Loading

 Domača stran >> Ezoterična filozofija

Ezoterična filozofija

Duhovni nauk, poznan kot večna modrost ali ezoterična filozofija, se je od davnih časov prenašal iz roda v rod, večinoma ustno od učitelja k učencu. Ezoterična filozofija sistematično in razumljivo razlaga razvoj zavesti človeka in narave, pojasnjuje nastanek in delovanje vesolja in kakšna je človekova vloga v njem.
      Ezoterična filozofija že tisočletja navdihuje umetnike in znanstvenike, je tudi skupna osnova vseh svetovnih religij. Ezoterika, kot včasih imenujemo nauk večne modrosti, je umetnost dela z energijami, ki prihajajo iz višjih duhovnih virov.
      Ko človeštvo zori, mu postajajo vse bolj dostopni do takrat skriti vidiki tega nauka. V zadnjih 100 letih so ta nauk posredovali Helena Petrovna Blavatska, ustanoviteljica Teozofskega društva, kasneje Alice Ann Bailey in Helena Roerich, zadnjih nekaj več kot petintrideset let pa Benjamin Creme. Praktičen, neposreden pristop k resničnosti je poučeval Jiddu Krišnamurti.

Kaj je duhovno
Izraz duhovnost, ki ga navadno povezujemo z neko obliko religije ali religiozne prakse, ima v resnici mnogo širši pomen.
      "V osnovi je duhovna vsaka dejavnost, ki človeka žene v tako ali drugačno rast - fizično, čustveno, intuitivno ali socialno - in ki pripelje do naprednejšega stanja." (Mojster Djwhal Khul prek Alice Bailey)
      Po tej definiciji je vsaka beseda, misel ali dejanje potencialno duhovno in sposobno izboljšati človeško življenje.

Energijsko vesolje
Predstava, da je vse energija, ki niha z določeno frekvenco, je vse širše sprejeta. Zato mnogi ljudje začenjajo drugače gledati na življenje. Znanstveniki lahko danes dokažejo, da sta energija in materija različni stanji ene same resničnosti.

Bog in človek
Ezoterika opisuje boga kot vsoto vseh zakonov in vseh energij, ki jim ti zakoni vladajo. To ustvarja vse, kar lahko v manifestiranem in nemanifestiranem vesolju vidimo in česar ne moremo videti. Bog je tudi Veliko kozmično bitje, ki je duša tega planeta.
      Človek je Božja iskra, duhovno bitje, ki se izraža skozi osebnost - fizično, čustveno in mentalno telo. Vsak od nas je v osnovi božanski, vendar pa to božanskost večinoma prepoznavamo in izražamo le omejeno.

Zakon cikličnega utelešanja
To božanskost se postopno učimo izražati s cikličnim utelešanjem (reinkarnacijo). Kot otroci, ki vstopijo v šolski sistem v otroškem vrtcu, začnemo na osnovni ravni človeškega izražanja, ne da bi se zavedali svoje prave duhovne dediščine. Z izkušnjami neštetih življenj, ki smo jih preživeli v mnogih državah, različnih kulturah, z različnimi verskimi vzgojami, v moških in v ženskih telesih, se iz uspehov in neuspehov veliko naučimo. Kar pridobimo, prenesemo v naslednje življenje. Tako se razvijamo in se vračamo k svojemu Izvoru.

Zakon vzroka in posledice
V tem izobraževalnem sistemu se učimo s pomočjo zakona vzroka in posledice (karma, v vzhodnjaškem izrazoslovju). Sveto pismo ta zakon opisuje tako: "Tako kot seješ, tako boš žel." Zakon vzroka in posledice na kratko povzamemo z besedami fizike: "Za vsako akcijo obstaja enako velika in nasprotno usmerjena reakcija." Vsaka misel in vsako dejanje ustvari vzrok, ki neizogibno pripelje do določene posledice, pozitivne ali negativne. Z razumevanjem in upoštevanjem tega neosebnega zakona vzroka in posledice se učimo pravilno delovati in postopno prevzemamo nadzor nad svojo lastno usodo.

Posvečenja
Pot tega vse hitrejšega samomojstrenja zaznamuje pet velikih razširitev zavesti, ki jih imenujemo "posvečenja". Vsako višje posvečenje prinese globlji uvid v resničnost in večjo sposobnost izražanja božanskosti. Teh pet posvečenj simbolično predstavlja Jezusovo življenje - njegovo rojstvo, krst, spremenjenje, križanje in vstajenje.
      Posameznik, ki doseže peto posvečenje (vstajenje), postane mojster modrosti. Izkusil je vse, kar mu življenje na tem svetu lahko ponudi, razvil je popoln nadzor nad sabo in postal je popoln - v popolnosti izraža božanskost, ki prebiva v vsakem izmed nas. Ni se mu več treba rojevati in umirati. Izbere si eno od sedmih nadaljnjih razvojnih poti, od katerih je ena služenje človeštvu in Božjemu načrtu.

Duhovna hierarhija
Mojstri modrosti, ki skupaj sestavljajo Duhovno hierarhijo, so čuvaji Božjega načrta za ta planet. Oni so tisti, ki so navdahnili vse velike dosežke človeštva, iz zakulisja delujejo skozi svoje učence na vseh področjih življenja. Mojstri vodijo in učijo, novo civilizacijo pa ustvari človeštvo samo, ki se po svobodni volji odzove na njihovo vzpodbudo. Mojstri, kot skupina, se po dolgih tisočletjih zdaj vračajo v zunanji svet.

Razodevanje naukov
Vedno, ko je človeštvo vstopilo v krizno fazo razvoja, je Duhovna hierarhija poslala učitelja, da bi ljudi vodil na poti. Od teh božanskih glasnikov so najbolj znani Krišna, Buda, Konfucij, Jezus in Mohamed. Okoli naukov vsakega izmed njih je nastala nova religija.
      Praktično vse religije pričakujejo vrnitev učitelja, ki ga častijo, da bi ocenil preteklost in podal nove nauke. Kristjani pričakujejo Kristusa, judje Mesijo, muslimani Imama Mahdija ali Mesijo, budisti petega Budo, hindujci pa Krišno. Po ezoterični filozofiji vsa ta pričakovanja izpolnjuje ena oseba - svetovni učitelj.

Svetovni učitelj
svetovni učitelj v tej dobi je Maitreja, "najstarejši brat" človeške družine in vodja Duhovne hierarhije. Ni prišel, da bi ustanovil novo religijo, ampak da bi bil vodnik in svetovalec vsemu človeštvu - ne glede na versko prepričanje.
      Ker je v sebi popolnoma izrazil božansko voljo, ljubezen in Božjo inteligenco, bo Maitreja razodel nov vidik boga. Popeljal nas bo do prepoznanja naše lastne božanskosti. Popeljal nas bo do spoznanja, da smo v resnici duše. Iz tega novega velikega razumevanja in ustvarjalne moči bo izšla nova življenjska moč, harmonija in sreča.

Antikrist
Antikrist ni človek, ki bo prišel pred Kristusom in ki bi ga lahko celo zamenjali za Kristusa. Ta ideja izhaja iz razlage Janezovega razodetja: Zver, 666, je za čas osvobojena, nato pa za čas in polovico časa vklenjena. To se dejansko nanaša na sprostitev energije, ki jo imenujemo antikrist. To ni oseba, ampak energija, uničujoča energija, ki je namenoma sproščena, da bi zlomila staro ureditev, staro civilizacijo. V Janezovih časih je bila sproščena skozi cesarja Nerona, da bi uničila rimsko ureditev in pripravila pot krščanstvu. Ponovno je bila sproščena v prejšnjem stoletju skozi Hitlerja in skupino enako zlobnih nacistov okoli njega, skupino militaristov na Japonskem in skupino okoli Musolinija v Italiji. Te tri skupine, ki so v vojni med letoma 1939 in 1945 predstavljale sile osi, so utelešale energijo, ki jo imenujemo antikrist. Ta uničujoča energija je bila sproščena, da bi pripravila pot za Kristusovo vrnitev v svet. Junija 1945, točno ob koncu vojne, je Maitreja naznanil, da se namerava vrniti v svet takoj, ko bo to mogoče, in tokrat s seboj pripeljati svojo skupino - mojstre Duhovne hierarhije. Mojstri se vračajo prvič po približno 95.000 letih. S porazom sil osi v drugi svetovni vojni, je energija antikrista svojo nalogo v tej dobi opravila in se v naslednjih 3000 letih ne bo več izrazila.

Benjamin Creme je objavil knjigo Nauk večne modrosti, ki je napisana v obliki pogovora med njim in novinarjem Rollinom Olsonom. V njej so podana osnovna načela ezoterične filozofije.