Powered by Google
    MAPA STRANICA
 


Časopis Share International — prosinac 2005.

Ovo je hrvatsko izdanje skraćene verzije časopisa Share International. Kroz ove elektronske datoteke Share International vam omogućava pristup kompilaciji njegovih sadržaja.
Dopuštenje za reproduciranje ovih članaka u časopisnom, novinskom ili biltenskom obliku daje se uz uvjet da se kao izvor navede Share International i novinski izresci pošalju na adresu:
      PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland. Copyright © 2005 Share International. Sva prava pridržana.


Majstorov članak

Početak novog vremena

Majstor — preko Benjamina Créma


Mi, vaša starija braća, na odgovor čovječanstva čekamo strpljivo. Znamo da će se ogromna većina ljudi, kada pravilno prepozna i razumije situaciju u kojoj se Zemlja sada nalazi, složiti da samo radikalne promjene mogu spriječiti katastrofu.  
       Jedan od problema je taj da prosječna osoba zna vrlo malo o golemim ekonomskim interesima koji upravljaju odnosima u svijetu i koji najvećim dijelom djeluju protivno potrebama i pravima nebrojenih milijuna. Trenutno je 80 posto svjetskog bogatstva u posjedu  malog broja obitelji i organizacija. Većina tog bogatstva je "statična", uložena je u nekretnine, brodove, zlato, drago kamenje i umjetnine, i stoga od njega ima koristi samo nekolicina. Takva neravnoteža onemogućava napore vlada po cijelom svijetu da uspostave društva koja bi se temeljila na relativnoj socijalnoj pravdi.
       Ta neravnoteža toliko je stara i ukorijenjena da je slomiti može samo herkulska snaga ili ekonomska katastrofa svjetskih razmjera. Suočene s takvom situacijom vlade ne uspijevaju kontrolirati stanje u svojim državama te se, istovremeno, s drugim državama natječu za tržišta. Neizbježan rezultat su opetovani kaos, nestabilnost, te kronični nedostatak novca za ključne službe i pomoć inozemstvu. Siromašni na svijetu stoga i dalje pate i tiho se mole za promjene. Neki, manje tihi, pridružuju se sve većem broju svjetskih terorističkih skupina.  
       Kako onda prekinuti taj začarani krug naslijeđenog bogatstva, stagnacije te revolucionarne mržnje i nasilja?
       Kada se Maitreja pojavi, upozorit će na taj problem te opisati njegov mehanizam i negativan učinak na sve aspekte života, kako nacionalne tako i međunarodne. Pokazat će da samo pravedna i poštena raspodjela svjetskog bogatstva može dovesti do mira koji svi žele. Da će dijeljenje dobara samo po sebi stvoriti povjerenje koje omogućava takvu raspodjelu. Pokazat će da ljudi nemaju drugog izbora: svi drugi načini već su iskušani i to bez uspjeha — a vrijeme istječe.  

Veliki
Tako će govoriti Veliki. Tako će podići svijest ljudi i pomoći im da shvate razloge njihove teškog stanja. Pokazat će da je takva neravnoteža neodrživa u svijetu koji je toliko međusobno zavisan i koji se suočava s toliko mnogo opasnih problema. Pokazat će da samo racionalna preobrazba naših sada mrtvih uređenja ljudima omogućiti napredak i izgradnju civilizacije vrijedne svojega imena.
       Kada ljudi čuju Njegove riječi, podijelit će se u tri skupine: jedni će se svim srcem odazvati na Njegove misli i na Njegov apel za njihovim angažmanom.  Drugi će izgraditi tvrđavu protivljenja i konfrontacije. Treća, manja skupina nestrpljivo će čekati po strani.
Postupno će postati očito da se promjene moraju barem iskušati i provest će se nekoliko pokusa. To će brojne uvjeriti u provedivost načela dijeljenja dobara i dovesti do Dana objave, znaka da je počelo novo vrijeme.


(Arhiv Majstorovih članaka)


Pitanja i odgovori:

P.: (1) Istraga Ujedinjenih naroda o smrti Rafiqa Haririja ukazuje na upletenost Sirije; da li se na istražitelja vršio pritisak i, ako je tako, tko je to činio? Je su li Siriji to "podmetnuli" kako bi izgledalo da je neprijatelj Zapada? (2) Istovremeno, Iran se napada zbog njegovog nuklearnog programa. Molim vas za vaš komentar.
      O.: (1) Siriju u svakom slučaju pritišće SAD, koji vrši pritisak na Ujedinjene narode da u ubojstvo Rafiqa Haririja upletu Siriju. Prema mojim informacijama, pravi krivac je CIA. Ne samo da Sirija nije imala povoda za ubojstvo Haririja , nego bi i samo razmišljanje o takvoj akciji bilo u potpunosti protivno interesima Sirije. Sirija i Libanon potrebni su jedno drugom.  Seymour Hersh, istraživački novinar iz SAD-a, objavio je nalaze koji podupiru moje informacije.
(2) Iran je, naravno, jedna od država takozvane "osovine zla", koju je osmislio Bush, jer se vjeruje da Iran želi izgraditi nuklearnu bombu, što nije točno. Iran je velik i jak, a SAD je zaglibio u Iraku. Stoga je malo vjerojatno da će SAD napasti Iran, međutim mogao bi bombardirati njegova nuklearna postrojenja za koje Iran, zasada iskreno, insistira da su isključivo za miroljubivu upotrebu.

P.: (1) Kakvo je vaše mišljenje o nastojanjima Tonyja Blaira u "borbi protiv terorizma", o uvođenju perioda od 90 dana tijekom kojeg bi se uhićenici mogli držati bez optužbe? (2) Mislite li da bi odbijanje tog prijedloga zakona u Parlamentu moglo biti najava kraja njegove političke karijere?
(1) Ja smatram, a čini se da se s tim slaže i većina britanske javnosti, da je razdoblje od 90 dana zatvora bez optužnice nepravedno i pretjerano, a možda i kontraproduktivno. (2) Možda, no on je kao priljepak kada je vlast u pitanju i vjerojatno će kreirati krizu koja će "zahtijevati" njegovu neprekidnu prisutnost na vlasti.

P.: Je li izbor Amira Peretza za novog vođu laburističke stranke u Izraelu znak promjene na bolje i pomirenja u Izraelu i na Srednjem istoku? Možemo li se nadati da bi njegova politika mogla otvoriti istinski dijalog s Izraelom?
      O.: Volio bih   da mogu odgovoriti potvrdno, no smatram da će to malo promijeniti na stvari. U Izraelu su snage protiv razuma i kompromisa i dalje prejake.

P.: Tko stoji iza bombaških napada u Ammanu, u Jordanu?
      O.: Al-Qaeda.

P.: (1) Koji su pravi uzroci nedavnih nemira u više francuskih gradova? (2) Kako se francuska vlast i društvo općenito trebaju nositi s tim problemom? Na kraju krajeva, svi francuski državljani su pred zakonom jednaki.
      O.: (1) Nepravedno postupanje
društveno i kod zapošljavanja s francuskom useljeničkom zajednicom koja je u Francuskoj mnogo manje integrirana u život nego drugdje u Europi. Mladi imigranti obično kažu: "U mojoj putovnici piše da sam Francuz. Policija kaže da sam stranac." (2) Trebaju s njima postupati kao s jednakima, naravno.

P.: Kada promatramo opasna i destruktivna zbivanja u današnjem svijetu, vrlo je utješno čuti vaše informacije da se pozitivni događaji u stvari događaju u direktnom razmjeru s negativnim događajima. Možete li nam molim vas objasniti taj proces? Je li to uvijek bilo tako?
      O.: Nije uvijek bilo tako. Od Njegove odluke da se vrati u svakidašnji svijet (to je bilo 1945. godine), Maitreju zasjenjuje veliki Kozmički avatar, Duh mira i ravnoteže, na način sličan onome kada je Maitreja zasjenjivao Isusa u Palestini. Taj Avatar radi sa zakonom akcije i reakcije (koje su suprotne i jednake). Kao rezultat njegova rada, destruktivne, nasilne energije bivaju promijenjene u svoje suprotnosti, tako da ćemo imati eru ravnoteže i sklada koje će biti u direktnom razmjeru s današnjim nasiljem i neskladom.

P.: Imam dojam da se gospod Maitreja pokazuje sve više, to jest da se češće pojavljuje ljudima možda i dalje prerušen, no dopuštajući da ga više vide onakvog kakav u stvari jest? Je li to točno?
      O.: Ne, nije točno. Učestalost njegovih pojavljivanja u različitim krinkama tijekom svih ovih godina ostala je jednaka.

P.: Zamišljam li si ja to ili se broj svjetlosnih uzoraka sve više povećava? Čini se da ih ima svugdje!
      O.: Imate pravo. Sve ih je više, tako da ih sada možete vidjeti u gotovo svakoj državi na svijetu.

P.: Mnogo je priča o ljudima koje su izliječili svjetlosni obrasci koji se pojavljuju širom svijeta. Je li iscjeljivanje njihova svrha?
      O.: Svjetlosni obrasci nisu ljekovita svjetlost sami po sebi, međutim Maitreja s vremena na vrijeme koristi svjetlosnu demonstraciju kako bi izveo zabilježena "čudesna" izlječenja.

(Više o svjetlosnim uzorcima)

P.: (1) Čini se da se u skupinama koje surađuju s vama neki ljudi drugima čine hladnima,  te ponekad ima prigovora zbog manjka ljubavi i topline. Ta percipirana hladnoća izjednačuje se s neuspjehom da se izrazi duša. Možete li molim vas objasniti: kada bi izražavali samo sićušni djelić duše, kako bi se to demonstriralo? (2) Da li bi bilo moguće sresti se na razini duše kao skupina, tako da izražavamo više kvaliteta naše duše?
      O.: (1) Treba biti jasno da svi ljudi u tim skupinama izražavaju određeni stupanj veze s dušom već samom činjenicom što rade u tim skupinama. Ljudi se vrlo razlikuju po načinu iskazivanja ljubavi. To jako ovisi o zračnoj strukturi, odgoju, nacionalnim značajkama itd. "Hladnoća" jednog čovjeka je "toplina" drugog.  Umjesto da stalno prave takve usporedbe, ljudi bi u skupnim odnosima trebali pokušati biti više neosobni i više objektivni. Kada bi to učinili, njihov rad bi se trenutačno poboljšao. (2) Mnoge skupine se već susreću na taj način.

P.: Dok novo doba započinje, koje jednostavne promjene možemo učiniti?
      O.: Implementirajte dijeljenje dobara. Stvorite pravdu i time mir. Stvorite ispravne međuljudske odnose i na taj način jedinstvo i sintezu koji su ključ za doba Vodenjaka. Spoznajte da smo svi Jedno, braća i sestre jedne ljudske obitelji. Sve vidljive razlike nisu važne
bez obzira na nacionalnost ili boju kože, one nisu važne. Ako ste sada Nizozemci, tko zna u sljedećem životu možda ćete biti Kinezi, Afrikanci ili Rumunji. Sprijateljite se s njima već sada!

      
(Više pitanja i odgovora)

Pisma čitatelja:
      
Tijekom mnogo godina neki su se Majstori, posebice Maitreja i majstor Isus, u različitim olbičjima pojavljivali velikom broju ljudi iz cijelog svijeta. Pojavljuju se i na predavanjima i meditacijama Benjamina Crema, pružajući ljudima u publici priliku da ih intuitivno prepoznaju. Neki ljudi podijele svoja iskustva s časopisom Share International. Ako susrete porvrdi Majstor Benjamina Cremea, pisma se objavljuju. Ta iskustva dana su da nas nadahnu, usmjere ili pouče, a često i da nas ozdrave i obodre. Također, Majstori vrlo često privlače našu pažnju na neku našu fiksiranu netoleranciju (na primjer protiv pića ili pušenja) ili je komentiraju. Mnogo puta djeluju kao anđeli spasitelji u nesrećama, tijekom ratnih vremena, potresa i drugih katastrofa. Pisma koja slijede primjeri su tog načina komunikacije Majstora:

Mama Božić

Dragi uredniče,
Rano ujutro na Božić 1998. godine imala sam san. Kažem san, međutim taj san bio je drugačiji od svih drugih, bio je to više kao neki sveprožimajući osjećaj odnosno iskustvo.
       Sanjala sam da s nalazim u sestrinoj kući, u krevetu i u sobi u kojoj sam u tom trenutku zaista i spavala. U snu sam se probudila i pogledala kroz prozor, na ulicu, gdje je sjedio ženski Djed Božićnjak okružen djecom. Bila je vrlo krupna; nije bila debela, međutim imala je veliku glavu i prsa te goleme bokove. Imala je dugu i gustu valovitu crvenu kosu i ružičastu put. Gledala je direktno u mene i smiješila se. Ostala sam bez daha i u tom trenutku osjetila ispunjenom nečim što mogu opisati samo kao totalnu, apsolutnu ljubav, koja je od nje tekla u moje srce i zatim kroz čitavo tijelo. 
       Tog iskustva još se uvijek sjećam do zadnje pojedinosti, uključujući i moćan osjećaj primanja ljubavi. Za mene je to bilo iskustvo koje mi je promijenilo život. Također, negdje u to vrijeme sam i zatrudnjela.  
       Zanima me možete li mi reći, je li to bio duhovni poziv da se probudim, i ako jest, čiji?
       P. G., Glasgow, Škotska, Velika Britanija.
       (Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je san doista bio "duhovno buđenje" majstora Isusa.)

      

Službenik za novačenje

Dragi uredniče,
U ljetu 2005. godine imali smo informativni štand u Croydon Melu. U jednom trenutku nam je prišao Indijac srednje visine, tamne kose, kratke brade i vrlo bistrih očiju. Izuzev turbana, bio je odjeven modernu zapadnjačku odjeću. Činilo se da već zna za Benjamina Crema, Maitreju i Majstore.
       Glavna tema našeg razgovora bila je politika. Govorio je kako tek maleni postotak svjetske populacije posjeduje većinu svjetskog bogatstva. Rekao je da većinu svjetskog bogatstva u rukama drži mali broj grupa i korporacija, koje su u vlasti približno 2000 obitelji. Pojasnio je da tu leži glavni problem, jer se oni ne žele odreći svoje moći. Sve je to opisivao s mnogo pojedinosti, no nažalost, nisam ga mogao dokraja pratiti te sam zapamtio samo dijelove razgovora. Čini mi se da je na kraju rekao i da jedino moć ljudi može to promijeniti.
       Također, snažno je naglasio da siromaštvo treba iskusiti da bi ga se stvarno razumjelo. Rekao je da je upravo to jedan od najvećih problema Zapada, te da zato postoji manjak razumijevanja. Nadalje, rekao je da kada on želi nešto razumjeti, najprije sebe, fizički, stavi u tu situaciju. Samo znanje nije dovoljno.
       Kada sam ga upitao kako to da toliko mnogo zna o toj temi, odgovorio je da je mnogo proučavao politiku i ekonomiju. Na pitanje što je po zanimanju rekao je da novači ljude da mu pomažu u njegovu radu. Usporedio je to s gradnjom broda. Rekao je da prije svega potreban savršen plan, zatim netko tko će nadgledati radove, i na posljetku vrsni inženjeri koji će slijediti upute. Rekao je da je on osoba koja nadgleda radove i novači prave ljude za taj posao.
       Kada sam ga upitao odakle je rodom, odgovorio je da je iz malog sela u Himalaji. Na pitanje živi li sada u Londonu, odgovorio je da je to samo privremeno te da većinu vremena provodi na putu između Himalaje i Londona. Kada sam ga upitao gdje mu je obitelj, odgovorio je da je nema.
       U jednom trenutku pitao me jesam li sreo Maitreju, na što sam odgovorio da jesam. Pitao je: “Na temelju čega to mislite?” Odgovorio sam da je Benjamin Crème potvrdio jedan susret, koji sam imao na palestinskim demonstracijama, na što se nasmijao. Zatim me pitao: "Mislite li da je Benjamin Crème susreo Maitreju?" Uzvratio sam mu da, kako ja razumijem Cremove knjige, Benjamin Creme nema takvu želju, te da za to postoje specifični razlozi. Ponovo se nasmijao i rekao da sam u pravu.
       Tada je rekao: "Ja sam vama mnogo pričao, recite vi meni nešto više o tome što vi radite?" Rekao sam da mislim da mu zaista nemam što reći jer on već zna sve o Maitreji i – ruku na srce – on je bio mnogo potkovaniji za priču o toj temi od mene. Odgovorio je da radim dobro i da samo tako nastavim.
       Mislim da se zadržao oko pola sata, a dao mi je i nekoliko osobnih savjeta. Na odlasku se rukovao sa mnom i rekao mi da budem sretan. Nakon nekog vremena vidio sam ga kako stoji oko 15 metara od našeg štanda i samo promatra gužvu, udubljen u vlastite misli, pri čemu bi s vremena na vrijeme pogledao u našem smjeru.  Potom je nestao no malo kasnije ponovno se pojavio. Pričao je s nekim na štandu nekoliko metara od našeg i također povremeno pogledavao prema nama. Bio je u blizini sve dok se nismo spakirali, a zatim je prilično brzim korakom otišao.
       S. S., London, Velika Britanija
       (Majstor Benjamina Crema potvrdio je da je Indijac bio Maitreja)

 Dva pisma od iste osobe:

Vapaj

Dragi uredniče,
Naša uža obitelj prolazila je kroz vrlo teško vrijeme i jednog dana našla sam se kako vapim Maitreji da trebam zagrljaj. Nekoliko dana kasnije, 1. veljače 2005., otišli smo na moju zadnju posjet doktoru zbog ozljeda koje sam zadobila uslijed pada niz stepenice na Dan zahvalnosti 2004. godine. Moj muž i ja na putu prema kući svratili smo u trgovinu. Još uvijek sam imala veliku čizmu na nozi i hodala sam sa štapom. Jedna gospođa mi je prišla i zagrlila me. To me zapanjilo i sjetila sam se svoje molitve Maitreji. Zagrlila me još jedanput, i potom upitala kupujemo li uvijek u toj trgovini. Odgovorila sam joj niječno, a ona je rekla da ako kupujemo, i ona želi tamo dolaziti. Stalno je govorila da imam lijepo lice. Bilo mi je neugodno. Pogledala sam je malo pozornije i primijetila da ima crvenkasto-plavu kosu te da su joj crte lica besprijekorne, bez ijedne bore. Komentirala sam da i ona također ima lijepo lice; činilo mi se da je u svojim pedesetima.
       Kada je odlazila, moj muž je primijetio da je odšetala do auta i odvezla se. Je li ta žena mogla biti Maitreja?
       (Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je "žena" bio Maitreja.)

Skriveno blago

Dragi uredniče,
(2) u lipnju 2004. godine moj muž i ja opsluživali smo informativni štand Share Internationala u Denveru u Coloradu. Trebali smo još jedan stolac za suradnike te sam se otputila na travnatu površinu kako bih ga pronašla. Na travnjaku su ležala dva beskućnika s cigaretama u rikama; obojica su na glavi imali crne bejzbolske kape, stariji je imao tamnu jaknu od tvida.
       Pored njih bila su kolica za kupnju puna praznih limenki. Upitala sam ih jesu li vidjeli gdje se nalaze dodatni stolci. Uputili su me na pult za informacije. Mlađi muškarac se, nakon što ga je na to potaknuo stariji, ustao i otpratio me do tamo, hodajući dva koraka preda mnom i ništa ne govoreći. Bio je visok i na sebi je imao čiste "Levisice". Pomislila sam kao je čudno što beskućnik izgleda tako čisto.
       Na posljetku sam ga upitala: droga ili vino? Odgovorio je, vino. Bila sam upoznata s tim jer mi je otac bio alkoholičar – nije bio zlostavljač, no moje je odrastanje bilo jadno zbog toga (bio je kronični vinopija). Najmanje jedan sat njih dvojica vodili su me svuda uokolo da pronađemo stolac, međutim bez uspjeha. Nešto u meni nije moglo a da se ne osjeća radosno jer sam znala da mi pokušavaju pomoći, mogla sam vidjeti božansko u njima, mogla sam ih vidjeti u drugačijem svjetlu. Otpratili su me natrag do našeg štanda, pri čemu je mlađi gurao kolica, a samo stariji govorio: rekao je da je iz Kalifornije, iz velike obitelji, te da ga je otac često vodio na pecanje. Dodao je: "Mogu se vratiti kad god poželim." Niži, stariji muškarac stalno je govorio "mlađi nije tako mlad", sve dok ga nisam upitala: Koliko je star? Odgovorio je da ima 38 godina. Ja sam rekla: "Ne mogu procijeniti vašu dob jer imate bradu." On je rekao: "Volim svoju bradu."
       Kada je došlo vrijeme da se rastanemo, stariji muškarac izvukao je iz donjeg dijela kolica stolicu i dao mi ga. Ja sam bila toliko zapanjena da je sve što sam mogla reći bilo: "Ne mogu uzeti vašu stolicu, ona je vaša." Odgovorio je: "Što ću ja sa stolicom? Želim da je vi imate." Zatim mi je rekao: "ožete li me zagrliti prije no što odemo." Rekla sam da mogu.
       Je li moguće da su ta dva muškarca bili Maitreja i majstor Isus?
       B. S., Boulder, Colorado, SAD
       (Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je stariji muškarac bio Maitreja, a mlađi majstor Isus.)      

Dugotrajna impresija

Dragi uredniče,
Navečer, poslije transmisijske meditacije 1. listopada 1998. godine, moja prijateljica i ja pošle smo prema automobilu. Ulica je bila mračna. Baš dok smo se spremale preći ulicu, ispred nas se zaustavilo jedan automobil. Vozač, mlad i vrlo zgodan muškarac, upitao je moju prijateljicu za put do glavnog gradskog trga. Kada sam čula njegov glas, bila sam duboko impresionirana. Odzvanjao je s ljubavlju, pravednošću i iskrenom srdačnošću. Dirnuo me u srce.
       Moja prijateljica objasnila mu je kako da dođe do trga, a on joj se zahvalio i polako se odvezao. Kad smo se na putu prema kući provezle preko glavnog trga, nismo vidjele njegov automobil.
       Sljedećeg jutra na putu na posao osjetila sam radost i spremnost da pomažem ljudima, da učinim svoje odnose srdačnijima i ponovno uspostavim odnose s onima koji su mi se u zadnje vrijeme činili udaljenima od mog srca. Tijekom sljedećih nekoliko dana kad god bih se prisjetila susreta s tim strancem ponovno sam osjetila toplinu i ljubav. Činilo se kao da ta ljubav teče prema ljudima na koje bih pomislila.
       Jesmo li srele Majstora mudrosti?
       Mateja Vesel, Novo Mesto, Slovenija
       (Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je "vozač" bio majstor Isus.)

Supermarket blues

Dragi uredniče,
u listopadu 1998. godine u supermarket u kojem radim došla je jedna starija žena. Sjedila sam za blagajnom i vidjela je kako hoda između polica, uspoređujući cijene s onima na računu iz drugog supermarketa. Zamolila je dvije ili tri moje kolegice da joj pomognu s provjeravanjem računa budući da je smatrala da je u drugom supermarketu previše platila. Obratila se i meni, također. Željela sam joj pomoći, međutim nisam se mogla snaći u svim tim brojevima — iako to činim svaki dan. Bilo je to doista neobično. Sve što sam mogla je dati joj savjet da sljedeći put bude opreznija. Zahvalila mi je i otišla.
       Za vrijeme našeg razgovora imala sam osjećaj da gleda kroz mene i čita mi misli. Mislim da nije bila obična osoba.
       Možete li mi reći tko je ona bila?
       Dafina Koželj, Ljubljana, Slovenija
       (Benjamin Creme potvrđuje da je "žena" bio majstor Isus)

"Nada raste, prijatelji moji. Nada je među vama."

Potreba za promjenom i promjena sama dovode do prevrata i stvaraju okolnosti koji, ako ih prosuđujemo površno, odaju dojam kaosa.  Čitatelji Share Internationala znaju da se iza kulisa, i ponekad prekrivena površinskim događajima, odvija velika promjena nabolje. Rađa se nov, razumniji, pravedan svijet. Maitreja, Učitelj svijeta, o svom dolasku u javnost kaže:
"Vrijeme do trenutka kada ćete me ugledati protječe vrlo brzo. Iskoristite to malo vremena što bolje i recite svojoj braći da sam prisutan među vama. Ništa što biste mogli činiti nije vrjednije od toga. Nada raste, prijatelji moji. U svijetu se budi nova svjetlost, čovječanstvo će iskusiti radost." (iz poruke br. 112)
Predstavljamo vam izbor odlomaka sabranih iz različitih izvora, Maitrejinih poruka, članaka Cremovog Majstora i zapisa Benjamina Crema, koji su posvećeni temi nade.


"Kada se obznanim, izrazit ću nadu čitavog čovječanstva u nov život, u nov početak, u spremnost da se promijeni smjer; u to da svjedoče izgradnji novog svijeta u kojem će živjeti u miru i bez straha od sebe ili svoje braće; slobodni da stvaraju  s radošću u srcu; slobodni da budu ono što jesu, u jednostavnom poštenju. Moj zadatak tek započinje, no već sada u ljudskim srcima žari nova svjetlost, nova nada, osjećaj novog početka, spoznaja da čovjek nije sam, da je zaštitnik svega poslao svojeg zastupnika. To je Ono što ja jesam." (Maitreja, iz poruke br. 8) 

Stojimo na pragu novog doba. Većina ljudi danas može osjetiti vjetrove promjene koji briju širom svijeta i najavljuju novo vrijeme. Usred kaosa i sloma starih sigurnosti i oblika može se osjetiti novi svijet koji čeka da se rodi. Bolji svijet. Sigurniji, razumniji, i pošteniji svijet. Moj zadatak je da vas podsjećam na te nade i planove, da vas nadahnem suradnju i aktivno služenje, da vodim vaše korake ako zateturate, i da u vama probudim spoznaju da niste napušteni i sami. Drago mi je što vam mogu pomoći na taj način; pozdravljam priliku da olakšam vaš teret i stavim pred vas zlatno obećanje budućnosti. (Majstor, iz članka "Obećanje budućnosti")

Naš zadatak je stvaranje klime nade i očekivanja koja će Maitreji omogućiti da se javno objavi i istupi (bez kršenja naše slobodne volje) na javnu pozornicu u kojoj postoji potrebni minimum prijemljivosti. Ovu priču čuli su milijuni ljudi*; naravno, ne vjeruju svi u nju.  Mnoge tisuće, možda stotine tisuća, vjeruju joj do određene mjere. Dopuštaju mogućnost da je istinita i to je dobro. Ima i, ne znam točno koliko, otprilike nekoliko tisuća ljudi koji su istinski predani, koji aktivno vjeruju. Njihov zadatak, naš zadatak, je da povećamo tu otvorenost čovječanstva za mogućnost Maitrejinog dolaska. To pomaže otvoriti prozor koji će Maitreji omogućiti da se da istupi u javnost. (Benjamin Creme, Maitrejina misija, 3. dio)

U svakoj generaciji utjelovljuju se duše koje su opremljene za rješavanje problema svog vremena. Ova tvrdnja je ezoterična istina kojoj bi trebali posvećivati više pozornosti. U njoj se nalazi nada za budućnost i jamstvo napretka. Također, ona pruža uvid u funkcioniranje Plana. Suočeni s nedaćama i kušnjama kao što jesu, ljudi su na svijet skloni gledati kao na neprijateljsko mjesto, a na život kao na slučajnost. Propuštaju vidjeti kontinuitet i ljepotu razvojnog plana koji se odvija. (Majstor, iz članka "Dobročinitelji")

Prosječnom promatraču čini se da je svijet rastrgan i da njime vladaju oni koji ne dijele s drugima tu viziju mira, koji u svakom izbijanju rata vide priliku za bogaćenje i zadobivanje moći. Iako je takvih mnogo, većina je ljudi umorna od besmislenosti rata i trudi se da se takve ludosti okončaju jednom zauvijek. U njihovim srcima gori nada u novo vrijeme mira i napretka za sve. Ti ljudi, kojih ima u svim državama, su nada svijeta. (Majstor, iz članka "Konačna odluka")

Svakim mjesecom svijet je sve bliže danu oslobođenja. Nebrojeni milijuni s žudnjom i nadom očekuju taj dan. Kako bi održali tu nadu traže znamenje te ga u sve većem broju i pronalaze. Ljudi posvuda osjećaju da staro vrijeme završava, da se u svijetu događa nešto iznenađujuće i novo. Stari poredak se povlači i za sobom ostavlja svoje krhotine patnje i gorčine, podijeljenosti i sukoba. (Majstor, iz članka "Dan oslobođenja")

U zavjetrini, spreman da stupi na svjetsku pozornicu, stoji Krist. Njegove energije idu ispred Njega, obavljajući svoj posao preobrazbe i stvaranja ravnoteže za kojom čeznu svi ljudi. Mnogi sada osjećaju Njegovu prisutnost, bilo da ga poznaju po imenu ili ne. Kada su gotovo posustali, osjećaju oslobađanje novog života i nade. Osjećaju i svoju vlastitu moć i sposobnost da oblikuju svoju budućnost. Kada ga vide i čuju kako govori, i kada se zauzme za njihove najdublje čežnje i potrebe, ništa neće zaustaviti krešendo promjene koji će tada uslijediti. Svijet pun nade stoji na pragu preporoda. (Majstor, iz članka "Prag preporoda")

Uskoro će golemo mnoštvo ljudi prepoznati potrebu za drastičnom preobrazbom i krajem zastarjelih institucija današnjice. Ljudi će početi disati slobodnije, radost i nada potaknut će ih da eksperimentiraju s novim oblicima i uređenjima, i iz sadašnjeg kaosa rodit će se novi sklad. Tako će biti. Tako će staro ustupiti mjesto boljem, razumnijem ritmu, koji će kod ljudi probuditi božanskost koja leži u njima. (Majstor, iz članka "Čovječanstvo mora odlučiti")

Rađa se novo vrijeme — vrijeme pravde, slobode i mira. U tom dolazećem vremenu ljudi svih narodnosti doživjet će ispunjenje svojih snova i nada za bolji život: za smisao i svrhu, ljepotu i razumijevanje,  ispravne odnose i ljubav. Svaki dan će donositi novo unutrašnje i vanjsko otkriće,   svaki sat novu mogućnost za služenjem. Tako će biti i tako će svaki muškarac, žena i dijete slaviti božanskost koja je u svima nama i u svoj njezinoj raznolikosti izražavati mnogostranu ljepotu Boga. (Majstor, iz članka "Svršetak sužanjstva")

Muškarci i žene širom svijeta koji dijele moju nadu u nov život za čovječanstvo bit će predvodnici i pokazivati put; i zajedno ćemo izgraditi siguran svijet. Moja prethodnica već priprema čovječanstvo za to vrijeme. Malo ih je u svijetu koji u svojim srcima ne znaju da je moj povratak blizu. Ta istina odzvanja na svim razinama. Otkrit ćete da je to tako kada se obratite svojoj kada pristupite svojoj braći. Svaki od vas u svom je srcu već vidio novo svjetlo koje svijetli u daljini, koje donosi obećanje budućnosti. Kada čovječanstvo stupi na put koji će ga odvesti natrag k Bogu, to će se svjetlost rasplamsati u plamen kakvog na Zemlji još nije bilo. (Maitreja, iz poruke br. 23).

Vi, prijatelji moji, u ovom vremenu imate jedinstvenu priliku za služenje. Povjerena vam je poruka nade, objava istine, i o vašoj prosudbi ovisi vaša budućnost. Mogli biste izabrati put koji vodi u jalovu neaktivnost — to je vaše pravo. Ali, prijatelji moji, zašto odbaciti priliku da služite svojoj braći i meni najdjelotvorniji način? Obznanite činjenicu moje prisutnosti među vama i promatrajte kako se svjetlost radosti budi u očima vaše braće. Neka i oni s vama dijele tu objavu nade i obećanja za svijet i zauzmite svoje  mjesto uz mene. (Maitreja, iz poruke br. 68)

Podijelite ovu poruku nade, ovu radosnu vijest sa svojom braćom i sestrama širom svijeta te i njih pripremite za moj dolazak. Tako im možete neizmjerno služiti. (Maitreja, iz poruke br. 48)

P.: Možete li na okultan način pojasniti razliku između uvjerenja i nade, objasniti značenje oba pojma?
       O.: Nada se razlikuje od uvjerenja. Uvjerenje je stvar uma. To je nešto što vam se na mentalnoj razini čin istinito, vrijedno, magnetično i privlačno — skup ideja koje zajedno čine ideologiju u koju možete vjerovati. Čini se da odgovara na različita životne probleme, da nudi odgovore u vezi smisla, svrhe života i tako dalje. To je nešto sasvim drugačije od nade.  
       Što se tiče nade, rekao bih da postoje dvije vrste. Jedno je nada koja je fantazija za ispunjenja želja i ona je po svojoj prirodi astralna. Ona može čovjeka dugo podržavati u teškim okolnostima. To je vrsta nade kakvu je imao g. Micawber, slavni lik Charlesa Dickensa. On je uvijek bio u užasnim problemima, siromašan, no uvijek je živio u nadi, čekao je "da se nešto promijeni". Ta vrsta nade je astralna želja i odvest će vas, kao što je odvela njega, kroz cijelu knjigu, no sama po sebi ne čini ništa drugo osim što podržava vašu sposobnost da živite iz dana u dan.
       Nada u više okultnom smislu je nešto posve drugo. Ona je ostvarenje unutarnje povezanosti svih stvari — vašeg života i vaših dnevnih aktivnosti s kozmičkom shemom stvari. Svjesnost o tome tko ste, da ste Jastvo — to vam daje vjeru odnosno nadu.  Vjera i nada izviru iz istog unutrašnjeg, intuitivnog prepoznavanja onoga što jeste, da ste ovdje sa svrhom i da ništa na svijetu ne može to uzdrmati. Ništa ne može zatrti život. Možete ubiti tijelo, činiti svakojake stvari životu na vanjskoj, fizičkoj razini života, no ne možete se riješiti Bića. Nada proistječe iz vašeg vlastitog bića. To je podupirateljska kvaliteta koju nazivamo vjera, unutrašnja veza s dušom, kvaliteta duše. Kao što je Maitreja rekao: "Ja sam vaša nada." (Poruka br. 10) Kristovo načelo u nama, energija same evolucije koja nas povezuje s čitavim svemirom je ono na što Maitreja misli kada kaže: "Ja sam vaša nada." Kada je ono što on jest, — utjelovljenje Kristovog načela — u vašim srcima, imate nadu.
       Nadati se znači imati imati potpunu vjeru u život. To ne znači da će sve ići glatko. Ne znači da ćete na vanjskoj, fizičkoj razini živjeti lagodan život i da će se mediji odazvati čim poželite uspostaviti vezu s njima, da će ljudi koje ćete nazivati telefonom uvijek biti tamo te da nikad nećete morati pokušati ponovno. Mnogi ljudi misle da su na pravom putu ako sve teče glatko i lako. SLijediti linije najmanjeg otpora nije nužno pravi način življenja. Umjetnost odabira pravog djelovanja u odnosu na liniju najmanjeg odnosno najvećeg otpora je ono što dovodi do napetosti koju nazivamo služenje: vatru, gorljivost koja je svojstvo pravog služenja. (Benjamin Creme, Maitrejina misija, 2. dio).

Istovremeno svjedočimo ponovnom rađanju nade i slobode u ljudskim mnoštvima i zadnjim naporima starog poretka da se suprotstavi valu evolucije. Novo doba je na putu i ništa ne može zaustaviti njegov napredak, međutim sam čovjek određuje kojom će brzinom i lakoćom stvari napredovati. (Majstor, iz članka "Tama prije zore")

Svaki drhtaj ljubavi koji osjetite u svojem srcu odzvanja i u mojem. To je jednostavna zbilja našeg odnosa. Znajte stoga, prijatelji moji, kolika je moja radost kada osjetim vaše iščekivanje, vaše oslobađanje od straha i vaše povjerenje. Mnogi mi pripremaju put. Preuzmite na sebe zadaću, moja braćo i sestre, da podijelite to breme s njima. Stvorite oko sebe ozračje nade i povjerenja u koje ću uskoro moći ući. Vjerujte mi kada vam kažem da sam već hodao ulicama vaših gradova, jer to je, prijatelji moji, istina. Ljudi su mi poznati do u tančine: poznajem njihove nade i strahove, njihove čežnje i stremljenja. Poznajem njihove najviše težnje za dobrom. U to sve se pouzdajem. Donesite odluku da ćete mi pomagati u mom buduće radu. Postanite kanali za moju ljubav. Tako ćete i vi ispuniti svoju sudbinu. (Maitreja, iz poruke br. 73)

Osjećam vaše težnje i nade. Uzet ću ih u svoje srce i ispuniti ih za vas. Ja sam vaš mentor. Ja sam vaša najviša želja. Ja sam vaša najčišća svjetlost. Ja sam ljubav vašeg srca. Odvest ću vas u tu blagoslovljenu zemlju koju nazivam Ljubav. Pokazat ću vam Boga koji prebiva u njoj, i prizvati iz vas tu božanskost. (Maitreja, iz poruke br. 80)

P.: Što u ovom trenutku možemo učiniti da pomognemo Maitreji?
       O.: Prije svega, ako vjerujete, čak i samo kao u mogućnost, da je Maitreja u svijetu, obznanite to na sve moguće načine svima koji su spremni slušati: na predavanjima, preko radija, televizije, tiska, pisama itd. Tako ćete pomoći stvoriti ozračje nade i očekivanja njegovog dolaska koje će mu omogućiti da uđe naše živote — bez kršenja slobodne volje čovječanstva. Zauzimajte se za dijeljenje dobara i pravdu u svijetu kao jedini put do pravog mira — i pokušajte živjeti njegova učenja. (Benjamin Creme, Share International, siječanj/veljača 1997)

Služiti možete na mnogo načina, međutim jedan od svih njih danas je prioritetan: Krist treba vašu voljnu pomoć. Recite svijetu o njegovoj prisutnosti, njegovom skorom izlasku u javnost i pomognite mu više nego što uopće možete znati. Zajedno izgradite misaonu tvorbu tog događaja i stvorite ozračje nade. To će, više od svega, osigurati da njegov ulazak u kaotični svijet koji muče brojni problemi bude bez zapinjanja. (Majstor, iz članka "Glas ljudi")

Neće proći mnogo vremena dok svijet ne shvati da se odvija nešto posve izuzetno. Već se pojavljuju znakovi da mnogi ljudi postaju svjesni novog ozračja, novog smjera misli kojeg je teško okarakterizirati i opisati, koji im daje nadu i ublažava stres nedavne prošlosti. Nešto nedodirljivo, no ipak snažno prisutno, počinje se osjećati posvuda. (Majstor, iz članka "Nova smirenost")

Maitreja zna da će ljudi ispravo odlučiti; da nije došao uzalud. Zna da u ljudskim srcima blistavo gori težnja, čežnja za bratstvom i pravdom, za ispravnim odnosima i povjerenjem. Maitrejino vodstvo i ljubav su par ključeva koji će otključati srca ljudi.
       Redoviti čitatelji ovih stranica znat će što da očekuju, što će osjetiti i kao trebaju reagirati. Iskoristite tu mogućnost služenja vašoj braći i sestrama širom svijeta i poručite im te vesele novosti. Probudite ih za njihovo neprocjenjivo iskustvo i izbor bolje, sretnije budućnosti, i tako otvorite njihova srca za Maitrejinu ljubav. (Majstor, iz poruke "Čovjekov ključni izbor")

Budite spremni da me uskoro ugledate. Budite spremni da čujete moje riječi, da slijedite moje misli i poslušate moju molbu. Ja sam stranac pred vratima. Ja sam onaj koji kuca. Ja sam onaj koji neće otići. Ja sam vaš prijatelj. Ja sam vaša nada. Ja sam vaš štit. Ja sam sve u svemu. Primite me u sebe i dopustite da djelujem/radim preko vas. Učinite me dijelom vas samih i pokažite me svijetu. Dozvolite mi da se izrazim preko vas i spoznajte Boga. (Maitreja, iz poruke br. 10)
(* Rujan 2004: 30 milijuna ljudi su čuli za te informacije, 2 milijuna su otvoreni za njih, a 1 milijun im vjeruje.)

Znamenje
      
Članak o svjetlosnim krugovima objavljen u američkom tabloidu

"Mnogi očevici širom svijeta izvještavaju o neobičnom novom fenomenu — udesnim svjetlosnim krugovima koji su iscijelili stotine bolesnih i umirućih ljudi", navodi se u članku američkog tabloida The Sun.
       U članu se navodi da su se na pročeljima zgrada, zidovima spavaćih soba, pločnicima i gradskim autobusima širom svijeta, uključujući Ameriku, Kanadu, Australiju, Argentinu, Njemačku i Švicarsku, počeli pojavljivati neobični geometrijski oblici.
       Članak izvještava da su svjetlosni uzorci čudesno izliječili različite bolesti uključujući zadnje stadije raka, kronične plućne bolesti, nasljedna medicinska stanja, kao i da se ponekad pojavljuju po želji, nakon molitve za duhovno ozdravljenje.
       Brian Markerson iz Bangora u američkoj saveznoj državi Maine vjeruje da ga je svjetlosni krug izliječio od rijetke i po život opasne bolesti koja je prouzročila gomilanje krvnih ugrušaka u krvnim žilama koje okružuju njegov mozak. "Počeo sam se redovito moliti," priča Markerson,"... i jednog dana primijetio sam neobični kružni svjetlosni uzorak na zidu svoje spavaće sobe, oko pola metra iznad uzglavlja. Nikad prije ga nisam vidio. Činilo se da postaje svjetliji svaki put kada izgovorim svoju molitvu. Moja žena počela ga je nazivati "mojim anđelom" jer je izgledao kao lik s krilima unutar kruga.
       Jednog jutra Markersonova spavaća soba postala je izuzetno svijetla, "kao da je osvijetljena reflektorima". Ugledao je bijeli krug i izgubio svijest, misleći da umire. "I tada sam se probudio u bolnici. Bio sam u nesvijesti osam sati, no ugrušci su potpuno nestali... Snimanje mozga pokazalo je da sam potpuno zdrav. Krug više nikada nisam vidio — jednostavno je nestao s mog zida."
       U članku se citira fizičarka Eileen Gulden koja je tri godine proučavala fenomen svjetlosnih krugova: "Svjetlosni krugovi u pravilu se pojavljuju za sunčanog dana i često izgledaju kao da su refleksije svjetlosti s obližnjih prozora. Međutim, te refleksije nisu konzistentne. Ne pomiču se u skladu s pomicanjem sunca i nisu tamo svaki dan. Ponekad se krug pojavi i zadrži se nekoliko tjedana, ponekad je prisutan samo sat ili dva, a ponekad se zadržava godinu dana ili više prije nego što nestane. X-evi i drugi geometrijski uzorci unutar kruga ne mogu se objasniti optikom koju mi poznajemo. Uobičajene refleksije jednostavno se ne ponašaju na način kao što se ponašaju ti krugovi. Nalik su krugovima u žitu načinjenima od vidljivog svjetla.
       Pojavili su se mnogi uzorci i oblici, uključujući i vesica pisces, kršćanski simbol za ribu koji se, prema Gulden, pojavljuje i u svetoj geometriji mnogih svjetskih kultura. "Taj simbol je najčešće povezan s Božjim darovima, predstavlja znak božanske prisutnosti na Zemlji", kaže Gulden. (Izvor: The Sun, SAD)
       (Majstor Benjamina Crema potvrđuje da je Maitreja manipulirao energijom svjetlosnog kruga u svrhu   izlječenja Briana Markersona. Za više informacija pogledajte sekciju Pitanja i odgovori.)

NLO-i nad Oxfordom

Prema lokalnim novinama, 24. listopada 2005. iznad južnog Oxfordshira u Velikoj Britaniji viđen je NLO. Najprije ga je u 6 sati iznad područja Bensona primijetio i fotografirao građevinski radnik Howard Jarman. On je kroz svoj prozor na nebu vidio "predmet s blještavim svjetlima " koji je ispuštao "neobično zujanje slično zujanju dalekovoda". Zajedno sa ženom promatrao ga je 45 minuta. Isti nepoznati leteći objekt su prije toga, iz automobila, iznad Sutton Courtenayja vidjeli Jacqui Ellaway i njezina kći Jo. "Imao je tri kvadratna prozora u nizu; sve što se osim tri vrlo velika kvadratna prozora moglo vidjeti bila je slaba svjetlost ispod njih. Uopće se nije micao; mi smo samo sjedile tamo u automobilu i gledale ga," ispričala je gđa. Ellaway.
       Policajac Thames Valley zanijekao je da je policija primila bilo kakve prijave viđenja NLO-a na tom području, a Ministarstvo obrane izjavilo je da je objekt vjerojatno bio zrakoplov ili svjetlost koja se reflektirala od oblaka. "Mi ne vodimo statistike o NLO-ima," rekao je glasnogovornik. (Izvor: Oxford Mail, Velika Britanija)

NLO-i s Marsa

U listopadu i studenom 2005. godine izviješteno je da je nebo nad Njemačkom bilo puno obojenih vatrenih kugli. Vlasti su primile brojne prijave viđenja NLO-a, dok su znanstvenici te pojave objasnili kao meteorske pljuskove.
       Poznato je da meteorski pljuskovi dosežu svoj vrhunac krajem listopada i početkom studenog. Na internetskim stranicama NASA-e citiran je stručnjak za meteore David Asher iz sjevernoirskog opservatorija  Armagh, koji je rekao da ljudi "vjerojatno vide meteorski pljusak Taurida".
       Mada im se najvjerojatnijom činila pretpostavka da su vatrena svjetla bila tragovi meteora, amaterski i profesionalni astronomi razmatrali su i mogućnost da se radilo o svemirskom otpadu. "Moguće je i da su to bili i NLO-i, koji su, naposljetku, pojave koje ne možemo objasniti," rekao je Werner Walter, amaterski astronom iz Mannheima u Njemačkoj. On ih je kao "izvanredno velike, obojene vatrene kugle koje su po nebu letjele brzinom munje." (Izvori: CNN, Reuters)
(Majstor Benjamina Crema potvrđuje da su to viđenja svemirskih brodova s Marsa.)

Neobična svjetla viđena na nebu iznad Kalifornije i Nevade

Ljudi diljem Kalifornije i istočno sve do Las Vegasa u Nevadi izvijestili su da su 26. listopada 2005. na nebu vidjeli neobična svjetla. Službenici iz tri zračne baze u Kaliforniji izjavili su da u zraku u to vrijeme nije bilo vojnih zrakoplova koji bi mogli biti uzrok tih svjetlosnih pojava. Također, osoblje u bazama je reklo da te noći nije bilo pokusnih ispaljivanja raketa. Američka savezna uprava za zrakoplovstvo izjavila je da tog dana nije bilo nedokumentiranih letova. Tim Sinclair, stanovnik San Francisca, pojavu je opisao kao nizove masivnih svjetala za koje se činilo kao da lebde, te rekoa da se kroz dalekozor moglo vidjeti da vibriraju. U listu San Francisco Chronicle citiran je profesor astronomije koji je rekao da su svjetla vjerojatno bili Venera i Mars, koji su u vrijeme tih viđenja, prema navodima lista, bili vidljivi na istočnom dijelu neba. Pa ipak, u naknadno objavljenom ispravku članka navedeno je da su Venera i Mars te noći bili vidljivi na suprotnoj strani neba.
       Fotograf San Francisco Chronicla Lance Iversen fotografirao je svjetlosnu pojavu. Iversen je rekao da je u jednom trenutku vidio četiri jasno odvojena svjetla, no da je zatim vidio samo dva koja su se kretala usklađeno. "Bili su samo svjetla koje su se kretala po nebu," rekao je. "Mogla su to biti dva helikoptera, no nisam mogao vidjeti nikakav trup. Također, svjetla su se kretala predaleko i dosta brzo, tako da to nisu mogli biti planeti - ja mogu prepoznati planete kada ih vidim." 
       (Izvor: San Francisco Chronicle, SAD)
       (Majstor Benjamina Crema potvrđuje da su to izvještaji o viđenjima svemirskih brodova s Marsa.)


Share International primio je sljedeće pismo:

Dragi uredniče,
Krajem listopada 2005. moja se majka, koja živi blizu Oxforda, probudila nešto poslije ponoći da bi išla na zahod. Čula je zujanje koje je dolazilo izvana i pogledala kroz prozor. Pogledala je prema gore i vidjela niz svjetala koja su se prostirala preko neba. Vidjela je jedno jače svjetlo i manja bljeskajuća svjetla koja su velikom brzinom kružila uokolo. Moja majka se pita je li to bio NLO i moli Majstora za odgovor.
Heather Smith, Oxford, Velika Britanija
       (Majstor Benjamina Crema potvrdio je da je to bio ogromni svemirski brod s Marsa s desecima manjih svemirskih brodova koji su letjeli oko njega.)


Glas naroda

      
Prosvjedi nazvani "Svijet ne može čekati" širom SAD-a  

U desecima gradova širom Sjedinjenih Država tisuće prosvjednika sudjelovali su na prosvjednim skupovima na kojima se pozivalo na ostavku predsjednika Busha. "Prekinimo Bushov režim" bila je središnja tema prosvjeda koji su se održali u New Yorku, Los Angelesu, Seattlu, San Francicscu, Chicagu i još barem 60 drugih gradova.
       Udruga "Svijet ne može čekati" (The World Can't Wait), koalicija sastavljena od različitih skupina, za organiziranje prosvjeda iskoristila  je godišnjicu Bushovog reizbora za predsjednika. U New Yorku su učenici i studenti izašli iz škola i fakulteta i pridružili se tisućama drugih prosvjednika na Union Squaru, te zatim od tamo marširali prema Times Squaru. "Bushov režim više nije u igri da bi svojom politikom mijenjao svijet," kaže organizatorica prosvjeda Sunsara Taylor. "Od rata u Iraku pa do okolišne politike i imenovanja novih sudaca Vrhovnog suda... suočavamo se s fašizmom u ovoj zemlji." Studenti iz najmanje 40 fakulteta i koledža te učenici iz 90 srednjih škola širom SAD-a napustili su učionice i sudjelovali u prosvjedima. (Izvor: Reuters, Velika Britanija)

Američke savezne države usprotivile se Bushu glede klimatskih promjena

Amerikanci kreiranjem zakona kojima se emisijama stakleničkih plinova nameću ograničenja u skladu s onima Protokola iz Kyota preuzimaju rješavanje problema klimatskih promjena u svoje ruke — i tako se direktno suprotstavljaju tvrdoglavosti predsjednika Busha što u pogledu globalnog zatopljivanja.
      Devet sjeverozapadnih američkih saveznih država počelo je ograničavati emisije plinova kod elektrana; Kalifornija priprema zakon koji određuje da se automobilske emisije plinova do 2015. godine trebaju smanjiti za 30%; gradonačelnici 187 američkih gradova (koji predstavljaju 40 milijuna ljudi) obvezali su se postići ciljeve smanjivanja emisija stakleničkih plinova postavljene u Kyotu; a neke vodeće američke tvrtke traže obavezno smanjivanje emisija ugljikovog dioksida u atmosferu kako bi bile u koraku s globalnim kretanjima ka gospodarstvu s niskim emisija ugljičnog dioksida.
       Ukoliko kalifornijski zakon preživi sve moguće pravne izazove i bude donesen, druge savezne države će je slijediti, a isto tako i Japan te možda Kina — što  znači da će se proizvođači automobila širom svijeta morati uskladiti sa smanjivanjem emisija ugljičnog dioksida. (Izvor: BBC News, Velika Britanija)

Prosvjedi u Bakuu

U azerbajdžanskom glavnm Gradu Bakuu je u studenom 2005. više desetaka tisuća prosvjednika izrazilo svoju ljutnju zbog navodne prijevare na nedavnim parlamentarnim izborima. Sporne parlamentarne izbore kritizirala je i Udruga za europsku sigurnost i suradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe) koja je promatrala izbore. Promatrači su proces prebrojavanja glasova na 43 posto promatranih glasačkih mjesta opisali kao "loš" i "vrlo loš"; dali su primjere manipulacije s brojem glasova kao na primjer to da se su se za zapisivanje službenih rezultata umjesto kemijskih koristile obične olovke. "Imali smo velike nade da će izbori biti pošteni i da ćemo posljedično moći dati bolju ocjenu. Nažalost, rezultati naših promatranja pokazali su da to nije moguće", izjavio je na tiskovnoj konferenciji Geert Ahrens, vođa promatračke misije.
       Neki u tim prosvjedima vide presliku takozvane "narančaste revolucije" i drugih sličnih primjera moći naroda. Iako se procjene razlikuju, čini se da se na prosvjedu na kojem se zahtijevala ostavka predsjednika Ilhama Alijeva okupilo 30 do 40 tisuća ljudi.
       Između mnogih transparenata jedan je bio upućen Georgu Bushu: "Predsjedniče Bush: ne trgujte s našom demokracijom za naftu." Nafta je od životne važnosti za azerbajdžansku budućnost budući da su Zapadne kompanije — prije svega one is SAD-a — uložile milijarde dolara u državne naftne rezerve, a izgradnja naftovoda, koji će ići iz Azerbejdžana te povezivati kaspijski naftni bazen i tursku mediteransku luku Ceyhan, bliži se kraju. Taj naftovod će smanjiti ovisnost Amerike o Bliskom istoku kao njezinom glavnom izvoru nafte.
      Iako vlasti i određeni komentatori tvrde da je taj iskaz moći naroda već počeo gubiti na snazi, daljnji prosvjedi planiraju se za blisku budućnost. (Izvor: Los Angeles Times, USA; Inter Press Service)

Razotkrivanje laži!


Bivši diplomat razotkrio iračke laži

Bivši britanski veleposlanik u SAD-u i stručnjak za vanjsku politiku osporio je navode Downing Streeta o iračkom ratu   i događajima nakon njega, otkrivajući da je Velika Britanija u rat uvedena na temelju laži.
       Sir Christopher Meyer je od 1997-2003. godine u Washingtonu redovito sudjelovao u predratnim sastancima na visokoj razini. U svojoj knjizi memoara DC Confidential (DC povjerljivo) — prvom "insajderskom" opisu planiranja iračkog rata koji će biti objavljen — otkriva:
 • Tony Blair uvjeravao je SAD da ih podupire u ratu za promjenu režima u Iraku, dok je istovremeno kod kuće to ustrajno poricao;
 • Iako SAD i Velika Britanija i još uvijek krive Francusku što je prijetila vetom na njihov ulazak u rat, francuski su se diplomati u stvari tada bili spremni pogoditi i dopustiti donošenje druge rezolucije UN-a;
 • Tony Blair (općepoznat po tome što je loš u detaljima i politici) bio je toliko "očaran blizinom i glamurom moći SAD-a" da je Americi ponudio bezuvjetnu potporu, umjesto da zahtijeva sigurno poslijeratno planiranje. "Da je Britanija insistirala na tome," piše sir Cristopher, "Irak poslije Sadama mogao je izbjeći nasilje koje se sada pokazuje fatalnim za čitavu operaciju";
 • Downing Street je u vrijeme početka rata potpuno marginalizirao britansko ministarstvo za vanjsku politiku;
 • Irački rat i događaji u Iraku nakon njega radikalizirali su i potaknuli terorizam u Velikoj Britaniji (što je u direktnoj kontradikciji s Blairovim današnjim tvrdnjama). (Izvori: The Guardian, BBC News, Velika Britanija)

  Sumnje u izvještaj o ubojstvu Rafika Haririja


  Seymour Hersh, američki istraživački novinar i dobitnik Pulitzerove nagrade, izjavio je da je privremeno izviješće UN-a o atentatu na bivšeg libanonskog premijera  Rafika Haririja u najboljem slučaju neuvjerljivo. U izviješću su navedeni "jasni dokazi" da je u ubojstvo upleten vrh sirijske vlade. No, prema Hershovim navodima, izvještaj njemačkog tužitelja Detleva Mehlisa izgrađen je na istim labavim temeljima kao i prezentacija američkog ministra vanjskih poslova Colina Powella o iračkom oružju za masovno uništenje, održana pred UN-om veljači 2003. Prema Hershovim tvrdnjama, Mehlisov izvještaj oslanja se na "prisluškivanje neimenovanog izvora u iranskim zračnim snagama, nekoga tko nema pristupa insajderskim informacijama.  Nije empiričan." Tako tanki dokazi, kaže, su osnova za kampanju Bushove administracije u UN-u za sankcije protiv Sirije. (Izvor: Toronto Globe and Mail, Kanada)
          (U "Pitanjima i odgovorima" u Share Internationalu od travnja 2005. Benjamin Creme je napisao: "... Sadašnja politika SAD-a je vršenje maksimalnog pritiska na Siriju. Prema mojim informacijama, Refika Haririja ubila je CIA kako bi prouzročila povlačenje sirijskih postrojbi iz Libanona, i zatim zametnula i proširila glasine da je Haririja ubila Sirija, iako je činjenica da takav čin ne bi bio u interesu Sirije.")

  "To nije pravi Sadam"

  Prema izvještaju jordanskog blogera objavljenog u listu The Guardian početkom sudskog procesa, u Jordanu je prisutno snažno protivljenje suđenju Sadamu Huseinu, pri čemu neki jordanski listovi tvrde da "zatvorena osoba nije pravi Sadam Husein nego jedan od njegovih dvojnika kojem se sudi samo zato da bi se 'povećala popularnost američkog predsjednika"'.
         U međuvremenu, u studenom 2005. ubijen je drugi odvjetnik koji je zastupao jednog od Sadamovih suoptuženika, uslijed čega je obrani postalo krajnje opasno odlaziti u svoje urede, razgovarati sa svjedocima i vršiti druge dužnosti povezane sa sudskim procesom. (Izvor: The Guardian, Velika Britanija)
          [Vidi članak Benjamina Crema "Velika prijevara?", Share International, siječanj/veljača 2004 (za hrvatski tekst o toj temi vidi SI-ovu obavijest za medije br. 66 — Sadam Husein? Priča koja poziva na istragu): "Za nas nema sumnje da SAD nisu uhitile Sadama Huseina. Prema našim informacijama, Sadam je ranjen u prvoj noći rata, 20. ožujka 2003., i od zadobivenih ozljeda preminuo dva dana kasnije. Muškarac kojeg su nedavno zarobili je jedan od nekoliko dvojnika, bratić, koji nalikuje Sadamu Huseinu no ima nekoliko drugačijih fizičkih obilježja."]

  Vojnici potvrđuju američko mučenje zarobljenika u Iraku  

  Natporučnik američke vojske koji je služio u Iraku i Afganistanu javno je optužio američkog ministra obrane Donalda Rumsfielda da je pred Kongresom lagao o sistematskom mučenju iračkih zatvorenika.
         U svom pismu Kongresu natporučnik Ian Fishback opovrgnuo je Rumsfieldovo izviješće Kongresu iz 2004. godine u kojem je ovaj naveo da je zlostavljanja u zatvoru Abu Ghraib provodila nekolicina raspojasanih vojnika "u noćnoj smjeni", te da su Sjedinjene Države u Iraku poštovale Ženevsku konvenciju. Fishback, koji je predani kršćanin, smatra da je Rumsfieldovo izviješće kršenje Ustavu SAD-a  jer se radi o laganju pred Kongresom o stvarima koje uključuju vojsku. Ustvrdio je da su brojni brutalni postupci otkriveni na fotografijama iz Abu Ghraiba prema njegovim saznanjima bili  "u skladu s američkom politikom", te da je ono čemu je svjedočio dokaz da SAD svakako nije slijedio Ženevsku konvenciju kod postupanja s iračkim zatvorenicima.
         Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch navodi da se od Fishbackovog svjedočenja "sve veća kritična masa vojnika javlja s optužbama o zlostavljanjima." "Fishbackov izvještaj je po mom mišljenju tek vrh ledene sante u današnjoj vojsci," rekao je senator John McCain, čiji je amandman na obrambeni proračun kojim se zabranjuje okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje sa zatvorenicima "bez obzira na njihovu nacionalnost ili fizičku lokaciju", što je u skladu s američkim ustavom, američki Senat prihvatio s 90 glasova za i 9 glasova protiv. Potpredsjednik Dick Cheney snažno je lobirao protiv tog amandmana, no neimenovani službenik u Pentagonu izjavio je da je "uniformirana vojska ogorčena zbog Cheneyjevog stajališta". (Izvor: Newsweek, SAD)

  CIA pozvana da se očituje o tajnim zatvorima

  CIA, Središnja obavještajna agencija SAD-a, i Bijela kuća odbijaju Kongresu otkriti informacije o mreži zatvora širom svijeta.
         Uspostavljeni nakon napada 11. rujna 2001., zatvori se nalaze u osam država, uključujući Tajland, Afganistan, neke zemlje istočne Europe te centar u zaljevu Guantanamo na Kubi. Uvjeti, način postupanja i okolnosti zatvaranja u tim zatvorima, te čak identitet zatvorenika, nisu poznati. CIA te tajne zatvore nikad nije priznala jer se boji da bi tako američku vladu izložila tužbama pred sudovima u stranim državama, gdje takvi zatvori krše lokalne zakone kao i, uostalom, američke zakone o zatvaranju.
         Usprkos činjenici da su države domaćini tih zatvora i SAD potpisale UN-ovu konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupanja i kazni, istražitelji CIA-e u inozemstvu koriste takozvane "tehnike pojačanog ispitivanja", koje je CIA odobrila iako su neke od njih zabranjene konvencijom UN-a i američkim vojnim zakonom. Sada, kada bivši CIA-ini zatvorenici u inozemstvu progovaraju o mučenjima i Kongres zahtijeva odgovore, zabrinutost CIA-e zbog legalnih, moralnih i praktičnih aspekata držanja zatvorenika u izolaciji i tajnosti — moguće i do kraja njihovih života — sve je veća. (Izvori: The Washington Post, Associated Press, SAD)

  Krugovi u usjevima i tajna polegnutog žita
        
  Adam Parson
        
  Slijedi kratak izvadak iz članka britanskog novinara Adama Parsona objavljenog u Share Internationalu od prosinca 2005. godine.
        
  Otkada su tijekom 1980-ih tajanstveni krugovi polegnutog žita na poljima poljoprivrednika privukli pažnju javnosti, u gotovo svim zemljama svijeta otkriveno je više od 10 000 piktograma ili ''agriglifa''. Na stotine ih se pojavljuje svake godine, većinom tijekom ljetnih noći u blizini pokrajine Wiltshire u južnoj Engleskoj, i često su toliko kompleksni da su zagonetka čak i za profesore matematike. Mogu biti veliki nekoliko stotina metara, a njihov oblik je precizan izraz geometrijskih zakona.
                Britanska vlada zvanično ih je proglasila prijevarama, mnogobrojni dokumentarni filmovi i novinski članci snažno su ih napali nazivajući ih besmislicama, no usprkos tome u Wiltshire se svake godine slijevaju tisuće posjetitelja koji žele osobno doživjeti taj neobičan fenomen.
         Pored ceste A345, iznad kružnog toka kod Beckhampton i iza gostionice Wagon and Horses smještena je kavana Tihi krug (Silent Circle Cafe). Za one koji svake godine posjećuju Wilthshire to je obavezna postaja prilikom obilaska žitnih krugova. Od ranog jutra, čim se otvoren vrata kavane, tamo se mogu pronaći entuzijasti koji dolaze čak i iz dalekog Novog Zelanda, Danske ili SAD-a kako sjede u iznajmljenim minibusovima s kartama i termosicama s kavom u rukama. I toga dana u ljetu 2005. godine ja sam bio jedan od njih.
         Do deset ujutro kavana je vrvjela ljudima u parkama i planinarskoj obući koji su prije prve runde lova na žitne krugove tog dana ispijali šalice čaja. Prema velikoj zidnoj karti označenoj pribadačama, u poljima iza kavane bilo je najmanje 20 krugova, a na širem području još nekoliko desetina. Je li moguće da je to toliko jednostavno? Bio sam spreman noć ili dvije provesti na vrhovima brežuljaka i zuriti kroz dalekozor u potrazi za blještavim svjetlima na nebu, no prema Charlesu Malletu, mladom vlasniku kavane, lov na žitne krugove danas je živahniji i popularniji nego ikad.
         Izraz 'krugovi u žitu' su krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća skovali Colin Andrews i Pat Delgado, prvi istraživači koji su skrenuli pozornost javnosti na ono što se događa po britanskim seoskim krajolicima. U svojem  bestseleru pod naslovom ''Circular Evidence'' (Kružni dokazi) iz 1989. godine, Andrews i Delgado napravili su iscrpnu usporedbu različitih vrsta polegnutih žitnih vrtloga koji su se u kasnim sedamdesetima počeli pojavljivati kao jednostavni krugovi i zatim se do kasnih osamdesetih razvili u prekrasne i zapanjujuće kompleksne oblike.
         Pronašli su oblike od radijalnih zraka, višeslojnih struktura i vrtloga položenih u obliku slova 'g' ili 's', do kreacija koje su mogle biti napravljene jedino polijeganjem u jednom potezu. Zatim, pojedinosti vanjskih rubova izrađene kirurškom preciznošću, prsteni i pruge, različita središta i radijalni vrtlozi
  sve to bez ijedne slomljene stabljike?
         Pat Delgado govorio je o predmetima zlatne boje u obliku diska viđenim na nebu, diktafonima koji su snimili zvukove koje nitko nije čuo, o silama koje kao da su preuzimale nadzor nad kazaljkama mjernih instrumenata, uzorcima na tlu koje ljudi jednostavno ne bi mogli ponoviti, te o ''nepoznatim poljima sile i nepoznatoj inteligenciji''. Samo 1988. godine je u razdoblju od osam tjedana izviješteno o 200 krugova, a 51 od njih pronađeni su u blizini brda Sillybury, u blizini Aveburija u Wiltshireu, na jednom od najstarijih nasipa koje je napravila ljudska ruka.
         Zatim se u ljetu 1990. godine dogodilo nešto izuzetno. Na istočnim poljima kod Alton Barnesa, sada po žitnim krugovima najpoznatijem nizu polja na svijetu,  preplašeni seljak otkrio oblik duži od džambo džeta. Izraz ''krug u žitu'', iako pomalo neprikladan za izdužene uzorke, iznenada se probio u svijest javnosti.
         Prvi entuzijasti za žitne krugove počeli su masovno posjećivati Wiltshire, no uskoro je fenomenu dodan jedan sasvim ljudski element
  prijevare. U trenutku najvećeg interesa javnosti, 1990. godine, BBC i Nippon TV sponzorirali su 24-satnu noćnu stražu u dvorcu Bratton u Wiltshiru pod imenom operacija Crna ptica, s ciljem da snime žitne krugove u nastajanju. Bilo je predviđeno da projekt traje tri tjedna uz stalni nadzor 24 sata na dan. Imali su veliku medijsku popraćenost i izdašnu pomoć vojske s infracrvenom opremom za noćno promatranje i radarskom opremom.
         Iznenađujuće je da je jedan krug u žitu otkriven već sljedećeg dana. Odmah su stupili u vezu s Collinom Andrewom, danas najvećim autoritetom za krugove u žitu, i zamolili ga za izjavu, no on je napravio ogromnu pogrešku proglasivši događaj ''izuzetno značajnim'' prije nego što su on i Delgado posjetili mjesto. Radilo  se o prijevari, i to izuzetno lošoj
  sa sablasnom okultnom stolnom igrom i kičastim znakovima zodijaka. Andrew je do ručka postao nacionalni predmet ismijavanja, a javnost je navedena da krugove u žitu poveže s nemuštim podvalama. Postavilo se i ozbiljno pitanje: zašto bi vlada i mediji potrošili toliko novca za umanjivanje važnosti tako nedužne misterije.
         Desetog dana noćne straže Andrews je ustvrdio da je otkriven autentični krug, međutim na TV-kamere je u sljedeća četiri sata bila postavljena tzv. oznaka D (uputa britanske vlade koja joj omogućava da zabrani cjelokupno medijsko izvještavanje o nekoj temi) i vlasti su kasnije Andrewsu predale praznu traku snimke. To je potaklo daljnja pitanja; što to dakle vlada pokušava sakriti?
         U rujnu 1991. godine, samo dan nakon prve međunarodne konferencije o žitnim krugovima u
  Glastonburyju, u središte pozornosti stupila su dva najpoznatija izrađivača lažnih krugova u žitu, Doug Bower i pokojni Dave Chorley. Pod naslovom ''Čovjek koji je prevario svijet'', poznati britanski tabloid citirao je ta dva šezdesetogodišnja ekscentrika predstavljajući ih glavnim i odgovornima za cjelokupnu misteriju krugova u žitu, koji su pri njihovoj izradi koristili samo daske, užad i posebno prepravljenu bejzbolsku kapu.
         Međutim, Bower i Chorney nisu objasnili kako su mogli biti na više mjesta istovremeno te stvarati kugove žita širom svijeta, te kako je njihova metoda jednostavnog polijeganja pomoću dasaka mogla funkcionirati u travi, koprivama, zimskim kulturama kao što su repa ili kelj, pod vodom u rižinim poljima kao što se dogodilo u Japanu, te čak na lišću drveća, na jezeru prekrivenom tankim ledom, i na 4000 metara visokim snježnim planinama Afganistana.  Za većinu javnosti to je bio kraj šale pijanih seljaka, no za bilo koga tko je stvarao te sve kompliciranije oblike to je bio tek početak.
         Do 1996. godine izviješteno je o više od 8000 formacija diljem svijeta, koje su svake godine bile sve složenije i sve više zbunjujuće. Tada se dogodio sljedeći pomak u tom fenomenu koji je uzburkao čitav svijet. U 17 sati i 15 minuta jedne ljetne večeri početkom srpnja 1996., pilot britanskog kraljevskog zrakoplovstva letio je iznad polja povijesnog Stonehanga, pored najprometnije ceste u Wiltshiru. Stonehange je iskoristio kao orijentacijsku točku za zračni obilazak te ga u povratku preletio u 18 sati i službeno zabilježio pojavu zapanjujuće složenog uzorka dugog više od sto metara koji se niotkuda pojavio na polju ispod njega. Uzorak, koji su kasnije nazvali Julijin skup (zbog sličnosti s fraktalnim oblicima poznatima kao Julijini skupovi), nadmašio je sve rekorde: bio je to najduži i najzamršeniji oblik i prvi koji je nastao tijekom dnevnih sati — prema tvrdnjama čuvara Stonehenga, u roku od 15 minuta. Za matematičare i geometre predstavljao je računalno-generiranu fraktalnu lik, motiv koji se ponavlja do u beskonačnost pri čemu svaki put postaje sve manji.
         Izviješteno je da je seljak na čijem se polju lik pojavio posjetiteljima uskratio pristup te da je glasno psovao ''pijane podvaljivače'' sve dok mu netko nije pokazao fotografiju iz zraka, na što je rekao: ''Čovjek to ne može napraviti!'' I danas ga mnogi smatraju najljepšom kreacijom u žitu svih vremena, iako je nedugo zatim otkriven trostruki Julijin skup, a zatim i ''Katarinin kotač'', koji je bio spoj oba prije navedena i imao više od 400 savršenih krugova te postavio novi rekord u duljini koja je iznosila 328 metara.


        
  Stanične promjene
  Ono što mnogi ljudi još uvijek ne shvaćaju je to da su otkrića unutar samih oblika jednako impresivna kao i čitav uzorak promatran iz zraka. Ugledni američki znanstvenik dr. William Levengood dugo je proučavao biljke unutar žitnih krugova prije nego prije nego što je došao do zapanjujućeg zaključka. Na biljkama unutar ''autentičnih'' krugova u žitu otkrio je jasne stanične promjene koje biljke unutar lažnih krugova nisu imale. Također, otkrio je da biljke unutar žitnih krugova narastu i do 40% više te da su isto toliko posto snažnije. Pšenica je imala zamjetljivo zdravije zrnje i rasla je ili izuzetno brzo ili neobjašnjivo sporo.
         Na stabljikama žita otkrio je čvornata proširenja i često pukotine koje se mogu pojaviti samo pri naglom i  raširenom zagrijavanju. Njegovo istraživanje najbliže je onome što bi moglo biti ''lakmus-test'' za razlikovanje autentičnih od krivotvorenih krugova u žitu; u autentičnim formacijama biljke su neobjašnjivo savijene a da pri tome nisu oštećene te rastu i dalje, dok su u imitiranim formacijama snopovi bez iznimke slomljeni daskama koje koriste podvaljivači.  
         Također, dr. Levengood je unutar nekih formacija otkrio magnetičnu tvar koja je dotada bila otkrivena samo u meteoritima. Njegova kontroverzna pretpostavka kaže da je za nastanak autentičnih oblika odgovorna nepoznata mikrovalna energija te da ''izrada krugova u žitu uključuje energije koje potječu izvan našeg planeta''. [kraj izvatka] 
        
  Ovaj članak je objavljen i skraćen uz autorovo dopuštenje.
        
  Vidi također: ''Zbiljnost i rad svemirske braće'', intervju s Benjaminom Cremom (SI, kolovoz 2004); intervju sa Stevom Alexanderom i članak autorice Leslie Kean (SI, studeni 2003).
  Više fotografija krugova u žitu
        
  The Crop Circle Year Book 2005 (Godišnjak žitnih krugova za 2005.), Steve Aleksander i Karen Douglas (ISBN 0-9537446-7-1: Temporary temple Press, VB) sadrži fotografije najboljih žitnih krugova u Velikoj Britaniji u 2005. godine. Za više informacija: http://www.temporarytemples.co.uk


  CITAT I FOTOGRAFIJA SA ZADNJE STRANICE:

  Neće proći mnogo vremena dok svijet ne shvati da se odvija nešto sasvim izuzetno. Već se pojavljuju znakovi da mnogi ljudi postaju svjesni novog ozračja, novog smjera misli koji je teško okarakterizirati i opisati, koji im daje nadu i ublažava stres nedavne prošlosti. Nešto nedodirljivo ali ipak snažno prisutno počinje se osjećati posvuda.

                                                                                         Majstor, iz članka "Nova vedrina"

  HomeVrh stranice
        
        
  Pozivamo vas da pitanja i komentare u vezi s ovim web stranicama pošaljete na
  sljedeću adresu.

 •