenujemo Kristusovo načelo ali Kristusova zavest - energijo same evolucije. Ta energija, ki teče od njega na svet, preusmerja človeštvo v duhovno (ki pa ni nujno versko) življenje in nas pripravlja, da ga prepoznamo in mu sledimo ter sprejmemo načelo medsebojne delitve. Milijoni ljudi se danes odzivajo na to močno energijo in s tem, ko nas prebuja k duhovnemu temelju življenja, se je izpolnil eden izmed načinov Kristusovega prihoda - v srca ljudi.
      Drugo veliko kozmično bitje je Avatar sinteze, ki je skozi Kristusa vstopil v naše planetarno življenje. Uteleša energije volje, ljubezni in inteligence ter energijo, za katero še nimamo imena. Ta avatar se lahko spusti največ do mentalne ravni in s te ravni pošilja svojo štirikratno energijo skozi Kristusa in na svet. Skupaj z Budo, ki prinaša energijo modrosti s kozmičnih ravni, tvorijo ta tri velika bitja trikotnik, Kristus pa nam kanalizira njihove energije. V tem prihajajočem času bo Kristus poznan kot točka v tem trikotniku. Volja Avatarja sinteze, ljubezen Duha miru ali ravnotežja in modrost Bude so usmerjeni skozi Kristusa in bodo preobrazili oziroma preobražajo svet. Na ta način se bo izvrševalo eno glavnih del Kristusa kot prenašalca energij.
      "Prihajam, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v izobilju." Kot razdeljevalec vode Vodnarjevega življenja bo Maitreja opravil eno svojih poglavitnih nalog pred nami. V sporočilu št. 42 to zgovorno pove:

"Velikokrat ste me slišali reči, da moj prihod pomeni spremembo.
Natančneje rečeno: največja sprememba se bo zgodila v srcih in umih ljudi, kajti moja vrnitev med vas je znamenje, da so ljudje pripravljeni sprejeti novo življenje.
In to novo življenje vam prinašam v izobilju.
Na vseh ravneh se bo to življenje pretakalo, dosegalo srca in duše in telesa ljudi ter jih privedlo bližje k izviru življenja samega.
Moja naloga bo, da usmerim te vode življenja skozi vas.

Jaz sem prinašalec vode.
Sem posoda resnice.
To resnico vam bom razodel in vas povzdignil v vašo pravo naravo.

Jaz sem reka.
Skozme teče novi tok od Boga danega življenja in to vam bom podelil.
Tako se bomo skupaj sprehajali po mojem vrtu, vdihavali vonjave mojih rož in izkušali radost bližine z Bogom.

Prijatelji moji, to niso sanje.
Vse to bo vaše.
Moje poslanstvo vam to poklanja."

      Njegova naloga je prenašati to vodo življenja: kot fizično življenje s hranjenjem naših telesnih celic; kot novo življenjskost - ljubezen in svetlobo v naših srcih; in kot življenje v izobilju - ljubezen, luč in moč v glavah Kristusovih učencev in nad njimi ter jim s tem omogočiti polnejše sodelovanje z načrtom, ki izhaja iz Šambale.
      Maitrejevo delo bo kot delo posvečevalca pri prvih dveh posvečenjih v tem, da popelje množice ljudi v kraljestvo Boga - Hierarhijo - skozi vrata posvečenja. Veliko jih zdaj stoji na pragu. Ena njegovih najpomembnejših vlog bo "hranjenje malih". Kdo so ti "mali"? To so tisti, ki so že šli skozi prvi dve posvečenji in so pripravljeni na preobrazbo, to je na tretje posvečenje, ki je prvi izraz resnične svetosti. Z negovanjem in spodbujanjem njihovega duhovnega življenja jih bo privedel, kot pogosto govori v sporočilih, "k Božjim nogam", "pred prestol", to je pred Sanat Kumaro, Gospoda sveta v Šambali, posvečevalca pri tretjem in nadaljnjih posvečenjih.
      V nasprotju s prepričanjem povprečnih kristjanov, češ da prihaja Kristus izključno zanje, prihaja Maitreja kot svetovni učitelj za vse človeštvo. S pomočjo brata Bude bo združil Vzhod in Zahod. Ne glede na to, da je Kristus v Palestini učil, da je Bog v človeku, je na Zahodu prevladujoč pristop do Boga tak, da ga vidijo kot transcendentnega, to je kot Boga, ki je nad stvarstvom in ga presega, zato ga stvarstvo ne more spoznati v njegovem bistvu, pač pa ga lahko le od daleč častimo. Na drugi strani pa je pristop Vzhoda tak, da vidijo Boga kot imanentnega v človeku in vsem stvarstvu, "bližjega, kot sta roka ali noga, celo bližjega od diha". Kristus bo ta dva pristopa združil v novo svetovno vero. Je veliki predstavnik, ki izraža ljubezen, medtem ko je Buda utelešenje modrosti. V času, ki je pred nami, bo Kristus združil in povezal ti dve božanski energiji in odgovoril na klic Vzhoda kot tudi Zahoda za pomoč in vodenje. Resnično bo svetovni učitelj in bo prišel vzpostavit novo dobo sinteze in bratstva, ki bo temeljila na pravilnih človeških odnosih.
      Noben avatar ni bil tako opremljen za svojo nalogo, kot je zdaj Kristus. V sebi bo združil in povezal energije volje, ljubezni in modrosti, presvetljeval ga bo Duh miru in ravnotežja, pomagala pa mu bosta Avatar sinteze in Buda. Združil bo vsoto energij zadnjih dveh tisočletij Rib in prihajajočih možnosti Vodnarja. Kot tak je mogočen avatar, ki bo kos svoji zastrašujoči nalogi. Ta naloga je v tem, da iz kaosa ustvari harmonijo, predrami človeštvo k njegovi resnični naravi in usodi ter vodi in navdihne izgradnjo nove civilizacije. Z nami bo naslednjih dva tisoč petsto let - celo Vodnarjevo dobo. Ko se bomo v tej dobi vedno znova spet inkarnirali, bo Kristus Maitreja v središču našega planetarnega življenja.
      Po tem času se bo njegovo delo za človeštvo končalo in odšel bo opravljat višje delo na poti višjega razvoja, prej pa bo usposobil in pripravil svojega naslednika. Njegova pot, pot absolutnega sinovstva, ga bo popeljala z Zemlje. Vrnil se bo, kot je napovedala H. P. Blavatska, na koncu zadnjega sedmega svetovnega cikla kot kozmični Kristus, kot kozmični Maitreja.

Duhovnost in življenje v novi dobi

"Beseda duhovnost se ne nanaša na tako imenovane verske zadeve. Vsaka dejavnost, ki žene človeško bitje k določeni obliki razvoja - fizičnega, čustvenega, mentalnega, intuitivnega, socialnega - je v osnovi duhovne narave, če izboljšuje njegovo sedanje stanje."
      Mislim, da se v tej izjavi v delu Education in the New Age ( Izobraževanje v novi dobi, op. p.) avtorice Alice A. Bailey mojster D. K. osredotoča na spremembo, ki jo moramo napraviti v svojem odnosu do sveta, in odraža popolnoma nov pristop do dejavnosti, ki niso le strogo verske narave. Pravi tudi, da pomeni monopolizacija religioznih skupin nad izrazom duhovnost največjo zmago sil zla na tem planetu. Na splošno velja, da kar koli že je versko, je tudi duhovno, medtem ko so vse ostale dejavnosti zemeljske oziroma posvetne. Če ob nedeljah hodimo v cerkev, lahko preostanek tedna preživimo v ustvarjanju pokvarjenih, nepoštenih in nerazumnih političnih, gospodarskih in socialnih struktur ter razmer. Duhovnost smo ločili od vseh vidikov svojega bitja razen od verskega življenja in ji odredili omejeno vlogo "notranjega življenja". To nam dovoljuje, da je naše zunanje življenje pokvarjeno in nepošteno; odraža pa se v težavah, s katerimi se danes sooča svet, ko je mogoče s pritiskom na gumb povzročiti popolno uničenje.
      Znanost kakor tudi vse vidike božanskega znanja smo prodali mamonu iz nasprotnega pola naše božanske narave, ki jo prepoznavamo le v verskem smislu in na verskem področju.
      Človeka imamo za duhovnega le, če hodi v cerkev oziroma če pripada določeni veri. Tako imamo politične, gospodarske ali socialne strukture, ki zanikujejo verski pomen v življenju (npr. sedanji sistemi v komunističnem svetu), za skrajno slabe. Pravzaprav so vidiki njihove družbene organizacije lahko zli - totalitarizem in zanikanje individualne svobode sta gotovo slaba - toda v veliki meri temeljita na globoko duhovnih načelih: svobodi, pravici, enakosti in bratstvu, ki so temelj ne samo francoske revolucije, pač pa vseh revolucij. Problem je seveda v tem, da duhovne ideje ostajajo v veliki meri le ideje.
      V času, ki prihaja, bomo morali narediti premik v zavesti in v definicijo "duhovnosti" vključiti vse vidike našega bitja. Vse strukture morajo temeljiti na enosti človeštva in odsevati to resničnost. Kot duše smo eno; ločena individualna duša ne obstaja. Zgraditi moramo tak politični, ekonomski in socialni sistem, ki bo omogočal, da se to notranje božanstvo izrazi.
      Zgradili smo sisteme, ki temeljijo na napačnih načelih: tekmovalnosti, delitvi, ločevanju in neenakosti, kar je vse v čistem nasprotju z notranjo resničnostjo. Notranja resničnost je človekova enost, skupna božanska narava, ki je potencial v vsakem človeškem bitju in potrebuje pravilno zunanjo obliko, ki bo omogočala, da se ta notranji sij izrazi. Veliko nasilja v današnjem času je posledica napetosti med človekovim notranjim dojemanjem sebe kot božanskega in njegovo nezmožnostjo, da bi izrazil to prepoznanje na zunanji ravni. Zaveda se, da nima nadzora nad političnimi in ekonomskimi strukturami, ki ga postavljajo v ostro ločene kategorije, dejansko v kastni sistem. Odziva se na zunanje okoliščine, ki niso prav nič povezane z njegovim občutkom sebe kot božanskega bitja. V vojni je sam s sabo in z družbo, ki je njegov podaljšek in katere del je. To je izvor številnih zdajšnjih napetosti in nasilja v svetu. Samo z izobraževanjem ljudi o njihovi pravi naravi, ki je troedina resničnost, tj. duh, duša in osebnost, ter o zakonu vzroka in posledice v povezavi z zakonom ponovnega rojstva se lahko človek resnično izrazi kot duša.
      To bo pogojevalo naše nove sisteme. Dokler ne sprejmemo dejstva, da so vsi ljudje božanski, ne bomo mogli ustvariti ustanov, ki bodo dovolj dovzetne za notranjo božanskost, ne da bi to božanskost pokvarili. Veliko današnjih cerkva je pokvarilo božanskost, o kateri govorijo, ker so postale dogmatične, doktrinalne in tako ločevalne v tej dogmi in doktrini, da so izgubile strpnost, občutek dobrohotnosti in bratstva, kar naj bi bilo temelj verskega pojmovanja Boga: imamo skupnega Očeta in od tod torej bratstvo vseh ljudi. Ko bo to uresničeno na političnem področju, bodo naši sistemi odsevali to resničnost.
      Prav tako moramo na gospodarskem področju vpeljati načela, na osnovi katerih si bodo lahko ljudje povsod delili dobrine Zemlje. Največje razlike na svetu so danes v gospodarski neenakosti med Severom in Jugom, med industrijsko razvitimi narodi in tretjim svetom. Tretjina sveta si nasilno prisvaja in troši tri četrtine svetovne hrane in najmanj osemdeset odstotkov svetovnih virov in energije, medtem ko tretji svet dobi ostalo. Napetosti zaradi tega neravnotežja nas vodijo v neizprosen kaos. To so med drugimi osrednje ugotovitve Brandtove komisije. Njihovo poročilo Sever - Jug: program preživetja ugotavlja, da se v tem neravnotežju skriva nevarnost. Dokler ne bodo mogli vsi ljudje povsod jesti in živeti svobodno kot v celoti sprejeti člani človeške družine, na svetu ne bo pravičnosti. Dokler ne bo pravičnosti, na svetu ne bo resničnega miru; in če danes ni resničnega miru, svet nima prihodnosti.
      Soočamo se s krizo, ki je v bistvu duhovna, vendar se izraža na političnem in družbenem področju. Od tod Kristusova odločitev, da deluje znotraj politične ter ekonomske sfere, in od tod poudarjanje načela delitve, ki je, kot pravi, ključ do vsega nadaljnjega človekovega napredka: "Ko delite, v svojem bratu prepoznavate Boga." "Človek mora deliti ali umreti." Delitev je božansko načelo in dokler ne prepoznamo, da morajo vse strukture odsevati notranjo božanskost, ne bomo naredili naslednjega koraka na razvojni poti. Brž ko bomo to prepoznali, bomo odprli vrata v popolnoma nov položaj.
      Španski pesnik Federico Garcia Lorca je zapisal čudovit stavek o prenehanju lakote: "Dan, ko bo zbrisana z Zemlje lakota, bo nastala doslej največja duhovna eksplozija na svetu. Človeštvo si sploh ne more predstavljati radosti, ki bo na dan te velike revolucije vzcvetela na svetu."
To je morda videti zelo ambiciozna izjava, toda verjamem, da je izkoreninjenje lakote v svetu obilja prvi korak, ki ga mora človeštvo napraviti na poti do svoje božanskosti, ker je to prvi korak do pravilnih odnosov med ljudmi. Brž ko bomo spoznali, da smo eno, in začeli deliti svetovne vire med vse ljudi, bomo napravili prvi korak k temu, da postanemo bogovi. Bistvo duhovnosti leži v novih ekonomskih strukturah, ki morajo temeljiti na delitvi, ker morajo temeljiti na človekovem božanstvu. Medsebojna delitev je božanska dejavnost in je več kot zgolj razdeljevanje svetovnih virov; vsi smo božanski. V resnici smo eno na vseh ravneh - na fizični, čustveni, mentalni, intuicijski in družbeni. Na vseh teh ravneh lahko med seboj delimo.
      Danes je celo v novodobnih skupinah razkol med tistimi, ki vidijo politične in ekonomske dejavnosti ne samo kot bistvene, pač pa kot veliko duhovno gibanje, in tistimi, ki menijo, da je politika nekaj umazanega in da je gospodarstvo nekaj, s čimer imajo opravka le revni. Pogosto sem zgrožen ob brezsrčnosti tako imenovanih duhovnih ljudi, ki gledajo na milijone stradajočih na svetu. Zelo pogosto razlagajo njihovo bedo kot karmo, s pomočjo katere se učijo lekcije. Preprosto, iskreno, običajno človeško sočutje bi vodilo k zaskrbljenosti zaradi njihovega stanja.
      Politika, ekonomija, znanost, kultura in izobraževanje bodo kmalu postali osnovna duhovna prizadevanja človeštva, ki bodo vključevala vse vidike duhovnega življenja. Verske oziroma tako imenovane "duhovne" in "novodobne" skupine nimajo monopola nad duhovnostjo. Mojster D. K. pravi, da so te skupine dejansko najbolj zaslepljene. Spoznal sem tudi, da so najmanj učinkovite. Resnične spremembe v svetu, resnični premik v zavesti se dogaja na političnem in ekonomskem področju. Strukture bodo ponovno zgrajene zaradi političnih in ekonomskih sprememb, kar bo omogočalo, da se bo odrazila prirojena človeška duhovnost. Kristus bo pokazal, da je pot duhovnega življenja dovolj široka in raznolika, da lahko vključi vse ljudi. V vsakem prizadevanju, na vseh področjih človekovega življenja lahko zaznamo in izrazimo zavedanje in poznavanje Boga. Vsi lahko prispevamo svoje zavedanje te trenutne izkušnje v barvit mozaik, ki bo zrasel kot rezultat te skupne izkušnje.

Cilji in možnosti
Cilj človeštva v prihajajoči dobi je ustvariti kolektivno zavest, občutek, da smo sestavni del celote. Nove energije, ki pritekajo k nam iz ozvezdja Vodnarja, delujejo v tej smeri; njihova prvinska kvaliteta je združevanje in univerzalnost.
      Kmalu bomo priče globokih sprememb v vseh institucijah in strukturah - političnih, ekonomskih, verskih, socialnih, znanstvenih, izobraževalnih in kulturnih. Do sprememb bo prišlo, ko bo človeštvo korak za korakom doumelo svojo osnovno enost in sprejelo potrebne ukrepe za njeno izpolnitev.
      Prva prednostna naloga človeštva je, da bi bili rešeni smrti milijoni stradajočih v tretjem svetu. Za olajšanje njihovega trpljenja bo potreben največji program pomoči na svetovni ravni. Ne bi se smeli bati naporov pri lajšanju revščine, ki jo trpijo v nekaterih najrevnejših predelih. Danes je na svetu to najbolj nujno. Vse drugo mora biti podrejeno tem osnovnim človeškim potrebam.
      Kristus bo pozval k načelu delitve, tako da bomo prerazdelili svetovne vire hrane, surovin, energije, tehnološkega znanja, kar so si v glavnem prisvojili (in potrošili) razviti narodi.
      Ko bomo sprejeli načelo medsebojne delitve (ki bo vsiljeno vladam zaradi svetovnega javnega mnenja), bo vsaka dežela naprošena, naj preda v svetovno hrambo to, kar ima v izobilju. Vsi narodi bodo povabljeni, da napravijo spisek svojega premoženja in potreb. Ti podatki bodo vneseni v računalnik, ki bo omogočil izdelavo statističnih podatkov, ki bodo agenciji Združenih narodov zagotovili potrebne informacije, na podlagi katerih bodo racionalno razdelili svetovne vire. S tem bo doseženo boljše ravnotežje med razvitim in nerazvitim svetom. Ocenjeno je bilo, da bodo za uvedbo programa ponovne razdelitve potrebna dve do tri leta. Taki projekti že obstajajo. Naredili so jih visoki posvečenci, zaslužni ekonomisti, finančniki in industrijalci, ki čakajo samo na zahtevo človeštva, da jih vpeljejo. Obstoječi ekonomski sistem bo zamenjala zapletena oblika menjave.
      Ni dvoma, da bo prišlo do nasprotovanja tistih privilegiranih članov družbe, ki bodo videli v neobhodnih spremembah izgubo svojega tradicionalnega položaja in moči. Vendar bo postala potreba po spremembah tako močna, da bodo ugotovili, kako nemočni so in da teh sprememb ne morejo zaustaviti.
      Že veliko let se v petih glavnih centrih (New York, London, Ženeva, Darjeeling in Tokio) skupine pod mojstrovim vodstvom učijo podrobne zakonodaje, ki bo spremenila sedanjo kaotično politično, ekonomsko in socialno strukturo v bolj racionalno (in bolj duhovno) smer. Z minimalnim razdorom obstoječih družbenih struktur lahko v prihodnjih letih pričakujemo daljnosežne spremembe. Demokratični sistem se bo obdržal in pokazalo se bo, da je pravi in učinkovit, ko bo prvič usmerjen v skupno dobro. Prispevek vseh delov družbe pri vzpostavljanju novega družbenega reda bo zagotovil hitro sprejetje ukrepov, potrebnih za njihovo vpeljavo.
      Ključ do bolj harmoničnih političnih razmer je v sprejemanju načela medsebojne delitve. Tako demokratični kot tudi komunistični sistem sta v prehodnem obdobju. In ko se bosta razvijala, bosta postala manj medsebojno izključujoča, kot sta videti zdaj. To bo privedlo do večje harmonije v svetu.
      Skupščina OZN bo postala to, kar naj bi bila - mednarodno zakonodajno telo. Danes ovirata delo skupščine nezadostna podpora tistih, ki imajo največjo moč, posebno ZDA in Rusije, ter Varnostni svet z možnostjo veta. Varnostni svet je preživela ustanova, zato se mora umakniti širšemu glasu Skupščine, ki ga je treba slišati. ZN so zametek svetovne vlade federalno neodvisnih držav. Božanski načrt ne določa, da bi morali vsi živeti pod enim političnim sistemom. Demokracija in komunizem sta oba le bolj ali manj popačen izraz božanske ideje. V svojem končnem popolnem izrazu bosta dala svetu vsak svoj model družbene organizacije, ki bo prilagojena različnim narodom v različnih okoliščinah. Lahko bi rekli, da bo v prihodnosti vodilno načelo političnega združevanja enotnost v raznolikosti.
      S prihodom mikrotehnologije so se v industrializiranem svetu začele dogajati globoke spremembe. Proizvodna sredstva bodo prevzemali vedno bolj zapleteni stroji. Današnji problem brezposelnosti bo postal problem prostega časa. Odločilnega pomena bo postalo izobraževanje za pravilno in intenzivno uporabo prostega časa. Sčasoma bodo stroji proizvajali vse civilizacijske izdelke in tako osvobodili človeka, da bo imel čas za raziskovanje svoje lastne narave in namena. Sčasoma bodo takšni stroji ustvarjeni s pomočjo človekove ustvarjalne volje, saj smo se doslej komaj dotaknili površine potenciala človeškega uma.
      Trenutno obstaja potreba po preoblikovanju delovnega procesa, tako da za milijone ljudi, ki ne poznajo drugega kot svoje vsakodnevno delo, ne bo več garaškega fizičnega dela: "Dovolite mi, da vam pokažem pot - naprej, v preprostejše življenje, kjer nihče ne trpi pomanjkanja, kjer dan ni enak dnevu, kjer se radost bratstva izraža skozi vse ljudi." (tretje Maitrejevo sporočilo)
Prihod Kristusa in mojstrov modrosti bo svetu prinesel ogromno olajšanje in zmanjšanje napetosti. Znatno se bo izboljšalo fizično in čustveno blagostanje. Veliko fizičnih bolezni, prisotnih danes v svetu, ima duševni vzrok: z našo razdvojeno družbo in svetom so neločljivo povezani pritiski, napetosti in strahovi. Ko bo človeštvo dobilo resnično upanje za prihodnost, se bo splošno zdravje človeštva izboljšalo.
      Neodvisno od tega bodo izvedeni novi poskusi, da bi odkrili vzroke bolezni. Že dolgo so ezoteriki in aksiomatiki utemeljevali in sprejemali dejstvo, da obstajajo etrske ravni materije, ki so finejše od plina in običajno nevidne. To je novo področje materije, ki ga bodo raziskovali naši eksoterični znanstveniki. Kirilianova fotografija in delo Wilhelma Reicha so že šli v tej smeri. Ugotovljeno bo, da je zdravje fizičnega telesa povsem odvisno od etrskega dvojnika oz. dvojnika telesa. Energetski centri (ali čakre, kot jih imenujejo na Vzhodu), ki osredotočajo etrski pretok, imajo na gosti fizični ravni svoje dvojnike v večjih in manjših žlezah endokrinega sistema. Danes šele začenjamo razumevati, kako je medsebojno usklajeno delovanje endokrinega sistema pomembno za naše blagostanje. To pa je spet odvisno od pravilnega delovanja vitalnega etrskega telesa, ki je osnova zanj.
      Alternativna, današnja tako imenovana mejna ali komplementarna medicina (ki je v resnici zelo stara) bo zavzela svoje mesto ob bolj ortodoksnih metodah. Skupine zdravnikov in zdraviteljev različnih strok bodo delovale skupaj in vsakdo bo doprinesel svoje poznavanje in sposobnosti za večjo dobrobit bolnika. Vsi mojstri brez izjeme obvladajo ezoterično zdravljenje, kar je tako dramatično pokazal Kristus v Palestini. Njihov navdih in vodstvo bosta pospešila hitrost poskusov in odkritij, kar bo pripeljalo do rezultatov, ki si jih danes ne moremo niti zamisliti.
      Vzporedno s človeško obstaja še ena velika evolucija - angelska (ali devska, kot jo poznajo na Vzhodu), ki lahko človeštvu veliko da in ga nauči o boleznih in zdravljenju. V ne ravno daljni prihodnosti bo prišlo do zelo realnih stikov med tema dvema evolucijama, kar bo imelo za posledico veliko razširitev človekove zavesti o njegovi pravi naravi in o njegovem mestu v sistemu stvari. Ves ta predmet je tako zelo ezoteričen in težko doumljiv, da ga lahko tu omenimo le na kratko.
      Določene bolezni, kot so sifilis, tuberkuloza in rak, so pri ljudeh endemične in neverjetno stare. Dolgo časa bo trajalo, da se bo ves svet znebil teh nadlog, toda na koncu se bo to zgodilo. V vmesnem času pa bo veliko storjenega v obvladovanju teh bolezni in lajšanju njihovih posledic, kar se že dogaja s tuberkulozo. Ta proces bo še pospešilo splošno sprejeto sežiganje kot edino higienično sredstvo za vrnitev telesa zemlji. V teku neštetih let so se bolezni fizičnega telesa vsrkavale v zemljo ter s tem v rastlinsko in živalsko tkivo. To se je dogajalo tako dolgo, da je okužena sama Zemlja.
      V prihajajoči dobi bomo priče globokim spremembam v človeškem zavedanju, kar bo dalo človeštvu globljo in bogatejšo izkušnjo stvarnosti, v kateri živimo: telepatija in etrski vid bosta postala običajni človeški sposobnosti in ne bosta več tako redka kot doslej. Vsi imamo telepatske sposobnosti (ki so skupne nam in živalskemu kraljestvu), toda pri večini se to dogaja nezavedno, neredno, brez nadzora ali namena. V začetku nove dobe pa bo telepatija postopoma postala običajen način sporazumevanja med ljudmi z enako razvojno stopnjo. Kristusovo presvetljevanje vsega človeštva na dan deklaracije daje slutiti to bodočo sposobnost človeštva za mentalno, telepatsko sporazumevanje, ne glede na razdaljo. Laž bo samodejno onemogočena in govor bo počasi izumrl.
      Danes poznamo tri stanja materije: trdno, tekoče in plinasto. Ezoterika postulira obstoj še nadaljnjih štirih stanj materije nad plinastim: to so etrske ravni. Živimo v etrskem oceanu. Naša etrska telesa so bolj zapletena zgostitev v tem oceanu. Mojster Djwhal Khul je napovedal, da se bo zgodila sprememba v fizičnem očesu, ki bo dala dvojni fokus, etrski vid, ki omogoča zaznavanje teh subtilnih ravni. Pred človeštvom se bo odprl nov svet; razkrile se bodo lepote subtilnih ravni. Mnogo velikih svetovnih mest je zgrajenih na etrskih točkah moči; kvaliteta in ton teh energetskih koncentracij bosta postala glavni vir razodetij in preučevanj.
      Ena temeljitejših sprememb, ki se bodo zgodile, bo v našem odnosu do smrti. Človek bo izgubil strah pred smrtjo. Človeštvo bo sprejelo in razumelo zakon ponovnega rojstva; razumelo bo, da je smrt telesa le prehod v novo in svobodnejše stanje, da duša na svojem dolgem popotovanju v inkarnaciji vzame enega nosilca za drugim in se preko njega zrcali na fizični ravni. Smrt bo izgubila svoj negativni prizvok. Ko bo telo staro in brez moči, bomo z veseljem iskali smrt kot vstop v ponovni začetek in nadaljnje izkušnje.
      Kristus bo potrdil počasen, postopen razvoj človeka skozi proces reinkarnacije (zakon ponovnega rojstva). In ko bomo razumeli ta zakon in njegovo povezanost z zakonom vzroka in posledice (zakon karme), bo prišlo do trdne osnove za vzpostavitev pravilnih človeških odnosov. Razumeli bomo, da naše misli in dejanja vsak trenutek sprožajo vzroke, katerih posledice napravijo naše življenje takšno, kakršno je - dobro ali slabo. Tako bomo spoznali potrebo po neškodljivosti v odnosih z drugimi, neškodljivosti, ki bo osnovana na volji do dobrega, ki se izraža kot dobrohotnost.
      Kristus bo razglasil resnico, da božje kraljestvo obstaja na Zemlji, da je vedno obstajalo v Duhovni hierarhiji mojstrov in posvečencev in da bodo zaradi njegovega posredovanja postali nekega dne vsi njegovi ljudje člani tega kraljestva. Stari misteriji bodo ponovno vzpostavljeni in človek bo spoznal, da je božansko bitje.
      Sčasoma si bodo vsi ljudje, celo tisti, ki ne delujejo na verskem področju, delili občutek duhovnega temelja življenja. Vsi si bodo prizadevali, ne glede na področje svojega delovanja - političnega, znanstvenega, vzgojnoizobraževalnega ali umetniškega - izraziti to sluteno notranjo resnico; zgradili bodo kulturo in civilizacijo, ki bo neposredno odražala njihovo izkušnjo, da so Bog, narava in človek eno. Potem si bodo sledila razodetja, dokler ne bomo ugotovili, da imamo znanje, ki nam bo odprlo skrivnosti samega življenja in nam omogočalo, da postanemo zavestni ustvarjalci in božji sodelavci. To bo mogoče, ko bosta volji človeštva in Boga enaki. Takrat bo lahko prišlo do medsebojnega ustvarjalnega delovanja Boga in človeka; očitna bosta postala prava narava in namen človeške evolucije.
      To bo vodilo do ustvarjanja božanske znanosti, ki je poznana samo mojstrom modrosti. Nekega dne bo ta znanost s pomočjo samega človeka postala instrument, s katerim bomo lahko izkoriščali vesoljske sile in jih uporabili v službi božanskega načrta za pospeševanje razvoja vseh kraljestev narave. Pod vodstvom Hierarhije mojstrov bo lahko človek nadziral sile in energije, ki se jih danes sploh ne zaveda in jim je prepuščen na milost in nemilost. Sposoben bo z močjo svojih misli preseči čas in razdaljo in ustvariti načine potovanja, ki bodo tako tihi in navidezno negibni, da bo izginila vsaka utrujenost. S pomočjo moči zvoka bo napravil izdelke in nadziral okolje.
      Seveda pa je vse to odvisno od naše sposobnosti, da predamo svoje male ločene volje in jih uskladimo z božansko voljo in namenom. Kristus in mojstri modrosti delajo za ta cilj. Njihova naloga je v tem, da nas vodijo in usmerjajo, tako da se bomo voljno, z veseljem predali v luči vizije svoje lastne duše o obsegu in veličastju načrta.
      V svetu se začenja nova doba miru in dobre volje. Zdaj ne more nič več preprečiti začetka te dobe miru in ravnotežja. Kozmične sile, ki jih je v svet pripeljal Kristus, se jasno izražajo na fizični ravni in tako bo v vse večji meri tudi vnaprej. Te sile bodo pripeljale do rezultatov, ki so v tem trenutku videti nedosegljivi. Te energije bodo vse bolj pogojevale način našega mišljenja in čutenja ter bodo sčasoma pripeljale do želenega stanja združitve in sinteze, kar bo vodilno načelo Vodnarjeve dobe. Potem bomo spoznali tako dolgo skrito in neizraženo dejstvo: da je človeštvo eno, del enega življenja.

Sedem žarkov

Sodobna eksoterična znanost je potrdila starodavno in temeljno ezoterično resnico, da v vsem pojavnem vesolju ni drugega kot energije v odnosu druga do druge, vsaka od njih pa niha z določeno frekvenco. Ezoterična znanost opisuje sedem takih tokov energij ali žarkov, njihovo medsebojno delovanje na vseh možnih frekvencah pa gradi sončne sisteme, galaksije in vesolja. Tok teh sedmih energijskih žarkov potegne v spiralnih ciklih vse bivajoče v izražanje in iz njega ter ga obarva in napolni z lastno individualno kvaliteto in lastnostmi. To drži tako za zrno peska kot za človeka ali sončni sistem. Vse je izraz Življenja.
      Kar zadeva naš sončni sistem, je teh sedem energij izraz sedmih velikih življenj, utelešenih v sedmih zvezdah Velikega voza. Naš sončni sistem je zdaj pod vplivom drugega žarka. Drugi žarki so prisotni kot podžarki tega osnovnega žarka. Z delitvijo žarka na podžarke ter nadalje z manipulacijo leteh ustvarja naš Sončni logos vso raznovrstnost življenja v svojem sistemu.
      Tema o žarkih je kompleksna, prav tako je prodoren in vseobsegajoč njihov vpliv, tako da se bo v tem sestavku možno samo površinsko dotakniti njihovega delovanja in nakazati, kako se odražajo v našem življenju in odnosih. Cilj je pokazati, da je vredno poznati lastnosti teh žarkov, ki vplivajo tako na posameznike kot na narode, in tako vzpodbuditi bralca k nadaljnjemu študiju teh sil, ki na vseh ravneh pogojujejo našo naravo in nas delajo takšne, kakršni smo.
      Žarki so posebna vrsta energij, poudarek pa je bolj na kvaliteti, ki jo izražajo, kot na obliki, ki jo ustvarjajo. Če rečemo, da je človek, narod ali planet na prvem ali drugem žarku, to pomeni, da je obarvan z njim oziroma da izraža njegove kvalitete. Iz tega sledi, da obstaja sedem tipov - žarkov ljudi, sicer pa lahko idejo sedmerosti srečamo na mnogih ravneh in področjih življenja: "sedmi sin sedmega sina", "sedem svetih planetov", "sedem je številka v magiji", kot pravi Thomas Dylan.
      Trije žarki so osnovni oziroma žarki vidikov, štirje pa so dodatni oziroma žarki lastnosti. Imajo več imen, ki opisujejo njihove številne odlike in možnosti, navadno pa so našteti takole:

žarki vidikov:
prvi žarek moči, volje ali namena;
drugi žarek ljubezni in modrosti;
tretji žarek aktivne kreativne inteligence;

žarki lastnosti:
četrti žarek harmonije skozi konflikt ali žarek lepote in umetnosti;
peti žarek konkretne znanosti in znanja;
šesti žarek abstraktnega idealizma ali predanosti;
sedmi žarek obrednega reda ali magije ali obreda ali organizacije.

      Žarki se izražajo ciklično. V skladu z Logosovim načrtom in svojim delovanjem povzročajo menjavanje civilizacij in kultur, ki dajejo pečat in postavljajo mejnike v razvoju ras. Trije glavni planetarni centri - Šambala, Hierarhija in človeštvo - so izpostave treh osnovnih žarkov, ki so vidiki volje, ljubezni - modrosti in aktivne inteligence. Vsak človek se znajde na enem izmed sedmih žarkov, vsem pa nam v osnovi vlada pet žarkovnih energij: žarek duše, ki ostaja isti skozi neštete eone, žarek osebnosti, ki se spreminja iz inkarnacije v inkarnacijo, dokler ne razvije vseh kvalitet, žarek, ki vlada mentalnemu telesu, žarek, ki vlada astralnemu - čustvenemu telesu, in žarek fizičnega telesa, tudi možganov. Ti se spreminjajo ciklično. Vsak žarek deluje primarno skozi en center (čakro), oba skupaj pa določata fizično strukturo in pojavnost, astralno - čustveno naravo in kvalitete mentalnega telesa. Vnaprej določajo naša nagnjenja do določenih razpoloženj in odlike ter pomanjkljivosti (vrline in pomanjkljivosti žarkov). Obarvajo našo osebnost in ji dajo osnovni ton na fizični ravni. Večji del naše razvojne poti na Zemlji določajo naš izraz žarki osebnosti; ko prehodimo približno dve tretjini poti, pa začne prevladovati in se izražati žarek duše.
      "Človek, spoznaj samega sebe," so nekoč rekli stari Grki. "Človek, spoznaj svoje žarke," pravi današnji ezoterik. Poznavanje žarkov določenega človeka nam da možnost uvida v njegove odlike in omejitve, linijo najmanjšega odpora v tem življenju in tudi razumevanje povezav in blokad v njegovih odnosih. Vse to je določeno z njegovo individualno žarkovno strukturo. Ljudje na podobnih žarkih imajo podobna stališča in odnos do življenja, medtem ko ljudje na žarkih, ki si niso podobni, težko razumejo odnos drugih do življenja in njihovo mišljenje. Očitno je, da vplivajo tudi na kakovost zakonskega življenja. Prav tako imajo žarki vpliv na uspeh ali neuspeh pogovorov med državniki, zlasti če vemo, da je vsak narod pod vplivom dveh žarkov, višjega žarka duše, ki izraža najvišje (navadno še ne izražene) ideale naroda, in nižjega žarka osebnosti, ki vodi sebične nacionalne interese.
      Če si ogledamo zgodovino z znanjem o žarkih, ki vladajo narodom in rasam, se nam predstavi v novi luči. Očitno postane, zakaj se določeni narodi dobro razumejo med seboj, medtem ko imajo drugi kaj malo skupnega in so si tradicionalno sovražni. Osupljivo jasno postane, zakaj določene ideje, gibanja ali religije cvetijo v nekem obdobju in propadejo v naslednjem, zakaj nekatere države nekaj časa izstopajo in imajo prevladujoč vpliv v svetu, medtem ko se za druge zdi, kot bi čakale, da se prebudijo s pomočjo žarkovne energije.
      Poznavanje žarkovne sestave nekaterih velikih ljudi, ki so soustvarjali našo kulturo in civilizacijo, nam pomaga razumeti, kako so jih njihovi žarki zgradili, vplivali na njihova dejanja in kvalitete ter oblikovali njihove usode.
      Psihologija kot znanost je še v otroški dobi. Razumeti hoče delovanje človeške duševnosti in z raznimi terapijami lajšati motnje in simptome stresa. Toda dokler ne bomo prišli do razumevanja človeka kot duše v inkarnaciji, na katerega vplivajo določeni žarki, bo ostalo veliko nerazumljenega. Duša je tista, ki določa žarke (s tem pa tudi vplivne in omejevalne dejavnike) osebnosti in njenih teles. Na tem znanju bo temeljila nova psihologija, ki je danes še ezoterična.

Pomembnejši vplivi žarkov
V ozadju današnjega prelomnega časa sta dve žarkovni energiji, ki sta obe zelo močni: sedmi žarek obrednega reda in obredov se izraža od leta 1675, šesti žarek abstraktnega idealizma in predanosti pa se postopoma umika (od leta 1625). Današnja svetovna kriza je posledica dejstva, da ti dve zelo močni energiji delujeta hkrati in s približno enako močjo, tako da so njuni učinki enaki. Nobedena ne more prevladati.
      Posledica tega je, da je svet razdeljen politično, ekonomsko, versko in socialno v dve glavni skupini, ki si po vsem svetu nasprotujeta. Na eni strani imamo zagovornike šestožarkovnega pristopa, ki se držijo starih oblik, že zastarelih struktur in se na vse načine borijo za njihovo ohranitev - to so konservativne reakcionarne sile. Druge, napredne sile pa so se zmožne odzvati na nove, prihajajoče energije in čutijo potrebo po novih, bolj življenjskih oblikah, skozi katere se bo lahko izrazila novodobna civilizacija. Najbolj nestrpni bi radi že kar pometli s starim, dobrim in slabim, in rabijo uzdo Hierarhije, da bi menjava potekala urejeno.
      Že dolgo pred obdobjem krščanstva je začel rasti vpliv šestega žarka (krščanstvo je rezultat njegovega vpliva). Čeprav zdaj pojema, njegove kvalitete še vedno prežemajo vse sedanje strukture, ustanove, naše mišljenje, čutenje in odnose ter jim dajejo barvo.
      Najbolj značilna kvaliteta šestega žarka je predanost idealu - pogosto fanatična privrženost idealu, in to ne glede na vse. Ta ideal se lahko izrazi v več stopnjah, od najnavadnejše sebične želje, da bi zaslužili milijon, do altruistične predanosti stvari, abstraktni viziji ali žrtvi. Iz tega razloga izstopa križanje kot glavni simbol krščanstva. Jezusovo žrtev na križu so videli kot nadomestno pokoro za naše grehe. Energije šestega žarka so kot svoj vrhunec izoblikovale aspiranta, mistika. Religiozno gledano, je zgodovina zadnjih dva tisoč let zgodovina razmaha misticizma na Vzhodu in Zahodu. Religiozni liki in svetniki v Evropi so bili brez izjeme mistiki, hkrati pa je isti (abstraktni) pristop do Boga značilen tudi za učitelje in pripadnike islama, budizma in džainizma ter za sufije.
      Fanatična privrženost in bojevito zagovarjanje lastnih idealov sta seveda vodila do mnogih verskih vojn, ki se nadaljujejo še danes.
      Šesti žarek ni bil odgovoren samo za sektaštvo, ampak tudi za nacionalizme, patriotizme, dogmatičnost, znanstveno ekskluzivnost, ozkoglednost v znanosti in filozofskih šolah - v človeštvu je skratka vzpodbujal individualistične in separatistične težnje. Obenem je prinesel abstraktne ideje, kot so ljubezen, bratstvo, pravičnost in svoboda. Ti ideali so zdaj trdno zasidrani v mišljenju in srcih hrepenečega človeštva in potrebujejo samo še prihajajoči sedmi žarek obrednega reda, da se uresničijo na fizični ravni.
      Žarki se izražajo ciklično (nikoli niso več kot štirje istočasno - in močneje niso nikoli zastopani več kot štirje tipi ljudi naenkrat) in potegnejo v izražanje tudi duše na teh žarkih. To je posebno opazno na koncu ene dobe in na začetku naslednje. Danes je tak trenutek. Med dobo Rib, ki je zdaj že končana, je šesti žarek potegnil v inkarnacijo na milijone duš šestega žarka, skozi katere je lahko izrazil svoj namen in kvalitete. S pojemanjem njegovega vpliva se bo večina duš na šestem žarku postopoma umaknila iz inkarnacije, na njihovo mesto pa bodo prišle duše sedmega žarka, ki bodo prevladovale v času Vodnarjeve dobe.
      Glavni problem predstavnika šestega žarka je bil, da ni bil sposoben uresničiti ideala. Njegovi najvišji ideali so ostali abstraktni. Ne zmore jih spustiti na raven, nižjo od astralne, na kateri je njegov fokus - t. j. na raven čustev. Po božanskem načrtu pripravi vsak žarek pot svojemu nasledniku. Sedmi žarek poveže v odnos duha in materijo, dve nasprotji. Preko svojih predstavnikov bo izrazil ideale in vizije prejšnjih ciklov kot realnost na fizični ravni. Kot je šesti žarek hranil separatizem in ekskluzivnost, tako bo sedmi žarek vzpodbujal združevanje in zlivanje v enost. Kot je šesti žarek vzpodbujal rast individualizma, tako bo sedmi žarek vpeljal skupinskega duha in zavest. Ta žarek je izrazito praktičen. Njegovi predstavniki so prizemljeni in čutijo potrebo po določeni urejenosti, ritmu in obrednem delu. Kakor je šesti žarek izoblikoval mistika, tako bo sedmi žarek izoblikoval - in ga dejansko že oblikuje - maga, delavca v beli magiji. In kaj drugega so čuda današnje znanosti kot magična uporaba določenih zakonov? Ta magija današnjega časa je na višji ravni spirale od tiste iz atlantidskih časov, ko je bil poudarek na črni plati. Sedmi žarek je imel tudi v tistih časih prevladujoč vpliv.
      Čeprav ti dve energiji prevladujeta, pa nista edini sili, ki se hočeta izraziti skozi človeštvo in vsa druga kraljestva. Drugi, tretji, peti in sedmi žarek so v inkarnaciji in izražajo četrti žarek harmonije skozi konflikt - konflikt, ki ga prinaša, pospešuje rast. Četrti žarek ima vedno subjektiven vpliv na človeštvo in se bo v tem stoletju šele začel izražati; tokrat bo prevladujoč njegov harmonični vidik. S svojim vplivom bo vzpodbujal intuicijo in umetnost vseh vrst, tudi umetnost življenja za najširše množice.
      Prvi žarek volje in moči ni v inkarnaciji, vseeno pa je bila izražena moč njegovega uničevalnega vidika preko voditeljev nacistične Nemčije, ki so bili večinoma predstavniki prvega žarka, skupaj s takratnimi voditelji v Italiji in na Japonskem. To je bila energija Antikrista, okoli katere je toliko nejasnosti. To je uničevalni vidik prvega žarka, ki uniči staro izrabljeno obliko civilizacije v zatonu in pripravi prostor za konstruktivni vidik Kristusove energije. Opravile so svoje uničevalno delo, ki bo, kot bomo videli, koristilo načrtu.
      Od leta 1975 dalje človeštvu sprejema konstruktivni vidik močnega in spodbujevalnega prvega žarka neposredno (ne da bi bila njegov posrednik Hierarhija). Prvi žarek je energija Šambale, volje do dobrega in sila življenja samega. Vsako leto v mesecu maju ob prazniku vesak jo posreduje Buda. Posredoval jo bo vse do leta 2000 in vsako leto bo močnejša.