Loading

 Domača stran >> Knjige >> Transmisija: Meditacija za novo dobo

Transmisija: meditacija za novo dobo

Iz vsebine:

Obseg: 156 strani
Cena: 10,00 €

Naročila po telefonu: 040 463 489 ali prek spletne naročilnice.

Knjigo lahko brezplačno snamete z naše spletne strani

IZKUŠNJE MED TRANSMISIJO

Ali človek kaj fizično občuti, ko sedi v transmisijski skupini, ki energijam znižuje vibracijo?
Odvisno od tega kdo ste. Večina ljudi energije močno fizično občuti v etrskem telesu, ki je iz finejše, subtilnejše snovi kot gosto fizično telo. To lahko občutijo kot vroče ali hladne vibracije v etrskem telesu. Če so občutljivi, lahko energijo občutijo v posamezni čakri, na primer srčni ali grleni. Vendar pa vsi ljudje niso tako občutljivi za vibracije. Nekateri pravijo, da energij sploh ne občutijo. Vedo, da prevajajo energije, nekako jih doživljajo, vendar jih ne občutijo. Pravijo: "Ne vem, kdaj energije začnejo teči ali kdaj prenehajo, zanašam se, da mi to povedo drugi ljudje." Po njihovih reakcijah pa vem, da vedo, kdaj energije začnejo ali prenehajo teči.
      Nek moški v naši skupini energije sliši. Ko povem, katera energija prihaja, on zasliši drugačen ton. Nekdo drug vidi barvne valove, ki se nenehno spreminjajo. Torej, energije lahko izkusite različno - odvisno je od tega, kako se nanje odzivate: umsko, vizualno, slišno ali čutno. Sam energije tako močno občutim, da težko razumem, da jih drugi ljudje ne, vendar vem, da jih res ne občutijo. Nekateri ljudje imajo pač takšno fizično telo, da se preprosto ne zavedajo energijskih sprememb ali vibracij etrskih centrov.

Zakaj se nam med transmisijsko meditacijo včasih zdi, da so energije resnično močne, včasih pa jih občutimo mnogo šibkeje, ali pa sploh ne?
Takrat, ko ne občutite ničesar, lahko Mojstri energije pošiljajo preko drugih članov skupine, preko vas pa ne, ker se vaša žarkovna linija razlikuje od žarkovne linije energij, ki jih Mojstri v tistem trenutku pošiljajo. Ljudje v skupinah so na različnih žarkovnih linijah ali tipih energij.
      Obstaja sedem žarkov, ki prihajajo od sedmih zvezd Velikega voza, in vsak izmed nas je na enem od teh žarkov. Žarek duše, višjega jaza, je ves čas našega obstoja nespremenjen, žarek osebnosti pa se iz življenja v življenje spreminja.
      Prvi žarek je žarek volje, moči ali namena, drugi je žarek ljubezni-modrosti, tretji je žarek dejavne inteligence, višjega uma, četrti je žarek harmonije skozi konflikt ali lepote, peti je žarek nižjega uma ali konkretne znanosti, šesti je žarek abstraktnega idealizma ali predanosti, sedmi žarek, ki zdaj v novi dobi prihaja v ospredje, pa je žarek obrednega reda, magije, obredja ali organizacije. Kot duša in kot osebnost je vsak izmed nas na enem od teh žarkov. Tudi naša mentalna, čustvena in fizična telesa so vsako na svojem žarku. Narodi imajo duše in osebnosti, tako kot ljudje, in so prav tako na teh žarkih, kot duše in kot osebnosti.
      Mojstri upravljajo z vsemi temi žarki. V Hierarhiji je sedem glavnih ašramov ali skupin in na čelu vsake je Mojster. Potem je še dvainštirideset manjših ašramov, ki izhajajo iz glavnih, skupaj torej devetinštirideset ašramov. Vsaki izmed sedmih linij vlada eden izmed sedmih žarkov in linija koristno uporablja njegovo energijo. Ljudje v transmisijskih skupinah imajo eno izmed dveh žarkovnih struktur, ali so na liniji 2., 4. in 6. žarka ali pa na liniji 1., 3., 5. in 7. žarka. Na primer, če imate dušo na drugem žarku in osebnost na drugem žarku, je povsem mogoče, da prvožarkovne in sedmožarkovne energije v določenem času tečejo preko nekaterih članov skupine, vi pa jih ne sprejemate. V tistem času imate premor. Potem bodo energije spet stekle, tokrat energije vaše linije 2., 4. in 6. žarka.
      Ko ničesar ne občutite, mogoče niste naravnani, ali pa ste samo tako utrujeni, da se na vibracije ne odzivate. Tudi same energije včasih tečejo močneje, drugič šibkeje. Poleg tega pa energije z zelo visoko vibracijo morda presegajo vaše sposobnosti občutenja, saj se ne spustijo nižje od višjih mentalnih ravni. Ljudje se nanje odzivajo zelo različno. Vendar pa dejstvo, da ničesar ne občutite, ne pomeni, da energij ne prevajate.

[Opomba urednika: Več informacij o žarkih lahko preberete v knjigah Maitrejevo poslanstvo Benjamina Crema.]

Med transmisijsko meditacijo pogosto vidim zelo svetle in bleščeče barve, navadno modro ali vijolično, včasih zlato. Ali lahko prosim poveste, kaj te barve predstavljajo? (september 1996)
Te barve so vidni izraz energij, ki se prevajajo med meditacijo.

Zakaj ljudje občutijo, da se energija, ki jo prevajajo, od meditacije do meditacije spreminja?
Mislim, da na to vplivata dva dejavnika. Prvi je, da se same energije lahko razlikujejo, imajo različne značilnosti, ki na vas različno vplivajo. Drugi dejavnik je, da se ljudje razlikujejo od večera do večera, zaradi različnega delavnika ali različnega zračnega pritiska, so bolj ali manj utrujeni, imajo več ali manj življenjske moči. Ko so bolj utrujeni, verjetno vsrkajo manj energij kot sicer. Energijski potencial je povsem sorazmeren z duhovno napetostjo. Bolj razviti ljudje bodo energije močneje vsrkavali in jih bolj prevajali kot manj razviti ljudje - zato ker imajo večjo duhovno napetost.
      Naša duhovna napetost se razlikuje iz dneva v dan. Torej bomo en dan sprejeli energije z določeno močjo, drug dan pa z večjo ali manjšo močjo. Napetost skupine je vsota napetosti posameznikov.
      Poleg tega pa Mojstri energije pošiljajo in spuščajo na različne ravni. Neke noči se vam energije sploh ne zdijo močne, pa ne zato, ker jih Mojstri ne pošiljajo močno, ampak zato, ker ste vi manj občutljivi. Lahko da imajo energije tako visoko frekvenco, da jih čutila članov skupine ne morejo zaznati. Iste energije, spuščene na nižjo raven, močno občutijo, ker jih na nižji ravni lahko zaznajo. Čim nižja je raven energij, tem bolj jih občutimo. Mislimo, da je močno samo tisto, kar močno občutimo, vendar je ta občutek odvisen od naših čutil. Navadno ta občutek ni povezan z močjo energij, čeprav lahko tudi je.

Ali nekatere fizične reakcije med transmisijsko meditacijo, na primer kašljanje, pomenijo, da imamo v fizičnem telesu blokado?
Da, navadno pomenijo to. Med transmisijsko meditacijo mnoge ljudi v grlu močno žgečka in zato kašljajo. To se dogaja v vseh skupinah in je posledica pritekajočih energij, ki spodbujajo grleno čakro. V grleni čakri imajo blokado, ki ovira energijski tok. Najbolje je, da imate pod stolom kozarec vode in naredite nekaj požirkov.
      Bodite pozorni na to, ali imate napeto grlo - če je napeto, vizualizirajte grleno čakro in energijo usmerite iz nje. Vizualizirajte kanal, ki izhaja iz čakre in ga izpraznite. Blokado odstranite tako, da energijo povlečete izza vratu, nato pa jo usmerite skozi grleno čakro in spredaj ven.

Kaj povzroči blokado neke čakre?
Čakre so v etrskem telesu, v dvojniku fizičnega telesa. Na kanal v sredini hrbtenice (sušumno) so pripete kot dva stožca energije, ki se s konicama stikata pri hrbtenici, s širšima deloma pa sta usmerjena navzven - eden k sprednjemu delu telesa, drugi pa k zadnjemu delu. Energije vstopajo na eni strani in izstopajo na drugi, vendar pa je to gibljiv tok in ni določen. Če je tok energije oviran, bo povzročila zastoj, vnetje: na primer, če so vaše mišice v grlu zakrčene zaradi neuporabe energije, ki skozi grleno čakro priteka od duše, lahko dobite blokado grlene čakre.
      Ljudje, ki meditirajo, neizogibno prikličejo energijo duše. Z meditacijo gradite antahkarano, kanal do duše, in po njem energija duše teče v različna telesa, mentalno, astralno in fizično, in če je učenec ne porabi za služenje, zastaja v čakrah. Morda boste rekli: "Saj služim, služim štiriindvajset ur na dan." Ampak, ali služite pravilno? Ali služite po liniji najmanjšega odpora? Ali služite tako, da energijo uporabljate, ne samo poskušate uporabljati, ampak jo dejansko uporabljate? Ali na primer služite v fizičnem smislu, morali bi pa služiti s pisanjem ali z govorjenjem? Služite lahko na različne načine in uporabiti morate sleherni del sebe. Nekaterim bo šlo bolje od rok eno delo, drugim drugo, vendar pa te blokade lahko preprečimo z uravnoteženo uporabo vseh energij, ki prihajajo od duše.

VIŠJE IN NIŽJE PSIHIČNE MOČI

Kako se energije, ki prihajajo od Mojstrov, razlikujejo od psihičnih energij?
Odvisno kaj razumete pod izrazom "psihična energija". Človek lahko uporablja energije na mnogih različnih ravneh; lahko ima nižje ali pa višje psihične moči. Višje psihične moči uporabljajo duhovne energije, nižje pa astralne energije. Mojstri uporabljajo samo višje psihične moči - višjo telepatijo, višjo jasnovidnost, višjo jasnoslišnost. Človek, ki uporablja te moči, preko fizičnih možganov uporablja centre v duši. Nižje psihične moči pa delujejo preko sončnega pleteža in imajo opravka samo z astralno ravnijo, za katero se Mojstri sploh ne zanimajo. Med transmisijo svoje energije pošiljajo skozi naše višje čakre: srčno, grleno, čelno in temensko. Na dolgi rok to spodbudi višjo psihično aktivnost, nižje psihične aktivnosti, ki je po naravi astralna, pa ne.

Ali je duh vodnik isto kot Mojster?
Ne. Izraz "vodnik" sem uporabil za Mojstra; Mojstri so vodniki, varuhi, skrbniki in navdihovalci naše rase, naše kulture in naše civilizacije. Vendar pa je mnogo spiritističnih skupin, ki so zbrane okrog medijev, ki imajo duha vodnika ali vodnike. Ti vodniki niso Mojstri. Mojstri nikoli ne uporabljajo takšnih nižjih psihičnih moči. Stik z Mojstri lahko vzpostavimo samo na višjih mentalnih ravneh. Oni ne uporabljajo astralnih ravni, s katerimi med svojimi seansami vzpostavlja stik velika večina medijev po svetu. Ti vodniki so učenci, če so sploh kaj razviti, zelo pogosto pa niso nič bolj razviti kot oseba, preko katere govorijo. Lahko so hudobna ali dobrohotna bitja na astralni ravni, ali pa, če je medij dovolj razvit, določena breztelesna bitja, katerih delo je pomoč in navdihujoče vodstvo z višjih astralnih ravni. Odvisno je od razvitosti medija, kvalitete skupine okoli njega ali nje in sposobnosti medija, da vzpostavi stik z dovolj visoko ravnijo astrala ali nižjega mentala.

Kako naj prepoznamo vodstvo z višjih ravni?
Vedeli boste po kvaliteti podanih informacij - če so te resnično neosebne ali zelo osebne. Če so osebne, potem zagotovo ne prihajajo z višjih ravni. Če so neosebne, pa lahko prihajajo z višjih ravni. Višje kot so ravni, s katerih nauki prihajajo, bolj so neosebni. Ljudje z vsega sveta me seznanjajo z nauki, ki jih prejemajo od svojih vodnikov, svojih mojstrov, včasih celo od Maitreje. Ta sporočila, brez izjeme, prihajajo z neke astralne ravni. V veliki večini so banalna in povsem brez vrednosti. Seveda pa obstajajo tudi knjige z resnično zelo visokimi nauki, ki so jih preko medijev posredovali vodniki, visoko razviti učenci na višjih astralnih ravneh.
Zelo jasen primer je knjiga Tečaj čudežev, ki jo je navdahnil Mojster Jezus. Zasnova je njegova, ideja je njegova, nauki so njegovi, vendar pa jo je preko medija posredoval eden izmed njegovih učencev na višji astralni ravni. Mojster Jezus sam medija ne bi tako uporabil. Eden izmed njegovih učencev na notranjih ravneh je knjigo posredoval preko medija, ki je bil visoko razvit. Tečaj čudežev tako opravlja svojo nalogo in temelji na idejah in zasnovah Mojstra Jezusa. To je nekaj čisto drugega od informacij, ki jih mediji navadno posredujejo. Mojster Jezus je visoko razvit Mojster, posvečenec šeste stopnje in tesen sodelavec Kristusa Maitreje. Ukvarja se z vsemi tistimi, ki molijo in prosijo k njemu iz srca, namesto iz sončnega pleteža. Srce je vez s Hierarhijo in srcu in tistemu, kar prihaja iz srca, lahko zaupate, ne morete pa zaupati tistemu, kar prihaja iz sončnega pleteža.

Kako naj vemo ali imamo nižje ali višje psihične moči?
To je vprašanje izkušnje, razločevanja in poznavanja svojega etrskega telesa. Naše gosto fizično telo ima dvojnika, etrsko fizično telo, ki je iz bolj prefinjene fizične snovi. Tega svojega etrskega ovoja se lahko začnemo prefinjeno zavedati, prav tako tudi čaker, od kod med določeno izkušnjo prihaja energija in skozi katero čakro teče.
      Vse nižje psihične moči so sprožene znotraj astralnih ravni. Obstaja sedem astralnih ravni. Te ravni so preprosto stanja zavesti in vsaka ima energijski tok. Ko se te ravni začnete zavestno zavedati, lahko uporabljate njeno energijo. Ker ima človeštvo zavest na fizični ravni, je fizična raven za nas resničnost. Človeštvo ima tudi astralno (čustveno) zavest, zato imamo dostop tudi do astralne ravni in njenih energij, ki tečejo skozi sončni pletež. Ko čustvujemo, imamo opravka z energijo, ki teče z astralne ravni. Vse nižje psihične moči so doma na astralni ravni in se izražajo preko sončnega pleteža. Ko se ta čakra aktivira, veste, s katere ravni energije prihajajo.
      Duhovna energija teče skozi srčno, grleno, čelno in temensko čakro, torej lahko veste, da je vse, kar prihaja iz čaker, ki so pod srčno, nižja psihična moč. Vendar pa morate biti, če želite tako razlikovati, občutljivi za energijo in svoje čakre, biti pa morate tudi izkušeni, razsodni in nenavezani.

Ali so sporočila in nauki, ki jih posredujejo mediji, verodostojni?
Mediji večinoma komunicirajo z neko astralno ravnijo. To je svet slepil in iluzij, zgrajen iz miselnih tvorb človeštva.
Na astralni ravni v svojih astralnih telesih živijo mnoga bitja, ki niso utelešena. Nekatera izmed njih komunicirajo preko medijev. Mnogi spiritualisti verjamejo, da njihov medij posreduje najvišje nauke. Vendar pa so ti nauki lahko tako lažni kot katero koli drugo kanaliziranje. Dejstvo, da ne prihajajo s fizične ravni, še ni zagotovilo njihove pravilnosti. To pa ne pomeni, da na višjih astralnih ravneh (šesti in sedmi) ni vodnikov, ki posredujejo na splošno koristne in navdihujoče nauke. Vendar pa z astralne ravni nikoli ne boste dobili trdnih dejstev o načrtu Hierarhije, ker Mojstri ne delujejo na tej ravni. Mediji in bitja, ki preko njih komunicirajo, ne poznajo resnice o Kristusu. Mojstri dejstev o načrtu ne spuščajo na ta področja. Kar se mene tiče, ni pomembno kako nadarjen je medij, kako izkušen je vir ali kako cenjen je vodnik, na tej ravni takšnih dejstev ne boste našli. Najdete lahko splošne nauke, ki so navdihujoči, trdnih dejstev pa ne.

Ali je možno, da dajejo "bitja" napotke za transmisijsko meditacijo, ki so drugačni od vaših?
Možno je. Na astralnih ravneh je mnogo zlobnih bitij, ki lahko to počnejo preko ljudi, ki so nagnjeni k mediumizmu. Za to, kar posredujejo, se ne bi smeli meniti. S tem delom, za katerega skrbi Hierarhija, ti napotki nimajo nobene zveze. Na astralni ravni ni informacij o transmisijski meditaciji.

Ali je verjetno, da ta bitja vplivajo na energije?
Ne, sploh ne. Energije popolnoma nadzira Kristus in njegova skupina Mojstrov.

Če imajo ljudje stike z "bitji" ali "inteligencami", kje potem ta bitja delujejo?
Brez izjeme na astralni ravni, takim stikom ne bi smeli posvečati pozornosti. Ljudje imajo svobodno voljo, če pa posameznik vztraja pri ohranjanju takšnih stikov, ga moramo prositi, naj s svojim delom nadaljuje zunaj transmisijske skupine.

Kako se potem to komuniciranje med vodniki in mediji razlikuje od načina podajanja informacij, ki ga je preko Alice Bailey uporabil Mojster D. K.?
Povsem. Nižje psihične moči se izražajo preko orodja osebnosti; višje psihične moči pa se izražajo preko orodja duše. Alice Bailey je bila resnično zelo razvita oseba. Bila je posvečenka in je komunicirala samo preko ravni duše, uporabljala je višjo telepatijo. Vse kar je Alice Bailey zapisala, razen knjig, ki jih je napisala sama (pet knjig), ji je D. K. posredoval s pomočjo višje telepatije. D. K. ji je natančno narekoval in ona ni spremenila niti besede. Če je v določeno besedo podvomila, ji je Mojster navadno rekel: "Sama presodi, angleško znaš bolje od mene," včasih pa je rekel: "Ne, želel sem, da to izgovoriš, uporabi to besedo." Tako natančno to poteka; nauki, ki jih je Alice Bailey zapisala, niso razbarvani s kvaliteto njenega nižjega uma ali astralnega telesa. Kadar Hierarhija Mojstrov želi podati takšen nauk, uporabi samo tiste ljudi, ki lahko delujejo na ravni duše, ki so dovolj uglašeni in povezani z dušo, da višja telepatija lahko poteka. To je nekaj čisto drugega kot mediumizem. Alice Bailey je bila posredovalka, ne medij. S katere ravni prihaja nauk lahko ugotovite po njegovi kvaliteti, po vibraciji posredovanega - za to pa morate biti sposobni razlikovati.

Kakšna, če sploh kakšna, je razlika med navadno telepatijo (kot je na primer nadčutna zaznava in psihična občutljivost) in mentalno telepatijo med vami in vašim Mojstrom ali Alice Bailey in Mojstrom D. K.-jem.
Telepatija je naravna človeška sposobnost, vendar pa zaenkrat v veliki meri še ni razvita. Večina telepatskih stikov se zgodi instinktivno, slučajno, kot posledica astralne aktivnosti in občutljivosti, medtem ko je prava telepatija mentalen - od uma k umu - proces, ki, da poteka nadzorovano in namerno, zahteva mentalno polarizacijo.
      Med pravo mentalno telepatijo (duhovno telepatijo ali telepatijo duše) in bolj navadno psihično občutljivostjo je naslednja razlika: pri slednji informacije prihajajo z neke ravni astrala. Kanalizirane informacije ali nauki so zato podvrženi iluzornosti teh ravni (ravni iluzije) in so vedno bolj ali manj popačena resnica. Prava mentalna telepatija, po drugi strani, pa je neposredno komuniciranje med dvema popolnoma zavestnima, osredotočenima umoma. Komunikacija poteka na mentalni ravni. Mentalna telepatija je v resnici izraz kvalitete duše, je namerna, takojšna in nezmotljiva.
      Mojstri delujejo samo z ravni duše, tako komunicirajo s tistimi učenci, ki so dovolj mentalno polarizirani, da takšna telepatija lahko poteka. Med Mojstri in učenci obstajajo različne stopnje komunikacije in različni odnosi; vse od nerednih (in s strani učenca nezavednih) vtisov pa do neprekinjenega duhovnega presvetljevanja, ki se konča tik pred obsedenostjo. Učenčeva svobodna volja tako ni kršena. Obsedenost je metoda, ki jo uporabljajo gospodje materialnosti (kot na primer v primeru Hitlerja). Kristus Maitreja je učenca Jezusa globoko presvetljeval, ni ga pa obsedel.

VLOGA TRANSMISIJSKE MEDITACIJE V RAZVOJU UČENCA

Kadar koli sem do zdaj govoril ali pisal o transmisijski meditaciji, sem poudarjal predvsem njen služiteljski vidik.
      Vendar pa je transmisijska meditacija še več kot služenje. Te mogočne duhovne energije ne morejo teči preko skupine, ne da bi spreminjale njene člane. Ko te energije tečejo skozi čakre, jih spodbudijo, predvsem srčno, grleno, čelno in temensko čakro. Zato je transmisijska meditacija verjetno najkoristnejša metoda osebne rasti, ki je zdaj dostopna vsakemu posamezniku. Je kot topla greda, pospeševalnik rasti, zato ni za vsakogar. Za tiste, ki pa so pripravljeni na takšno spodbudo, je najboljša metoda hitrega razvoja. V enem letu vztrajne in pravilne transmisijske meditacije lahko človek napreduje toliko, kot v desetih do petnajstih letih navadne meditacije. Zato je transmisija izredna spodbuda za razvojni proces.
      Do zdaj je bila večina meditacij, vsaj na začetku, podana določenim skupinam, ki so jih bile sposobne izvajati in izpolnjevati njihova stroga pravila in zahteve. Skupine so potem svoje meditacije postopoma predale svetu bolj eksoterično. Tako so nastale različne meditativne tehnike, ki jih zdaj izvajajo ljudje po svetu. Vsaka izmed njih je metoda, ki človeka pripelje v stik z njegovo dušo. To je namen meditacije. Mojstri so se do zdaj trudili, da bi razvitejše posameznike človeštva pripeljali do točke, ko lahko vzpostavijo stik s svojimi dušami in gradijo antahkarano, svetlobni kanal med utelešenim človekom in njegovo dušo.
      Zdaj poteka povsem drugačen proces. V naš svet vstopa nova energija, sedmi žarek, žarek obrednega reda, obredja ali organizacije, poleg njega pa še energije Vodnarja, ki združujejo. Vodnarjeve energije lahko zaznamo, sprejmemo in uporabimo samo kot skupina.
      Do zdaj je bil poudarjen predvsem razvoj posameznega učenca. To je bila posledica individualizirajoče lastnost šestega žarka, žarka predanosti ali idealizma, ki je našemu svetu vladal zadnjih dva tisoč in še nekaj let. Ta žarek zdaj odhaja iz inkarnacije, na nas pa vse bolj vpliva sedmi žarek, ki zaradi svojih organizacijskih lastnosti spodbuja skupinsko dejavnost, tako kot Vodnarjeve energije.
      Še en pomemben dejavnik je pozunanjanje Duhovne hierarhije, ki je bila tisočletja skrita, okultna, v svojih zatočiščih v gorovjih in puščavah po svetu. Mojstri se zdaj v precejšnjem številu vračajo v svet. Po mojih informacijah je v svetu zdaj štirinajst Mojstrov in njihovo število bo postopoma naraščalo, dokler ne bo čez približno dvajset let v svetu delovalo približno štirideset Mojstrov.
      Ta zelo nenavaden dogodek prinaša v naša življenja veliko močnejše energije in pred človeštvom razgrinja povsem nove možnosti. To še posebej velja za učence in aspirante po svetu in Hierarhijo, središče, ki izraža Božjo ljubezen in uresničuje dolgoročni načrt združitve s človeštvom, središčem, kjer se izraža Božja inteligenca.
      To bo sčasoma pripeljalo do združitve vseh treh največjih središč, vključno s Šambalo, središčem, kjer je poznana volja Boga. Za enkrat pa bodo Mojstri Hierarhije v naslednjih 2500 letih delovali v smeri postopne združitve njihovega središča s človeškim.
      Največja naloga, ki jo ima Kristus kot svetovni učitelj v tej prihajajoči dobi, je pripeljati človeštvo v Duhovno hierarhijo, skozi prvih dvoje vrat, prvo in drugo posvečenje. To je dolgoročni načrt, ukrepi za njegovo uresničitev pa se določeni meri že izvajajo.
      Kar se tiče učencev, Mojstri delujejo tako močno in specifično, kolikor učenci sami dopuščajo. Mojstri jih ne prikrajšajo za nobeno informacijo in tehniko, ki jo lahko učenci varno izvajajo ali poznajo. Sami pogojujemo stopnjo, do katere Mojstri podajo nauke in tehnike, ki so v določenem trenutku potrebni za razvoj.
      Transmisijska meditacija je eden od najpomembnejših načinov povezovanja Božjega (Duhovne hierarhije) in človeškega kraljestva. Tako je, ker transmisija povezuje aktivnosti teh dveh skupin. Transmisijska meditacija je sredstvo, s katerim Hierarhija preko skupine pošilja svoje energije, hkrati pa, zaradi tako doseženih karmičnih naravnav, Mojstrom omogoča, da s temi skupinami sodelujejo veliko tesneje, kot bi bilo sicer mogoče.
      Do zdaj so Mojstri s skupinami sodelovali samo toliko, kolikor so se bile sposobne odzvati na njihove navdihe. Skupine delujejo po samonavdihu ali po navdihu svoje duše, po navdihu Hierarhije, ali pod njenem neposrednim vodstvom. Razvitejši učenci delujejo pod neposrednim vodstvom in mnogi izmed njih delujejo preko skupin, ki se odzivajo na vpliv svoje duše, ali na malo bolj oddaljen vpliv Mojstrov.
      Mojstri si prizadevajo za tesnejše sodelovanje z učenci po svetu. Prihajajo med nas in upajo, da ne bodo ostali preveč odmaknjeni od aktivnih učencev in da bodo lahko z njimi najtesneje zavestno sodelovali. Za razvoj tako tesnega odnosa bo seveda potreben čas. Transmisijska meditacija je bila podana kot izhodišče tega procesa. Človeka pripelje iz preprostega odnosa z njegovo dušo, do ustvarjanja, v skupinski transmisiji, skupinske duše, preko katere lahko Mojstri delujejo.
      Transmisijska meditacija je najboljša metoda, s katero lahko skupine ustvarijo svojo skupinsko dušo. To ni nekaj, s čimer bi se ukvarjali zavestno, takšna duša se razvije s sodelovanjem posameznikov v skupini.
      Ker transmisijska meditacija poteka z ravni duše, postopoma ustvari polje, v katerem lahko nastane skupinska duša. Skupinska duša ni vsota posameznih žarkov skupine, čeprav so mnogi vključeni, ampak sinteza sil, ki so v tej skupini prisotne. Skupino lahko sestavljajo ljudje, ki imajo duše, osebnosti, mentalna, astralna in fizična telesa na različnih žarkih. Transmisijska meditacija te sile združuje in razvije se nov, značilen ton, ki ga Mojstri lahko spodbudijo in skozenj delujejo. To skupino povezuje z Mojstrom, ne preprosto individualno ampak v skupinskem smislu.
Ko Mojstri pošiljajo energije preko skupine, to vedno počnejo z dvema namenoma. Prvi je razpošiljanje energij, drugi (njim se zdi enako pomemben) pa je postopna preobrazba lastnosti posameznikov v skupini v združen žarek duše, kateremu daje duša skupine svojevrsten namen. Tako skupina postaja učinkovito oporišče dela za Duhovno hierarhijo. S spodbudo in z navdihom lahko tako skupino uporabijo za določeno nalogo, ki jo ima nek posamezen Mojster na svojem področju načrta.
      Splošen načrt evolucije prihaja iz Šambale. Hierarhiji ga prinese Buda, začrtajo pa ga Kristus, Manu in Mahačohan. Vsak Mojster vzame del načrta, za katerega intuitivno ve, da ustreza njegovim sposobnostim. Nato si prizadeva, da bi svoj vidik načrta uresničil preko skupin.
      To ni enosmeren proces. Delo samih skupin pogosto spodbudi razvoj Mojstrovega načrta. Vem, da na primer moj Mojster dela stvari, ki jih nikoli ni nameraval početi, odgovarja na vprašanja, piše knjige in posreduje podatke o žarkovnih strukturah in razvojnih stopnjah posvečencev. Odzval sem se na delo skupin po svetu, moj Mojster pa se je odzval na te moje odzive in to je izoblikovalo in pogojilo delo, ki ga Mojster opravlja. To je nenavaden proces. Tako želijo Mojstri delovati. Za naloge, ki se jim verjetno zdijo duhamorne, imajo neskončno časa, energije in zanosa.
      Spominjam se, kako smo za Share International sestavljali spisek posvečencev in njihovih žarkovnih struktur. Na spisku sem imel 578 ljudi, kar ni ravno spomina vredna številka in želel sem jih dopisati še nekaj, za katere se mi je zdelo, da so bili precej visoko razviti. Bližal se je rok objave in upal sem, da bomo uspeli dobiti podatke za 600 ljudi, ker je to lepa okrogla številka. Mojster mi je nekega dne iznenada rekel: "Veš, tako lepo od tebe, da si mi priskrbel to služenje. Tu zgoraj je tak dolgčas, sedim in predem čas, ker nimam nobenega dela. Tako zelo sem ti hvaležen, ker si me prosil, naj poiščem žarke teh ljudi. To me je tako razveselilo." Posumil sem, da se ne pripravlja nič dobrega. Nadaljeval je: "Ne vprašaj me za nobeno žarkovno strukturo, dokler ti ne rečem, da me lahko, to pa bo čez nekaj mesecev." Rekel sem: "Ampak na spisku imamo samo 578 ljudi in želel bi vključiti še mnogo drugih." Odločno je odgovoril: "Ne, dovolj je, lahko me boš vprašal čez nekaj mesecev." Rekel sem: "Radi bi vključili še tega, ki je imel tretje posvečenje in tistega, ki je imel verjetno četrto posvečenje, res sta bila zelo razvita," sem moledoval, "želim imeti lepo okroglo število, prosim?" Končno je privolil in rekel: "No dobro, povem ti še za ta dva, potem je pa dovolj." Tako smo jih objavili 580.