Način pretraživanja Primjer Objašnjenje
Po pojedinačnim riječima filozofija Rezultat pretraživanja bit će stranice koje sadrže riječ filozofija.
Više riječi

ezoterična filozofija

Rezultat pretraživanja bit će stranice koje bilo gdje u sebi sadrže riječ ezoterična I riječ filozofija. Isti rezultat dobit ćete i ako unesete +ezoterična +filozofija (logičko pretraživanje) .
Po frazi "ezoterična filozofija" Rezultat pretraživanja bit će stranice koje sadrže točno određenu kombinaciju riječi odnosno frazu koji ste upisali u navodnicima, što znači da su to samo one stranice u kojima se riječ filozofija nalazi neposredno iza riječi ezoterična.
Logički +ezoterična -filozofija Plus (+) ispred tražene riječi znači da će u rezultatu pretraživanja biti samo one stranice koje tu riječ SADRŽE. Minus (-) ispred tražene riječi znači da će pretraživač prikazati samo one stranice koje tu riječ NE SADRŽE.
Po dijelu riječi filo*
*ija
*fil*
Rezultat pretraživanja bit će stranice koje sadrže bilo koje riječi koje sadrže traženi dio riječi.
    U prvom primjeru će u rezultatu biti sve stranice koje sadrže riječi koje započinju s filo, npr. filozofija, filolog i filodendron.
    U drugom primjeru u rezultatu će biti sve stranice koje sadrže riječi koje završavaju s ija, npr. filozofija, televizija i telepatija.
XXXU trećem primjeru će u rezultatu pretraživanja biti sve stranice s riječima koje bilo gdje u sebi sadrže fil, npr. profilirati, profil i filozofija.