Loading

 Domača stran >> naročilo knjig in revij >> splošni pogoji

Splošni pogoji

Naročanje in splošni pogoji

Našo literaturo lahko naročite prek spletnega obrazca za naročanje ali prek telefona 040 463 489.
      Ob naročilu prek spletnega obrazca vas prosimo, da vnesete svoje ime, priimek, točen naslov in veljaven elektronski naslov. Navedete lahko tudi naziv pravne osebe in davčno številko. Če kot način plačila ne izberete plačilo po povzetju, je avtomatičen način plačila po predračunu. S klikom na gumb 'Pošlji' bo naročilo oddano in pri nas zabeleženo, vi pa boste potrditev nakupa prejeli z obvestilom po e-pošti. Če ste kot način plačila navedli predračun, boste s potrdilom nakupa prejeli tudi predračun. Če želite poslati izdelek kot darilo nam to povejte ali napišite v opombah.
      Potrditev naročila pomeni, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno-plačilnih pogojev, ki so tu navedeni in da sprejemate pogoje nakupa. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku in zavezuje tako trgovino kot kupca.
      Naročilo je shranjeno v elektronski obliki na sedežu Duhovnega društva Share Slovenija, ki je tudi lastnik in upravljalec trgovine. Naročnik (stranka) ga po želji lahko dobi na vpogled. Kopijo naročilnice pa vam na vašo željo lahko pošljemo po navadni ali po elektronski pošti.
      Pridržujemo si pravico, da izjemoma (delno) odstopimo od izvedbe naročila v primerih, če naročenih knjig zmanjka na zalogi, če ugotovimo, da naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji oziroma če bi prišlo do očitne napake v ceniku.
Ob morebitnih nejasnostih in ostalih primerih vezanih na naročilo vas bomo takoj obvestili po e-pošti oz. telefonu in se potrudili najti ustrezno zadovoljujočo rešitev v vašo korist.
      Kot kupcu vam pripadajo tudi vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Varstvo in upravljanje z osebnimi podatki

Duhovno društvo Share Slovenija zagotavlja, da v nobenem primeru ne bo brez vašega pisnega dovoljenja odstopilo ali odtujilo podatkov, ki ste nam jih s potrdilom nakupa zaupali z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja. Vaši podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Podatke bomo posredovali samo poslovnim partnerjem s katerimi imamo sklenjen dogovor o dostavi naročila, v teh primerih bo to tudi navedeno.
      Ob naročilu potrebujemo vaše ime, naslov elektronske pošte, domači naslov in podatke o načinu plačila. To nam omogoča izpolnjevanje vaših naročil in sprotno obveščanje o obdelavi naročil.
      Podatki, ki jih posreduje kupec, so strogo zaupni, in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001-popr.) in Zakonu o varstvu potošnikov - ZVPot-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo - Uradni list RS, št. 14/03).

Točnost informacij

Duhovno društvo Share Slovenija si prizadeva, da bi naše strani vključevale le točne in verodostojne informacije. Vendar so lahko te informacije nepopolne ali napačne tudi zaradi tehničnih ali objektivnih razlogov, zato Duhovno društvo Share Slovenija ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino in napake, ki bi morebiti lahko ob tem nastale. Prevzema pa moralno in osebno odgovornost k zavezi, da odkrite napake takoj odpravi, seveda če je le mogoče in v dobro kupca.
      Duhovno društvo Share Slovenija tudi ne odgovarja, če bi zaradi česarkoli (virusi, napake) prišlo do okvare vaše strojne ali programske računalniške opreme.
Duhovno društvo Share Slovenija si lahko pridružuje pravico, da brez predhodnega obvestila spreminja splošne pogoje v primeru, da je to potrebno.

Cene

Cebne so v evrih (EUR) in ne vključujejo DDV, ker nismo davčni zavezanci.

Način dobave in plačila

Izdelke pošiljamo po pošti, za to zaračunavamo poštnino, ki je navedena ob izdelku. Poštnina za izdelke naročene za plačilo po predračunu se razlikuje od poštnine za izdelke naročene po povzetju, ker prve pošiljamo kot naslovljene publikacije, slednje pa kot priporočeno pismo z odkupnino. Če je naročenih več izdelkov, se poštnina obračuna glede na njihovo skupno težo.
      Način plačila je odvisen od tega, ali izdelke naročite za plačilo po predračunu ali po povzetju. Če kot način plačila navedete predračun, vam v roku enega dne po elektronski pošti pošljemo predračun, če tako navedete ob naročilu, pa vam predračun in izpolnjen plačilni nalog lahko pošljemo tudi po pošti. Račun vam pošljemo z naročenimi izdelki. Če kot način plačila navedete odkupnino, izdelke plačate dostavljalcu z gotovino ob prevzemu. Račun vam pošljemo z naročenimi izdelki.
      Prodajalec ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljalca. V primeru, da na kupčevem naslovu v trenutku dostave ni možen prevzem oz. plačilo blaga, bo dostavljalec pustil pisno obvestilo za prevzem na lokalni pošti Pošte Slovenije. Rok za prevzem paketa na lokalni izpostavi je predvidoma 5 delovnih dni.

Sklepanje in arhiviranje pogodbe

Pogodbo se sklepa v slovenskem jeziku. Naročilo je potrjeno in kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko kupec prejeme e-pismo s potrdilom o prejemu naročila. Sklenjene pogodbe med naročnikom in prodajalcem se v elektronski in tiskani obliki arhivirajo na sedežu Duhovnega društva Share Slovenija, Gregorčičeva 9, 4000 Kranj. Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo po telefonu 040 463 489 ali na e-naslov: klikni.

Dostava blaga in dobavnim rok

Knjige vam bomo skupaj z računom poslali po pošti na naslov, ki ste ga navedli. Ob dostavi blaga boste prejeli tudi veljavni originalni račun z vsemi podatki in v skladu s pogoji prodaje, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.
Izdelke, ki so naročeni za plačilo po povzetju (z odkupnino), bomo odposlali v enem delovnem dnevu. Izdelke, ki so naročeni za plačilo po predračunu, bomo odposlali v enem delovnem dnevu od prejema bančnega potrdila o plačilu predračuna.

Reklamacije in garancije

Vsako reklamacijo bomo poskušali urediti čim hitreje, seveda v prid kupca.
Kupce prosimo, da sporočijo vsako napako, ki bi se pojavila v zvezi s cenami artiklov.
       Predloge, pritožbe in reklamacije sprejemamo na e-naslov: klikni, po pošti na naslov Duhovno društvo Share Slovenija, Gregorčičeva 9, 4000 Kranj in po telefonu 040 463 489
      Kupec na lastne stroške pošlje izdelek z napako v garancijskem roku na naslov prodajalca. Izdelki morajo biti ustrezno zapakirani. Prodajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe nastale pri dostavi izdelka na njegov naslov. Priložena morata biti kopija računa in pisna obrazložitev napake. Ob ugotovitvi, da je reklamacija upravičena, bo izdelek zamenjan in na strošek prodajalca poslan kupcu. Če je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, bo izdelek poslan nazaj kupcu v njegove stroške.
      Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!
      Če reklamacija ni ugodno rešena, se lahko pritožite v 15 dneh na sedež društva. Vse spore bosta stranki reševali sporazumno.
      V kolikor to ne bo mogoče, bo spor reševalo pristojno sodišče v Kranju.

Poškodbe pri transportu

Kupec je dolžan pri prevzemu pošiljke praviloma pregledati njeno vsebnost. V primeru poškodb pošiljke je kupec dolžan celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) prinesti na lokalno pošto Slovenije in skupaj s poštnim delovcem sestaviti uradni zapisnik o poškodbi pošiljke. Kupec bo odstopil pošiljko, katera bo skupaj z uradnim zapisnikom na stroške pošte poslana na naslov Pošte Slovenije, 4101 Kranj. Po prejemu poškodovane pošiljke bo pošta Kranj obvestila prodajalca, ki bo v najkrajšem roku poslal kupcu nov izdelek oz. pošiljko.

Škoda

Prodajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe prodajalčevih izdelkov.

Odstop od nakupa


Po Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS št. 98/2004) ima kupec pravico, da v petnajstih dneh od prejema blaga kateremu koli pogodbenemu partnerju Duhovnega društva Ahare Slovenija pisno sporoči, da odstopa od nakupa. Tej pravici se ne odpovedujete in ne morete se ji vnaprej odpovedati.
       Če je potrošnik blago že prejel in od naročila odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati podjetju v petnajstih dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Vrnjeni pošiljki priložite originalni račun.
      Vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od naročila se šteje za sporočilo o odstopu od nakupa. Duhovno društvo Share Slovenija se zavezuje da vam povrne celotno kupnino in stroške prejema blaga (poštnino) najkasneje v 15 dneh od dneva vrnitve blaga.
      Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo na telefonu 040 463 489 ali na e-naslovu: klikni.
      Na zgornji e-naslov nam lahko pošljete tudi vaše predloge, mnenja in pohvale.
      Za vsa naročila in poslane predloge se vam že v naprej zahvaljujemo.

Duhovno društvo Share Slovenija
Gregorčičeva 9, 4000 Kranj
Telefon: 040 463 489
E-pošta: klikni
TRR pri Gorenjski banki Kranj: 07000-0000544163
Davčna številka: 42412331
Nismo zavezanci za DDV
Duhovno društvo Share Slovenija je pri Upravni enoti Kranj vpisano pod zaporedno številko 376
Duhovno društvo Share Slovenija je registrirano pod šifro 52.610 trgovina na drobno po pošti.
Cenik velja od 1. januarja 2006 dalje