Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Novembar 2014:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International


P. (1) Da li Maitreja i dalje daje TV intervjue u Kini? (2) Koliko ih je do sada bilo u Kini?
O. (1) Ne. (2). Maitreja je za sada stao sa davanjem intervjua u Kini. 8.10 sam informisan da će u petak, 10.10 otići na Bliski Istok da pomogne u tamošnjoj situaciji. Namera je da pomiri različite grupe. (2) Do sada je dao 11 intervjua u Kini, tri više nego što je to objavljeno u prošlom broju Share Internationala.

P. Molim Vas budite tako ljubazni da nam kažete koliko je Maitreja dao intervjua u svakoj zemlji do sada; to bi nam bilo stvarno od pomoći kad dajemo govore. Ljudi žele da znaju koliko je bilo intervjua u svakoj zemlji.
O. SAD: 29 intervjua (januar 2010 – januar 2011), Meksiko: 14 intervjua (januar – septembar 2011), Brazil: 41 (septembar 2011 – januar 2013), Rusija: 51 (od januara 2013 do maja 2014), Kina: 11 (maj - septembar 2014). Do sada je ukupno bilo 146 intervjua

P. Nedavno su krenuli prodemokratski protesti u Hong Kongu, ima li ikakve veze između demonstracija i Matrijeinih intervjua u Kini?
O. Da, zaista je tako. Ljudi se bude i počinju da sami preduzimaju akcije.

P. Da li Maitreja priča ’snažnije’ ili sa većom ’hitnošću’ nego što je to na primer činio 2010 i 2011?
O. Da.

P. (1) Ostavljaju li Maitrejine ideje snažniji utisak sada nego što je to bilo kada su počeli njegovi prvi intervjui? (2) Da li su oni koji čuju Maitreju otvoreniji i galvanizovaniji sada nego njegovi prethodni slušaoci? (3) Da li se Njegove ideje sada smatraju realnijim, da li ljudi lakše vide kako bi mogle da budu primenjene?
O. (1) Da. (2) Da. (3) Da.

P. 27.9.2014. desila se iznenadna vulkanska erupcija na planini Ontake u Japanu u kojoj je 50 ljudi stradalo ili povređeno. To se desilo toliko iznenada da mora da se pomisli da to ima nekakvu nepoznatu nameru ili uzrok. Možete li molim da date komentar?
O. Ova erupcija je brzo manifestovana od strane Maitreje i majstora da bi se sprečila mnogo veća tragedija koja bi opustošila veliki grad, uzrokujući na hiljade smrti i velika razaranja iznad i ispod nivoa zemljine kore. To podseća na vreme (1980) kada je došlo do erupcije vulkana na planini St. Helens u državi Washington u SAD, da bi se izbegla mnogo veća tragedija u državama Washington i Oregon.

P. Marševi i demonstracije u vezi sa klimatskim promenama desile su se 21.9.2014. u više od 160 zemalja, uključujući i procenjenih 400.000 ljudi u Nju Jorku. To je nazvano najvećom mobilizacijom ljudi protiv klimatskih promena ikada. (1) Koliko mislite da će biti važna ova globalna demonstracija moći naroda za galvanizovanje akcije u vezi sa klimatskim promenama? (2) Da li je taj dan protesta odraz odaziva čovečanstva na Maitrejine energije i prisustvo u svetu i ako je tako da li će to doprineti skorijem Danu objave Maitreje?
O. (1) Veoma važna. (2) Da i da.

P. (1) U knjizi Esoteric Healing od Elis Bejli (Alice A. Bailey) piše da napast gripa ima svoje korene u strahu i brizi. Koji je koreniti uzrok virusa Ebole? (2) Da li ćemo otkriti tretman da se ova pandemija uskoro zaustavi? I hoćemo li skoro razviti vakcinu da je predupredimo?
O. (1) Virus je probuđen čovekovom rušilačkom i takmičarskom pohlepom. (2) Hoćemo na kraju.

P.  Mislite li i dalje da će doći do svetskog ekonomskog kolapsa pre Dana objave?
O. Da, verujem da je tako – to je neizbežan kolaps sadašnjeg totalno pokvarenog sistema.

P. Da li fizička i emotivna hiper-osetljivost znači da je osoba visoko razvijena?
O. Ne – moglo bi da bude suprotno.

P. Da li biste u grupama koje rade sa vama očekivali da ljudi budu puni takta, ljubazni i saosećajni u međusobnim odnosima? Ili je to samo sentimentalnost?
O. To nije samo sentimentalnost, ali se na žalost prečesto dešava da ljudi nemaju dovoljno takta i da nisu saosećajni.

P.  U grupama često ima ljudi koji kažu: ’Samo me pozovite ako vam treba da se nešto uradi.’ To mi se čini da nije u redu: to stavlja jednog ili više ljudi u ulogu poslodavca. I takođe se često dešava da kada se pozove one koji čekaju poziv, oni ne mogu da to urade, nije zgodno, imaju druge obaveze… Vaš komentar molim.
O. Baš tako. Prečesto je to slučaj.

P. Pošto naš trud i efektivnost imaju neposredni značaj za datum Dana objave (pogledati kratki intervju Bendžamina Krema u Share Internationalu od januara 2014), može li se isto reći i za brzinu promena sveta nakon Dana objave?
O. Da. Promena sveta se ne dešava sama od sebe – kako je Maitreja rekao, ’Čovek mora da dela i sprovede svoju volju.’

P. Je li jedinstveni fokus grupe važan za budući grupni rad sa Hijerarhijom?
O. Očito jeste.

P. Hoće li grupe koje sada sa vama rade na tome da obaveste javnost o pojavi Maitreje nastaviti da budu korisne majstorima i da deluju sa njima nakon Dana objave?
O. Da, ako se stave na raspoloženje, od njih se to očekuje.

P. Imam utisak da mora da se ’radi’ na osećanju jedinstva i da treba da se oseti ’lakoća i lagodnost’. Ljudi misle da bi trebalo da provode više vremena na upoznavanju. Vaš komentar molim vas? Je li to zaista neophodno?
O. Jedinstvo nema ništa zajedničkog sa sentimentalnošću. Ono postoji ili ne.

P. (1) Mora li neko da radi transmisionu meditaciju da bi bio efektivan u radu na ponovnoj pojavi? Ja sam saradnik više godina, nakon što sam vas prvi put čuo da govorite tokom kasnih 1980-tih. Međutim transmisionom meditacijom sam se bavio šest meseci, putovao sam daleko da dođem do grupe, ali nikada nisam mogao da osetim energije. Tako da nikad nisam znao da li sam poravnat. Izgovaranje OM u sebi ili u mislima me nikada ne bi ponovno poravnalo. Činilo mi se beznadežnim kao da učim da sviram klavir a gluv sam. Napustio sam grupu i samo se fokusirao na rad na ponovnoj pojavi, što činim svakodnevno. (2) Jednom ste odgovorili osobi da osobu koja se bavi samo transmisionom meditacijom ili radom na ponovnoj pojavi majstori ne smatraju delom grupe. Je li to zato što grupa teži da unutrašnje jedinstvo dovede na spoljnu ravan i dođe do grupne inicijacija, a za tu svrhu su neophodna oba vida rada, transmisiona meditacija i rad na ponovnoj pojavi?
O. (1) Ne. (2) Da. Oni jesu delo grupe, iako ne potpuno integrisani.

P. U vezi sa ’Pismima čitalaca’ koja se objavljuju u Share International magazinu, koja je razlika između učenika, govornika i poznanika? (1) Da li učenik radi bliže sa majstorom nego govornik? (2) Ako je poznanik misaoni oblik koji stvara jedan od majstora, može li učenik ili govornik biti poznanik ili su oni u svim slučajevima ’stvarne’ osobe?
O. (1) Da. (2) ’Poznanika’ može da stvori samo majstor.

P. U knjizi ’A Treatise on Cosmic Fire’ od Elis Bejli (Alice A. Bailey), majstor Džual Kul (Djwhal Khul) ističe da je od njega traženo da više kaže o temi devahanske evolucije jer će sve više i više ljudi usled nadolezećeg 7. zraka sve više i više ljudi biti u stanju da vidi i dođe u kontakt sa devahanskom evolucijom. U tom trenutku je u knjizi već dao dosta informacija o devahanskoj evoluciji što pokazuje koliko ozbiljnom temom smatra Hijerarhija. Zbog toga bih želeo da postavim sledeća pitanja:
(1) Kako je to potvrđeno u Share Internationalu (od decembra 2012) gigantski anđeo koji je leteo pored sunca se učinio vidljivim na zahtev majstora Isusa. Nije li taj fenomen referenca ne samo na Maitrejino prisustvo u svetu već i na samo postojanje devahanske evolucije? (2) Odakle dolaze ovi anđeli? (3) Zašto lete ka suncu?

O. (1) Da. (2) Oni postoje svuda po svemiru u paralelnoj evoluciji ljudskoj. (3) Tako da bi NASA mogla da ih fotografiše. (Videti fotografije u SI od aprila i decembra 2013. i oktobra 2014.)

P. Molim vas možete li odgovoriti neka pitanja u vezi sa holandskim filozofom Baruhom de Spinozom? Već ste dali njegove glavne zrake, ali možete li dati i njegove podzrake? Koja je bila njegova tačka evolucije prilikom rođenja?
O. D: 2, L: 3 (2),  M: 3 (3), A: 4 (2), F: 3 (7), TE: 2.4. Prilikom rođenja TE: 1.7

P. (1) Da li je Spinoza bio učenik majstora Kut Humija? (2) Da li je bio pod bliskim uticajem majstora? (3) Da li je sada blisko uključen u rad na ponovnoj pojavi? (4) Da li je on sada majstor? (5) Ako jeste, da li se već vratio u svet? (6) Koji su bili zraci Holandije u 17. veku?
O. (1) Da, bio je učenik majstora Kut Humija. (2) Da. (3) Ne. (4) Da. (5) Ne. (6) Zraci Holandije (sada i u 17. stoleću) su: Duša 5, Ličnost 7.

P.Da li je naša planeta bučna? Da li mnogo buke emitujemo u solarni sistem? Koji je efekat na naše sirote susede?
O. Svu našu buku trpimo jedino mi sami.

P. U listi inicijata životni vek Apolona iz Tijane je navedeno kao 16-97 n.e. Na strani 195 knjige The Great Approach postavljeno je pitanje: ’Možete li da molim vas date komentar u vezi sa Apolonom iz Tijane, je li umro prirodnom smrću ili je napustio svoje telo i u kojoj starosti?’ (Oktobar 1998). Odgovorili ste: ’Napustio je Svoje telo u starosti od 400 godina.’ Možete li objasniti očiglednu razliku između ova dva odgovora.
O. Meni je verovatno nesvesno postavljeno pitanje ponovo i zato sam i ja majstora pitao dva puta, što nije dozvoljeno. Prvobitno dati datumi su tačni (u listi inicijata).

P. U vezi sa istrebljenjem i pretećim istrebljenjem hiljada biljnih i životinjskih vrsta svuda po svetu, koji je procenat ovoga u skladu sa planom Planetarnog Logosa, a koliki je rezultat neprekidnog čovekovog pustošenja planete?
O. To je uglavnom posledica čovekovih rušilačkih aktivnosti. Planirano istrebljenje pojedinih vrsta se dešava mnogo sporije.

Zraci:

Erskine Barton Childers (1929-1996),  Irski pisac, diplomata u UN, i stariji službenik u vladi.
D: 2; L: 4 (7); M: 6 (3); A: 2 (4); F: 3 (7). TE: 1.6

Rachel Corrie (1979-2003), Mirovna aktivistkinja iz SAD ubijen u Rafahu, Gaza.
D: 2; L: 3 (7); M: 2 (4); A: 2 (6); F: 3 (7). TE: 1.3

‘Baby Doc’ Jean-Claude Duvalier (1951-2014),diktatorski predsednik Haitija
D: 3; L: 3 (6); M: 4 (6); A: 1 (3); F: 1 (7). TE: 1.2

Christopher Hogwood (1941-2014),Britanski dirigend, čembalista, pisac i muzikolog
D: 2; L: 4 (2); M: 2 (4); A: 2 (6); F: 3 (7). TE: 1.6

Ian Paisley (1926-2014), Severna Irska, političar unionist i protestantski religijski lider
D: 2; L: 6 (6); M: 6 (3); A: 6 (4); F: 3 (7). TE: 1.5

Ward Ruyslinck (pseudonym za Raymond Charles Marie de Beiser) (1929-2014), Belgijski pisac
D: 2; L: 3 (7); M: 4 (6); A: 2 (6); F: 3 (7). TE: 1.4

Colin Wilson (1931-2013), Britanski ezoteriski autor i filozof
D: 2; L: 4 (6); M: 3 (7); A: 6 (4); F: 3 (7). TE: 1.3Maitrejina poruka (novembar 2014.)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Upa
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta