Loading

 Domača stran >> Ezoterična filozofija >> Slovar Ezoteričnih izrazov

Slovar ezoteričnih izrazov

 

adžna - Čelna čakra, energijsko središče (čakra) med obrvmi, ki usmerja osebnost; na fizični ravni temu središču ustreza žleza hipofiza. To čakro mnogi zmotno imenujejo tretje oko.

antahkarana - Energijski kanal, ki predstavlja most med fizičnimi možgani in dušo. Razvijamo ga z meditacijo in služenjem.

antikrist - Energija Božjega vidika volje v involucijski fazi, ki uničuje stare oblike in odnose, na primer ob koncu neke dobe, da pripravi pot za sile, ki bodo uresničile Kristusovo načelo; v starem Rimu se je izražala skozi cesarja Nerona, v novejši zgodovini pa skozi Hitlerja in šest njegovih sodelavcev.

astralna raven - Raven čustev in želja, ki vključuje polarna nasprotja, kot so upanje in strah, sentimentalna ljubezen in sovraštvo, sreča in trpljenje. Je raven utvar, nanjo se dvigne naša zavest, ko sanjamo. Nahaja se med fizično in mentalno ravnijo.

astralno telo - Čustveno-željno telo posameznika.

ašram - mojstrova skupina; v Duhovni hierarhiji je 49 ašramov, sedem glavnih in 42 manjših; na čelu vsakega je mojster modrosti.

Avatar - duhovno bitje, ki se 'spusti' v materijo in se tako odzove na klic in potrebe človeštva; obstajajo človeški, planetarni in kozmični avatarji; slednje bi lahko imenovali tudi 'božanske inkarnacije'; če človeštvo njihov nauk pravilno razume in ga uresničuje, se njegovo razumevanje razširi, to pa predstavlja naslednji korak v duhovnem razvoju človeštva

Avatar združevanja - Veliko kozmično bitje, ki uteleša energijo volje, ljubezni, inteligence in še ene energije, za katero še nimamo imena; te energije pošilja na Zemljo vse od 40. let 20. stoletja in razdeljenost postopoma spreminja v enost.

Bog (glej tudi Logos) - Veliko kozmično bitje, ki pooseblja dušo planeta, uteleša vse zakone in vse energije, ki jim vladajo ti zakoni; te energije tvorijo vse, kar vidimo in česar ne moremo videti .

Buda - Zadnji avatar iz dobe Ovna; prejšnji svetovni učitelj, ki je deloval skozi princa Gotamo okrog leta 500 pr.n.š. Kot utelešenje modrosti je trenutno 'božanski posrednik' med Šambalo in Duhovno hierarhijo. Budisti pričakujejo svojega naslednjega velikega učitelja z imenom Maitreja Buda.

budi - Univerzalna duša ali um, višji razum, ljubeče razumevanje, ljubezen in modrost; energija ljubezni, kot jo doživljajo mojstri modrosti.

budijska raven - Raven božanske intuicije, ljubezni in modrosti. Od zgoraj navzdol je to peta raven, takoj nam mentalno ravnijo.

čakre - Energetski centri (vrtinci) v etrskem telesu, povezani s hrbtenico in sedmimi najpomembnejšimi žlezami z notranjim izločanjem. Odgovorni so za usklajevanje in vitalizacijo vseh teles (mentalnega, astralnega in fizičnega) in za njihovo povezavo z dušo, glavnim središčem zavesti. Obstaja sedem glavnih in 49 manjših čaker.

Dan razglasitve - Dan, ko se bo Maitreja razodel svetu v radijski in televizijski oddaji, ki jo bodo prenašali po vsem svetu. Celo tisti, ki oddaje ne bodo poslušali oziroma gledali, bodo njegove besede telepatsko slišali v svojem lastnem jeziku. Istočasno bodo stotisoči po vsem svetu čudežno ozdraveli. Začetek Maitrejevega odkritega poslanstva na svetu.

deva - Angel oziroma nebeško bitje; pripada kraljestvu v naravi, ki se razvija vzporedno s človeškim in sega od elementalov, ki so na nižji ravni od človeka, pa do bitij, ki so višje razvita od človeka in so na ravni Planetarnega logosa. To so 'aktivni gradniki', ki inteligentno delajo snovjo, sestavljajo vse poznane oblike, vključno z mentalnimi, čustvenimi in fizičnimi telesi ljudi.

doba - Svetovni ciklus, ki traja približno 2350 let, določa ga položaj Zemlje in Sonca glede na ozvezdja zodiaka.

duh - Kot ta izraz uporablja Maitreja, pomeni vsoto vseh energij (astralnih/čustvenih in etrskih) - življenjsko silo, moč ali 'šakti', ki ozavešča in oživlja posameznika. V ezoteričnem izrazoslovju pa je to monada, ki se odraža v duši.

Duh miru in ravnovesja - Kozmično bitje, ki Maitrejo presvetljuje s svojo energijo. Tesno je povezan z zakonom vzroka in posledice, da bi sedanji kaos, sovraštvo in trpljenje v sorazmerno enaki meri preoblikoval v njihova nasprotja.

Duhovna hierarhija (Belo bratstvo, Razsvetljeni um) - Božje kraljestvo, Duhovno kraljestvo ali Kraljestvo duš, ki ga sestavljajo mojstri in posvečenci vseh stopenj. Njen namen je uresničiti Božji načrt. Je planetarni center ljubezni in modrosti.

duhovno - lastnost katerekoli dejavnosti, ki vodi človeka v smeri razvoja - fizičnega, čustvenega, intuitivnega, družbenega - in pripelje do višjega stanja

duša (ego, višji jaz, notranji vodnik, notranji Kristus, sin uma, sončni angel) - Povezovalno načelo med duhom in materijo, med bogom in njegovo obliko. Daje zavest, značaj in kakovost vsemu, kar je izraženo v določeni obliki.

energija - Z ezoteričnega stališča je vse v manifestiranem vesolju energija. Energija vibrira na različnih frekvencah in to določa obliko, v kateri se bo energija izrazila. Misel lahko vpliva na energijo in jo usmerja.

etrske ravni - Štiri ravni materije, ki so bolj fine od treh gostih fizičnih ravni (trdne tekoče, plinaste). Za večino ljudi so še nevidne. (raven bioenergije, orgona)

etrsko telo - Energijski dvojnik fizičnega telesa, ki ga sestavlja sedem večjih centrov (čaker) in 49 manjših. Mreža drobnih energijskih niti (nadijev), ki povezuje vse centre in ki je osnova živčnega sistema. Blokade v etrskem telesu lahko povzročijo fizične bolezni.

evolucija - Proces poduhovljanja materije. Pot nazaj k izvoru. Odstranjevanje slepil in utvar, ki na koncu pripelje do kozmične zavesti.

ezoterika - Filozofija o procesu duhovnega razvoja človeškega in nižjih kraljestvih narave. Znanost, ki obsega modrost vseh dob človeške zgodovine. Je sistematična in obširna znanost o nastanku in delovanju vesolja in človekovem mestu v njem. Opisuje sile in vplive, ki so v ozadju pojavnega sveta. Je tudi proces zavedanja in postopnega obvladovanja duhovnih energij.

fizična raven - Najnižja vibracijska stanja snovi, kamor spada trda, tekoča, plinasta in etrska materija.

Gospod sveta - Glej Sanat Kumára.

guru - Duhovni učitelj.

Hierarhija - Glej Duhovna hierarhija.

iluzija - Utvara mentalne ravni. Duša, ki kot svoje orodje uporablja zaslepljen razum, dobi o pojavnem svetu izkrivljeno podobo.

Imam Mahdi - Prerok, katerega prihod pričakujejo nekatere islamske sekte in naj bi prišel, da bo dokončal delo, ki ga je začel Mohamed.

inkarnacija (utelešenje) - Po zakonu cikličnega utelešanja (reinkarnacije) si duša ustvari mentalno, astralno in etrsko telo (fizično ji priskrbita starša) in se tako utelesi. Skozi ta štiri telesa (osebnost) se izraža in uči na mentalni, astralni in fizični ravni.

intuicija - Neposredno notranje vedenje, ki se razvija, ko človek vzpostavlja stik s svojo dušo. Intuicija se izraža skozi višji ali abstraktni um.

invokacija - Priklic določenih duhovnih energij s pravilno osredotočeno pozornostjo, lahko s pomočjo molitve ali mantre. Če je izvedena pravilno in iskrena, ji sledi evokacija, odgovor duhovnih energij

involucija - Proces, v katerem se duh spusti v materijo, v svoje polarno nasprotje.

Jaz (višji jaz ali monada) - Božja iskra v vsakem človeku (glej monada).

izrazno sredstvo - Oblika, s pomočjo katere se višja bitja izražajo na nižjih ravneh; fizično, astralno in mentalno telo so izrazna sredstva duše na nižjih ravneh.

Jezus - Pred dva tisoč leti v Palestini je bil visoko razvit učenec Kristusa Maitreje. Kristusu je dovolil, da je zadnja tri leta (od krsta do križanja) deloval skozi njega. Zdaj je mojster modrosti, ki zelo tesno sodeluje s Kristusom Maitrejo. Je eden od mojstrov, ki so se že utelesili v fizična telesa, živi v bližini Rima. V prihajajoči dobi bo imel zelo pomembno vlogo pri prenovi in preusmeritvi krščanske in židovske religije.

joga - Združitev nižje narave z višjo. Različne tehnike za obvladovanje fizičnega, astralnega in mentalnega telesa.

joga karma - Nesebično služenje za širše dobro. S služenjem si ustvarjamo pozitivno karmo, ki uravnoteži našo slabo karmo. To pospeši duhovni razvoj, saj je slaba karma njegova največja ovira.

joga laja - Delo z energijami in čakrami. Najvišja oblika joge laja je transmisijska meditacija, kjer znanstveno za nas z energijami upravljajo mojstri.

karma - Zakon vzroka in posledice v terminologiji Vzhoda. Temeljni zakon, ki ureja naše bivanje v tem sončnem sistemu. Vsaka naša misel in vsako dejanje sprožita določen vzrok, ki ima svoje posledice, zaradi katerih je naše življenje dobro ali slabo. Povedano s svetopisemskimi besedami: "Kakor boš sejal, tako boš žel." Z besedami znanosti: "Za vsako akcijo obstaja enaka in nasprotno usmerjena reakcija."

kavzalna raven - Tretja od štirih višjih mentalnih ravni, na kateri prebiva duša.

kavzalno telo - Telo, v katerem se duša izraža na kavzalni ravni.

Kristus - Tisto bitje, ki uteleša božanski vidik ljubezni - vodja Duhovne hierarhije, svetovni učitelj, mojster vseh mojstrov, Maitreja.

Kristusova zavest - Energija kozmičnega Kristusa, poznana tudi kot Kristusovo načelo. Za nas jo uteleša Kristus (Maitreja). Zdaj se prebuja v srcih milijonov ljudi po vsem svetu. Je energija evolucije.

Krišna - Velik avatar, ki je živel okrog leta 3000 pr. n. št. in skozi katerega je deloval Maitreja v dobi Ovna. Ko je pokazal na potrebo po obvladovanju čustvene narave, je Krišna odprl vrata za drugo posvečenje. Hinduisti pričakujejo novo utelešenje Krišne na koncu dobe teme, ki ji pravijo kali juga.

Logos - bog, kozmično bitje, ki pooseblja dušo planeta (Planetarni logos), sončnega sistema (Sončni logos), Galaksije (galaktični logos) in tako naprej v neskončnost.

Maitreja - svetovni učitelj za dobo Vodnarja. Maitreja je Kristus in vodja Duhovne hierarhije našega planeta, mojster vseh mojstrov. On in Buda sta bila v skupini ljudi, ki so prvi, že v atlantidski dobi, dosegli razsvetljenje in postali mojstri modrosti.

manas - Višji ali abstraktni um.

mantra - Formula oziroma besede ali zlogi, ki prikličejo določeno energijo, kadar so pravilno izgovorjene.

meditacija - Znanstvena metoda vzpostavljanja stika z dušo in zlivanja z njo. Tudi proces prevajanja duhovnih energij, ki jih pošilja Duhovna hierarhija (transmisijska meditacija).

mentalna raven - Raven misli, na kateri potekajo miselni procesi.

mentalno telo - Izrazno sredstvo duše na mentalnih ravneh. Telo s katerim razmišljamo in skozi katerega se kasneje izraža duša.

Mojstri modrosti - Posamezniki, ki so prejeli peto posvečenje in šli skozi vse izkušnje, ki jih ta svet ponuja. Dosegli so popolno obvladovanje sebe in zakonov narave. Mojstri so varuhi razvojnega načrta in vseh energij, ki prihajajo na naš planet.

monada - Čisti duh, ki odraža trojnost božanstva: 1) božansko voljo ali moč (Oče); 2) ljubezen in modrost (Sin); 3) dejavno inteligenco (Sveti duh). Božja iskra, ki prebiva v vsakem človeku. Človek je fizična manifestacija duhovne monade (višjega jaza), ki je posamezna iskra Enega duha (boga).

okultno - Nerazkrito; znanost o energijah (glej ezoterika).

osebnost - Tridelno izrazno sredstvo duše na fizični ravni, sestavljeno iz mentalnega, čustvenega (astralnega) in fizično-etrskega telesa.

permanentni atomi - trije atomi materije (fizični, astralni in mentalni) okrog katerih se oblikujejo telesa za novo inkarnacijo. Permanentni atomi obdržijo vibracijsko stopnjo človeka ob njegovi smrti in tako zagotavljajo, da se dosežena stopnja duhovnega razvoja prenese v naslednje življenje.

Planetarni logos - Božansko bitje, ki pooseblja dušo planeta.

polarizacija - Polarizacija predstavlja raven zavesti. Če je naša zavest naprimer osredotočena na astralno raven, smo astralno polarizirani. Mentalna polarizacija se začne na polovici poti med prvim in drugim posvečenjem, konča se pa na polovici poti med drugim in tretjim, ko se začne duhovna polarizacija.

posvečenje (iniciacija) - Prostovoljen proces, ki predstavlja zadnjo fazo duhovnega razvoja, ki obsega nekaj zadnjih življenj. V njem se inkarnirani človek postopoma združuje s svojo dušo in monado ali 'Božjo iskro'. Na poti do razsvetljenja je pet posvečenj, vsako posvečen-cu/ki omogoči globlje razumevanje pomena in namena Božjega načrta, polnejše zavedanje njegove/njene vloge v tem načrtu in vedno večjo sposobnost zavestnega in inteligentnega delovanja za izpolnitev tega načrta.

Posvečevalec (iniciator, hierofant) - Tisti, ki posvečuje, ki v roki drži posvečevalno palico. Pri prvih dveh planetarnih posvečenjih je to Kristus Maitreja, pri tretjem in višjih posvečenjih pa Gospod sveta.

pralaja - Nementalno, neastralno, nematerialno stanje bivanja med smrtjo in ponovnim rojstvom, ko življenjski impulz trenutno miruje. Stanje popolnega miru in neskončne blaženosti pred ponovnim rojstvom. Ustreza krščanski ideji o nebesih.

presvetlitev - Proces, med katerim zavest višje razvitega bitja deluje skozi nižje razvito bitje, z njegovim privoljenjem in sodelovanjem.

rasa - Razvojna faza, v kateri je človeštvo kot celota razvijalo določen princip in izrazno sredstvo zanj. Tretja korenska oziroma prva resnično človeška rasa je bila lemurijska. Začela se je pred 18,5 milijoni leti, trajala je šest milijonov let, razvijala je zavest na fizični ravni. Naslednja je bila atlantidska, trajala je 12 milijonov let, razvijala je astralno zavest. Zdaj smo v arijski rasi (ta naziv nima nič skupnega s Hitlerjevo idejo o arijskem človeku) in razvijamo mentalno telo. V tem trenutku je človeštvo peta podrasa pete korenske rase.

raven - Ravni so stanja zavesti, so energije, ki vibrirajo z določenimi vibracijami. Te energije nam omogočajo zavedanje.

razvojna stopnja - Stopnja razvitosti posameznika, ki jo mojstri ocenjujejo na podlagi stanja posameznikovih čaker. Opisujemo jo s posvečenjem, ki ga je posameznik dosegel, 1,5 pomeni, da je človek na polovici poti med prvim in drugim posvečenjem.

reinkarnacija (ponovno rojstvo ali utelešenje) - S procesom cikličnega rojevanja, postopoma duhovno napredujemo. Novo življenje nadaljujemo tam, kjer smo prejšnje končali. Nazaj v inkarnacijo nas vleče zakon karme, utelešamo se, dokler ustvarjamo karmo. Ko prenehamo ustvarjati karmo, dosežemo razsvetljenje, mojstrstvo in ni se nam več treba utelesiti. Za razvoj od prvega utelešenja do razsvetljenja potrebujemo več sto tisoč življenja.

samouresničitev - Proces prepoznavanja in izražanja naše božanske narave.

Sanat Kumára - Gospod sveta; manifestacija našega Planetarnega logosa na etrski ravni. Sanat Kumára biva v Šambali, na Zemljo je prišel pred 18,5 milijoni let z Venere in se žrtvoval, tako da je postal poosebljenje duše božanstva našega planeta. Je najbližji vidik boga, ki ga lahko dojamemo.

sile svetlobe (sile evolucije) - Duhovna hierarhija našega planeta; planetarni center ljubezni in modrosti. To so mojstri modrosti, ki so varuhi Božjega razvojnega načrta za naš planet.

sile teme (sile zla, sile materialnosti) - involucijske ali materialistične sile, ki vzdržujejo materialni vidik planeta. Praviloma naj bi bile na involucijskem loku, ko pa začnejo posegati v naš evolucijski lok, negativno vplivajo na duhovni napredek človeštva, zato jih označujemo kot sile zla.

slepilo - Utvara na astralni ravni. Stanje, v katerem um zaslepijo čustveni impulzi, ki izvirajo iz astralne ravni in preprečujejo, da bi um jasno zaznaval resničnost. Primeri: strah, samopomilovanje, kriticizem, sumničavost, slepo prepričanje v pravilnost lastnega mnenja, pretiran materializem.

Sončni logos - Božansko bitje, ki pooseblja dušo našega sončnega sistema.

Šakti - Ženski vidik boga - materija. Prapočelo, Absolut, se v nekem trenutku razpolovi na moški in ženski pol, ki v skupnem plesu ustvarita vse manifestirano vesolje.

Šambala - Najvišje duhovno središče našega planeta, v katerem je poznana volja boga. Nahaja se nad puščavo Gobi na dveh najvišjih etrskih ravneh. Iz nje in prek nje pritekajo energije Šambale - energije volje ali namena. Ustreza temenskemu centru (čakri sahasrara).

Šiva - Moški vidik boga - zavest. Prapočelo, Absolut, se v nekem trenutku razpolovi na moški in ženski pol, ki v skupnem plesu ustvarita vse manifestirano vesolje.

transmisijska meditacija (transmisija) - Transmisijska meditacija je oblika skupinske meditacije, ki je namenjena preoblikovanju duhovnih energij, da jih človeštvo lahko sprejme in uporabi. Te duhovne energije, ki jih pošiljajo mojstri Duhovne hierarhije, med transmisijo tečejo skozi čakre transmitantov in tako se preoblikujejo. Je kombinacija dveh jog: joge karma (joge služenja) in joge laja (joge energij ali čaker). Je izredno učinkovito služenje in zelo pospeši osebni duhovni razvoj.

trikotnik - Skupina treh ljudi, ki se vsak dan v mislih povežejo in nekaj minut ustvarjalno meditirajo.

Učitelj sveta - Vodja Duhovne hierarhije v neki dobi - mojster vseh mojstrov. To nalogo zdaj opravlja Maitreja.

večna modrost (ezoterična filozofija) - Starodaven duhovni nauk, ki je temelj vseh svetovnih religij. Prvič je postal dostopen javnosti ob koncu 19. stoletja z deli Helene Petrovne Blavatske, v 20. stoletju prek Alice A. Bailey, Helene Roerich in Benjamina Crema, v 21. stoletju (do 2016) pa prek Benjamina Crema. Sistematično in razumljivo razlaga razvoj zavesti človeka in narave, pojasnjuje nastanek in delovanje vesolja in kakšna je človekova vloga v njem.

Velika invokacija - Mantra ali molitev, ki je namenjena priklicu (invokaciji) energij Duhovne hierarhije, ki se prevajajo med transmisijsko ali trikotniško meditacijo.

vibracija - Gibanje energije; energija vibrira z določeno frekvenco. Razvijamo se z višanjem svoje vibracijske stopnje, ko se odzivamo na višje energije.

Vodnar - V astronomskem smislu je to doba Vodnarja, ki se začenja in bo trajala približno 2350 let. Ezoterično se nanaša na prinašalca vode, na Maitrejevo dobo in na duhovne energije Vodnarja - energije združevanja in bratstva.

zakon ponovnega rojstva - Glej reinkarnacija.

zakon vzroka in posledice (zakon akcije in reakcije) - Glej karma.

zlo - Vse tisto, kar ovira duhovni razvoj.

žarki - Sedem tokov univerzalne božanske energije, izmed katerih vsak izraža določen vidik velikega, kozmičnega življenja. To so energije, ki se prepletajo na vseh frekvencah in ustvarjajo sončne sisteme, galaksije in vesolja. Gibanje teh energij v spiralnih ciklih pritegne vsa bitja v manifestacijo in jih odtegne iz nje.