Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Ko je Bendzamin Krem
Knjige B.Krema
Rad Bendzamina Krema
INTERVJUI
Intervju za NY Times
Prica jednog coveka
Pres konferencija u LA
PREDAVANJA
Predavanje u Osaki
Raspored predavanja
Listen to Benjamin Creme
Listen to Benjamin Creme

 

Share InternationalShare InternationalO Bendzaminu Kremu

Najveća storija svih vremena
Transkript konferencije za štampu Bendžamina Krema, održane 25. novembra 1997. u Los Anđelesu.
(audio zapis)

Benjamin Creme

Konferansije: Čovek, koga neki nazivaju savremenim Jovanom Krstiteljem već preko dvadeset godina putuje svetom i objašnjava publici da se drugi Hristov dolazak neće odigrati kao nebeski spektakl u dalekoj budućnosti, već da je to stvaran događaj koji se iza kulisa svakodnevnog života razvija od 1977. Taj događaj podrazumeva ponovnu pojavu velikog duhovnog učitelja svih ljudi -- Učitelja sveta, koji ne samo da je Hrist koji se vratio, već i dugo očekivani Mesija, Imam Mahdi, Krišna i peti Buda u vidu jedne iste osobe. Učitelj sveta, čije je ima Maitreja, stoji na čelu prosvetljene grupe poznate kao majstori mudrosti, koji su tu da čovečanstvu pomognu da reši probleme sveta.

Čovek sa ovim gromkim vestima je Bendžamin Krem, britanski umetnik, autor i futurista. Na konferenciji za štampu održanoj u Los Anđelesu 1982. Krem je pozvato medije da objave ovu neverovatno priču u vreme kada je tek počinjala da se razvija. Mediji se nisu odazvali nego su zatražili više opipljivih dokaza. Opipljivi dokazi o događajima neobične prirode i razmera se otada nagomilavaju. Na konferenciji za štampu, koja je održana 25. novembra 1997. u Los Anđelesu, Bendžamin Krem je prezentovao ove dokaze: fotografije, izveštaje, podudarnosti i potvrdu bivšeg zvaničnika iz vlade SAD da je priča Bendžamina Krema tačna. Ovi izazovni dokazi, kao i delovi pres konferencije Bendžamina Krema, biće prikazani tokom sledećih pola sata, zajedno sa objašnjenjem ko je Maitreja, zašto je ovde i šta to znači za našu budućnosti.

Kremovi pogledi na Učitelja sveta i majstore mudrosti imaju korene i nastavljaju se na teozofska učenja koja je po prvi put predstavila Helena Blavacka 1875., a koja je od 1919. do 1949. proširila Elis Bejli. Obe su tvrdile da su svoje informacije dobijale telepatskim putem od jednog ili više majstora mudrosti. I Bendžamin Krem tvrdi da ima takav telepatski kontakt. Prema teozofskim knjigama, Maitreja i majstori mudrosti trebali su da se javno pojave u neko vreme nakon 1975. godine. Od tada se pojavio veliki broj proroka, propovednika i vizionara novog doba, koji govore u drugom dolasku, ali je Bendžamin Krem ostao odvojen i jedinstven u odnosu na sve njih. I nakon petnaest godina čvrstih dokaza, koji potkrepljuju njegovu priču, Krem se pokazao kao nesporno najpouzdanihi izvor otkorvenja koja nas vode u novi milenijum.


Bendžamin Krem : Majstori su naša starija braća, pripadnici čovečanstva koji su otišli ispred nas, grupa savršenih, prosvećenih, prosvetljenih ljudi koji su hiljadama godina živeli u udaljenim planinskim i pustinjskim oblastima i odatle od zore vremena dobrohotno nadgledali i poticali našu evoluciju. Za svaki kosmički ciklus jedan ili više ovih majstora dolazi kao učitelj tog doba u svet -- kao Krišna, Buda, Hrist, Muhamed. Svi su oni bili majstori koji su došli iz istog duhovnog centra sveta, Duhovne hijerarhije majstora i posvećenika, koji obrazuju sledeće carstvo iznad ljudskog. Jedan od ovih majstora stupio je 1959. u kontakt sa mnom i otada me pripremao i poslao u svet da razglasim činjenicu o povratku ove grupe savršenih ljudi u svet.

Maitreja, majstor svih majstora, je utelovljenje Hristovog načela -- ta se energija ljubavi kroz njega izražava i on je svakodnevno pušta u svet. I kako se ona budi u ljudskom srcu, tako Maitreja može da deluje kroz tog pojedinca. Dolazi da nam pomogne da promenimo svet i kao glavni problem čovečanstva vidi nesklad u životnim standardima razvijenog sveta (dakle nas) i sveta u razvoju.

U ovom trenutku oko 35000 ljudi svakodnevno umire od gladi. Maitreja to naziva svetogrđem -- milioni ljudi koji umiru od gladi u svetu u kome postoji znatan višak hrane (oko 10% viška). Kaže: "Ništa me ne žalosti kao ta sramota." To saosećanje je nešto što bi želeo da izazove i što će proizvesti u čovečanstvu. Kaže da postoji samo jedan put kojim ovaj svet može da spozna mir, a to je rađanjem pravde u svetu. A postoji samo jedan način, kaže, da stignemo do pravde i to je da ravnopravnije raspodelimo resurse sveta. Jer kaže da napetosti, prisutne u neskladu životnih standarda razvijenog sveta i sveta u razvoju, u sebi sadže zametak trećeg svetskog rata. Taj bi rat bio atomski i uništio bi sav život na planeti, ljudski i podljudski. Taj se rat neće dogoditi.

Maitreja je potpuno siguran da će čovečanstvo odgovoriti na njegov poziv za praednošću i raspodelom i tako stvoriti mir kome svi teže. Ko god ima i malo razuma želi mir. Ali on ne može da tek tako digne ruku i kaže 'Neće biti rata, neće biti razaranja', a da pri tome ne ugrozi našu slobodnu volju. On ne može to da uradi. Zakoni koji upravljaju ljudskom slobodnom voljom to ne dozvoljavaju. Tako je ono što mora da uradi i što će učiniti to da galvanizuje čovečanstvo da samo preduzme akciju.

Konferansije: Da bi podržao svoju tvrdnju da su Maitreja i majstori ovde i da su spremni da nam pomognu da rešimo najkritičnije probleme, Bendžamin Krem je na konferenciji za štampu predstavio tri vrste dokaza. O prvoj kategoriji dokaza, neprestanom talasu čudesnih događaja, mediji su već izveštavali -- iako su, kako kaže Krem, izveštavali kao da su to odvojeni fenomeni, ne znajući da svi ovi događaji imaju zajednički izvor: Maitreju i majstore.

Bendžamin Krem: Stvorio je na milione fenomena i čuda, koji sada svakodnevno zadivljuju sve koji sa njima dođu u dodir. Vizije Device Marije, koja se na primer svake večeri pojavljuje deci u Međugorju, i koja im daje tajne, slične vizije koje su se pojavile u mnogim zemljama širom sveta, u kojima ima hrišćanskih grupa. Kipovi koji liju prave suze i krv. Kipovi koji otvaraju i zatvaraju oči. Jednu banku u Floridi ukrašava 17 metara visoka Madona u bojama duge i ljudi svakodnevno dolaze da vide ovo čudo -- ovo čudo je vandalizovano pa se potom ponovo vratilo u prvobitni oblik. Ikona Isusa u Sidneju u Australiji - veliko raspeće iz kog se izlivaju litre čistog maslinovog ulja.

Za vernika su to znaci, znak da Bog postoji, da je stvaran, da brine o njemu. Za njega je to Božije delo. To nije Božije delo. To su sasvim određena dela nauke o kojoj ne znamo ništa, ali koju svi majstori poznaju. To je nauka odnosa između materije i energije i preobražaju energije u materiju i materije u energiju. Dokaz svemu tome predstavljaju ova izvanredna čuda -- 13 metara visoki svetlosni krstovi koji krase fundamentalističku hrišćansku baptističku crkvu u Tenesiju. Pa onda svete poruke -- one se često dešavaju u Engleskoj -- kada domaćice raseku povrće, nailaze na seme raspoređeno tako da obrazuje poruke: 'Alah je veliki, Muhamed je njegov prorok.'

Širom sveta pojavili su se iscljujući izvori, kao u Tlakoti u Meksiku. Na taj način su se dogodila neka od najčudesnijih isceljenja, od raka i AIDS-a sve do bradavica i čireva. Maitreja je takve izvore stvorio svuda po svetu -- jedan od njih je u Nordenau, u Nemačkoj, gde je na hiljade ljudi uzelo vodu, a drugi severno od Nju Delhija, gde je iz isušenog izvora iznenada potekla voda, za koju se ispostavilo da ima isceljujuća svojstva. Konačno će biti 777 ovakvih isceljujućih izvora raspoređenih svuda po svetu i oni će vrlo duboko uticati na zdravlje čovečanstva u budućnosti. Ovi izvori savršeno čiste isceljujuće vode, koju je Maitreja magnetizovao kosmičkom energijom, su praktično nepresušni. Ta energija je ono što toj vodi daje izvanredna isceljujuća svojstva.

Mislim da je verovatno najveće čudo koje je svet ikada video, koje se desilo u najširim mogućim razmerama, 'mlečno čudo'. Dogodilo se u hinduskim zajednicama na severu, jugu, istoku i zapadu, gde god da su hindusi u septembru 1995. obavljali puđu i nudili mleko bogovima, mleko je nestajalo. To je svakako izgledalo kao da su statue ispile mleko, nestajalo je za par sekundi. U Nju Delhiju je sve stalo. Parlament se zatvorio, milioni ljudi krenuli su ulicom sa svojim bocama mleka - nakon četiri dana iscrpli su sve rezerve mleka. Ovi bogovi su naravno načinjeni od drveta, tikovine, bronze ili bakra i tako dalje, pa kao takci nisu pili mleko. Čudo nije bilo u tome da su pili mleko, već da je mleko nestajalo. Maitreja je učinio da mleko nestane, zajedno sa grupom majstora koja se usavršila za ovaj poseban vid čuda.

Osim toga u Libanu postoji muslimansko dete koje suzi kao žilet oštre kristale, koji su opet potpuno neškodljivi. Ona je ispričala kako joj je čovek na belom konju, obučen u belo, rekao kako će se to dogoditi, da se ne plaši i da je to veliki duhovni znak za libanske muslimane.

Na taj način omogućava religioznim grupama kojima je to potrebno, da čuju njegov glas. To im daje nadu, nadu da postoji duhovna veza među onime što nazivaju Bogom i njima samima, da za budućnost ima nade i da su to znaci promene, promene samog sveta. Sve će te promene aktivirati Maitreja.

Konferansije: Druga kategorija dokaza koje je Bendžamin Krem predstavio na konferenciji za štampu sastoji se od ličnih izveštaja, izveštaja privatnih lica koja su srela vrlo posebne ljude, ljude koji su ih u nekim slučajevima u deliću sekunde spasli od povreda ili čak smrti. Ovi su ljudi pisali Bendžaminu Kremu u Share International magazin, čiji je on glavni urednik. On im je potvrdio da su ti izvanredni ljudi koje su sreli bili ili Maitreja ili neki od majstora. Osim ovih događaja za koje postoje izveštaji, prema Kremu svuda po svetu postoje nebrojeni drugi, u kojima ljudi nemaju pojma da im je zapravo pomogao neki od majstora .

Bendžamin Krem: U Americi je ne tako davno sprovedena anketa o anđelima, da li ljudi veruju u anđele. I utvrđen je neverovatan broj -- mislim da je čak 80% -- ljudi koju su rekli da veruju u anđele i da su i sami imali neku vrstu iskustva, neku situaciju u kojoj ih je spasao anđep -- bili su isceljeni ili spašeni u sudaru ili slično. U svakom pojedinom slučaju kada su anđeli spašavali, spašavali su zapravo ovaj ili onaj majstor. Oni se preobraze tako da izgledaju onako kako ljudi zamišljaju anđele. Ako su ljudi malo sofisticiraniji i znaju ponešto o majstorima, dolaze im u svojoj savršano normalnoj pojavnosti. I svi ti milioni iskustava anđela svuda po svetu su plod aktivnosti majstora koja je u porastu.

Konferansije: Maitreja se, prema Bendžaminu Kremu takođe pojavljivao pojedincima i grupama ljudi svuda po svetu. Jedno od tih pojavljivanja je zapravo i dokumentovano u novinskom izveštaju, iako, kako kaže Krem, ni jedan od medija, uključujući CNN i druge koji su preuzeli storiju, u to vreme nisu znali da je to Maitreja.

Bendžamin Krem: 11. juna 1988. pojavio se pred oko 6000 ljudi 'niotkuda' u Najrobiju u Keniji. U jednom trenutku ga nije bilo, a već u sledećem stajao je pored žene obučene u plavo. Njeno je ime Meri Akaca (Mary Akatsa). Ona je hrišćanski fundamentalistički sveštenik. Maitreja im je oko 15-20 minuta govorio na savršenom nekacentovanom svahiliju, koji je njihov maternji jezik, a nakon toga je nestao podjednako iznenađujuće kao što se i pojavio .

Konferansije: Još jedan prilog dokazima koje je Bendžamin Krem pružio na konferenciji za štampu je izjava ranijeg zvaničnika obaveštajne službe SAD. Ovaj zvaničnik zauzimao je visok položaj u tajnoj službi i tvrdi da je lično sreo Maitreju. On takođe kaže da i drugi zvaničnici sa kojima je radio u vladi SAD, na najvišim nivoima drugih vlada, čak i oni u Vatikanu znaju da je priča Bendžamina Krema tačna, jer i drugi zvaničnici kažu da su i sami sreli Maitreju.

Treću kategoriju dokaza mogu da provere svi koji imaju pristup biblioteci ili Internetu ili arhivama novinskih izdanja. Ovi se dokazi sastoje od proročanstava budućnosti, prognoza koje su davane počevši od 1988., koje su začudo uključivala ne samo nepredvidljive događaje, kao što su veliki zemljotresi, već i najdramatičnije promene u političkoj moći u vremenu od drugog svetskog rata naovamo. Za razliku od često uopštenih prognoza vidovnjaka, ove su prognoze opisivale prirodu događaja, zemlju u kojoj će se dogoditi, uključujući i glavne političare poimence, ukoliko su bili uključeni u događaje u pitanju. Predviđanja su od 1988. objavljivana u magazinu Share International i slata novinskim medijima. Izvor ovih prognoza, kaže Krem, je sam Maitreja, koji svojim dubokim poznavanjem zakona uzroka i posledice možže da vidi posledice ljudskih dela mnogo pre nego što ih mi vidimo u fizičkom svetu.

Svi ovi dokazi -- talas čuda, sve veći broj dobroćudnih intevencija u živote ljudi i zapanjujuće prognoze neočekivanih događaja svuda po svetu -- podržavaju tvrdnju Bendžamina Krema da su naizgled neobjašnjivi čudesni događaji delo Maitreje i majstora i da su to, za divno čudo, samo njihove podsetnice.

Bendžamin Krem: Nikada nije bilo čoveka njegovog položaja koji otvoreno deluje u svetu. On je divovski avatar. Sa sobom donosi kosmičke i druge energije, koje kroz njega deluju, što ni njemu ni čitavoj Hijerarhiji ne ostavlja sumnju -- ako mogu da verujem svom majstoru -- da će biti uspešan. On je duhovan učitelj u najširem smislu reči. Govori o preobražaju svih vidova života, sve dok se život ne prilagodi suštinskoj duhovnoj stvarnosti: da smo braća i sestre jednog čovečanstva i da su naša dela put kojim se ispoljava duhovna suština naših života. Najjednostavnija promena koju treba da uvedemo je promena u distribuciji hrane i ostalih resursa sveta.

Postoji grupa visokih posvećenika, učenika majstora, koji su u svakodnevnom svetu direktori, finansijeri, industrijalci, veoma uspešni na svom polju, koji su sa majstorima izradili čitav niz povezanih planova koji će rešiti probleme redistribucije. Prioritet broj dva, odmah nakon ishrane miliona koji gladuju, posvećen je pažnji prema prirodnoj okolini sveta. Ovaj je svet zaista veoma bolestan.

Vazduh, voda i zemljište sveta je zagađeno do te mere, da to zagađenje, s tačke gledanja majstora predstavlja najvećeg ubicu na svetu. Milioni ljudi širom sveta svake godine umiru od bolesti čiji je zapravo uzrok pre svega zagađenje. Moramo da promenimo naše običaje. Kada budemo pojednostavili svoje živote, videćemo da po prvi put živimo pristojno, civilizovano, jednostavno i u ispravnim odnosima, iskustvo života postaće srećnije i bogatije, a to je ono što svako želi.

Pet majstora je 1975. došlo u pet velikih gradova: po jedan u Nju Jork, London, Darđiling, Ženevu i Tokio. Kasnije su ih sledila još dva majstora, jedan je došao u Moskvu, a drugi u Rim. Onaj iz Rima je istorijska ličnost, možda najpoznatiji od svih majstora, koga milioni hrišćana znaju kao Isusa. Kada se Maitreja bude javno objavio svetu, on će bitijedan od prvih majstora koji će stupiti u svet. Osim Maitreje, sada u svetu ima 13 majstora koji deluju u velikim gradovima sveta. Njihova je energija toliko velika, njihova moć i ljubav toliko izvan naših poimanja, da će nam ta prva grupa majstora pomoći da preobrazimo naš svet do neprepoznavanja.

Svetu će postati dostupna nova nauka. Maitreja je naziva tehnologijom ili naukom svetlosti. Ona će nam pružati svu energiju koja je svetu potrebna. Ta energija dolazi neposredno sa sunca i njeno korišćenje će svakako preobraziti sav život na zemlji. Niko neće moći da tu moć čuva za sebe. Kraljevi nafte i šejkovi će izgubiti svojju moć, kao i oni koji kontrolišu gas i električnu energiju, a iznad svega nuklearne elektrane širom sveta. Majstori nuklearne elektrane smatraju zlim izrazima čovekove pohlepe i zloupotrebe energije i savetuju da se one odmah zatvore.

Postoji veoma jednostavan proces fuzije, koji će nam, koristeći jednostavne izotope vode, kojih na planeti ima u izobilju, pružiti neograničenu, bezbednu energiju fuzije. I to će biti prelazni korak ka tehnologiji svetla. Podizaćemo 10 metara visoko kamenje i stavljati na koje god mesto je potrebno na građevini i to ćemo činiti zvukom. Čeka nas jedna potpuno nova nauka; kada budemo preduzeli korake da pospremimo svoju kuću, da stvorimo mir i pravdu i raspodelu u svetu, majstori će nam, korak po korak, otkrivati ovu izvanrednu nauku, koja je nauka svakodnevnog života, iako je do sada bila skrivena i ezoterična.

Kada je umrla princeza Dajana, kod ljudi iz Britanije desila se izvanredna manifestacija ljubavi. Snagu ovoj energiji ljubavi dao je Maitreja. Kao da je to bila proba za Dan objave. Kada je princeza Dajana umrla napravljeni su planovi za vrlo malu i skromnu sahranu ... i ljudi su prigovarali i učinili da se njihov glas čuje. Malo po malo planovi su proširivani: konjska zaprega, mnogo duža ruta, milioni ljudi su došli odasvud iz zemlje, čak i iz inostranstva, samo da bi tamo stajali i posmatrali kako prolazi povorka. Milioni drugih su, kao i ja, posmatrali to na televiziji.

Nebrojeni milioni cvetova ležali su izvan palate, na tlu. Bila je to izvanredna manifestacija ljubavi, daleko iznad svega što se ikada dogodilo ili što se smatralo mogućim kada je u pitanju smrt princeze Dajane. Ali -- ona je 1989. imala iskustvo sa Maitrejom, on joj je podario viziju. To je potpuno preusmerilo njen život, pa je životu počela da pristupa kao delu služenja. Uključila se u rad sa bolnicama, skloništima, sa ljudima bez doma i tako dalje. Postala je međunarodna ličnost poznata po dobru, analogno Majci Terezi, sa kojom je bila veliki prijatelj. Majka Tereza kao da je bila model njene uloge. Tada joj je Maitreja podario i veliku moć isceljenja, koja se sa vremenom sve više primećivala. Ono što smo videli povodom smrti princeze Dajane bila je gotovo proba za Dan objave.

Kada se Maitreja javno bude objavio svetu i kada ga svi svetski mediji budu pozvali da to učini, kada on bude prihvatio i predstavio se, kada oni nakon toga budu rekli: "Dobro, u redu, dođite da ispričate svetu svoju priču, da uputite vaš poziv," on će mentalno nadseniti čitavo čovečanstvo - jer je on sveznajući i sveprisutan. Uspostaviće telepatski dodir sa svakom pojedincem u svetu i svako od nas čuće ga iznutra, u tišini, na svom jeziku, kao da nam se neposredno obraća, što će on zapravo i činiti.

U isto će se vreme desiti na stotine čudesnih ozdravljenja, isceljenja svuda po planeti. Njegova će energija poteći divovskom snagom srcima čitavog čovečanstva. Rekao je da će to biti "kao da sam zagrlio čovečanstvo. Ljudi će to čak i fizički osetiti." Ta energija će galvanizovati srca sviju ljudi. To će, ako to uopšte liči na atmosferu u Britaniji tokom sahrane princeze Dajane, biti najizvanredniji osećaj koji je ma ko u svetu ikada doživeo.

Jedna velika mreža u ovoj zemlji pozvala je Maitreju da dođe i napravi intervju u jednoj glavnoj emisiji, a još dve mreže u Japanu uputile su isti poziv. Odmah nakon toga uslediće, jasno, niz intervjua na BBC-u i svim velikim mrežama sveta.

Na taj način će Maitreja moći da svet upozna sa svojim brigama. A on je vrlo praktična osoba. Po sebi nije religijski učitelj. Oni koji u njemu traže religijskog učitelja verovatno ga neće poznati. Maitreja je rekao da će ga, kada se pojavi, mnogi slediti i gledati u njemo vodiča, ali da ga 'mnogi neće znati.' Ali u svetu postoje vrlo snažne snage koje ga brane onakvim kakav jeste, medijski moćnici, političke agencije, ekonomske korporacije i tako dalje, od kojih su svi veoma, veoma uplašeni i otuda protivni ovom javnom ispoljavanju Maitreje u svetu. Iz svojih razloga oni teže da to onemoguće, sve dok je to moguće. Došlo je vreme kada to više nije moguće.

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta