Loading

 Domača stran >> Arhiv >> Humanitarnost >> Globalna odgovornost

Globalna odgovornost
s Charlijem Mayhewom se je pogovarjal Jason Francis

The Tusk Trust je nevladna organizacija, ustanovljena 1990 v Britaniji, ki promovira in financira temeljne ohranitvene programe v Afriki. Spodbudila in financirala je številne ohranitvene, skupnostno razvojne in okoljsko izobraževalne programe na tem kontinentu. Charlie Mayhew je izvršni direktor skupine. Leta 2005 mu je kraljica Elizabeta II. podelila nagrado MBE (najvišje priznanje Britanskega kraljestva). Za Share International se je z njim pogovarjal Jason Francis.

Zločin proti življenju v naravi

Share International: Kaj danes najbolj ogroža živalske vrste v Afriki?
      Charlie Mayhew: Danes največjo grožnjo predstavlja izbruh kriminalnega lova na slone, nosoroge, pa tudi leve. Trenutno zaradi slonovine ubijejo 25.000 slonov letno (podatek za 2013). Samo v Južni Afriki so lani ubili 1000 nosorogov. Ta kriminalna dejavnost, ki jo poganja povpraševanje z Daljnega vzhoda, poteka pod okriljem organiziranih kriminalnih sindikatov in terorističnih organizacij, kar je to krizo privedlo na novo raven. To je temeljna grožnja afriški divjini danes. Dolgoročno pa so tveganja povezana z naraščanjem populacije na tem kontinentu, saj ljudje potrebujejo vedno več ozemlja. To je stalna grožnja sama po sebi, saj se krči življenjski prostor za mnoge vrste, predvsem za večje, denimo slone, ki potrebujejo obširna ozemlja.

S. I.: Kako se na to odzivajo lokalne oblasti v Afriki?
      C. M.: Afriko sestavljajo mnoge države in te se odzivajo z različnimi stopnjami uspeha. V Keniji, recimo, smo pozdravili sprejetje novega akta o življenju v divjini, ki je dramatično zaostril globe in kaznovalno politiko za krivolovce ali tihotapce. To smo pričakovali že dlje časa, saj so bili ljudje, ki so jih doslej ujeli pri tihotapljenju nosorogovega roga, kaznovani precej milo. To je en vidik, vendar pa je treba stopnjevati pritisk na pravne okvire, ki se morajo v boju proti tem oblikam kriminala bistveno okrepiti. Najpomembneje je, da povečamo varnost na terenu. V patrulje investiramo znatna sredstva, prav tako v usposabljanje in opremljanje rangerjev, ki jim zagotavljamo vso potrebno opremo, vključno z letali, uniformami in radijskimi zvezami. Pri spopadanju s tem kriminalom je še en vidik, morda najpomembnejši. V državah, od koder prihajajo konzumenti, to sta zlasti Kitajska in Daljni vzhod, spodbujamo kampanje za zmanjševanje povpraševanja, vključno izobraževanjem, s čimer želimo povečati zavedanje, da ta ilegalna trgovina z divjimi živalmi in produkti zahteva življenja afriških divjih živali in poslabšuje njihove ekonomske okoliščine. V državah kot sta Kenija in Tanzanija predstavljajo prihodki iz naslova turizma pomemben delež BDP. Turizem v Keniji predstavlja 12 odstotkov BDP, okoli 3,5 milijarde dolarjev. Če se bo njihovo divje življenje zaradi ilegalne trgovine krčilo, bo to bistveno vplivalo na turizem.

Vpliv Tusk Trusta v Afriki

S. I.: Koliko programov in šol podpira Tusk Trust? V kolikih državah?
      C. M.: Tusk Trust podpira okoli 50 projektov in pobud v 18 afriških državah. Okoli tretjina sredstev je namenjena izobraževalnim programom. Dodatna tretjina je investirana v programe, ki jih vodijo skupnosti in so usmerjeni v ohranjanje ter trajnostni razvoj, kar vključuje tudi programe povezane z vodo, klinike in podobne projekte, ki neposredno vključujejo in spodbujajo skupnosti.
      Na izobraževalni ravni ne pomagamo zgolj obnoviti ali zgraditi osnovnih šol, pač pa financiramo tudi okoljska izobraževalna središča, ki so pogosto locirana na obrobju divjine. Ta središča usposabljajo šolarje in jim omogočajo dostop do področij, kjer živijo divje živali. Včasih je to njihov prvi stik s temi živalmi. Spodbujamo jih, da se učijo o trajnostnih ukrepih, ki jih lahko uporabljajo v svojem življenju in s katerimi lahko izboljšajo svoje življenjske okoliščine.

Vključevanje lokalnih skupnosti

S. I.: Kaj je "parcipatorno upravljanje gozda" ali "skupno upravljanje gozda"? Nam lahko predstavite kak primer?
      C. M.: To sta shemi za gozdna področja, na ali ob katerih živijo večje skupnosti. Tradicionalno so te skupnosti živele v trajnem sozvočju z gozdovi. Skupno upravljanje gozda je zasnovano tako, da tem skupnostim omogoča neke vrste pridobivanje koristi iz okolja, kjer živijo. Program se posveča lokalnim skupnostim, prisluhne njihovim potrebam ter razumevanju in iskanju najboljših rešitev, kar zagotavlja dolgoročno preživetje teh gozdov, to pa je v dobrobit skupnosti.

S. I.: Kaj je Treniranje za ohranitev?
      C. M.: Treniranje za ohranitev je fascinantna in brilijantna pobuda, ki je bila oblikovana v Botsvani, sedaj pa tudi v Južni Afriki. S pomočjo športa, v tem primeru nogometa, želi otrokom, ki sodelujejo v tej pobudi, posredovati okoljska in ohranitvena sporočila ter izobraževati o zdravstveni skrbi in izgradnji samozaupanja.
      Če ste nogometni igralec, ste bodisi napadalec ali branilec. V ekipi so različni položaji. Ljudje, ki so zaposleni v Botsvanskem ohranitvenem združenju so ugotovili, da se nekatere lastnosti, ki jih imajo določeni položaji na igrišču, lahko primerjajo z lastnostmi, ki jih imajo divje živali in jim omogočajo uspešnosti in preživetje v divjini – leoparda, geparda, divjega psa ali leva. Tako so razvili niz iger in vaj, ki prenašajo ta sporočila.

S. I.: Ali lahko predstavite kenijski izobraževalni program Lewa in sodelovanje Tusk Trusta v njem?
      C. M.: Ta izobraževalni program je eden naših najstarejših programov. Trenutno podpira 18 šol v skupnostih. Veliko zaposlenih pri tem projektu prihaja iz okoliških skupnosti. V nekaterih primerih zgradimo novo osnovno šolo, knjižnico, obedovalnico ali razrede. V osnovi gre za izboljšanje izobraževalne infrastrukture v revnih skupnostih severne Kenije, v okolici Lewa. In ponovno vključuje ohranjanje. Otroci, ki obiskujejo te šole in njihovi starši vedo, da šolo podpirajo prav te ohranitvene pobude in filozofija, ki se je razvila ob projektu Lewa. Zaradi tega je skupnost projektu zelo naklonjena. To je izjemno pomembno, saj pomaga pri varovanju narave.

Celostni pristop

S. I.: Kako se ohranitveni, skupnostno razvojni in izobraževalni programi povezujejo in podpirajo in kako vplivajo na zmanjševanje revščine?
      C. M.: Dolgoročni uspeh ohranjanja, kar je naš primarni cilj, je povsem odvisen od uspešne vključenosti skupnosti, ki živijo na področjih divjega življenja. Edini način, da zaščitimo mnoge divje afriške živalske vrste je, da skupnostim, ki živijo tukaj, dokažemo, da jim ohranitev vrst prinaša otipljive finančne ugodnosti. Tako ohranitev povezujemo z zmanjševanjem revščine. Jasno je, da je izobraževanje drugo pomembno orodje ter kritični element, ki mora v teh procesih odigrati svojo vlogo.
      Združevanje trajnostnih razvojnih programov za skupnosti, izobraževanje ter varovanje divjega življenja za nas predstavlja celostni pristop in pot k našemu cilju. Najboljši primer je iz severne Kenije. Tam delamo s skupino, ki se imenuje Severni sklad Rangelands. V zadnjih desetih letih so delali s skupnostmi in tako ustvarili več kot dvajset področij, ki so v lasti in upravljanju skupnosti, od česar ima koristi več kot 250.000 ljudi. Dobička ne prinaša le ekoturizem, pač pa tudi druge oblike podjetništva, ki smo jih pomagali odkriti in spodbuditi, temeljijo pa na naravi. Denimo sheme z ženskimi skupinami ter sodelovanje skupnosti, ki se osredotoča na kvaliteto in ne številčnost živalskih čred. To nam omogoča povečanje prihodkov in vrednosti goveda. Sprožili smo veliko ukrepov in pobud, ki so dramatično izboljšale prihodke zelo revnih skupnosti.

S. I.: Kaj je PACE (Pan African Conservation Education; Vseafriško izobraževanje o ohranjanju op.p.)?
      M. C.: PACE je okoljski izobraževalni program, ki smo ga razvili pred nekaj leti. Njegov nastanek je delno povezan tudi s tem, da smo se s kolegi pri potovanjih po Afriki pogosto srečevali s skupnostmi, ki so se spopadale z vrsto vsakodnevnih težav. To so bile morda težave z elektriko, pitno vodo, konflikti z divjimi živalmi ali erozijo prsti. Tu in tam smo se srečali z majhno skupnostjo, ki je razvila briljantno idejo, s katero so rešili katerega od teh problemov. Nekaj kilometrov dalje pa se je druga skupnost soočala z istim problemom, vendar brez rešitve.
      PACE smo vzpostavili zato, da bi zbrali primere dobre prakse za vsakodnevne probleme, s katerimi se srečujejo skupnosti v Afriki. Filmske ekipe smo napotili posneti te pobude, tako je nastala serija izobraževalnih filmov, ki so osvetlili probleme in niz izjemnih rešitev, ki so jih našle skupnosti. Ob tem smo napisali tudi knjigo Afrika, naš dom, ki je del izobraževalnega paketa. Ta projekt je torej izobraževalni vir filmov, knjig in izobraževalnih paketov, ki smo ga razširili po šestindvajsetih afriških državah, tako pa smo dosegli več kot 400.000 otrok.

S. I.: Kakšna bo torej prihodnost v Afriki?
      M. C.: Da bi lahko ohranjali, je treba biti optimist. Sam sem gotovo večni optimist. V Afriki vidim veliko pozitivnih in fantastičnih pobud, ki uspevajo. Veliko projektov, ki jih podpiramo, dosega izjemne reči in opravlja fantastično delo. Po drugi strani pa rast populacije, in s tem povezane naraščajoče potrebe po kultiviranem ozemlju, predstavlja zelo resen izziv. Zato moramo poskrbeti, da bo divje življenje prepoznano kot pomemben ekonomski vir držav, ki imajo to edinstveno dediščino. Kar pa se mene tiče, ne morem pripadati generaciji, ki bi dovolila, da bi v njenem času izginile ikonične vrste kot so slon, nosorog ali celo lev. Zame je to globalna odgovornost. Prepričan sem, da svet ne bo zgolj mirno opazoval, kako te vrste izginjajo.

več informacij: www.tusk.org in www.nrt-kenya.org