Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Ko je Bendzamin Krem
Knjige B.Krema
Rad Bendzamina Krema
INTERVJUI
Intervju za NY Times
Prica jednog coveka
Pres konferencija u LA
PREDAVANJA
Predavanje u Osaki
Raspored predavanja
Listen to Benjamin Creme
Listen to Benjamin Creme

 

Share InternationalShare InternationalO Bendzaminu Kremu

Pojava Maitreje
i majstora mudrosti
Predavanje održano u Osaki u Japanu 1996.

Benjamin Creme

Vreme u kojem danas čovečanstvo živi jedinstveno je u čitavoj njegovoj istoriji. Događaji, za koje tvrdim da su u toku, će tokom relativno malog broja godina najtemeljnije, najradikalnije preobraziti naše živote, naš svet. Na kraju smo jedne civilizacije i otuda na pragu sledeće: ako tako budemo hteli, ona bi mogla da bude najbirljantnija u čitavoj našoj istoriji.

Najvećem broju ljudi poznato je da ulazimo u novu eru, novi kosmički ciklus. Zbog naročitog odnosa koji se sada u svemiru obrazuje između našeg sunčevog sistema i sazvežđa vodoilje, nazivamo ga i dobom vodolije. U svom periodičnom kretanju po nebu naš sunčev sistem je ušao u određeno energetsko poravnanje sa tom konstelacijom, koje će trajati tokom sledećij 2350 godina. Usled ovog poravnanja zemlja postaje zasićena kosmičkim energijama vodolije. Sve civilizacije, koje nastaju otprilike svakih 2000 godina, posledica su promena tih kosmičkih odnosa.

Dok se približavamo kraju stoleća, veoma snažna ideja o uništenju čvrsto se usađuje u umove miliona ljudi. Kompleks "sudnjeg dana" prisutan je svuda po svetu. Kao posledica pogrešnog tumačenja prognoza ljudi poput Edgara Kejsa (Edgar Cayce), Nostradamusa i drugih, ljudi smatraju da će pred kraj stoleća doći do neke velike katastrofe usled koje će se svet fizilki izmeniti: dići će se planine a mnoge zemlje, možda i kontinenti, će potonuti pod more. Široko rasprostranjeno, ovo verovanje potiče u velikoj meri od pogrešnog razumevanja istorije i Biblije, za koju se veruje da ukazuje na takav apokaliptičan kraj sveta.

Sve se menja ulaskom u novo doba. Pod uticajem novih, moćnih, kosmičkih energija koje uplivišu naše živote svi politički, ekonomski, religiozni i društveni oblici neizbežno se menjaju. Verujem da je predskazano razaranje sasvim preterano.

Zemlje neće potonuti pod okean. Okeani se neće dići poput planina. Te kataklizme, koje su mnogi prorekli, potiču najvećim delom sa astralnih ravni, 'ravni iluzije' i imaju malo osnova u stvarnosti. Promene će biti, ali promene na bolje.

Na pragu smo ere u kojoj će urođena duhovna priroda čovečanstva početi da se ispoljava u masovnim razmerama. Nebrojeni milioni širom sveta biće probuđeni istinskim smislom svojih života. Razviće se dublji, zdraviji pristup životu i ljudi će se prepoznati kao utelovljene duše. Doći će do razumevanja svrhe svojih utelovljenja i svesno će u sve većoj meri uzimati udeo u svojoj evoluciji. Tako će stvoriti običaje slobode i pravde kakve svet još nije video. Sloboda i pravda, pa otuda i mir, dozvoliće božanskom, duhovnom vidu čovečanstva da istupi i ispolji se i to ne samo kao religijsko iskustvo, već u svakoj oblasti života. Unutrašnja svest o sopstvenoj duhovnoj prirodi će se u sve većoj meri ispoljavati u politici, ekonomiji, obrazovanju, umetnosti i nauci. To će omogućiti naučna otkrića i upravljanje silama prirode, koje će čovečanstvu dati neograničenu moć nad svojom okolinom.

Majstori

Sve nas to čeka dok ulazimo u novi ciklus. Umesto razaranja ući ćemo u eru neviđene kreativnosti i životne lepote. U velikoj meri će to biti omogućeno time što će u naše živote nanovo ući grupa bezgrešnih ljudi, sa naše tačke gledišta duhovnih giganata, savršenih ljudi. Ovi su ljudi daleko odmakli napred u evoluciji i završili su putovanje kojim se mi još uvek bavimo. Više ne moraju da žive na ovoj planeti, ali su prihvatili odgovornost da ostanu ovde i do iste takve savršenosti vode nas ostale.

Znanje o postojanju ovih savršenih ljudi bilo je hiljadama godina uobičajno na orijentu. Imaju mnoga imena: veliko belo bratstvo, društvo prosvećenih umova, starija braća čovečanstva, učitelji, vodiči, mahatme, majstori mudrosti i gospoda samilosti. Ova grupa duhovno prosvećenih ljudi živela je hiljadama godina u udaljenim planinskim i pustinjskim oblastima, kao što su Himalaji, Andi i Karpati. Iz ovih udaljenih planinskih i pustinjskih skloništa hiljadama su godina blagotvorno nadgledali čovečanstvo počevši od najranijih vremena. Po jedan od ovih velikana bi, ciklus za ciklusom, silazio u svet da poduči čovečanstvo putu unapred, sledećem koraku u našem razvojnom putu do savršenosti. Među ostalima u istoriji ih nalazimo kao: Herklesa, Hermesa, Ramu, Mitru, Vijasu, Krišnu, Konfučija, Zaratustru, Budu, Hrista, Muhameda.

Pre nekih 2600 godina Gautama Buda je prorokovao da će početkom ovog ciklusa u svet doći još jedan veliki učitelj, Buda kao i on sam, pod imenom Maitreja. Rekao je da će Maitreja nadahnuti čovečanstvo da stvori briljantnu zlatnu civilizaciju utemeljenu na, kako je on rekao, Ispravnosti i Istini. Budisti očekuju dolazak Maitreja Bude već 2600 godina. Tokom poslednjih 2000 godina hrišćani očekuju povratak Hrista. Hrist je Maitreja, koji se manifestovao nadsenjivanjem svog učenika Isusa, kao što je i Buda nadsenio svog učenika, princa Gautamu. To je vekovima star metod kojim se manifestuju učitelji. Hrist i Gospod Maitreja su jedna ista osoba, on je majstor svih majstora, i učitelj i anđela (deva) i ljudi, kako ga je zvao Gautama Buda.

Majstori Duhovne hijerarhije, na čijem je čelu Gospod Maitreja, znali su već preko 500 godina da će pre ili kasnije morati da se vrate u svekodnevni svet, tako da svi znaju ko su oni i da žive kao ljudi u ovom svetu. Taj je povratak bio neizbežan. Jedino je pitanje bilo pitanje vremena: kada će čovečanstvo biti spreno za povratak majstora u svakodnevni svet? Do nedavno se smatralo da ćemo za ovo biti spremni tek za 1200 ili 1300 godina.

Međutim Gospod Maitreja je u junu 1945. i, što je značajno, krajem drugog svetskog rata, dao izvanredno, najznačajnije saopštenje. Gospod Maitreja je objavio svoju nameru da se što je moguće pre vrati u svet, ukoliko čovečanstvo preduzme prve korake da pospremi svoju kuću. Rekao je da će se vratiti kada se u svetu u izvesnoj meri bude uspostavio mir, kada princip raspodele u izvesnoj meri bude upravljao ekonomskim delatnostima i kada se energija dobre volje, najniži aspekt ljubavi, bude manifestovala i vodila uspostavi ispravnih ljudskih odnosa. Maitreja je rekao da će se, kada ove stvari budu samo počele da se dešavaju, kada se naši umovi budu barem okrenuli ovim pravcima, sigurno vratiti i to ovog puta ne sam, već sa vrlo velikom grupom svojih učenika, majstora mudrosti. Taj bi događaj predstavljao izlazak majstora mudrosti u svet po prvi put posle gotovo 100000 godina. Po prvi put nakon toliko godina veliki deo naše Duhovne hijerarhije delovao bi javno u svetu, uz čovečanstvo, pri čemu bi se znalo ko su oni.

Majstor Džual Kul (Djwhal Khul) je posredstvom Elis Bejli predvideo da će se ovaj događaj desiti oko 1975. Zaista, bila je upravo 1975. kada je pet majstora zaista došlo u svet, u Nju Jork, London, Ženevu, Darđiling i Tokio. Za njima su ubrzo stigla još dva majstora: jedan u Moskvu, a drugi u Rim.

Kada je 1945. objavio svoju odluku, Gospod Maitreja se bio nadao da će doći u roku od oko pet godina, oko 1950. Postojala je nada da su bol i patnja tokom drugog svetskog rata pročistile čovečanstvo i usmerile ga u drugom pravcu. Ali niti su sve nacije patile, niti su patile podjednako, pa su se sile brzo vratile svojim starim, pohlepnim, nacionalističkim, kompetitivnim putevima prošlosti, putevima koji su i porodili ratne patnje. U stvari čim se rat završio čovečanstvo je odmah krenulo da još jednom ponavlja tu tužnu priču. (Danas su, na više načina, nacije čak i dublje ogrezle u svojoj pohlepi, sebičnosti, nacionalizmu i iznad svega kompeticiji).

Zato je dolazak Maitreje bio odložen sve dok jula 1977. konačno nije objavio da dolazi u svet, bili mi spremni ili ne. Maitreja se 8. jula 1977. spustio iz svog utočišta visoko na Himalajima, gde je hiljadama godina živeo i odakle je njegova svest nadsenjivala Isusa tokom tri godine od krštenja do raspeća. Nakon silaska Maitreja je ostao par dana na Pakistaniskim visoravnima radi aklimatizacije. U London je stigao 19. jula 1977., gde još uvek živi kao član azijske zajednice tog grada. Od maja 1982. on je spreman da se, ukoliko ga pozovu, javno pojavi u svetu.

Kada čuju ovu priču, mnogi ljudi ne shvataju zašto Maitreja jednostavno ne istupi i objave se, ili učini nešto izvanredno čime bi skrenuo pažnju na sebe. Ali niko od majstora nikada ne bi ugrozio slobodnu volju čovečanstva, za njih je to svetinja. Da ne bi ugrozio slobodnu volju čovečanstva Maitreja insistira da bude pozvan da istupi.

Promena sveta

Dok očekuje taj poziv Maitreja nije besposlen. Nevidljivo delujući, nepoznat većini ljudi, Maitreja menja svet. Ako samo pomislimo na događaje poslednjih par godina, iznenadiće nas preobražaj koji se zapravo dogodio. Sve je to bilo toliko neočekivano, pa se još i desilo toliko neočekivano da to sada ljudi uzimaju zdravo za gotovo. Sa hladnim ratom je gotovo. Sovjetski Savez i SAD su od 1945. bili sučeljeni preko okeana, premni da unište svet. Niko više ne očekuje da se razvije takav scenario. Maitreja je nadahnuo Mihaila Gorbačova da ode u Ameriku i završi hladan rat i da otvori Sovjetski Savez. Da nam je pre 10 godina neko rekao da će se hladni rat završit i da će se Sovjetski Savez raspasti i postati federacija nezavisnih država, ne bismo verovali da je to moguće. Pa ipak je to danas tako.

Da nam je neko, samo pre par godina, rekao da ne samo da će Nelson Mandela, lider ilegalne organizacije (ANCa), koji je u zatvoru proveo 27 godina, biti oslobođen, već i izabran za predsednika, lidera novog društva, koje je zauvek završilo sa aparthejdom, ne bismo verovali da je to moguće. Pa ipak se, uprkos svim očekivanjima, upravo to dogodilo. Maitreja se pojavio Nelsonu Mandeli u zatvorskoj ćeliji i nadahnuo ga da se susretne sa predsednikom deKlerkom i da stvori novi ustav Južne Afrike.

Da nam je neko, samo pre par godina rekao da će se izraelska vojska povući iz Gaze i sa Zapadne obale i da će Palestinci imati svoju domovinu ne bismo mu verovali. To se danas dešava. Maitreja je učinio da to bude moguće time što je apelovao na jordanskog kralja da odustane od suverenosti nad zapadnom obaloim i time što je nadahnuo Jasera Arafata da prihvati stvarnost izraelske države.

Da nam je neko pre par godina rekao da će se kapitalistička Zapadna Nemačka i komunistička Istočna Nemačka ujediniti u jednu zemlju, rekli bismo mu: "Ne, barem dok smo mi živi." Ovi i mnogi drugi događaji su se desili u najkraćem mogućem roku. Maitreja ih je predvideo. Predviđanja su objavljena u našem magazinu, Share Internationalu i od 1988. prenošena svetskim medijima u vidu saopštenja za štampu.

Jedno Maitrejino proročanstvo tek treba da bude ispunjeno. Ono se delimično ispunilo, ali još ostaje da se potpuno ispuni. Japan je 1988. bio jedna od najbogatijih i ekonomski najuspešniji nacija sveta. Nikkei indeks na berzanskom trižištu imao je vrednost nešto ispod 40000 poena. Maitreja je juna 1988. najavio krah svetskog berzanskog tržišta koji će, kako je rekao, otpočeti u Japanu. Rekao je da je ekonomija Japana mehur koji treba da pukne i da će to baciti na kolena sadašnji ekonomski sistem. Ubrzo nakon toga Japanska berza je počela da pada, sve do 14000. Danas osciluje između 18000 i 19000 poena. Berza SAD, indeks Dow Jones ima rekordno visoku vrednost. Proučavanjem istorije može se doći do zaključka da su se glavni kolapsi berzanskog tržišta SAD (ili bilo kog berzanskog tržišta, ako ćemo pravo) dešavali kada su indeksi bivali rekordno visoki. Berzanska tržišta SAD i Britanije su sada uzela kurs koji vodi velikom kolapsu koji će biti na svetskom nivou i koji će označiti kraj podvajanju ovog ekonomskog sistema, koji je utemeljen na tržišnim silama i njihovoj posledici: komercijalizaciji.

Tržišne sile Maitreja naziva 'silama zla'. One u sebi sadrže ugrađenu nejednakost i koristi manjini na uštrb većine. Tržišne sile utemeljene su na velikoj obmani: da sve nacije trguju pod istim uslovima, da sve nacije kreću sa istih pozicija. Očito da to nije slučaj. Ne možemo porediti Ameriku, Evropske države ili Japan sa Tanzanijom, Zairom i mnogim zemljama trećeg sveta. Pa ipak postojeća premoć tržišnih sila prisiljava zemlje trećeg sveta da se bore na svetskom tržištu sa zemljama poput Japana, Amerike, Nemačke i Francuske. Komercijalizaciju, koja je alatka, sredstvo tržišnih sila Maitreja smatra opasnijom od atomske bombe. Postoji prostor za tržišne sile, ali Maitreja kaže da ma koje vlada koja slepo sledi tržišne sile vodi svoj narod u propast. Komercijalizacija, 'koja životu pristupa kao da je posao, bilo da je na primer u pitanju obrazovanje ili zdravstvena zaštita', će dovesti sadašnju civilizaciju na ivicu propasti.

Nacije grupe G7, sedam najbogatijih, najindustrijalizovanijih nacija danas upravljaju svetskom ekonomiju i na svoj visoki životni standard gledaju kao na svojuu povlasticu. Na život gledaju kao na ponudu i potražnju. S obzirom da mnogo proizvode one zahtevaju mnogo od toga što se proizvede, mnogo više nego što im je potrebno ili što zaslužuju. Razvijen svet uzurpira i rasipa 83 procenta svih ostalih resursa. Zbog toga tako zvani treći svet u kojem živi tri četvrtine svestskog stanovništva mora da preživi sa četvrtinom svetske hrane i 17 procenata drugih resursa. Posledica toga je da treći svet živi u krajnjoj bedi i poniženju i u njemu umiru milioni. Razvijeni svet smatra svojim pravom da odluči ko će jesti i živeti a ko gladovati i zato umreti. Kažem 'oni', ali to smo mi. Mi smo razvijeni svet. Mi smo ti koji se igraju Boga i odlučuju ko će živeti a ko umreti. Naša je pohlepa, naša sebičnost, naše samozadovoljstvo ono što omogućava situaciju u kojoj milioni ljudi izgladnjuju do smrti u svetu u kome hrane ima u izobilji, u kome postoji veliki višak hrane po stanovniku.

Usled obožavanja na oltaru tržišnih sila, komercijalizacija je istovremeno u razvijenom svetu dostigla tačku u kojoj ima sve više i više nezaposlenih. Kompeticija prisiljava kompanije da smanje sve svoje troškove, počevši od ljudi. U svakoj razvijenoj zemlji sveta danas je prisutan porast nezaposlenosti, porast kriminala, pad životnog standarda, sve manje krovova nad glavom, sve više i više ljudi bez domova na ulici i sve više siromaštva usred sveta izobilja.

Duhovna kriza

Zašto to radimo? Zašto sebi i našoj braći i sestrama u drugim zemljama stvaramo toliko patnji i bola? Maitreja kaže da je to zbog samozadovoljstva, za koje kaže da je izvor sveg zla. Kada smo samozadovoljni kažemo, "Meni je sasvim dobro, hvala na pitanju. Ostatak sveta može da se pobrine za sebe.

To proizilazi iz pogrešne ideje da smo odvojeni. Velika je to iluzija, velika hereza. Svako od nas je, znao to ili ne, utelovljena duša, utelovljeno savršeno, božansko, duhovno Biće. Na ravni duše nema nečega što bi bila odvojena duša. Svaka duša je individualizovani aspekt jedne velike Nadduše. Otuda je osećaj odvojenosti velika iluzija. Od te iluzije potiču svi naši problemi, sva naša patnja. Ne znamo ko smo.

Čovečanstvo, ne uočavajući to, prolazi kroz veliku duhovnu krizu koja se odražava na političkom i ekonomskom polju. Ta duhovna kriza može da se razreši jedino rešavanjem naših političkih i ekonomskih problema, koji su utemeljeni na pogrešnom osećaju odvojenosti. Ako želimo da se razvijamo kao rasa moramo da pojmimo našu jednotu, da shvatimo da smo braća i sestre jedne porodice, pod istim Božanskim Izvorom i da smo jedno sa tim Izvorom. Šta se dešava u uobičajnoj porodici? Majka ne hrani jedno dete bolje nego drugo, ne daje jednom detetu 17 procenata a drugom 83 procenata hrane. Moramo da shvatimo da smo jedna porodica i da resurse sveta zato moramo da delimo mnogo ravnomernije po planeti. Maitreja to izražava ovako: "Deliti je božanski. Kada sa nekim delite, prepoznajete Boga u svom bratu." Isto tako kaže: "Problemi čovečanstva su stvarni, ali mogu da se reše. Rešenje vam je nadohvat ruke. Uzmite potrebe svog brata kao meru svog delovanja i rešite probleme sveta. Nema drugog puta.

Izgleda kao da su u pitanju politička i ekonomska rešenja. Ali zapravo su to duhovna rešenja, jer je i problem duhovne prirode. Ne znamo naš istinski identitet, kao duša, kao braće i sestara Carstva duša. Zajedno sa svojom grupom majstora, Maitreja je došao da nas poduči kako da ispravno živimo, kao braća i sestre jednog čovečanstva, stvarajući na taj način slobodu za sve, pravdu za sve i mir za sve. Ukoliko ne bude solidarne raspodele, nikada neće moći da bude pravde u svetu, ako ne bude bilo pravde, nikada neće moći da bude mira u svetu; a ako ne bude bilo mira, neće biti ni sveta, jer smo sada u stanju da uništimo čitav život na planeti, kako ljudski tako i životinjski i biljni.

Tri metoda

Oni koji Maitreju očekuju kao religioznog učitelja ga verovatno neće prepoznati. Rekao je: "Nisam došao da ustanovim novu religiju; ljudi bi trebali da nastave sa razvojem u okvirima svojih tradicija, kakve god one bile." Maitreja nije došao da stvara sledbenike. Zapravo kaže: " Ako me budete sledili," podrazumevajući ovde potrebu da se za njime juri, da ga se svojata ili prisvaja, "izgubićete me."

Maitreja kaže da je došao da poduči čovečanstvo umeću Samo- ili Bogo-ostvarenja. Čovečanstvo izjednačuje sa Sopstvom, a Sopstvo s Bogom. Kaže: "Vi ste Sopstvo, besmrtno Biće." Naš bol, naša patnja, naši problemi, kako kaže, posledica su poistovećenja sa svime i svačime što nije Sopstvo, besmrtno Biće, čiji smo samo odraz na fizičkoj ravni. Kaže: "Upitajte se: 'Ko sam ja?'" Videćete da se poistovećujete sa fizičkim telom. Gledamo se u ogledalu i kažemo: "To sam ja." Na taj se način podvrgavamo ograničenjima fizičkog tela. Fizičko telo je smrtno, živi neko vreme i onda umire, pa onda moramo nanovo da se utelovimo u novom telu. Dakle ne možemo biti fizičko telo, ono je samo nosilac.<

Ili se poistovećujemo sa svojim osećanjima, svojim osećajima, svojim energijama, svojim emocijama. One nisu mi: juče nisu bili tu, možda ih već sutra neće biti. Nepostojani su, nikada isti. Ako jesmo besmrtno Biće, oni nisu mi. Ili se poistovećujemo sa umom, tvorevinama uma, svojim pamćenjem. Mislimo da smo gospodin ili gospođa Taj-i-taj, koji ima toliko dece. To nismo mi, to je naše pamćenje, delo našeg uma. Kažemo da smo hrišćani, hindusi, muslimani ili budisti.

To nismo mi. To je verovanje, ideologija. Mi smo besmrtno Biće i otuda ne podležemo ograničenjima fizičkog tela, osećajnog tela, uma. Mi nismo fašisti, demokrate, hrišćani ili budisti. Sve su to građevine uma. Iznad svih tih prolaznih verovanja mi jesmo besmrtna Bića.

Kako da sada i na fizičkoj ravni postanemo to besmrtno Biće? Maitreja kaže da je njegov put, put rasta svesti, najneposrediniji. Ovaj put podrazumeva upražnjavanje tri vrste vladanja. Prvo, poštenje uma. Gotovo niko nema poštenje uma. To ne znači samo biti pošten i ne prisvajati tuđu imovinu. Svako od nas misli jednu stvar, govori nešto drugo i čini nešto treće. Poštenje uma podrazumeva da je ono što mislimo, govorimo i činimo na istoj liniji. Drugo, iskrenost duha, znači biti ono što jeste, biti samosvojan i individualan. Ne pokušavati da budete kao neko drugi, ne podražavati druge ljude već komunicirati od srca srcu. Ne pokušavati da u drugima, u nameri da ih impresioniramo, stvorimo neku neodgovarajuću sliku o sebi da bi izmamili poštovanje ili ljubav. To znači biti pošten u sebi, iskren. Malo ljudi je istinski, unutrašnje iskreno. Treće držanje koje treba upražnjavati je neprianjanje.<

Neprianjanje je svest o tome da nismo telo, osećanja ili um; to je postupno napuštanje te vrste poistovećenja. Ako, recimo, prianjamo uz svoje emocije i doživimo neku podlost, pa reagujemo gnevom i besom, to nije neprianjanje. Ukoliko smo slobodni od prianjanja na tako nešto nećemo reagovati gnevom i besom.

U praksi nalazimo da se ova tri vladanja međusobno podržavaju. Što smo svesniji, to smo pošteniji i iskreniji. Što smo iskreniji, uspeva nam da budemo pošteniji. Što smo iskreniji i pošteniji, sve manje prianjamo. Što manje prianjamo, postajemo iskreniji i pošteniji. Ova tri vladanja međusobno deluju kao kvasac.

Kada Maitreja bude otvoreno podučavao svet, kada se bude objavio i kada njegov poticaj i vođstvo budu zaživeli na ekonomskom i političkom polju, on će čovečanstvo podučavati i umeću Samo-ostvarenja. Što više upražnjavamo ova tri stava, to se razvija sve veća Samo-svest. Rastuća Samo-svest omogućuje rast Samo-spoznaje. Samo-svest vodi Samo-spoznaji. Šta je Samo-spoznaja? To nije religija, ideologija ili verovanje. To je cilj života, čije nas dostignuće čini majstorom. Svi majstori su Samo-ostvarena bića.

Osim Maitreje, koji je majstor svih majstora, u svetu sada ima 13 majstora. U svetu će se konačno vratiti 40 majstora, koji će javno živeti među nama. Majstori će voditi i savetovati čovečanstvo; oni nisu došli da bi preuzeli svet. Oni su učitelji, savetodavno telo koje može da nas spreči da napravimo previše prevelikih grešaka. Podučavaće nas čemu god da smo spremni. Upoznaće nas sa novom naukom, tehnologijom svetlosti, koja će nam pružiti neograničenu energiju neposredno sa sunca. Sve energetske potrebe čovečanstva time će biti rešene; niko nikada više neće moći da ima monopol nad energijom. Očito je da će nakon kraha berzi sve biti drugačije. Krah će čovečanstvo po prvi put dovesti licem u lice sa stvarnošću. Dan za danom, godinu za godinom, mi bezbrižno nastavljamo, verujući da da ovaj podeljen svet može da opstane podeljen i bezbedan. To više nije moguće. Podele u svetu su toliko velike, unutršanje napetosti usled ovih podela toliko silne, da u sebi sadrže seme trećeg svetskog rata. Taj bi rat bio nuklearan i uništio bi sav život planete. Ali on se neće dogoditi. Maitreja zna da će čovečanstvo prihvatiti načelo raspodele, ako ni zbog čega ono zato što nemamo izbora. Svi drugi metodi su bezuspešno oprobani, ostavljajući za sobom podvojenost, jad, rat. Sebi više ne možemo dozvoliti luksuz još jednog velikog rata.

Čuda

U poruci broj 10 od 140 poruka koja je mojim posredstvom Maitreja javno dao na predavanjima u Londonu, Maitreja kaže: "Oni koji traže znake će ih naći, ali je Moj metod ispoljavanja jednostavniji."

Maitrejin saradnik iz azijske zajednice u kojoj Maitreja živi otkrio je juna 1988.: "Znakova Maitrejinog prisustva u svetu bivaće sve više i više. Preplaviće svet takvim događajima kakve um nikada neće moći da razume." Već godinama se ovi znaci obilato pojavljuju svuda po svetu. Svuda po hrišćanskom svetu pojavljuju se vizije Madone i statue koje liju suze ili krv. I ikone u najsvetijim od svetih crkava takođe liju suze i krv. Ljudi hrle na ta mesta, dešavaju se isceljenja, a Vatikan ćuti.

U kućama i crkvama pojavljuju se svetlosni krstovi, visine i do 13 metara, od kojih su mnogi izvori izlečenja i isceljenja. Tokom četiri septembarska dana 1995. među hinduskom zajednicom severa, juga, istoka i zapada desilo se, mora biti najveće čudo svih vremena na svetu: činilo se da kamene, drvene, metalne, bakrene i bronzane statue bogova piju mleko koje su im nudili sveštenici i poklonici. U Indiji su se zatvorili parlament i prodavnice. Stotine hiljada hindusa, od kojih su mnogi nevernici, satima su čekali u redu da ponude mlekoo Ganeši, Šivi i drugim bogovima. Nestalo je na hiljade litara ponuđenog mleka. TV kamere fasciniranih i zbunjenih zapadnih medija pokazale su ovaj događaj milionima na zapadu. Da li su statue zaista pile mleko? Ne, naravno. Napravljene su od kamena, metala i drveta. Maitreja i grupa majstora, njegovih učenika, učinili su da mleko nestaje u trenutku ponude.

Na prozorima banke u centru Clearwatera, (Florida, SAD) se oko Božića 1996. pojavila oko 16 metara visoka, svetlo obojena slika Madone i deteta. Oko pola miliona ljudi je došlo da je vidi i da se pomoli. Ovo, kao i druge manifestacije vezane za Mariju, stvara majstor koji je pre 2000 godina bio Marija, majka Isusa.

Maitreja se gotovo jednom nedeljno 'niotkuda' pojavljuje na fundamentalističkim, religijskim skupovima širom sveta, uvek u obliku koje grupa može da prepozna, ako su to hindusi, onda onako kako odgovara njihovoj ideji Krišne; ako su jevreji, poput njihove ideje o mesiji; ako su muslimani, poput njihove ideje o Proroku, Imamu Mahdiju ili Mesiji; ako su budisti, poput njihove ideje o Maitreja Budi. Svoju pojavnost može da menja voljom. Može biti star ili mlad, čovek ili žena, plav ili crn. Na taj se način svako može poistovetiti s njim. Ovim skupovima se obraća na njihovom jeziku i potom nestaje. Na taj se način juna 1988. pojavio u Najrobiju u Keniji, pred oko 6000 ljudi, koji su ga prepoznali kao Hrista. Putem tada načinjenih fotografija, sa ovim događajem upoznali su se i gledaoci CNN-a, BBC-a i drugih medija.

Prilikom takvih pojavljivanja Maitreja kosmičkom energijom (energijom vodolije) magnetizuje podzemne izvore vode. Na kraju će biti 777 takvih izvora svuda po svetu. Neke su već pronašli i takva se voda, koja ima izvanredne isceljujuće moći, već koristi.

Ova čuda, koja se u obilju dešavaju, će nastaviti da se dešavaju sve dok se Maitreja javno ne otkrije svetu.

Dan objave

Maitreja je došao za čitavo stupajuće doba vodolije, dakle 2500 godina. Videćemo ga vrlo skoro. Velike TV mreže u SAD i Japanu su ga pozvale da se pojavi. Sa nastupima svuda po svetu ovo će voditi Danu objave.

Kada se bude javno objavio čitavom svetu, to će svima biti izvanredno iskustvo. TV mreže će se za tu priliku povezati posredstvom satelita. U određeno vreme (koje će, dakako, biti različito u svakoj vremenskoj zoni) njegovo će se lice pojaviti na TV aparatima svuda po svetu. Maitreja je sveznajući i sveprisutan. On će mentalno nadseniti umove čitavog čovečanstva istovremeno. Svako od nas čuće ga na svom jeziku. Ne mogu vam reći o detaljima njegove poruke, ali nema sumnje da će govoriti o tome ko je on, odakle je došao, o svojoj grupi majstora, Duhovnoj hijerarhiji i njenom povratku u svet, o problemima sveta i kako oni mogu da se reše, o životu koji je pred čovečanstvom, o izvanrednoj viziji budućnosti, tehnologiji budućnosti, koja će omogućiti ovladavanje silama prirode.

Dotaći će dva velika zakona koja dominiraju svim životom na ovoj planeti: zakon uzroka i posledice, na istoku poznatom i kao zakon karme, i zakon ponovnog rođenja, činjenicu o ponovnom utelovljenju kao načinu evolucije na ovoj planeti. Pružiće nam viziju boljeg života čovečanstva, jednostavnijeg života u ispravnim odnosima, ne samo jedan prema drugom nego i prema planeti, čiji smo deo. Osvrnuće se na potrebe okoline, ekologije planete, kako moramo da čuvamo i ispravno koristimo resurse sveta. Pokazaće i kako jednostavniji život može da nas učini srećnijim i ispunjenijim, kada svi dele resurse i žive takav život. Međutim neće sve moći da se promeni preko noći. Promene će se dešavati brzo, ali tako da se poremećaji postojećeg društvenog reda svedu na minimalnu meru.

Dok Maitreja bude odašiljao svoju poruku, viziju budućnosti i objašnjavao svoju ulogu i ulogu majstora u budućnosti, njegova će energija, energija ljubavi, poteći silnom snagom srcima čitavog čovečanstva. To će u srcima ljudi izazvati intuitivan odgovor na njegovu poruku.

Na fizičkoj ravni će se istovremeno desiti na stotine hiljada čudesnih isceljenja i ozdravljenja svuda po planeti. Dva faktora će igrati ulogu u tome ko će biti isceljen, a ko ne: zakon karme i vera pojedinca. Ukoliko karma dozvoljava a vera pri tome bude dovoljno jaka, ta osoba će biti isceljena.

Čovečanstvo će ovim iskustvom steći viziju svoje suštinske prirode, njime će se vratiti svojoj istinskoj prirodi kao duša i dobiti viziju i smisao koji će ga povesti u život i stvaranje nove civilizacije na boljim i pravednijim osnovama. Čitava budućnost planete biće određena našim odgovorom na ovo iskustvo. Maitreja će nam ponuditi izbor: ili ćemo nastaviti kao do sada, svojim starim, pohlepnim, sebičnim, samozadovoljnim putevima prošlosti, koji nas vode u propast, ili ćemo prihvatiti načelo raspodele, prihvatiti da smo jedno i početi da stvaramo civilizaciju kakvu ovaj svet još nije video.

Maitreja već zna naš odgovor, naš izbor. Kako je rekao u poruci 11, mojim posredstvom: "Moje srce mi govri vaš odgovor, vaš izbor i radosno je."

[Gornji članak je obrađena verzija predavanja koje je Bendžamin Krem 1996. dao u Osaki u Japanu.]

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta